Venus veckobrev v. 37

Hej Venus!

Vecka 37 har bjudit på ny kunskap, Lemshagaspelen och föräldramöte. Vi har haft en fin vecka tillsammans. Lemshagaspelen som gick av stapeln i torsdags bjöd på rejält med kämparanda bland våra elever. Trots att temperaturen inte nådde många grader över noll var humöret på topp. Vi mentorer var så stolta över er!

Frusna händer värmer sig på kaffekopp

I no:n arbetar vi just nu med fröväxter och sporväxter. I veckan har eleverna fått testa på att utföra en kromatografi, vilket är en typ av separationsmetod. Vi har separerat bladets färger åt. Vi hittade dels klorofyll och dels karotener, gröna och gula/röda färgämnen. Vi har också varit ute i skogen och tittat på sporväxter.

Bladen mortlas för att få ut färgämnena

Många undrar över vem Helena Wallenberg-Lerner är (som startade skolan) och vem Annica Kjell är som är vår nya biträdande rektor. För att informationen lättare ska nå alla, så kom föräldrakoordinatorerna på att Helena och Annica ska presentera sig med en film. Så, här kommer länken https://www.youtube.com/watch?v=ZpmD8lPByes

 

Kommande:

 • Boka in ert utvecklingssamtal hos respektive mentor. Tider ligger på Schoolsoft. Samtalen kommer att ligga under vecka 39.
 • 27/9 Mentorstiden utgår pga utvecklingssamtal
 • 28/9 Livskunskap för Venus grön
  5/10 Livskunskap för Venus röd
 • 13/10 Skolan stänger kl 13:00 (alla lektioner efter 13:00 är inställda då det är planering på skolan)

 

Med önskan om en fin helg!

Henrik, Marie, Charlotta och Cristin

Fröväxter och sporväxter

Fröväxter och sporväxter

Ansvarig/Ansvariga lärare: Cristin Axörn

v.34-38

Att läsa på till provet:

keynote: (kommer senare)

Ne:

Frågeställning och följdfrågor

 • Vad är kryptogamer respektive fanerogamer?
 • Hur ser en fröväxts livscykel ut?
 • Vad behöver ett frö för att gro?
 • Hur ser sporväxters livscykel ut?
 • Hur ser svampars livscykel ut?
 • På vilket sätt får kryptogamer och fanerogamer vatten och näring?
 • Kunna förklara begrepp som: pollinering, befruktning, mycel, saprofyter, symbios, mykorrhiza, parasiter.
 • Vad innebär fotosyntesen? Vad innebär förbränningen (cellandningen)?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
Förankring i kursplanens syfte
 …utveckla kunskaper om biologiska sammanhang och nyfiken på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen…
Centralt innehåll från kursplanen
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör … naturbruk…
 •  genomföra systematiska undersökningar i biologi och
 •  använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i … naturen…
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Matris fröväxter:sporväxter

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att ha lärarledda lektioner, lab, fältstudier, diskussioner.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning kommer att ske genom både diskussioner, lab, fältstudier men också som ett avslutande skriftligt prov.

Veckoplanering , när ska vi göra vad?

Se Classroom

Sammanhang och aktualitet

Växter, natur är alltid aktuellt. Vi lever i och med detta. All kunskap kan hjälpa oss att ta hand om vår värld lite bättre.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Venus veckobrev v.34

Hej fina Venus!

Så var vår första skolvecka avklarad. Vi startade måndagen med att ni fick ut era Ipads och på eftermiddagen korades vinnarna i TurfHunten. Grupp 10 blev de stora vinnarna, grattis! Vidare följde vi schemat fram till och med onsdag. Torsdagen och fredagen var istället vigda till flykt i regnet och mysdag i Ladan. Regnet som öste ner i torsdags fick oss att avsluta dagen något tidigare, men trots det hade vi några fina timmar tillsammans där vi samarbetade runt ett flertal dilemman. Vi lärare som var med under dagen är mäkta imponerade över hur ni löste era dilemman, hur ni delade med er och lärde av varandra.

