Årstidsförändringar

Ansvarig/Ansvariga lärare: Daniel Ekmark och Ingela Eriksson

När, under vilka veckor? Läsåret 19/20

Naturkunskap – Årstidsförändringar

Vad? Årstidsförändringar

Frågeställning och följdfrågor

Vilka årstider har vi?

 • Hur vet vi vilken årstid det är och vad utmärker den? 
 • Vad händer i förändringarna mellan  sommar -> höst ->  vinter -> vår -> ?
 • Hur anpassar sig djur och växter?
 • Vilka traditioner finns kopplat till våra årstider?

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Centralt innehåll från kursplanen

Året runt i naturen

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Barnens alster

Mindmaps

Observationer av elevers arbete

Kahoot – frågeställningar i slutet av varje årstidsavslut

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

September-november Hösten

Gå ut i naturen och välja ett träd som vi kommer fotografera och följa under året.

Mindmaps – Vad kan vi om höst? Vad vill vi veta?

Halloween

Kolla filmer

Läsa böcker

Pyssel kopplat till hösten

Skapa ett årstidsträd (hitta hösttecken ute och plocka in för att göra en skapande aktivitet)

Göra en tallinje från 1-10 med oxelbär.

December-februari Vinter

Fotografera samma träd för att se vad som skett.

Kolla filmer

Läsa böcker

Pyssel kopplat till våren

Skapa årstidsträd

Advent, lucia, julen, nyår, alla hjärtans dag, 

Mars-maj Vår

Påsken

Maj-juni Sommar

Midsommar

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi kommer arbeta med VT-rutinen Think-pair-share när vi skapar våra mindmap.

Vi kommer att använda oss av VT-rutinen Tug of war när vi utvärderar våra moment.

Vi kommer även att använda oss av VT-rutinen Think-Puzzle-explore. 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Neptunus veckobrev v. 36

Hej alla Neptunusar!

Tänk att vi redan har hunnit vara tillsammans i tre veckor! Veckan som har varit har bjudit på många aktiviteter. Dels har de haft dans och drama med kulturskolan.De har även haft sin första bildlektion med Cissi och fredagen bjöd på en minikabaré.  

 

Kunskaper

Bedömningsstöd

Vi har denna vecka påbörjat skolverkets bedömningsstöd. Detta stöd ger oss en bra vägledning var eleverna befinner sig. Denna vecka har vi prövat eleverna i området läsa. Vad heter bokstäverna? Hur låter bokstäverna? Samt fick de pröva att ljuda alternativt läsa korta ordbilder. 

 

Engelska

Nu har vi påbörjat vårt arbete med vårt material “Learn english”. Denna vecka har vi arbetat med fraserna “Hello! My name is…” och “What is your name?”. Vi tittade även på ett avsnitt av Pick a colour som handlade om samma område. 

 

Den magiska kulan & Veckans bokstav

Veckans bokstav var “O”. Två elever hade med sig olika föremål i bokstavspåsen. Eleverna fick på ett lekfullt sätt genom föremålen gissa vilken bokstav som vi skulle arbeta med under veckan. 

I arbetsboken fick eleverna sedan arbeta med bokstaven O, dels genom att forma bokstaven samt hitta bilder där bokstaven O fanns med i ordet. Vi pratade om hur man formar bokstäverna genom att använda sig av linjerna; taklinje, fönsterlinje, golvlinje och källarlinje.

Vi har även arbetat med vokalhuset. Här pratade vi om att det finns olika ljud för en vokal, kort och lång. Eleverna fick tillsammans sortera bilder utifrån hur vokalen låtert. De som hade en kort vokal fick vara på övervåningen i huset och de med lång vokal fick vara nere i huset. 

