Neptunus veckobrev v.13

Hej alla härliga Neptunusar!

Tack för ännu en härlig vecka! Vi vill passa på att tacka för det fina samarbete ni visat nu när det inte riktigt varit som det brukar. Är det så att ert barn är hemma på grund av milda symptom eller frivillig karantän och kan arbeta med skolarbete får ni ta med er böcker och andra uppgifter hem.

Ni kan från och med nu följa allt vi gör i skolan via schemat i Schoolsoft och lektionsplaneringar i Classroom. Där lägger vi upp sidhänvisningar, filmer, länkar samt annat arbetsmaterial vi arbetar med. Inloggningsuppgifterna är elevernas mailadresser och de har samma lösenord som till Bingel. Mer info finns att läsa från skolledningen på Schoolsoft. Har ni några frågor eller funderingar är det bara att höra av sig via mail. 

 

Svenska

Veckan började med att Ingela och Daniel hade med sig bokstavspåsen. Denna gång var det bokstaven Gg som var på tur. Vi har pratat om att G kan låta på olika sätt och att den ibland låter som bokstaven J exempelvis mig, dig, gitarr.

Eleverna skulle också utifrån fyra bilder välja en som skulle bort. Vi betonade att det fanns olika svar som var rätt och att det var viktigt att de motiverade sina tankar och ideér. 

  

Vi har även skrivit ytterligare ett kapitel i vårt skrivprojekt Ön. Denna vecka handlade det om vad personerna som kommit till ön kunde hitta för mat och hur de skulle tillaga den. Eleverna fick fundera över hur personerna i berättelsen skulle skapa något att övernatta i. Det är än så länge ovisst om de kommer att komma ifrån ön!

 

Matematik

I matematiken har vi nu avslutat kapitlet om ordningstal och börjat ett nytt som heter “Talen till 100”. Första lektionen handlade om att räkna antalet och använda sig av strategin “bilda 10”.

 

No 

I NOn fick vi lära oss mer om grodan och grodans livscykel. 

Groda -> ägg -> yngel -> ung groda -> Groda – >

Det går runt och  runt som i en cirkel. Eleverna fick skapa egna grodor där livscykeln tydligt framgick. Eftersom våren tydligt visat sig så flyttade vi veckans  NO-lektion utomhus. Härligt!

 

 

SO 

Den här veckan fick vi öva på att presentera våra affischer om olika figurer i grekisk mytologi. Presentationerna handlade om gudarna Herakles, Poseidon, Afrodite, Athena, Hades och odjuret Hydra.  Vi vill tipsa er att titta på Disneyfilmen Hercules, där kommer ni träffa många av gudarna vi lärt oss mer om. 

 

Friluftsliv

På friluftslivet den här veckan tog vi en härlig promenad i solen till Södersved. Väl vid Södersved fick eleverna i par genomföra ett vårbingo. Det gick ut på att de skulle hitta sakerna på bingobrickan i naturen. Man skulle bland annat hitta: något som inte hör hemma i naturen, en blomma, en sten, något grönt, något från ett djur m.m.

På vägen hem hjälptes vi åt att samla skräp för att bidra till ett trevligare och renare Ingarö! Eleverna tog det på fullaste allvar och vi hade säkert 10 påsar skräp med oss tillbaka till skolan.  

 

 

 

Skola och hem

Hämtning/lämning

Genom att minimera många människor på liten yta minskar vi riskerna för smittspridning Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Därför ber vi om följande:

 • Att lämna ert barn utanför entrén till Mellangården vid lämning, säg till personalen utomhus att eleven är här och vi checkar in som vanligt. Pågår ingen verksamhet utomhus ber vi er att sticka in huvudet och säga att eleven är här, men önskar att eleven går in själv i största möjliga mån. Har eleven självständig hemgång kan eleven checka in sig själv när hen kommer i vanlig ordning utan att någon vuxen sagt till.
 •  När ni kommer för att hämta ert barn säg till personalen utomhus att du är här så hjälper vi er att hämta ert barn om det befinner sig inomhus. Bedrivs ingen verksamhet utomhus så sticker ni in huvudet och säger att ni är här, men vi ber dig att vänta utomhus så hjälper vi ert barn att komma ut till er. 

Vi tackar för visad förståelse!

