Uranus veckobrev v. 12

Hej alla underbara Uranusar!

Nu har vi rott ännu en vecka i hamn. Vi mår alla bra av ljuset och solen som visat sig. Det ger oss mycket energi i dessa tider. I veckan som gått har vi startat ett nytt kapitel i matematiken, gjort två olika laborationen som handlar om hållbar utveckling, fortsatt våra bokcirklar, pratat om Earth hour som är på lördag kl 20:30, gått en härlig vårpromenad på friluftslivet och lekt tillsammans på IP.

 

Kunskaper

Svenska

I veckan har vi fortsatt vår läsutmaning och vi är så nära att nå målet! Det kommer att ske under nästa vecka, så eleverna har fått vara med och planera upp vad de vill göra under nästa torsdag. Pyjamasparty står på schemat! (Mer info längre ner i brevet)

Dessutom har vi fortsatt arbetet med våra bokcirklar.

 

Singma – Geometri

I matematiken har vi påbörjat ett nytt kapitel som handlar om geometri. I kapitlet kommer eleverna arbeta med tredimensionella geometriska former och lär sig känna igen, namnge och beskriva formerna: klot, kub, rätblock, cylinder, kon, pyramid och prisma. De får utforska formernas ytor och tar reda på om de är plana eller böjda, samt beskriva hur många kanter, hörn och sidytor formerna har. De skapar egna tredimensionella former och tränar på att sortera formerna på olika sätt. De övar också på att beskriva och skapa mönster med tredimensionella former.

Hållbar utveckling –  NO/SO

I hållbar utveckling har vi pratat om varför energi behövs. På naturskyddsföreningens hemsida står det:

Energi behövs överallt. För att vi ska se något behövs ljus, för att röra oss behöver vi ha energi i kroppen. Vi använder värme till att laga mat och hålla husen varma om vintern, till varmt duschvatten och till disk och tvätt. Vi använder elektricitet till massor av apparater och fordonsbränslen till våra bussar och bilar.”

Vi gjorde en laboration där vi skulle elda knäckebröd. Målet med övningen var att skapa förståelse för begreppet förbränning, visa på vad som behövs för förbränning och jämföra vad som händer i kroppen när vi äter mat med vad som händer när vi förbränner andra ämnen som ved och bensin.

Vi har också diskuterat vad miljövänlig energi kan vara. All energi har en miljöpåverkan. Fossil energi och kärnkraft har många miljöproblem, men även förnybar energi (vindkraft, vattenkraft, solenergi) kan ha negativ miljöpåverkan om den används på fel sätt.

I veckans andra laboration fick eleverna känna på växthuseffekten. De skulle genom experimentet testa på skillnaden när de sätter ena handen i en plastpåse och den andra i en strumpa. Eleverna stoppade den ena handen i en plastpåse och den andra i en strumpa. De fick sätta gummisnoddar kring handlederna för att det ska sluta tätt.

Strumporna och plastpåsarna fick  sitta kvar ett tag medan vi tittade på en film. Vi pratade om växthus och hur det fungerar under tiden. Vi diskuterade efteråt hur det känns om händerna och varför. Vi drog paralleller till växthus och växthuseffekten.

Vi avslutade veckan med att prata om Earth hour (lördag 27/3 kl 20:30) och Greta Thunberg.

Hem och skola

Läxa:

 • Diamantjakten – läsebok kap. 23  “Var är nallen?” s.127-132 samt läxboken s.25. Läsläxan ska tillbaka på torsdag. Lycka till!

 

Pyjamasparty

Nu har eleverna snart läst 200 böcker tillsammans och klarat vår utmaning. Eleverna har fått vara med att önska vad som ska ske denna dag. Det innebär att vi kommer att ha ett pyjamasparty, grillning, bio och disco.

De som vill får gärna komma i sin pyjamas på torsdagen den 1/4 ! 

 

Info vid sjukdom

Just nu har vi hög frånvaro bland elever/ personal på Mellangården. För att bromsa denna smitta ber vi er att vara extra uppmärksamma på symtom hos barnen. Vid minsta symptom ska barnet stanna hemma. 