 

 

Matematik

Den här veckan har eleverna fått testa en ny app som heter Vektor. Appen hjälper eleverna att förbättra sina kognitiva och matematiska förmågor genom att träna arbetsminne, talförståelse och problemlösningsförmåga. Vektor har varit väldigt uppskattat! För att läsa mer om appen följ länken: https://cognitionmatters.org/se/vektor/ 

 

 

Dans och drama med kulturskolan

Under första tillfället med Kulturskolan fick vi träffa dans- och dramapedagogerna Jenni och Annika. Vi fick testa på att röra på oss på olika sätt. Vi fick med kroppen gestalta ett havsvrak på havets botten, en vallgrav, ett torn och en sjöstjärna som spretar. Vi fick också leka spegelkull, det var kul!

Bild med Cissi

Denna vecka har eleverna haft bild med vår ateljerista Cissi. Det blev en uppskattad lektion som bjöd på information om vad en konstnär använder för föremål för att måla. Hon visade några av sina egna tavlor och under denna lektion fick eleverna själva vara konstnärer och skapa sin unika namnskylt. Cissi bjöd även på ljud och rörelse. Eleverna kommer att ha bild varannan vecka. 

 

Föreställningen “Vindkraft” 

Idag fredag tog vi bussen till Gustavsbergsteatern och tittade på föreställningen Vindkraft. Det var en minikabararé om musik och blåsinstrument. 

“Hur låter en fagott? Vad är ett valthorn? Hur känns det att dirigera? Barnen upple-

ver musikens nyanser, tempon, klanger, känslor och stämningar och lär sig om de

olika instrumenten i en blåskvintett.”  Föreställningen Vindkraft. 

Efter föreställningen promenerade vi till den nya lekparken. Väl där åt vi vår matsäck som vi fått från köket och vi passade självklart på att testa lekparken. Det blev en lyckad utflykt och eleverna klarade bussfärden samt promenaden till och från Gustavsberg  galant!

 

Hem och skola

Läxa: 

 • Den magiska kulan  – läsebok kapitel “Momman” s.12-15 samt läxboken s.4
 • Bokstavspåsen – Denna vecka har Nomi och Bianca fått i uppgift att hitta föremål på nästa veckas bokstav. Spännande att se vad de hittar på!

 

Information inför vecka v.37

Måndag: Idrott – eleverna behöver ha med sig ombyte och handduk samt dans och drama med kulturskolan. 

Tisdag: Friluftsliv – kläder efter väder.

Onsdag: Föräldramöte kl.17.30. Välkomna!

Torsdag: Läsläxa tillbaka. Skolfotografering.

Fredag: Ny läsläxa delas ut. 

 

Utvecklingssamtal

Under vecka 39 kommer vi att erbjuda ett “Lära-känna-samtal”. Tiderna för detta samtal kommer att läggas ut på måndag. Inför samtalet vill vi att ni fyller i underlagert “Inför utvecklingssamtal” som finns på schoolsoft. 

 

Kommande händelser:

 • V.38 – Daniel kommer att vara ledig under vecka 38. Det kommer att vara en  av våra fasta vikarier Trixie eller Victor som kommer att vikariera för Daniel under denna vecka. 
 • v.39 – Denna vecka kommer vi att erbjuda utvecklingssamtal. Tider kommer att läggas ut på Schoolsoft måndag 9/9.
 • v.44 – Höstlov

 

Vi önskar er alla en trevlig helg!

 

Ingela, Daniel och Pernilla

 

Ingela.eriksson@lemshaga.se

Daniel.ekmark@lemshaga.se

Pernilla.stiernebo@lemshaga.se

 

Neptunus veckobrev v. 35

Hej Neptunusar!

Kunskaper

Matematik

Vi har fortsatt arbeta med med området taluppfattning. Vi har jämfört, storleksordnat samt arbetat med talkamrater. Eleverna har nu fått bekanta sig med att använda en egen whiteboardtavla där de får skriva ner sina metoder. Vi använder oss även av rutinen, “Think-pair-share” där de först får fundera själva för att sedan få berätta för en kompis samt gruppen. Vi tar tillvara allas tankar och metoder och lär oss av varandra.   

