Solen veckobrev v. 12

Hej alla Solar med familjer!

Kort veckobrev den här gången pga sjukdom.

Nästa vecka:

 • Solen grön välkomnas tillbaka efter en vecka på halvdistans.
 • Vi har en kort vecka framför oss. Fredag är röd och ni är lediga.
 • På onsdag är det inspirationsmässa. Hela onsdagens undervisning kommer att ske på distans.
 • På torsdag är det livräddning på badhuset för Solen röd.
 • Påsklov vecka 14
 • Hur det kommer att se ut efter påsk gällande distansundervisning får vi veta under kommande vecka.

Allt gott!

Mentorerna i Solen

Solen veckobrev v. 8

Idag skiner Solen och koltrastarna kvittrar, vilket väder!

Kommande vecka är det dags för sportlov. Oavsett vad ni tar er för, vara rädda om varandra försök att hålla er till restriktionerna. Nu måste vi få bukt med det här så vi kan ses som vanligt.

Den här veckan har flutit på bra. Min upplevelse är att flera av er tycker att både No-provet och ma-provet gått bra vilket känns glädjande! Den här veckan är också Jills sista innan hon lämnar oss för livslång semester. Vi önskar henne stort lycka till och välkomnar nu vår nya rektor Marianne.

Vårterminen går snabbt, väldigt snabbt. Så vila upp er på lovet och kom tillbaka med nya krafter. Distansen kräver att ni är strukturerade och tar eget ansvar. Ta till vana att alltid sätta er på en plats där ni har så lite distraktionsmoment runt er som möjligt. Det är upp till er nu, vi lärare finns här men ni måste ansvara för att få jobbet gjort och det gör man inte när man sitter med telefonen i handen, kompisarna på länk, kanske tv eller spel på i bakgrunden. Ni förstår vad jag menar. Vi måste alla hjälpas åt så gott det går för att göra det bästa av den rådande situationen.

Kommande datum:

v.9 sportlov, lovskola för de som blivit tillfrågade.

v.10 Distans på heltid för hela Ladan.

v.11 Vi välkomnar Solen grön tillbaka.

V.12 Vi välkomnar Solen röd tillbaka.

Ta hand om er!

Henke, Ann & Cristin

Solen veckobrev V. 5

Hej Solar!

Vill börja det här brevet med att berömma er. Det är så roligt att se att fler och fler börjar ta mer ansvar för sina studier. Ni frågar mer, ni vill förstå, ni vill förbättra er. Jag hoppas att ni ser att vi lärare verkligen försöker hjälpa er när ni ber om det. Fortsätt fråga oss, låt oss förklara för er vad ni ska kunna förbättra och hur ni ska arbeta för att nå era mål. Vi hjälper er så gärna!

Nyss var det måndag nu är det redan fredag. Vi kan lägga vecka 5 bakom oss. Om jag räknar bort loven är det ca 15 veckor kvar av er tid här på Lemshaga. Så fortsätt kämpa, fortsätt förbättra er det kommer ge resultat.

Tiderna för utvecklingssamtal ligger ute för er som känner behov av ett samtal. Än finns det tider kvar. Så känner ni att ni vill ha ett samtal är det bara att gå in och boka.

Vår arbetsmiljö är fantastisk, fredagen bjöd på -8° och solsken!

 

   

Hälsningar från Åsa, Ayla och Karin;

Då vi förlorat många praktiska tillfällen pga distansundervisningen, kommer vi under utvecklingssamtalsdagen den 17:e februari, kunna erbjuda extra lektionspass för er.

Det är således frivilligt men vi vill betona att det inte kommer ges ytterligare tillfällen till extra slöjd/bildlektioner längre fram.

Den 17:e februari
Solen Grön har slöjd mellan 8:20-12:00 sen lunch eller hemgång.
Solen Röd har Bild mellan 8:40-12:20 sen lunch eller hemgång.

Vi har valt tiderna för att de ska synka väl med bussarna o minska trängsel.

Ni går direkt till er lektion, och efter lektionens slut direkt till lunch o sen hem eller direkt hem efter lektionen.

Nedan behöver vi att ni vårdnadshavare fyller i om ert barn kommer delta på denna dag eller ej.

