Uranus veckobrev v.42

Hej alla Uranusar!

Veckan har bjudit på det ena och det andra. Vi har bland annat startat ett nytt kapitel i matteboken, arbetat med läsföståelse, börjat öva på sånger till FN-samlingen och samt gjort filmer som handlat om barnkonventionen.

 

Kunskaper

Matematik

I veckan har vi börjat arbeta med division. I kapitlet kommer eleverna få fokusera på division och på att lära sig se samband mellan multiplikation och division. Talen 2, 5 och 10 från förra kapitlet återkommer nu i divisionsuppgifter. Eleverna kommer få möta både innehållsdivision, där de får ta reda på hur många grupper av en viss storlek som bildas, och delningsdivision, där de fördelar föremål i ett bestämt antal grupper och tar reda på hur många det är i varje grupp. De kommer få använda begrepp som dividera, gruppera lika och dela lika

 

NO- människokroppen

I det fortsatta arbetet med människokroppen har vi fått lära oss mer om hjärnan och vikten av att vi behöver vila den ibland. Vi lyssnade på en avslappning från Bris play vilket var väldigt uppskattat av eleverna. Avslappning är något vi behöver öva på samt göra oftare för att må bra. Vi tittade även på filmen En cellsam historia.

 

FN-samling

Varje år inför FN-dagen håller Uranus elever i en sångsamling för alla elever på Mellangården. Tyvärr kommer det inte se ut så i år då vi är mitt uppe i en pandemi. Men vi har istället valt att göra detta digitalt. Så i veckan har vi pratat om Barnkonventionen, planerat upp hur vi ska göra FN-samlingen, lärt oss sånger om allas lika värde samt spelat in film som kommer att visas för alla elever på Mellangården. Vi hoppas även att ni föräldrar kommer kunna få ta del av denna film. Kreativitet och fantasifullhet har präglat arbetet och resultatet kommer nästa vecka!

 

Hem och skola

Läxa:

 • Diamantjakten – läsebok kap. 8  “Ett nytt jobb” s.46-50 samt läxboken s.10. Läsläxan ska tillbaka på torsdag. 
 • Öva på FN-sångerna i helgen så att ni är redo att spela in sångerna nästa vecka! Länk: FN-samling – sånger HT-20-4

 

Information inför vecka 43:

Måndag:

Tisdag: 

 • Skolan börjar kl.9.40. Idrott inne! Ta med idrottskläder och handduk. Inga inneskor behövs. 

Onsdag:

Torsdag: 

 • Läsläxan lämnas in.

Fredag: 

 • Läsläxan delas ut. 
 • Halloween-tema – Vi firar in höstlovet med en temadag och att vi klär ut oss! De elever som vill får klä ut sig den här dagen. Däremot får eleverna inte ha några former av masker, rekvisita eller vapen med sig. Vem vet, kanske ordnar klassföräldrarna något smarrigt!

 

Kommande händelser:

 • 18/12 – Julavslutning. Mer info kommer senare. 

 

Vi önskar er alla en trevlig helg!

 

Ingela, Daniel, Christina och Vincent

 

ingela.eriksson@lemshaga.se

daniel.ekmark@lemshaga.se

christina.langstedt@lemshaga.se

vincent.karlsson@lemshaga.se

Mellangården: 08-586 313 12

Fritids: 08-586 313 27

 

Uranus veckobrev v.40

Hej alla härliga Uranusar!

I veckan som gått har vi startat upp flera olika projekt. I matematiken har vi börjat med multiplikation. I SO har vi startat upp ett tema om svensk folktro där väsen kommer vara i fokus. I NO har vi gått från knoppen (känslor) till människokroppen. Många nya spännande och roliga saker på gång!

Nu ligger föräldramötet ute på Schoolsoft. När ni har läst och tagit del av informationen vill vi att ni kryssar i “Har läst bekräftelse” så att vi kan se vilka som har tagit del av informationen. I informationen finns också en länk där vi vill att ni ger oss feedback på våra veckobrev. Har ni några frågor eller funderingar går det bra att höra av sig till oss via mail. 