Den magiska kulan 

Denna vecka har vi börjat arbeta med vår svenskbok, “Den magiska kulan”. Vi har bekantat oss med huvudpersonerna i boken,  Asta, Bea och Cesar . Asta presenterade sig och sin familj, eleverna fick göra lika så. I första kapitlet arbetade vi med ordbilderna “Jag” och “Hej”. 

Friluftsliv

Under tisdag promenerade vi tillsammans med Gottis i vår närmiljö. Promenaden ledde oss senare fram till IP. Väl där hade Gottis förberett samarbetsövningar till oss. Värmen höll nästan på att ta orken från oss alla men det blev en lyckad eftermiddag med myclet “Vi-känsla”. 

Ansvar och inflytande & Normer och värden

Den här veckan har vi berättat om skolans Likabehandlingsplan. Vi delade upp begreppet i  mindre delar “lika”, “behandling” och “plan”. Därefter funderade vi kring varje begrepp för sig. Barnens tankar: Man ska dela lika, man behandlar andra som man själv vill bli behandlad, man har en plan för något m.m. Vi pratade om att skolan har ett Trygghetsteam som finns på skolan för att alla ska känna sig trygga. 

Vi har funderat och diskuterat kring hur vi ska vara mot varandra och hur en bra kompis är. Med hjälp av VT-rutinen “Think-pair-share” fick barnen dela med sig av sina tankar. Vi kom överens om att en bra kompis visar respekt, är peppande, säger stopp och säger ifrån, snäll, samarbetar och hjälper till, bjuder in i leken, omtänksam och lyssnar.

Sedan skapade vi vänskapsband med hjälp av pärlor. Eleverna fick välja pärlor i olika färger som skulle representera egenskaper som de tyckte var viktiga när man är en bra vän. 

Hem och skola

Läxa: 

 • Bokstavspåsen – varje vecka kommer en elev i respektive grupp att få med sig bokstavspåsen hem. Eleverna har i uppgift att hitta föremål eller bilder på föremål som börjar på veckans bokstav. I påsen kommer det ligga en lapp där det står vilken bokstav eleven har fått i läxa. Påsen ska tillbaka på måndag.  Då får eleven presentera sina föremål och vi i klassen kommer att få gissa vilken bokstav det är. 
 • “Den magiska kulan”  läsebok kapitel “Monstret Olle” s.8-11 samt läxboken s.3. Den här veckan har eleverna fått med sig sin första läsläxa hem. Varje vecka kommer eleverna få hem läseboken “Den magiska kulan”. Läxan delas ut på fredagar och vi vill att den kommer tillbaka till skolan på torsdag. Fler elever känner sig oroliga över att få hem läsläxan då de känner att de inte kan läsa. Vi har pratat om att de nu ska lära sig att läsa tillsammans med oss pedagoger samt med stöttning med läsläxan hemma av er föräldrar. Om eleven ännu inte kommit till stadiet att ljuda läser ni föräldrar kapitlet tillsammans. Det är viktigt att man läser kapitlet flera gånger under veckan. Det för att öva upp ordbilder samt för att få ett bättre flyt i sin läsning. Det kommer också att skickas med en läxbok tillsammans med läsboken. I den ska ni svara på frågorna som är kopplade till veckans kapitel.

 

Information inför vecka v.36

Måndag: Idrott – eleverna behöver ha med sig ombyte och handduk. Dans och drama – Kulturskolan börjar och kommer pågå under v.36 – 46. 

Tisdag: Första bildlektionen med Cissi. 

Onsdag

Torsdag: Läsläxa tillbaka.

Fredag: Ny läsläxa delas ut. 

 

Bildpublicering – påminnelse

 • Vi saknar fortfarande dokumentet “Datoravtal” (namn och bildpublicering) från några familjer. Fyll i det och lämna in det snarast till oss mentorer. Datoravtal-fsk-3-2015-16

Hälsningar från Fritids;

From idag fredag är det endast den pedagogen som bär den gröna reflexvästen med texten “Säg hejdå till mig” på ryggen som checkar ut eleverna på Schoolsoft. Pedagogen med västen kommer att hålla sig runt entrén eller i hjärtat i så stor utsträckning det är möjligt  för att vara väl synlig för er. 

