Venus veckobrev v.22

Hej allesammans!

Nu närmar vi oss sista veckan och målgång!

Mentorstiden har under våren varit fylld med studieteknik och med tiden har fokus glidit in på områden som har med motivation. Fenomen som grit och mindset är det som vi nu nosat på och börjat diskutera. Eftersom vi är på distans varannan vecka blir det ofta så att vi studerar något först och diskuterar när vi ses. Vår tanke är att lägga en grund med gott om idéer till hur man kan utvecklas som elev. Alla elever har sedan egna dokument med tankar runt detta och där ofta också kopplingar till länkar vi använt om ni behöver titta tillsammans hemma!

En del i detta har även varit att vi lyft inställningen till våra sista dagar denna termin. Om man är trött är det lätta att uppfattas negativ och det kan bli så att det sprider negativ energi. Om det går att vända på detta och se att man nu, just nu, har allt det bra (läs sommarlovet) kvar. Då går det kanske lättare att använda dessa få dagar vi har kvar till att umgås men klassen. Just nu befinner vi oss också i en tid med mindre press och stress än det normalt brukar var! Alltså tid att njuta – tillsammans!

På samma tema dvs att se saker på olika sätt delar vi mentorer gärna några tankar inför hösten. Vi ser redan fram mot att träffa vår grymma Merkuriusgrupp. Den är redan bra och den kommer bli än bättre när vi lär känna varandra mer! Om någon känner nervositet förstår vi det! Men tillsammans stöttar vi varandra och då kan detta vara något man växer av när man tar sig förbi något som till en början känts jobbigt. Det kommer nämligen bra bli bättre och bättre för varje år!

Skolloppet
I veckan testar vi i Ladan skolloppet. Tanken nu är att vi till nästa år utmanar oss själva och ser om vi kan få med oss sponsorer i detta. Allt för att då stötta Barnhjärnfonden. Peppa gärna era ungdomar hemma att fundera på vart de skulle kunna söka sig för att finna dessa! Ni ungdomar som läser detta ska förstås tänka stort och se möjligheter!

På samma tema kan vara bra att nämna att grundplanen är att våra Merkurius elever har prao i åk 8. Därav värt att också börja fundera kring och diskutera där hemma! Mer info längre fram.

Veckan som kommer
Alla detaljer behöver vi lägga i Schoolsoft men nedan ser ni grovplanen. 

Kommande datum:

Vecka 23:

Måndag: Vanlig undervisningsdag enligt schema

Tisdag: Skolans dag + skolloppet. Mer info i Schoolsoft med tider, matsäck mm.

Onsdag: Aktivitetsdag och städdag, inlämning av ipads och tömning av skåp (Mer info i Schoolsoft). På onsdagen måste alla ipads returneras för att gå igenom en uppdatering under sommaren. Under den här uppdateringen raderas allt iPad-innehåll, så det är viktigt att du sparar en säkerhetskopia av allt du vill behålla på enheten. Här finns instruktioner om hur du gör det:

https://drive.google.com/file/d/1k1LNwT28utTz-CvibavkA_cb4SgLdwvk/view?usp=sharing

Torsdag: Klassens dag i Södersved. Skolan ordnar mat – men ta med egna bestick och tallrik. Mer info i Schoolsoft

Fredag: Skolavslutning. Mer info i Schoolsoft

Ha en fin helg allesammans!!

/Venusteamet

Venus veckobrev v.18

Hej allesammans!

Nu är det dags för alla er elever få chansen att ladda batterierna inför finalen denna termin! Vi skickar här några ord att ta med er! Vi hoppas såklart att ni föräldrar också får chansen till ledighet under Kristi himmelsfärdshelgen!

Mentorstiden & skolansdag
I måndags jobbade vi med att förbereda aktiviteter under skolansdag. En sådan är det vi kallar “Skolloppet” som är ett välgörenhetslopp vi ämnar delta i. Loppet är till stöd för Barnhjärnfonden och sker tillsammans med Team Rynkeby. Nu i måndags ville vi ge alla en bild av vad loppet är och varför det genomförs. I detta kom vi in på olika sjukdomar som är kopplade till just hjärnan. Med loppet vill vi knyta an till viktiga behov som finns runt oss och viktig förståelse för de som drabbas. Just detta område kopplar också till vårt mål på skolan som handlar om att öka förståelsen för hjärnan och dess funktioner.
När det gäller skolansdag fick. vi fatta ett snabbt beslut om flytt pga vädret. Vi återkommer med nytt datum om när vi bjuder in alla till “vår dag”.