 • Har man symtom mindre än ett dygn ska man vara hemma 2 extra dagar.
 • Vid symtom längre än ett dygn, ska man boka Covid test. Vid positivt svar stannar man hemma 7 dagar med de sista 2 dagar utan feber. Vid negativ svar får man gå tillbaka till skolan efter tillfrisknande. Man kan då ha mindre symptom som lite hosta eller snuva. 
 • Om inget test har gjorts ska barnet stanna hemma tills det är helt symtomfritt plus 2 extra dygn. Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de sista 2 dygn utan feber och med gott allmäntillstånd kan barnet återgå till skolan även med lindriga symtom.

Om man fått ett positiv svar vill vi gärna att ni hör av er till mentor eller skolsköterska. Har ni ytterligare frågor går det bra att höra av sig till skolsköterska Judith.

 

Information inför vecka 13:

Måndag: 

 •  

Tisdag: 

 • Skolan börjar kl.9.50. Ta med idrottskläder och handduk. Inga inneskor behövs. 

Onsdag:

Torsdag: 

 • Läsläxan lämnas in.
 • Pyjamasparty! Ha på dig något som passar till att gå och lägga sig!
 • Fritids stänger kl 15:00

Fredag: 

 • Långfredagen (skolan stängd)

 

Kommande händelser:

 • v.14 – Påsklov

 

Vi önskar er alla en trevlig!

 

Ingela, Daniel, Christina och Vincent

 

ingela.eriksson@lemshaga.se

daniel.ekmark@lemshaga.se

christina.langstedt@lemshaga.se

vincent.karlsson@lemshaga.se

Mellangården: 08-586 313 12

Fritids: 08-586 313 27

 

Uranus veckobrev v. 10

Hej alla härliga Uranusar!

Hoppas ni hade ett fint sportlov med mycket rörelse och vila! Vi har i veckan börjat ett tema om Hållbar utveckling, repeterat kapitlet om addition och subtraktion talen 0-1000, startat två olika läsprojekt och fått uppleva vintern igen! På friluftslivet passade vi på att åka i vår backe samt spela “Catch the flag”. Vi avslutade veckan med att rösta fram vilket bidrag vi vill ska vinna i melodifestivalen. Uranus tydliga vinnare är Tusse med låten “Voices”. Vi håller tummarna för honom på lördag!

 

Kunskaper

Svenska

Vi har startat två nya läsprojekt den här veckan. Det ena läsprojektet handlar om att vi tillsammans i Uranus ska läsa 200 böcker. Vi gjorde ett liknande projekt för ett år sedan, vilket resulterade i ett pyjamasparty. När vi lyckats nå målet med 200 böcker kommer vi tillsammans planera något roligt som vi framöver genomför. Ni kan redan nu börja fundera på vad ni skulle vilja hitta på!

I det andra läsprojektet kommer vi att läsa i mindre grupper i form av bokcirklar. Eleverna har blivit indelade i grupper där varje grupp fått en varsin bok. Under bokcirklarna får eleverna utifrån läsförståelsetrategier diskutera det dem läst i sina böcker. Engagemanget har varit på topp och vilken läsglädje vi ser!

Matematik 

I veckan har vi avslutat kapitlet “Addition och subtraktion talen 0-1000”. Under kapitlet har vi övar på addition och subtraktion uppställning med tresiffriga tal. 

Vi har också repeterat områden som vi sett att eleverna behöver befästa. Bland annat uppställning och likhetstecknets betydelse. Alltså att det ska vara lika stort antal på båda sidorna av likhetstecknet. Exempelvis: 15+_= 20  eller 5 = _- 15.

 

SO/NO – Hållbar utveckling – vad är energi?