Kommande händelser:

 • 6/9 – Vi besöker Gustavsbergsteatern och tittar på föreställningen “Vindkraft”. 
 • 11/9 – Föräldramöte kl 17:30. Välkomna!
 • 12/9 – Fotografering
 • v.39 – Denna vecka kommer vi att erbjuda utvecklingssamtal. Tider kommer att läggas ut på Schoolsoft två veckor innan. 
 • v.44 – Höstlov

 

Vi önskar er alla en trevlig helg!

Daniel, Ingela och Pernilla

Ingela.eriksson@lemshaga.se

Daniel.ekmark@lemshaga.se

Pernilla.stiernebo@lemshaga.se

 

Klasstelefon: 08-586 313 01

Fritidstelefon: 08-586 313 27

 

Neptunus välkomstbrev

Hej alla Neptunusfamiljer!

Hoppas att ni alla har haft ett härligt sommarlov med mycket bad, lek och glass. Tack alla ni som har skickat in just er fina sommarplats som får er att må bra. Det ska bli roligt att få veta mer om just din favoritplats. För er som ännu inte hittat er plats som får er att må bra kommer här infon om sommaruppgiften. Vi vill att ni skickar antingen ett vykort eller en bild via mail på en plats som får dig att må bra och skriver varför den platsen är speciell för dig.

Nästa vecka

 • På måndag ses vi på gräsmattan utanför Mellangården kl.08:45 för att tillsammans gå med eleverna till skolstarten vid Amfiteatern. För er som är i behov av barnomsorg  innan, är fritids öppet som vanligt. Efter samlingen i Amfiteatern går vi till våra klassrum. De föräldrar som önskar följa med in i klassrummet är välkomna att vara med på en kort samling för att därefter säga hejdå till era barn. Skoldagen slutar kl.13.45.
 • På fredag kommer vi att ha lägerskoledag. Detta innebär att vi kommer att göra en utflykt till Scoutstugan i vårt närområde. Till denna dag vill vi att eleverna har med sig matsäck (lunch, bestick, frukt/grönsaker, vatten). Vid varmt väder tänk på att skicka med extra vatten och en keps. Kläder efter väder.
 •  På måndag utgår idrotten, så inga idrottskläder behövs.

 

Allmän information

 • “En till en” – Alla elever på Mellangården arbetar “en till en” med en egen iPad (år 1-3).  Vi har flera appar och andra program som medför ljud. Därför är det bra att använda hörlurar som gör att man kan arbeta utan att bli störd av en klasskompis. Av erfarenhet brukar eleverna vilja har sina “egna” hörlurar. Vi har några hörlurar som eleverna kan låna men de elever som vill får gärna ta med sig ett par egna hörlurar som de kan använda i skolan. 
 • Skolmaterial – När en elev ska börja skolan är det ofta som eleverna vill köpa pennor och suddgummi för att ha i skolan. Detta är något vi undanber då vi ser att det tar alltför mycket fokus. Däremot önskar vi att eleverna har med sig en plast eller pappersmapp som eleven kan ha sin läsläxa i för transport mellan skola och hem. 
 • Lämning – När ni lämnar ert barn på morgonen vill vi att ni gör det utanför våra klassrum. Det är önskvärt då vi vill få till tydliga strukturer och rutiner för att få en så lugn och trygg start som möjligt på morgonen.
 • Besök av vårdnadshavare –  Om ni vårdnadshavare är nyfikna på vår verksamhet och vill komma på besök i klassen. Ni kommer då ha en uppgift. Vi tänker att ni är specialist inom något område! Vi vill därför ta vara på eran kompetens. Så när du som vårdnadshavare kommer på besök förväntar vi oss att du berättar om något du kan t ex om ditt yrke, hobby, intresse etc. Vid besök i klassen är du en del av klassen vilket medför att du deltar och är närvarande i det vi arbetar med och finns som stöd för hela klassen. 
 • Schema – schemat ligger på Schoolsoft. Skoldagen kommer att starta kl. 08:20 varje dag och avslutas kl. 13:45. I år kommer barnen träffa fler pedagoger än oss mentorer under sina skoldagar. I idrott kommer barnen ha Gottis Olofsson och i bild kommer de träffa Cecilia Högsveden East.
 • Ledighet – När ni önskar ledighet görs en ansökan direkt på Schoolsoft.
 • Kontakt med oss pedagoger – Vårt fokus är att vara närvarande med barnen, vilket gör att vi inte alltid har möjlighet att svara i telefonen. Ni når oss bäst på mail eller direkt efter skoldagen. Är det akut ber vi er kontakta expeditionen som i sin tur kontaktar oss. 
 • Kulturskolan – Under vecka 36-46 kommer eleverna ha dans med Kulturskolan. Det kommer att komma en pedagog från Kulturskolan som håller i undervisningen men det kommer alltid vara en pedagog från klassen som deltar.
 • Schoolsoft – Det är viktig att ni fyller i era barns vistelsetider. 