SO
Nu har vi samlat ihop spåren av antiken och försökt bilda oss en uppfattning om vilken betydelse den haft för oss idag. Med det i bagaget har vi nu landat i Medeltiden och vi sätter stort fokus på kyrkans roll och makt. Samtidigt fortsätter vi följa judarnas historia och hur de blev behandlade i Medeltidens Europa. Målet är att landa i en ny tid innan terminen är slut. Det är en tid där européerna vidgar sin syn på världen, börjar ifråga sätta tidigare sanningar och startar en kamp om att ta över världen. Samtidigt lägger vi en grund inför nästa läsår då vi ska försöka förstå folkorden i Europa under andra världskriget.

Distansundervisningen
Planen vi nu följer innebär att detta är sista veckan med distansundervisning. Med start v.20 är alla på plats i skolan igen vilket vi är mycket glada för! Vi kommer be alla och påminna alla om att följa våra rekommendationer. Om det sker förändringar kommer detta att meddelas på Schoolsoft.

Och en liten hälsning till er i grön: Pepp från Fia
Jag vill bara skriva till er att jag är väldigt stolt över hur ni tog er an gruppindelningen och presentations-inspelningen under dagens lektion. Det är när saker är extra läskiga och utmanande som det blir extra mäktigt när det går bra. Ni tog er an uppgiften med respekt för varandra och varandras arbete, trots en stark oro innan – superfint att se. Dessutom bäddar det här bra för framtida övningar och därmed, framtida resultat! Heja er!!!

Kommande datum:
v.19 Må-ons är studiedagar och to & fr är lovdagar
v.20 Båda klasserna på plats i skolan denna vecka. Ha koll i Schoolsoft för ev justeringar i tider i schemat
v.23 Sista veckan och vi återkommer med mer info, avslutning 11/6.

Ha en fin helg allesammans!

/Venusteamet

SH & RE – Rättigheter & möjligheter

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.17-v.23

Vad?

Frågeställning och följdfrågor till Analys:
 • Vad är de mänskliga rättigheterna och vad menas med jämlikhet?

 • Vad innehåller barnkonventionen för rättigheter och vad menas med diskriminering?

 • Vilka organisationer jobbar för barns rättigheter?

 • Vad menas med identitet och hur skaps dessa?

 • Hur kan vanor, normer och värderingar begränsa oss?

 • Hur hänger demokrati ihop med identitet och och mångfald?

 • Hur kan man avgöra vad en källa har för budskap och om den går att lita på?

Material:

 1. Keynote från lektioner:
  Rättigheter & identitet – elev
 2. NE

  Barns rättigheter:

  https://laromedel.ne.se/material/reader/278/13016

  Identitet – vem är du?

  https://laromedel.ne.se/material/reader/280/14707

  Lika fast olika: Diskriminering, Jämlikhet,  Könsroller & massmedia

  https://laromedel.ne.se/material/reader/280/14708

  Källkritik:

  https://laromedel.ne.se/material/reader/278/13012

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
Förankring i kursplanens syfte

• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Centralt innehåll från kursplanen
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättig­heter i enlighet med barnkonventionen.
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.17 Start rättigheter
v.18 Paralympics + barns rättigheter + jämlikhet + diskriminering
v.20 Organisationer + identitet + vanor + normer
v.21 Mångfald och källors trovärdighet
v.22 de Globala målen

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Det är nu dags att bygga vidare på religionskunskaperna. Vi kommer här studera viktiga personer som vi delvis stött på och platser vi hört om tidigare. Nu ska vi förstå hur de hänger samman med hur man lever inom de 2 religionerna.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

RE & HI – Judendomen & Kristendomen mot den nya tiden

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.17-23

Vad?