 

Läxa: 

 • Den magiska kulan  – läsebok kap. 23 “Klass 1b, bästa klassen” s.99-103 samt läxboken s. 25
 • Bokstavspåsen – Denna vecka har Ingela och Fred fått i uppgift att hitta föremål på nästa veckas bokstav. Spännande att se vad de hittar på! Påsen ska tillbaka till skolan på måndag.

 

Information inför vecka v.14

Måndag: Idrott – eleverna behöver ha med sig ombyte och handduk. 

Tisdag

Onsdag

Torsdag: Läsläxa tillbaka. 

Fredag:    

 

Kommande händelser:

 • v.15 – Påsklov

 

Vi önskar er alla ett trevligt påsklov!

 

Ingela, Daniel och Christina

 

ingela.eriksson@lemshaga.se

daniel.ekmark@lemshaga.se

christina.langstedt@lemshaga.se

 

Klasstelefon: 08-586 313 01

Fritids: 08-586 313 27

 

Ön – för yngre författare

Ansvarig/Ansvariga lärare: Daniel Ekmark och Ingela Eriksson

När? VT20

Ön – för yngre författare

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Hur man skriver en berättande text
 • Skrivregler
 • Läsförståelse

 

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

 Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. 

 

Centralt innehåll från kursplanen

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Texter som kombinerar ord och bild.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Ön är ett skrivprojekt som steg-för-steg resulterar i en längre berättande text. Varje kapitel, totalt tio, ger eleverna ”förutsättningar” som sätter in handlingen i ett sammanhang, samt en ram som begränsar eleverna. Inom ramarna har eleverna dock stor frihet att själva utforma både karaktärer och händelseförlopp. Till varje kapitel medföljer även hjälpfrågor som kan underlätta vid skrivandet.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Elevernas alster

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
 • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet.
 • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Neptunus veckobrev v.11

Hej alla härliga Neptunusar!

Nu har ännu en vecka kommit till ända! Veckan har bjudit på många roliga saker: Friluftsliv vid vindskyddet, arbeta med nya appen Bingel, bokstaven Ff, första VIM-tillfället för terminen, fortsatt arbetet med multiplikation och division samt avslutat arbetet om nordisk mytologi. Det var roligt att få träffas i VIM-grupperna igen! Syftet med VIM är att skapa trygghet och sammanhållning på Mellangården. Den här omgången av VIM kommer framförallt att handla om unga på nätet.

 

Kunskaper

Matematik

I matematiken har vi fortsatt arbeta med kapitlet om multiplikation och division. Vi har arbetat med begreppet dubbelt, gruppera i lika stora grupper, dela lika och hälften. 

 

Svenska

Denna vecka har vi fortsatt vårt skrivprojekt, Ön. Vi skrev kapitel 3 och det blev en spännande fortsättning på vår redan påbörjade berättelse. Den här gången skulle vi beskriva vad vi såg på ön, vilka lukter vi kände, vilka ljud vi hörde och vad vi hade för känsla i kroppen. Det ska bli så intressant att få läsa fortsättningen. 

Vi har också arbetat med Den magiska kulan och bokstaven Ff. Vi har pratat om vad orden SANT och FALSKT betyder. Vi sa sant- och falsktmeningar och eleverna skulle svara på vad de tänkte om olika påståenden tex:

Fiskmås är en fisk 

Fjärilar har fjädrar

Fiskar har fjäll

Fem myror är fler än fyra elefanter

 

SO

I veckan har vi avslutat temat om nordisk mytologi. Temat avslutades med att vi dramatiserade de olika berättelserna om varför veckodagarna heter som de gör. Eleverna blev indelade i mindre grupper och varje grupp fick en veckodag var att djupdyka i. De fick titta på “Gudar och badkar” och utifrån den filmen skapa en mindre sketch som visa för resten av klassen. Vilken kreativitet och samarbetsförmåga!

Bingel

Vi har fått testa ett nytt digitalt läromedel, det heter Bingel. Med Bingel kan vi på ett roligt och lustfyllt sätt öva färdighetsträning. Eleverna gör uppgifter som vi pedagoger lagt upp, det innebär att det också är lätt för oss att anpassa uppgifter efter elevernas behov. I Bingel har eleverna dessutom en avatar som de kan köpa kläder, frisyrer, djur och annat till. Men för att få Ping Ping (pengar) i spelet behöver de klara av uppgifterna vi har tilldelat dem. Eleverna har verkligen uppskattat spelet! 