 

Vi ser fram emot att få träffa er på måndag!

Ingela, Daniel och Pernilla

Ingela.eriksson@lemshaga.se

Daniel.ekmark@lemshaga.se

Pernilla.stiernebo@lemshaga.se

Klasstelefon: 08-586 313 01

Fritidstelefon: 08-586 313 27

 

Plutos veckobrev v. 21

Hej alla Plutofamiljer!

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

Veckan startade med två lovdagar. Under måndagen tog vi en promenad till skogsplatsen “Den nedfallna eken”. Där utforskade vi naturen, lekte och klättrade i träd fram till lunch.

I tisdags arbetade vi med veckans bokstav. De som var lediga denna dag gjorde det i torsdags. På eftermiddagen på fritids blåste vi såpbubblor och tillverkade egna blåsverktyg av ståltråd och plastflaskor.

SVENSKA

Veckans bokstav

Denna vecka arbetade vi med den sista bokstaven i alfabetet. Bokstaven Öö. I bokstavslådan hittade vi bilder och ordbilder som ÖDLA, ÖKEN och ÖGONLJUS (Ögonpyrola).

Vi fick lyssna på två korta faktatexter om ödlan och öken och vi tittade på en faktafilm om en av världens största ödlor Komodovaranen. Vi tittade på bilder på olika Geckoödlor, en av de minsta ödelarterna, samt lyssnade på dess speciella läte. Ett läte som gjorde det ganska så lätt att komma ihåg ödlans namn. 

Vi sjöng även Majas alfabetsvisa om växten “Ögonljus”, och fick lyssna på en kort faktatext om växten och hur den fått sitt namn. Vi tittade vi på bokstavståget och arbetade i bokstavsboken. Vi spårade Öö i sanden, övade på bokstavsljudet med fjädern samt samlade Ö-ord på tavlan. Vi fick även lyssna på två dikter “Den öde ön Ökenön” och “Den öde ön Ödleön”. I dessa två texter fick vi sedan ringa in alla ö:n som vi kunde hitta.

Som extrauppgift fanns även A-Ö boken, ett Ö-arbetsblad och en Ö-labyrint.

 

MATEMATIK

Målet med veckans matematikpass var att kunna mäta med olika kroppsdelar och att förstå begreppet enhet och hur det används. Viktiga begrepp i kapitlet var tum, hand, fot, famn och enhetVi startade lektionen med att tillsammans titta på startbilden. Den här dagen skulle vi utforska hur vi kan använda olika delar av kroppen för att mäta. Vi tittade på bilden på soffan hur barnen skulle fundera på hur de kan ta reda på hur lång soffan är.

Svar eleverna kom med var: de föreslog att ni skulle mäta med en sak, de visade att det går att mäta med en kroppsdel, de kom på att de skulle kunna mäta med armarna utsträckta eller med hela kroppen och de förstod att det inte går att använda kroppsdelar från olika personer samtidigt eftersom alla är olika stora.