 

Kunskaper

Matematik

I det tredje kapitlet får eleverna lära sig mer om multiplikation. Det får första träna på att känna igen lika stora grupper och att se sambandet mellan multiplikation och addition, att multiplikation är ett kortare sätt att beskriva en upprepad addition. Under kapitlet kommer multiplikationstecknet presenteras och eleverna kommer lära sig skriva likheter med multiplikation. Likheterna sätts alltid i ett sammanhang för att underlätta förståelsen. 

SO

Vi startade upp vårt nya tema om svensk folktro med hjälp av VT-rutinen “Zoom in”. Eleverna skulle utifrån en dold bild (som vi visade bit för bit) berätta vad de såg tänkte om bilden. Ju mer de fick se av bilden desto mer fantasifulla tolkningar gjordes. Vi har i veckan lärt oss mer om vätten och trollet. Vi har läst sagor, lekt lekar, skrivit faktatexter och skapat troll.  I nästa vecka fortsätter vi med flera spännande väsen. Vilka tror ni att vi kommer lära oss om då?

NO 

I uppstarten om temat om människokroppen tog vi reda på elevernas förkunskaper om vad de redan kan om vår kropp. Eleverna fick med hjälp av sig själva rita och skriva vilka olika organ vi har i vår kropp. Många fantastiska frågor och funderingar väcktes. Bilderna får tala för sig själva:

 

Hem och skola

Läxa:

 • Diamantjakten – läsebok kap. 6  “Maj-Björns första brev” s.34-38 samt läxboken s.8. Läsläxan ska tillbaka på torsdag. Lycka till!

 

Information inför vecka 41:

Måndag:

Tisdag: 

 • Skolan börjar kl.9.40. Idrotten kommer från och med den här veckan att var inomhus. Ta med idrottskläder och handduk. Inga inneskor behövs.

Onsdag:

Torsdag: 

 • Läsläxan lämnas in.

Fredag: 

 • Läsläxan delas ut. 

 

Kommande händelser:

 • v.44 – Höstlov

 

Vi önskar er alla en trevlig helg!

 

Ingela, Daniel, Christina och Vincent

 

ingela.eriksson@lemshaga.se

daniel.ekmark@lemshaga.se

christina.langstedt@lemshaga.se

vincent.karlsson@lemshaga.se

Mellangården: 08-586 313 12

Fritids: 08-586 313 27

 

Uranus veckobrev v. 38

Hej alla Uranusar!

Nu känns det som att de flesta tagit sig igenom den här omgången av förkylning. I veckan som gått har vi lärt oss om Blockmodellen, arbetat med konsonanter, fortsatt temat om kroppen samt förberett oss för utvecklingssamtalen. Nästa vecka ses vi (digitalt) på ett utvecklingssamtal. Ni behöver tillsammans med era barn fylla i “Inför utvecklingssamtal” på Schoolsoft. 

Kunskaper

Svenska

Under veckans arbetat med Diamantjakten  har vi arbetat med konsontanter. Vi fick lära oss att det finns 20 konsonanter i alfabetet. Konsonanterna heter på ett sätt i alfabetet, men låter på ett annat när vi läser dem i en text:

k heter “kå” men låter endast k

b heter “be” men låter endast b osv.

 

Singma – matematik

I Singma har vi börjat arbeta med bokens andra kapitel “Blockmodellen”. Blockmodellen används som ett ytterligare verktyg för att visa hur man tänkt vid problemlösning. Blockmodellen kommer under kapitlet introduceras i enkla uppgifter för att eleverna ska fokusera på att förstå modellen. Eleverna kommer under kapitlet få använda sig av blockmodellen i olika vardagsnära problemuppgifter med addition och subtraktion.

Friluftsliv

Under friluftslivet begav vi oss till Scoutstugan. Vilket fantastiskt väder vi fick! Vid Scoutstugan pratade vi om naturen, om hösten, olika blad och kottar. Vi lekte också 38-leken. Eleverna fick i grupper leta siffror och göra uppdrag. Det var mycket uppskattat!