Med vänlig hälsning, Åsa Ayla o Karin

Nästa vecka:

 • Vi hälsar Solen röd tillbaka på heltid. Solen grön kör distans måndag, tisdag, torsdag. Onsdag och fredag är ni i skolan som vanligt.

Hoppas ni alla får en fin helg!

Ann, Henke & Cristin

Organisk kemi

Ansvarig/Ansvariga lärare: Cristin Axörn 

När, under vilka veckor? V3-V8

Läsanvisningar i boken Spektrum Kemi
Organisk kemi s.156-185
Kol och förbränning s. 244-265

Ne: Kommer

Keynotes: Kommer

Extrafrågor: Extrafrågor organisk kemiFacit extrafrågor

Vad?

Frågeställning och följdfrågor:

• Vad menas med organiska ämnen och organisk kemi?
• Vilka är de fyra (fem) vanligaste formerna av grundämnet kol? Vad är amorft kol?
• Vad är nanoteknik?
• Hur går kolatomerna runt i ett kretslopp (kolets kretslopp)? (gjort tidigare)
• Du skall kunna namnge, rita upp strukturformel och molekylformel för alkaner, alkener, alkyner, alkoholer (+ 3 st) och organiska syror med kedjor på upp till 10 kolatomer
• Vad är skillnaden mellan ett mättat och omättat kolväte?
• Vad är isomerer?
• Hur och vad används kolväten till i vår vardag?
• Hur påverkar användning av olja, naturgas och kol (fossila bränslen) miljön?
• Hur bildas etanol?
• Känna till följande alkoholer: metanol, etanol, (teknisk sprit), glykol, glycerol – faror, nyttjor och användningsområden?
• Känna till några vanliga organiska syror – var de finns och vad de används till i vardagen?
• Känna till vad en ester bildas av – var man kan hitta estrar och vad kan de användas till?

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

se matris

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar, eget arbete, laborationer, diskussioner

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Labbrapport, skriftligt prov och aktivitet under lektioner /diskussioner /lektionsuppgifter

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Förankring i kursplanens syfte

 • Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga attanvända kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll från kursplanen

Kemin i naturen

 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

Kemin i vardagen och samhället

 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Kemin och världsbilden

 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Kemins metoder och arbetssätt

 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Solen veckobrev V.2

Hej alla Solisar med familjer!

Så blev det distansundervisning igen. En del uppskattar den typen av undervisning, andra inte. Oavsett längtar alla efter att det ska bli som vanligt igen, både elever och lärare. För visst känns det ändå fint att faktiskt ha rutiner och gemenskap och som grädde på moset faktiskt lära sig nya saker? För er som saknar Lemshaga lite extramycket de här dagarna kommer här lite bilder som kanske piggar upp:-)

           

Under veckan som gått har ni kämpat på. De flesta har kommit i tid sina klassrum samt gjort sina uppgifter. Vi lärare har emellertid uppmärksammat några saker som fungerat mindre bra. Läs nedan:

Nu har vi haft några veckor med distansundervisning och därmed fått en del erfarenheter av vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Vi lärare uppfattar dock att det mesta fungerar relativt bra, även om vi naturligtvis alltid kan utvecklas och göra saker ännu bättre. Vi lärare försöker göra vårt allra bästa och det förväntar vi oss också att alla elever ska göra. Att hela familjen sitter hemma och både ska få arbete, studier och luncher att gå ihop är förstås en utmaning. Vi förstår det! Kanske är det en tröst att det ser likadant ut för nästan alla just nu. Det behöver inte bli perfekt. Men för att få just distansundervisningen att fungera ännu bättre har vi lärare diskuterat och kommit fram till en del saker som vi vill att ni föräldrar hjälper oss med.

För det första behöver eleven vara synlig i kameran. Vi förstår om detta kan kännas obekvämt men vi har diskuterat fram och tillbaka och kommit fram till att detta är något man isåfall behöver träna på. Om vi ser eleven är det mycket lättare för oss att ha en dialog och vi får samtidigt en bekräftelse på om eleven deltar eller pysslar med annat under lektionen. Eleven ska vara synlig fram tills dess att läraren säger att det är okej att stänga av kameran. När kameran är avstängd syns en logga. Loggan ska antingen vara en bild på elevens ansikte i naturligt format, eller första bokstaven i elevens namn. Det är alltså inte godkänt att ha en bild på någonting annat. 