Vi tycker att det är väldigt roligt att eleverna uppskattar Bingel. Däremot har vi sagt att det är något vi arbetar med framförallt i skolan. Vi kommer dock att skicka med en del uppgifter hem. Men då säger vi till!

 

Friluftsliv

Under friluftslivet begav vi oss till vindskyddet. Det ligger på berget ovanför slänten. Där blev eleverna indelade i grupper och leka 36-leken. Alla grupper fick en spelplan med hela alfabetet på. En i gruppen slog tärningen, de gick antal steg tärningen visade på spelplanen och hamnade på en bokstav. I skogen satt det uppe flera lappar med bokstäver och uppdrag på. Uppgiften var att finna den bokstav man hamnat på och genomföra uppdraget. 

 

VIM

Under första VIM-tillfället pratade vi om elevernas nätvanor och vad de brukar använda internet till. Det kom fram många kloka tankar kring det. Vi kommer nu under 4 veckor att arbeta med materialet Lajka som prinsparets stiftelse har tagit fram. På hemsidan www.lajka.prinsparetsstiftelse.se står det såhär om materialet:

“Målet med Lajka är att ge barnen ökade verktyg, kunskap och förståelse för hur nätvardagen påverkar individen och samhället på olika sätt. De verkliga vinnarna med Lajka är eleverna. Det är vi vuxna som har försett eleverna med mobiler och ändlöst internet. Och det är vi vuxna som måste hjälpa eleverna att forma hur dessa ska hanteras på bästa sätt. Nätet består av många lockelser och konkurrerar med annat som också är viktigt i ungas liv. Med mer kunskap kan unga göra bättre välinformerade val och på så sätt kan Lajka hjälpa unga människor att skapa ett hälsosammare liv på nätet.”

Idrott

På idrotten var det Melodifestivalfokus!

Elevernas ansvar och inflytande

Information från fritids

Nu är det dags att göra er anmälan inför Påsklovet v.15

Vi önskar att ni skriver Närvaro i kommentarsfältet samt skriver in aktuella tider om ni är i behov av Fritidsomsorg alt. att ni tar bort tider samt skriver Ledig i kommentarsfältet om ni är lediga. Viktigt att kommentaren närvaro/ledig skrivs in. 

Observera att torsdag 9/4 (skärtorsdagen) stänger vi 15.00 och att fredag 10/4 (långfredag) samt måndag 13/4 (annandag påsk) är fritids och skola stängt. 

Vi behöver ha in er anmälan absolut senast söndag 22 mars för att kunna bemanna korrekt. 

Hälsningar Fritids och Klubben

 

Läxa: 

 • Den magiska kulan  – läsebok kap. 21  “Tyvärr, tyvärr” s.90-93 samt läxboken s.23.
 • Bokstavspåsen – Denna vecka har Ingela och Daniel fått i uppgift att hitta föremål på nästa veckas bokstav. Spännande att se vad de hittar på! 

 

Information inför vecka v.12

Måndag: Idrott – eleverna behöver ha med sig ombyte och handduk. 

Tisdag

Onsdag

Torsdag: Läsläxa tillbaka. 

Fredag: Läxan delas ut.   

 

Kommande händelser:

 • v.15 – Påsklov

 

Vi önskar er alla en trevlig helg!

 

Ingela, Daniel och Christina

 

ingela.eriksson@lemshaga.se

daniel.ekmark@lemshaga.se

christina.langstedt@lemshaga.se

 

Klasstelefon: 08-586 313 01

Fritids: 08-586 313 27

 

Neptunus veckobrev v.8

Hej alla härliga Neptunusar!

Sista veckan innan sportlovet är nu avklarad! Veckan har varit som vanligt förutom att den avslutades med allaktivitetsdagen! Trots frånvaro av kyla hade vi en fantastisk dag. Eleverna var uppdelade på tre olika aktiviteter: skridskor på Ekvallen, Wild kids samt pyssel och bak. Både pedagoger och elever uppskattade dagen väldigt mycket!