Hem och skola

Läxa:

 • Diamantjakten – läsebok kap. 4  “Ett hemskt besked” s.24-29  samt läxboken s.6. Läsläxan ska tillbaka på torsdag. Lycka till!

 

Information inför vecka 39:

Måndag:

Tisdag: 

 • Skolan börjar kl.9.40. Idrott ute.

Onsdag:

 •  Utvecklingssamtalsdag (fritids för de som anmält)

Torsdag: 

 • Läsläxan lämnas in.

Fredag: 

 • Läsläxan delas ut. 

 

Övrig information:

 • Utvecklingssamtal  21-23/9 – Samtalen kommer att ske digitalt via Google meet. Inbjudan med en Google meet-länk kommer ni att få på er mailadress. Det är första gången som vi gör detta digitalt, hoppas ni har överseende med det. Ser vi att tekniken inte fungerar kommer samtalet ske via telefon. 
 • Samtal med Christina (fritids) –  under onsdagen den 23/9 kommer  Christina att ha samtal med de föräldrar som önskar. Även dessa samtal kommer att ske på Google Meet. Ni som gärna önskar ett samtal kommer att kunna boka dessa på Schoolsoft. Tiderna kommer att vara mellan kl.8-12. Ser vi att behovet är stort kommer fler tider att läggas ut. 
 • Föräldramöte – Denna termin kommer vi inte ha något fysisk föräldramöte. Det innebär att vi istället kommer att göra en presentation där den viktigaste informationen kommer att stå. Det kommer ut v.40 på Schoolsoft.

 

Kommande händelser:

 • V.39 – Utvecklingssamtal
 • V.40 – Föräldramötes info
 • v.44 – Höstlov

 

Lämna gärna en kommentar när ni läst veckobrevet.

Vi önskar er alla en trevlig helg!

 

Ingela, Daniel, Christina och Vincent

 

ingela.eriksson@lemshaga.se

daniel.ekmark@lemshaga.se

christina.langstedt@lemshaga.se

vincent.karlsson@lemshaga.se

Mellangården: 08-586 313 12

Fritids: 08-586 313 27

 

Läsning och läsförståelse

Ansvarig/Ansvariga: Daniel Ekmark och Ingela Eriksson

När, under vilka veckor? V.36-18

Vad? Diamantjakten – Läsning och läsförståelse

Frågeställning (och följdfrågor):

Hur gör vi för att läsa med inlevelse och hur får vi flyt i läsningen? Hur gör vi för att förstå det vi läser och hur kan vi visa det?

Vilka olika sätt kan vi använda oss av för att träna upp läsningen, flytet och förståelsen?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Undervisningen skall stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva

I undervisningen skall eleverna möta samt få kunskap om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa.

I mötet med olika typer av texter // skall eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Undervisningen skall bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, (bilderböcker,) kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning//.
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Eleven kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna använda de 5 olika läsförståelsestrategierna när du läser olika typer av text:

-att förutsäga (Spågumman)

-att ställa frågor (Reportern)

-att utreda oklarheter (Detektiven)

-att sammanfatta (Cowboy Jim)

-att se inre bilder (Konstnären)

Du ska kunna berätta om innehållet i texten muntligt.

Du ska kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar med ABC- klubbens läsebok och arbetsmaterial som läxa och på lektionerna med hjälp av läsfixarna.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi använder arbetsboken “Diamantjakten” och vi gör andra uppgifter som tränar läsning och läsförståelsen.Vi skriver och ritar i skrivboken.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Varje vecka arbetar vi med ett kapitel i Läseboken. Vi använder oss av olika läsförståelsestrategier. Vi förutspår, vi söker och tar reda på svåra ord och fraser, vi sammanfattar, vi ställer frågor och vi skapar inre bilder.

Vi arbetar även med tillhörande kapitel i Arbetsboken som innehåller läsförståelseuppgifter som ska utföras på olika sätt.