Vi har i SO och NOn startat upp ett nytt projekt som handlar om hållbar utveckling. Under första veckan har vi diskuterat begreppet energi och vad som händer ifall vi inte har någon energi. Eleverna hade många kloka tankar om vad energi är. Svar som kom upp var: mat, elektricitet, vi behöver energi för att idrotta, värme, få vatten ur kranen m.m

Vi har också gjort en laboration där målet var att få förståelse för energins oförstörbarhet och flöde, hur energi omvandlas mellan olika former, och få förståelse för begreppet förbränning. Vi skulle studera och jämföra vad som händer med temperaturen i lådan när en elev sätter sig i lådan och lådan stängs, jämfört med att stänga in en lampa i lådan. Vi gjorde hypoteser, skrev resultat och drog slutsatser.

Hem och skola

Läxa:

 • Diamantjakten – läsebok kap. 21  “Galna ungar” s.117-121 samt läxboken s.23. Läsläxan ska tillbaka på torsdag. Lycka till!

Information inför vecka 11:

Måndag: 

Tisdag: 

 • Skolan börjar kl.9.50. Ta med idrottskläder och handduk. Inga inneskor behövs. 

Onsdag:

Torsdag: 

 • Läsläxan lämnas in.

Fredag: 

 • Läsläxan lämnas ut. 

 

Kommande händelser:

 • v.9 – Påsklov

 

Vi önskar er alla en trevlig!

 

Ingela, Daniel, Christina och Vincent

 

ingela.eriksson@lemshaga.se

daniel.ekmark@lemshaga.se

christina.langstedt@lemshaga.se

vincent.karlsson@lemshaga.se

Mellangården: 08-586 313 12

Fritids: 08-586 313 27

 

Hållbar utveckling – Vad är energi?

Hållbar utveckling

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela Eriksson och Daniel Ekmark

När, under vilka veckor? v.10-v.13

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Vad är energi?
 • Hur används energi?
 • Hur blir vi medvetna om olika sätt att hushålla med energi? 
 • Hur kan våra egna val och handlingar påverka vår energianvändning?

Förankring i kursplanens syfte

 • Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala. (Samhällskunskap)
 • Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. (Samhällskunskap)
 • Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. (Geografi)
 • Undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla. (Geografi)
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras. (SO)
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat. (SO)
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror. (SO)
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier. (SO)
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Kunskapskrav för år 3

 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat. 
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

 

Hur?

Vad är energi?

 

V.10

Tisdag: 

 • Vad är energi?
 • Släck alla lampor, stäng av datorer och andra apparater. Tänd gärna ett stearinljus. Be eleverna föreställa sig att det plötsligt blir ett långt strömavbrott i skolan. Kanske har det faktiskt skett på er skola? Låt elevernas tankar och erfarenheter vara utgångspunkt för att samtala om vad energi är, hur vi använder energi och energins roll i vår vardag.
 • Vad skulle hända om det blev strömavbrott på skolan under en längre tid?
 • Vad i skolan skulle sluta fungera?
 • Vad skulle fortsätta fungera? Varför?
 • Hur skulle det vara utan all den energi vi är vana vid?

Onsdag:

 

V.11

Måndag (dubbellektion):

Solenergi – https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/2-solenergi_F-6 

 • Frågor:
 • Hur uppstår vindar?
 • Hur bildas vattenfall?
 • Hur bildas moln?
 • Hur kan växter växa?

Bygg ett kretslopp! – https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/bygg-ett-minikretslopp 

Onsdag (dubbellektion):

Fånga energi – https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/3-fanga-energin_F-6 

 • Hur fångar växterna solens energi?
 • Hur kan vi människor fånga solens energi?
 • Vilka energikällor känner ni till?
 • Vad är förnybar energi?
 • Vad är icke förnybar energi?
 • Vem kan fånga energi?

Gör en vindsnurra: https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/vindsnurran 

v.12

Måndag (dubbellektion):

Varför behövs energi? – https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/4-varfor-behovs-energi_F-6 

 • Varför behövs energi?
 • Vad händer på bilden?
 •  Vad finns det för saker som kräver energi?
 • Skulle det se annorlunda ut på natten? vintern?
 • Varför behöver människor och djur mat?
 • Vad händer när vi äter?
 • Vad händer när vi rör på oss?
 • I Sverige använder vi mer energi än många andra länder. Diskutera rättvisa. (Drygt 1 miljard människor har inte tillgång till elektricitet, se länk till artikel i högerspalt)

Elda knäckebröd – https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/elda-knackebrod 

Onsdag (dubbellektion):

Miljövänlig energi? – https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/5-miljovanlig-energi_F-6 

 • Vad är bra och mindre bra med de icke förnybara energikällorna?
 • Vad är bra och mindre bra med de förnybara energikällorna?