I veckans aktivitet fick barnen själva pröva att mäta föremål med olika kroppsdelar. De fick arbeta i par och de fick välja lite olika föremål som de skulle mäta. Först skulle de gissa hur långt eller högt föremålet är och sedan mätte dem med hjälp av sina kroppsdelar. Vi pratade om att det var viktigt att man skulle pröva mäta med olika kroppsdelar och att de båda barnen mätte med sina respektive kroppsdelar. Då kunde de jämföra sina svar och se om de fick samma. Vi uppmuntrade dem att använda begrepp som längre, kortare, lika lång som, högre och lägre när de jämförde.

  

I övningsboken fanns det liknande uppgifter som gav dem möjlighet att träna och befästa sina kunskaper.

 

Videosamtal med Söderparksskolan

Vi har haft kontakt med Söderparksskolan i Skåne. Kicki som var på besök hos oss veckan innan sportlovet är lärare i årskurs 1 på den skolan. Under ett arbetspass fick vi fundera kring om vi hade några frågor till dem om hur det är att gå i årskurs 1. Frågor som vi bland annat hade var : Hur är det att gå i årskurs 1? Har man några läxor? vilka ämnen har man? Är det roligt?

Barnen fick skriva ner sina frågor på lappar som vi skickade till dem. I fredags hade vi ett videosamtal med dem där de hade fått våra frågor och svarat på dem. Det var superkul att kunna prata med en klass som finns så långt bort! Spännande!

Kläder till bondgårdsmusikalen

Ni behöver ha med er musikalkläderna senast onsdag 29/5. Detta för att vi ska vara säkra på att ha kläderna på måndagen efter för att kunna köra ett genrep.

Vi tänker att det ska vara enkelt och ni ska inte behöva köpa något nytt. Ifall det är så att ni inte har just den färgen som djuret är så hjälper vi varandra genom att låna av en kompis. Vi kommer att ha enfärgat eller alternativt svarta byxor och en tröja i djurets färg. Vi tänker oss:

Grisar – Rosa

Kossor – Vita eller svarta

Hästar – svarta, bruna eller vita

Kycklingar/hönor – gula eller vita

Mus – Grå

 

Skola och hem

Information

Påminnelse!

Lägga in ledighet eller närvarotider i schoolsoft för klämdagen den 31/5

Bondgårdsmusikalen + Avslutningspicknick

Den 4 juni kl 17-19 är det avslutningspicknick och uppspel av bondgårdsmusikalen i musikladan. Det är en tradition på Pluto att vi ses på en picknick på kvällen för att umgås med varandra en stund innan alla går på sommarlov. Varje familj tar med sig egna picknickkorg och en filt att sitta på. Vid bra väder äter vi ute på gräsmattan bredvid snurrgungan. Vid sämre väder är vi inne på Pluto.

Blänkare

29/5 Dag före röd dag fritids/klubben stänger 15.00

30/5 Kristi himmelfärds dag (röd dag) hela skolan stängd.

31/5 Klämdag, skolan stängd, men fritids/klubben öppet.

4/6 Musikal och Plutos avslutnigspicknick 17.00-19.00.

5/6 Stänger fritids 15.00, dag före röd dag.

6-7/6 Lovdagar. Planeringerigsdag för skola och fritids.

11/6 Friluftsdag.

13/6 Skolavslutning 09.00, fritids öppet som vanligt till 17.00.

Nästa vecka

Måndag: Ingen idrott

Tisdag:

Onsdag: Fritids stänger kl 15:00

Torsdag: Kristi Himmelsfärd – röd dag

Fredag: Skola stängd / fritids öppet

 

Trevlig helg!

/Plutos pedagoger

 

Plutos veckobrev v. 20

Hej alla Plutofamiljer!