 

Kunskaper

Svenska

Läsutmaningen är nu avslutad och vi lyckades läsa 300 böcker tillsammans. Nu blir det pyjamasparty efter lovet! Precis vad eleverna önskade och de har fått varit med i planeringen av vad som kommer ske. Vi kommer att klä oss i pyjamas och/eller morgonrock (för de som vill), kolla på film, äta och dricka något gott samt att en får ta med sig ett gosedjur den här dagen! Gosedjuret får vara max 30 cm.

Denna vecka har vi också arbetat i Den magiska kulan med bokstaven Öö. Vi tittade på likheter och skillnader mellan ord som: ko-kö, not-nöt, lov-löv, sno-snö osv. Vi samtalade om hur orden ändrade betydelse om man glömmer prickar samt pratade om substantiv i plural: banan-bananer, mus-möss, stol-stolar. 

 

 

Matematik

Vi har avslutat kapitlet “Addition och subtraktion 0 till 40” i matematiken. Efter lovet kommer vi börja med “Multiplikation och division”. Spännande!

I måndags arbetade vi i mattestationer: Matteapp på ipad, Räkna antalet bönor samt hemliga meddelanden. Att arbeta i stationer fungerar väldigt bra för att få alla engagerade och fokuserade. Eleverna är 10 minuter på varje station vilket gör att de genomför alla uppgifter med fokus.

SO

Under so-lektionerna har vi fortsatt med nordisk mytologi.Denna vecka var det dags att ta reda på varifrån namnen på veckodagarna torsdag och fredag kom ifrån. Vi fick reda på att torsdag är Tors dag, åskguden med hammaren Mjölner. Samt att namnet fredag kommer från kärleksgudinnan Friggs.

 

NO

Under veckans no-lektion utvärderade vi vårt vattenexperiment med två vattenfyllda glas. Det ena glaset var öppet och det andra glaset var tillslutet med plastfolie. Vi undersökte vad som hade hänt efter att glasen fått stå en vecka.  Eleverna fick därefter skriva en slutsats om vad som faktiskt hade hänt. 

Neptunuskompis, berätta hemma om vad som hade hänt!

 

Allaktivitetsdagen

Elevernas ansvar och inflytande

Läxa: 

  • Läsläxa under lovet – Vi tar en paus i Den magiska kulan under lovet. Däremot uppmanar vi er att läsa andra böcker hemma. Till er hjälp för att väcka läslusten skickar vi med ett sportlovsquiz (se länk). https://www.jagharläst.se 

 

 • Matteboken – Passa på att ta hem matteboken under lovet för att arbeta klart med det ni inte hunnit i skolan. Vi har arbetat fram till och med sidan 48 i övningsboken. 

 

 

Information inför vecka v.10

Måndag: Idrott – eleverna behöver ha med sig ombyte och handduk. 

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag: Pyjamasparty! Pyjamas/morgonrock om man vill. Ta med ett gosedjur som är max 30 cm hög.

Ny läsläxa delas ut.  

 

Nu finns protokollet från föräldramötet upplagt på schoolsoft!

 

Vi önskar er alla ett trevligt lov!

 

Ingela, Daniel och Christina

 

ingela.eriksson@lemshaga.se

daniel.ekmark@lemshaga.se

christina.langstedt@lemshaga.se

 

Klasstelefon: 08-586 313 01

Fritids: 08-586 313 27

 

Vatten

Ansvarig/Ansvariga lärare: Daniel Ekmark och Ingela Eriksson

När, under vilka veckor? Vecka 5-8

Vatten

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

– Vad är vatten?

– Varför behöver vi vatten?

– Vattnets former

– Hur förändras vatten?

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. Som en del av systematiska undersökningar ska eleverna, genom praktiskt undersökande arbete, ges möjlighet att utveckla färdigheter i att hantera såväl digitala verktyg som annan utrustning. 

Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Centralt innehåll från kursplanen

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Experiment

Kondensering

Avdunstning

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Filmer

Böcker

Lekar

Gruppdiskussioner

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Barnens alster

Mindmaps

Observationer av elevers arbete

Delaktighet på lektioner

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
 • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet.
 • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Neptunus veckobrev v.6

Hej alla glada Neptunusar!

Ännu en vecka har passerat! Vi närmar oss sportlovet med stormsteg, men än är vi inte där! Nästa vecka är det föräldramöte och veckan innan lovet är det allaktivitetsdagen.