Kapitlet vi läser under veckan skickas även hem som läxa med tillhörande läxbok med läsförståelsefrågor.

Detta sker som ett kontinuerligt arbete under både höstterminen och vårterminen.

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Genom att strukturera läsningen ger vi eleverna den träning de behöver. Vi ser familjen som ett stöd i detta arbete och uppmuntrar dem till läsning varje dag. Vi uppsöker bokbussen och tar vara på andra tillfällen att förkovra oss i litteraturen och andra uttrycksformer som ger lust till läsning.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Genom att vi använder oss av olika ingångar för lärande ger vi alla elever möjlighet att lyckas. Vi låter eleverna uttrycka sina känslor, kunskaper och åsikter på olika sätt. Vi lär oss lyssna på varandra och visar respekt för varandras olikheter. Vi utmanar varandra i att synliggöra våra tankar och ideér.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Pedagogisk dokumentation

 

Kroppen och knoppen

Kroppen och knoppen

När, under vilka veckor? V.35-v.41

Ansvarig: Daniel Ekmark och Ingela Eriksson

Vad ska vi göra?

Människokroppen och våra känslor

Hur ska vi arbeta?

 • Vi kommer att läsa ur boken “Känsloboken” och ha diskussioner kring det som skrivs om det olika känslorna.
 • Vi kommer under projektet ha skapande projekt tex. Rödljus, tarmarna
 • Använda oss av det digitala läromedlet från NE
 • Ämnesövergripande arbete tillsammans med idrott och hälsa samt friluftsliv

Veckoplanering, när ska vi göra vad? 

v.34 Uppstart – VT-rutinen “Think, puzzle, explore”

v.35 Känslor

v.36 känslor

v.37 Känslor

v.38 Människokroppen

v.39 Människokroppen

v.40 Människokroppen

v.41 Människokroppen

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen 

Eleven berättar om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Sammanhang och aktualitet

Centralt innehåll från kursplanen

Kropp och hälsa

 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. Som en del av systematiska undersökningar ska eleverna, genom praktiskt undersökande arbete, ges möjlighet att utveckla färdigheter i att hantera såväl digitala verktyg som annan utrustning. Eleverna ska ges förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi kommer att använda oss av Visible thinking-rutiner för att undersöka och upptäcka tillsammans. 

 

Elevers delaktighet

Vi startade upp projektet med VT-rutinen “Think, Puzzle, Explore” för att se vad eleverna redan kan om människokroppen samt vad de vill lära sig mer om den.

 

Teknik

När, under vilka veckor? HT20

Ansvarig: Daniel Ekmark

Vad ska vi göra?

Vad är teknik? Vad har människan skapat utifrån olika behov?

Hur ska vi arbeta?

 • Vi kommer arbeta utifrån Lärarhjälpens material “Vad är teknik?”
 • Vi kommer att skapa egna uppfinningar utifrån skrot.
 • Programmering i form av tex Skratch jr, beebot

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35 Lektion 1 – Jag ska känna till vad teknik är.

v.36 Lektion 2 – Jag ska träna på att dokumentera

v.37 Lektion 3 – Jag ska kunna beskriva artefakter.

v.38 Lektion 4 – Jag ska fundera över hur artefakter hör ihop.

v.39 Lektion 5 – Jag ska kunna skillnaden mellan upptäcka och uppfinna.

v.40 Lektion 6 – Jag ska visa vad jag kan om teknik

v.41 Programmering

v.42 Programmering

v.43 Programmering

v.44 Höstlov

v.45 Egna uppfinningar

v.46 Egna uppfinningar

v.47 Egna uppfinningar

v.48 Programmering

v.49 Programmering

v.50 Programmering

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen 

Kunskapskrav i åk 6

Sammanhang och aktualitet

Centralt innehåll från kursplanen

Tekniska lösningar

 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Dokumentation i form av enkla skisser och bilder.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet och den egna användningen av tekniska lösningar har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen. Undervisningen ska även bidra till elevernas förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi kommer att använda oss av Visible thinking-rutiner för att undersöka och upptäcka tillsammans.