Känn växhuseffekten – https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/kann-vaxthuseffekten 

 

v.13

Måndag (dubbellektion):

Energismart – https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/6-energismart_F-6 

 • Vad innebär det att vara energismart? 
 • Vilket är ditt bästa tips för att använda mindre energi hemma? I skolan?

Uppgift: Brev från Greta Thunberg + uppgifter utifrån Energismarta tips

https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/skoldokument/Energismartatips.pdf

 

Onsdag (dubbellektion):

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Genom observationer av elevers delaktighet och alster.

 

 

Uranus veckobrev v. 8

Hej alla härliga Uranusar!

Tänk vad tiden går fort och att det redan blivit dags för ett välförtjänt Sportlov. I veckan har våren varit på besök vilket har varit väldigt härligt, men ledde tyvärr till att vi inte kunde åka skridskor. Däremot hade vi istället en fantastisk dag tillsammans vid Scoutstugan. Vi lekte lekar, samarbetade, åt matsäck och grillade marshmallows. Vilken härlig dag vi hade tillsammans!

 

Kunskaper

Diamantjakten 

I veckans arbetspass med Diamantjakten har eleverna fått träna på att göra skriftliga sammanfattningar. I kapitlet har de fått träna på att skriva en sammanfattning genom att fylla på med det viktigaste som hände i kapitlet. Vi gjorde övningen både muntligt och skriftligt.

Eleverna har också fått öva på att skriva berättelser utifrån en berättelsekarta. Många elever behöver stödstrukturer för att kunna organisera sitt berättande. Med hjälp av berättelsekartan tänker eleverna igenom vad en egen fantasihistoria ska handla om och vad den ska innehålla. Efter det fick eleverna skriva sina berättelser.

 

SO – En resa i jordens utveckling

I veckan har vi fokuserat på att lära oss mer om dinosaurier. Eleverna fick två och två varsin dinosaurie som de skulle bli expert på. Utifrån en film så skulle eleverna skriva ner fakta om sin dinosaurie, renskriva och skapa en affisch. Under torsdagens lektion fick eleverna sedan redovisa om sina resultat. 

NO

Nu har vi avslutat vårt tema kring rymden. Vad roligt det har varit och vad mycket vi har lärt oss! Vi har fått följa med Leia och björndjuret på en resa ut i rymden där vi landade på olika planeter och fick lära oss mer om dem. Eleverna har också fått bli experter på en planet, skrivit faktatext och redovisat den. Vi avslutade vårt rymdäventyr med att lära oss om stjärnbilder, bland annat genom att göra stjärnkikare utifrån instruktioner som Tellus hade skrivit till oss.

 

Hem och skola

Läxa:

 • Välj en valfri bok att läsa hemma. Skriv en recension om boken och ha med dig veckan efter lovet. Länk till recensionen: Min-bokrecension
 • Eleverna har fått ta med sig Diamantjakten och matteboken hem för att ha möjlighet att arbeta ikapp med sådant som de inte hunnit med i skolan.

Information inför vecka 10:

Måndag: 

Tisdag: 

 • Skolan börjar kl.9.50. Ta med idrottskläder och handduk. Inga inneskor behövs. 

Onsdag:

Torsdag: 

 • Friluftsliv – kläder efter väder, frukt, vattenflaska och sittunderlag.
 • Bokrecension lämnas in. 

Fredag: 

 • Läsläxa delas ut. 

 

Kommande händelser:

 • v.14 Påsklov 

Vi önskar er ett trevligt sportlov!