         

Viktiga datum:

 • Välkomna på föräldramöte den 15/8 klocka 17.30-18.30 Mötet kommer att ske digitalt via meet, länk kommer längre fram.
 • Livskunskap tisdag v.39 för Venus grön, livskunskap tisdag v.40 Venus röd.

Hälsning från Martin vår IT-tekniker;

”Skärmtid” på elev-iPads.
Funktionen ”Skärmtid” på elev-ipads ger vårdnadshavare en möjlighet att ställa in olika typer av anpassningar och begränsningar om man så behagar. Aktiverar ni funktionen ”Skärmtid” så får ni skapa en egen pinkod och kan t.ex sätta en tidsgräns för mellan vilka klockslag iPaden får användas. .
Apple har en bra guide, länkad nedanför, som går igenom alla delarna för att ställa in ”Skärmtid” och Lemshaga uppmuntrar vårdnadshavare att tillsammans med sina barn utforska möjligheten att hitta en hållbar balans mellan skola, skärmtid och annan fritid.
Med önskan om en härlig helg!
Henrik, Marie & Cristin

Solen veckobrev V.20

Hej alla Solar!

Äntligen kom våren! Lemshaga visar sig från sin bästa sida, körsbärsträden och häggen står i full blom, fågellivet runt sjön är magiskt. Det är er sista vår på skolan så glöm inte att insupa allt det vackra för jag lovar er, det är inte många skolor som knäcker oss när det kommer till just vår miljö.

Men hörni, bara tre veckor kvar nu. Försök att hålla modet upp och ta inte sommarlov i förtid. Det är fortfarande flera saker som ska lämnas in. Så jobba först och sedan lov och inte tvärtom.

Nästa vecka är det dags för vårt lampprojekt vilket både jag, Ayla och Åsa sett fram emot. Vi vill att er kreativitet ska flöda, att ni ska tycka det är roligt. Förhoppningsvis ser vi en framtida designklassiker födas:-) Är ni fortfarande osäkra på vad ni ska göra kontakta någon av oss snarast då vi börjar bygga på tisdag.

Nästa vecka:

 • Båda Solen klasserna är på plats för att genomföra sitt lampprojekt.
 • Prov på mitt recept i hemkunskapen.
 • Glöm inte att anmäla er till avslutningslunchen.

Hoppas ni alla får en fantastik helg!

/ Team Solen

 

 

Elektricitet och magnetism

Ansvarig lärare: Cristin Axörn
När, under vilka veckor? v 45- 50

Vad?

Frågeställning och följdfrågor:

Vad används elektricitet till i samhället?
Hur har upptäckten av elektricitet förändrat vårt sätt att leva? Vilka viktiga upptäckter har gjorts på vägen och av vilka?
Vad är statisk elektricitet?
Vad är spänning (U), hur förkortas spänning och vilken enhet mäts spänning i ?
Vad är ström (I), hur förkortas ström och vilken enhet mäts ström i?
Hur kan man konstruera och förstå elektriska kretsar med ett batteri, lampor, strömbrytare?
Vad är skillnaden mellan seriekoppling och parallellkoppling?
Vad är resistens (R), hur förkortas resistens och vilken enhet mäts resistens i ?
Vilka fyra faktorer påverkar resistens i en ledare?
Vad händer när det blir kortslutning? Överbelastning?
Vad är ett jordat uttag? Vad är en säkring/propp?
Vad är en jordfelsbrytare?
Vad är elektrisk effekt och hur räknar man ut elektrisk effekt? (Effektlagen)
Hur många hushållsapparater kan man koppla till ett uttag utan att proppen/säkringen går?
Vad är en magnet och ett magnetfält? Vilka egenskaper har magneter?
Hur fungerar en generator?
Hur hänger fenomenen elektricitet och magnetism ihop?

Övergripande mål från LGR11 2.2

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga
kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och i vardagsliv
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling

Förankring i kursplanens syfte

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen i samhället.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar, film, laborationer, eget arbete, diskussioner

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Veckoplanering, när ska vi göra vad?