Veckan har bjudit på många roliga lektioner och aktiviteter så som: Bokstaven Hh, Engelska, Måla Monet med Cissi, Nordisk mytologi och vattnets kretslopp.

 

Kunskaper

Svenska

I Den magiska kulan har vi denna vecka arbetat med bokstaven Hh. Vi fick minnas tillbaka till Pluto-tiden och repetera sammansatta ord exempelvis: sol + ros = solros, hus + bil = husbil, Lejon + kula = lejonkula osv. Vi pratade också om olika kroppsdelar. Vi lät eleverna namnge så många kroppsdelar de kunde och peka ut dem på sin kropp (ordförrådsutveckling). Vi kom på: hand, haka, huvud, häl, hals, hår och hud. 

I arbetsboken fick eleverna arbeta med liknande uppgifter som vi arbetat praktiskt med.

Vi har även övat på att forma bokstäverna i veckan!

 

Matematik

Vi har arbetat mycket med tiotal och ental i veckan. Kapitlen vi berört har handlat om att:

 • kunna addera två stycken tvåsiffriga tal.
 • kunna addera tre stycken ensiffriga tal.
 • kunna subtrahera ett ensiffrigt tal från ett tvåsiffrigt tal.

Det är mycket nytt för eleverna men vi upplever att de kämpar på bra. Vi fortsätter att uppmuntra dem att hitta på flera olika sätt att lösa de problem vi tar oss an. Vi använder oss av tallinjen, tioramar, tiobasmaterial, talcirklar och multikuber. 

No

 Vi fortsatte prata om vatten genom att utifrån elevernas förkunskaper bygga vidare på undervisningen. Vi såg på en film och läste en faktatext om vattnets kretslopp. Tänk att vi dricker samma vatten som dinosaurierna gjorde eftersom det bara finns en viss mängd vatten på jorden! Det kommer inte till något nytt och det försvinner inte något. Alltså vattnet går runt och runt i ett kretslopp.

 So

Vi har startat ett nytt temaarbete om nordisk mytologi. Vi startade upp temat genom VT-rutinen “Zoom in”. Eleverna fick se en liten del av bild, tänka kring den för att sedan få fler pusselbitar. Bilden bakom var en bild på Yggdrasil, asatrons världsbild. Vi läste om vad man trodde på förr och vilka olika världar som fanns i trädet. Vi började också prata om olika gudar och varifrån vi fått namnen till våra veckodagar. Först ut var guden Månes = Måndagen.

 

 

 

Bild med Cissi

I tisdags målade vi akrylmålningar och inspirerades av den kände impressionisten Claude Monets fantastiska tavlor.

Som vanligt var det väldigt mycket kreativitet och alla provade olika färgblandningar på sina paletter.Jag tror att Monet skulle vara både lycklig och stolt om han hade kikat in i klassrummet.

 

Elevernas ansvar och inflytande

Mellangårdens allaktivitetsdag fredagen 21/2

Nu på söndag (9/2) är det sista dag att anmäla vilken aktivitet du vill göra under allaktivtetsdagen. Välj via länken: Mellangårdens allaktivitetsdag 21 februari

 

Läxa: 

 • Den magiska kulan  – läsebok kap. 18  “Prinsen och sanningens spegel” s.77-81 samt läxboken s.20.
 • Bokstavspåsen – Denna vecka har Ture och Robin fått i uppgift att hitta föremål på nästa veckas bokstav. Spännande att se vad de hittar på! Påsen ska tillbaka till skolan på måndag.

 

Information inför vecka v.7

Måndag: Idrott – eleverna behöver ha med sig ombyte och handduk. 

Tisdag: Friluftsliv

Onsdag: Föräldramöte 17:30, Välkomna!

Torsdag: Läsläxa tillbaka. 

Fredag: Ny läsläxa delas ut. 

 

Kommande händelser:

 • 21/2 – Allaktivitetsdag. Gör ditt val senast nu på söndag den 9/2!
 • V.9 Sportlov

 

Vi önskar er alla en trevlig helg!

 

Ingela, Daniel och Christina

 

ingela.eriksson@lemshaga.se

daniel.ekmark@lemshaga.se

christina.langstedt@lemshaga.se

 

Klasstelefon: 08-586 313 01

Fritids: 08-586 313 27