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

Svenska

Veckans bokstav

Denna vecka har vi arbetat med bokstaven Ää. I bokstavslådan hittade vi bilder och ordbilder som ÄGG och ÄPPLE.

Vi sjöng Majas alfabetsvisa om “Äpplet”, “Alla har vi varit Ägg” och “Ägg ägg mera ägg”.

Efter det tittade vi på bokstavståget, arbetade i bokstavsboken, spårade Ää  i sanden och övade på bokstavsljudet med fjädern. Vi samlade ord på tavlan som börjar på eller innehåller Åå. Som extrauppgift fanns även A-Ö boken.

Lyckostjärnan

Denna vecka arbetade vi med begreppen stor, större och störst, liten, mindre och minst i Lyckostjärnan. Vi gjorde även några sidor där vi övade finmotoriken genom att följa olika skrivmönster (skrivdans).

 

Matematik

Målet med veckans lektionspass var att kunna mäta och jämföra längd med hjälp av saker och att kunna uppskatta hur långa föremål är. Viktiga begrepp som vi lärde oss var mäta, ungefär och enhet.

Vi inledde lektionen med att barnen fick en krita, en penna och några gem var. Vi skulle tillsammans utforska hur vi kunde mäta med hjälp av olika saker. De skulle först titta på pennan och kritan och fundera på hur de kunde ta reda på vilken som är längst. Sedan fick de prata tillsammans i klassen.

Några av svaren som kom var: De kunde direkt se att kritan var kortare, de lade föremålen bredvid varandra för att jämföra, de använde gem för att mäta längden på pennan och kritan, och förklarade att pennan är längre eftersom det gick åt flera gem.

Barnen fick sedan arbeta i par och de fick ungefär 10 gem var. I aktiviteten som vi genomförde fick barnen möjlighet att träna på att först uppskatta längd och sedan mäta längden med gem. Varje par fick plocka fram föremål som var lämpliga att mäta, till exempel, pennfordral, en bok, en penna, en sax, ett suddgummi och en krita.

I övningsboken fanns liknande uppgifter som gav barnen möjlighet att träna och befästa sina kunskaper.

Bondgårdsmusikalen

Vi är så stolta över hur bra barnen redan är på att sjunga och lära sig alla texter till låtarna. Vi har fortsatt den här veckan att öva på vår bondgårdsmusikal.

Vi vill redan nu förbereda er på att ni kommer behöva ta med er kläder efter vilket djur ni ska vara på musikalen. Vi tänker att det ska vara enkelt och ni ska inte behöva köpa något nytt. Ifall det är så att ni inte har just den färgen som djuret är så hjälper vi varandra genom att låna av en kompis. Vi kommer att ha enfärgat eller alternativt svarta byxor och en tröja i djurets färg. Vi tänker oss:

Grisar – Rosa

Kossor – Vita eller svarta

Hästar – svarta, bruna eller vita

Kycklingar/hönor – gula eller vita

Mus – Grå

Besök av tandsköterska

Under torsdagsmorgonen fick vi besök av tandsköterskan Amanda som berättade om vikten av att ta hand om våra tänder. Det viktigaste var att vi borstar tänderna, låter tänderna vila, dricka vatten och att vi håller koll på våra tänder. Det var ett uppskattat besök och vi fick en varsin tandborste med oss hem!

Lilla Kören

Under torsdagen fick vi också gå och se Lilla kören som hade sin konsert i musikladan. Lilla kören är en kör som består av elever från årskurs 2 och 3. Vi dansade och sjöng med i alla låtar som vi kunde! Det var så kul och nu är vi ännu mer redo och laddade för att visa upp vår bondgårdsmusikal i musikladan. Vilken inspiration!

Skolloppet

I fredags fick vi reda på att vi på Mellangården (f-3) tillsammans sprang hela 1520 varv under skolloppet, vilket är en sträcka på 60,8 mil. Våra faddrar i åk 5 sprang även de 60 mil. Sammanlagt tog dessa 120 mil oss hela vägen till Tyskland ungefär. För att komma ända fram till Paris behöver vi springa ca 34 mil till. Som bevis på vår fantastiska insats fick alla elever ett varsitt Diplom.