 

Ingela, Daniel, Christina och Vincent

 

ingela.eriksson@lemshaga.se

daniel.ekmark@lemshaga.se

christina.langstedt@lemshaga.se

vincent.karlsson@lemshaga.se

Mellangården: 08-586 313 12

Fritids: 08-586 313 27

 

Uranus veckobrev v.6

Hej alla härliga Uranusar!

Vi vill börja med att tacka för ett väldigt trevligt föräldramöte! Trots lite teknikstrul i början så lyckades vi genomföra det. Hoppas ni tyckte att det var givande och skulle det vara så att ni har några fler frågor så är det bara att höra av sig till oss.

Nästa vecka är det dags för utvecklingssamtal! Det är hög tid att i helgen fylla i “Inför utvecklingssamtal” på Schoolsoft. Skulle det vara så att någon av oss mentorer är hemma med milda symtom kommer vi att försöka genomföra samtalen hemifrån i den mån det går. 

Singma – addition och subtraktion 0 till 1000 

I veckan har vi startat ett nytt kapitel i matteboken. I kapitel 2 får eleverna fortsätta med att arbeta med addition och subtraktion i ett utökat talområde. De använder metoder som de tidigare mött och tiobasmaterialet används för att synliggöra detta.

Eleverna delar upp tresiffriga tal i hundratal, tiotal och ental som de adderar och subtraherar med och utan växling. 

 

 

NO – Stjärnor och stjärnbilder

Vi har också gått in i den sista delen av vårt tema om rymden: nämligen stjärnor och stjärnbilder. Vi använde oss av NEs digitala läromedel där vi fick lära oss om stjärnbilderna Stora björnen, Lilla björnen, Orion och Karlavagnen. Eleverna fick sedan på sina ipads leta efter olika stjärnbilder och stjärntecken med hjälp av appen “Skyview lite”.  Nästa vecka ska vi få skapa stjärnkikare utifrån instruktioner som åk 6 har skrivit till oss!

 

SO – En resa i jordens utveckling

I förra veckan pratade vi om tidsperioderna prekambrium, kambrium och ordovicium. Den här veckan var det dags för Silur, Devon, Karbon och Perm. Livets utveckling är verkligen fascinerande. Det är så otroligt lång tid som jorden funnits! Vi har tittat på hur djuren såg ut under de olika tidsperioderna och jämfört dem med djuren som lever idag, många är sig lika. Eleverna har också fått skapa egna fossiler med hjälp av trolldeg och gips. Se bilder:

  

 

Hem och skola

Läxa:

 • Diamantjakten – läsebok kap. 19  “Feber till frukost” s.105+110  samt läxboken s.21. Läsläxan ska tillbaka på torsdag. Lycka till!

 

Information inför vecka 7:

Måndag: 

Tisdag: 

 • Skolan börjar kl.9.50. Ta med idrottskläder och handduk. Inga inneskor behövs. 

Onsdag:

 • Utvecklingssamtalsdag! Fritids öppet för de som behöver omsorg. 

Torsdag: 

 • Läsläxan lämnas in. 

Fredag: 

 • Läsläxan delas ut. 

 

Kommande händelser:

 • v.7 – Utvecklingssamtal Eleven ska vara med på mötet och pga rådande situation så rekommenderar vi att ni har ert barn hemma denna dag. Har ni däremot inte möjlighet till detta så kommer fritids att vara öppet för de elever som är i behov av omsorg. Glöm inte att fylla i “Inför utvecklingssamtal”, finns under elevdokument på Schoolsoft, minst 5 dagar innan.
 • v.9 – Sportlov

 

Vi önskar er alla en trevlig!

 

Ingela, Daniel, Christina och Vincent

 

ingela.eriksson@lemshaga.se

daniel.ekmark@lemshaga.se

christina.langstedt@lemshaga.se

vincent.karlsson@lemshaga.se

Mellangården: 08-586 313 12

Fritids: 08-586 313 27

 

Uranus veckobrev v.4

Hej alla fantastiska Uranusar!