 

För det andra förväntar vi oss att eleven ägnar sig åt studier under lektionstid. Det betyder att det inte är okej att samtidigt spela eller ägna sig åt andra samtal med andra elever som varken har med ämnet eller lektionen att göra. Samtal som har med ämnet och lektionen att göra är givetvis välkomna. För att behålla trygghet i gruppen är det inte heller tillåtet att ha utomstående med under lektionerna, precis som i våra vanliga klassrum.

 

För det tredje förväntar vi oss ett gott uppförande och ett trevligt bemötande. Det betyder till exempel att man har en normal (passande) samtalston, att man tilltalar varandra på ett trevligt och ödmjukt sätt och att man inte gör störande ljud, t ex blåser eller skriker in i mikrofonen. Det här kan man tycka låter självklart, men för ett fåtal elever har det tyvärr varit en utmaning att respektera sina klasskamrater och hantera tekniken på ett respektfullt sätt. Vi är ledsna för det.

Sammanfattningsvis vill vi ha er hjälp med att prata med era barn om följande:

 

*Kamera på tills läraren säger att det okej att stänga av den

*Foto av sig själv eller initial som logga

*Skolarbete på lektionstid

*Trevlig och respektfull mot andra 

*Inga obehöriga i rummet

 

Stort tack för ert samarbete! 

 

Inför nästa vecka:

 • Solen grön är på plats i skolan. Solen röd har distansundervisning.
 • Om ni känner stor oro över att det inte går bra för ert barn när det kommer till distansundervisningen. Kontakta mentor omgående. Vi har lite andra lösningar att erbjuda där det verkligen inte fungerar.
 • På måndag ska alla elever börja förbereda sig inför sitt utvecklingssamtal som kommer att äga rum vecka 7.
 • De elever och föräldrar som har ett behov av utvecklingssamtal under vårterminen kan gå in och boka från och med vecka 4.
 • Nu ska de flesta fått sina koder till gymnasieantagningen. Har man ännu inte fått den kan de vara god tid att höra av sig till dem för att se var den tagit vägen.

Med önskan om en fin helg!

Henrik, Ann &  Cristin

 

Grundläggande kemi

Grundläggande kemi

Ansvarig/Ansvariga lärare: Cristin Axörn

När, under vilka veckor? v 45-48

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 •  Vad är en atom och en molekyl?
 •  Vad är en blandning?
 •  Vad är ett grundämne och en kemisk förening?
 •  Vilka egenskaper kan man beskriva ett ämne med?
 •  Vilka faser kan ett ämne vara i? Vad krävs för att ett ämne ska övergå till en annan fas? Hur betecknar man vilken fas ett ämne är i? (liquid (l), solid (s), gas (g))
 • Hur skriver man ämnen och antal atomer/molekyler med kemispråk?
 • Vad är en kemisk reaktion?
 • Vad är en atom uppbyggd av för mindre delar? Vilka laddningar har delarna? Du ska även kunna ange/räkna fram antalet elektroner och protoner för ett ämne
 • Vad menas med ett grundämnes atomnummer och masstal (atomvikt, atommassa)?
 • Hur rör sig elektronerna runt atomkärnan? Vad kallas de olika skalen och hur många elektroner får plats i skalen (tre första)? (Du ska kunna rita upp elektronskalen för grundämnena med atomnummer 1-18)
 • Vad innebär det periodiska systemet? Hur är det periodiska systemet indelat? (visa på fler sätt t ex grupper, perioder, icke-metaller – metaller, atomnummer). Hur många atomslag känner man till idag?
 • Vad är gemensamt för ämnen i samma period? Vad är gemensamt för ämnen i samma grupp?
 • Vem kom på det periodiska systemet? Vad kan man utläsa för information ur det periodiska systemet?
 • Kunna sammanfatta vem NielsBohr var och vad det var han kom på.

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 • Att lära sig utforska och arbeta självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egna förmåga.
 • Att använda sig av kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.

Förankring i kursplanens syfte

 • att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra enkla systematiskaundersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti i människan.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet, Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar och gruppdiskussioner

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

• Prov
• Löpande genom aktivt deltagande i lektioner och diskussioner

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Få en bakgrund till hur kemin växt fram till vad det är idag och en förståelse för att kemin finns runt omkring oss i vår vardag och verklighet och inte bara i ett laboratorium.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

• Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
• Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
• Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte mi

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.