Fritids

Veckan började med en lovdag på fritids och vi som var här gick iväg till en ny spännande skogsplats, som ligger ca 15 min promenad från Mellangården i närheten av bronsåldersgravarna.

Under promenaden hade vi tur och fick se en del vilda djur som t.ex harar och vildgäss.

Vi tittade på vackra körsbärsträd som blommar för fullt och hittade också en del växter som gullvivor, skogsviol och vårlök.

     

Vi lekte på den nya platsen och en del barn provade att klättra på det stora nedfallna trädet. Det trädet fungerar som en spännande klätterställning där vi utmanar både motorik, samarbete och rädslor för höjd.

Under lunch och mellisrasten valde barnen lek i olika aktiviteter.

Fritidshemmets dag

I tisdagseftermiddag firade Mellangården Fritidshemmets dag, en dag då alla Sveriges fritids på olika sätt uppmärksammar landets fantastiska fritidshem. Pluto, Neptunus, Uranus och Saturnus samlades i amfiteatern där vi åt isglass och delade in oss i lekgrupper för att sedan gå ner till lekstationerna vid fotbollsängen. Vi hade en trevlig lek-eftermiddag tillsammans!

Skola och hem

Information

Lovdagar + tider i Schoolsoft

Vi vill påminna om att fylla i Schoolsoft om ert barn ska vara här på lovdagarna 20-21/5 samt 31/5. Dessutom har vi noterat att flera av er behöver fylla i nya vistelsetider i Schoolsoft. Tack på förhand!

Bondgårdsmusikalen + Avslutningspicknick

Dags att boka in den 4 juni kl 17-19, för avslutningspicknick och uppspel av bondgårdsmusikalen i musikladan. Det är en tradition på Pluto att vi ses på en picknick på kvällen för att umgås med varandra en stund innan alla går på sommarlov. Varje familj tar med sig egna picknickkorg och en filt att sitta på. Vid bra väder äter vi ute på gräsmattan bredvid snurrgungan. Vid sämre väder är vi inne på Pluto.

Välkomna på after school med Plutofamiljerna!

Fredagen den 24 maj kl. 17-19 blir det grillning, lekar och en massa annat skoj ute på Lemshagas härliga skolgård för alla Plutobarn och deras familjer. Vi kommer att duka upp med hamburgare, festis, bubbelvatten och smaskiga bakverk. Om ni är sugna på det swishar ni 75 kronor per vuxen och 50 kronor per barn till 076 0528095 (Helena Bjurkull). Alla pengar går såklart till klasskassan! Ta gärna med en filt att sitta på och eget kaffe. Det går självklart också bra att ta med sig egen matsäck om man föredrar det.

 

Ni anmäler er senast tisdagen den 21 maj via formuläret som ni hittar här: https://sv.surveymonkey.com/r/S2G3V3Y

Välkomna hälsar Hydragruppen

Blänkare

20-21/5 Samrättningsdagar NP, skolan stängd, fritids/klubben öppet.

29/5 Dag före röd dag fritids/klubben stänger 15.00

30/5 Kristi himmelfärds dag (röd dag) hela skolan stängd.

31/5 Klämdag, skolan stängd, men fritids/klubben öppet.

4/6 Musikal och Plutos avslutnigspicknick 17.00-19.00.

5/6 Stänger fritids 15.00, dag före röd dag.

6-7/6 Lovdagar. Planeringerigsdag för skola och fritids.

11/6 Friluftsdag.

13/6 Skolavslutning 09.00, fritids öppet som vanligt till 17.00.

 

Nästa vecka

Måndag: Lovdag (fritids öppet)

Tisdag: Lovdag (fritids öppet)

Onsdag:

Torsdag: Röda gruppen till skogen 14.30-16.00 (håll utkik efter fästingar).

Fredag: 

 

Trevlig helg!

/Plutos pedagoger