Vilken vintervecka vi fått vara med om! Snön har legat på backen och det har verkligen inbjudit till härliga lekstunder ute på gården. I veckan har vi bland annat lärt oss om talsymboler från förr, skapat våra egna solsystem, skrivit faktatexter om månen och övat på ordklasserna verb, adjektiv och substantiv. 

Väderprognosen för nästa vecka visar att det ska bli väldigt kallt. Skicka med varma kläder till era barn eftersom vi fortsatt kommer att vara ute en hel del.

Vi vill även informera om att det går löss i Uranus. Så vi ber er luskamma era barn i helgen så att vi förhoppningsvis får stopp för detta.

 

Kunskaper

Diamantjakten

Under veckans arbetspass med Diamantjakten fick eleverna repetera de olika ordklasserna: verb, adjektiv och substantiv. Under lektionen övade vi på att komma på så många olika ord som möjligt under varje ordklass. Sedan fick vi arbeta vidare med liknande uppgifter i arbetsboken.

Singma – Räkna till 1000

På matematiklektionerna har vi fått lära oss om vad olika historiska kulturer använde för talsymboler. Egyptiernas, babyloniernas och mayafolkets talsymboler. Vi har pratat om att det tagit flera tusen år att hitta på och utveckla de talsymboler vi har idag. På olika platser i världen skrev man tal på olika sätt. 

Vi har också pratat om hur vårt talsystem har utvecklats. Det tog lång tid att utveckla vårt positionssystem, men vi brukar säga att det var hinduerna i Indien som uppfann nollan. Vi sammanfatta genom att säga att vi behöver markera varje position, även en tom plats och därför behövs symbolen nollan. Med bara tio siffror kan vi tack vare positionssystemet skriva oändligt många tal.

NO – rymden

I veckan har eleverna fått redovisa om sina planeter för varandra. Självklart en pirrig uppgift men även väldigt spännande och rolig.Vi har också lärt oss mer om hur månen rör sig runt jorden och skapat våra egna solsystem i skokartongerna som vi samlat ihop tillsammans. Många kreativa och fantasifulla lösningar och engagemanget hos eleverna var enormt! 

Hem och skola

Läxa:

 • Diamantjakten – läsebok kap. 17  “Gavinis guld” s.96-101 samt läxboken s.19. Läsläxan ska tillbaka på torsdag. Lycka till!

 

Utvecklingssamtalen

Nu är det dags för utvecklingssamtal. Samtalen kommer att ske vecka 7. Även denna termin kommer samtalen ske digitalt via Google Meet. När ni bokat ert samtal kommer vi därefter skicka en inbjudan med länk till mötet. Eleven ska vara med på mötet och pga rådande situation så rekommenderar vi att ni har era barn hemma denna dag. Har ni däremot inte möjlighet till detta så kommer fritids att vara öppet för de elever som är i behov av omsorg. Glöm inte att fylla i “Inför utvecklingssamtal”, finns under elevdokument på Schoolsoft, minst 5 dagar innan.

Tiderna för utvecklingssamtalen publiceras på Schoolsoft på måndag (1/2 – 21). Det är först till kvarn som gäller!

 

Information inför vecka 5:

Måndag: 

 •  Tider för utvecklingssamtal publiceras på Schoolsoft.

Tisdag: 

 • Skolan börjar kl.9.40. Ta med idrottskläder och handduk. Inga inneskor behövs. 

Onsdag:

 •  Skola och fritids stänger kl.13!

Torsdag: 

 • Läsläxan lämnas in. 

Fredag: 

 • Läsläxan delas ut. 

 

Kommande händelser:

 • v.6 – föräldramöte 10/2 kl.17.30. Mötet kommer att ske digitalt. Dagordning och länk till mötet kommer under nästa vecka. 
 • v.7 – Utvecklingssamtal
 • v.9 – Sportlov

 

Vi önskar er alla en trevlig!

 

Ingela, Daniel, Christina och Vincent

 

ingela.eriksson@lemshaga.se

daniel.ekmark@lemshaga.se

christina.langstedt@lemshaga.se

vincent.karlsson@lemshaga.se

Mellangården: 08-586 313 12

Fritids: 08-586 313 27