Frågeställning och följdfrågor Judendom, kristendom & dess samtid  del 2
 • Hur bedömer man en historisk källas trovärdighet? (de 5 frågorna)

 • Vad lever kvar från Antiken idag?

 • Hur beskriver de kristna sin gud?

 • Vad är orsakerna till att kyrkan får stor makt och mycket inflytande över individer och samhällen under Medeltiden? (Påven, Skärselden, klostren, domstol, korståg, svaga kejsare)

 • Vad gjorde att det fanns olika åsikter/sprickor inom katolska kyrkan?

 • Hur blev livet för judarna i Diasporan under Medeltiden? (Getton, runt märke, nidbilder, bokbål)

 • Vad gjorde att judar behandlades illa under Medeltiden? (Jesu död, ränta, skuld för digerdöden, antisemitismen)

 • Vad var det nya med renässansen? (Antiken, vetenskap, pengasamhället, handel, mäktiga länder)

 • Vad var orsaken till reformationen och vilka förändringar ledden den till? (Kungar, Martin Luther, avlatsbrev, påven, översättning, minskad makt, syn på vetenskap)

 • Vad var drivkrafterna bakom upptäcktsresorna och vilka konsekvenser fick dessa ur olika perspektiv?(Handel, konkurrens, ädelmetaller, maktskifte, utvandring, dödlighet, riken faller)

 • Vad var orsakerna till slaveriet och hur behandlades slavarna? (Avtal, triangelhandel)

Material:

 1. Keynote från lektioner (med länkar till NE + filmer):
  Medeltid & upptäckterna – elev
  Inspelning:
 2. NE:

  Kristnas syn på gud:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/205/7669

  Medeltiden & kyrkan:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/205/8733

  Judendomen under Medeltiden – Judiska getton
  https://laromedel.ne.se/material/reader/205/7574
  Film om Judar under Medeltiden (0 till ca 8 min)
  https://laromedel.ne.se/material/reader/205/7574?tab=extraMaterial&id=2112637

  Renässansen:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/202/8836

  Reformationen:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/202/8838

  Upptäcktsresorna:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/202/8839

  Slaveriet:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/202/8840

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
Förankring i kursplanens syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
Centralt innehåll från kursplanen

Religion:

• Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
• Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
• Huvuddragen i världsreligionernas historia.
• Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
• Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Historia:

• Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
• Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
• Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
• Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
• Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
• Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi bygger nu vidare på vår “resa genom historien” och följer de 2 religionernas utveckling. Längs vägen kommer vi se hur grunden för t ex antisemitismen läggs i Europa. Samtidigt kommer vi se att religionen/kyrkans makt minskar och vetenskapen växer fram istället.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha en slutanalys där vi ger alla chansen att visa vad de kommit fram till kring dels de 2 religionerna och dels om de stora händelserna som skett runt dessa.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.5 Vad är religion och livsåskådningar
v.6 Historiska källor och Diasporan (skapar vår tidslinje)
v.7 Flodkulturer – Mesopotamien – källanalys & Abraham
v.8 Egypten – flodkulturen & Mose
v.9 Sportlov
v.10 Betydelsen av Mose och händelserna för Judars sätt att leva idag
v.11 Tre kungar, stormakter Antiken
v.12 Greker & romare och ankomsten av Messias
v.13 Budskap enligt Jesus och betydelsen av dennes död
v.14 Lov
v.15  Budskap enligt Jesus och betydelsen av dennes död + Vad lever kvar från Antiken?
v.16 Repetition + analys (grön)
v.17 Repetition + analys (röd)

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi ska tillsammans studera hur 2 religioner föds och vi ska studera den samtid de växte fram i. Detta gör att vi kommer resa längs en tidslinje som spänner över många århundraden och t o m flera årtusenden. Vi ska koppla berättelser vi känner igen till viktiga riter/seder inom de 2 religionerna. Samtidigt kommer vi studera stora förändringarna som sker i historien som är av betydelse för kommande händelser/skeenden. Här kan vi koppla samman arvet från Antiken med den nya tid som startar. Med denna kommer också europeernas undersökande av världen och med detta sökande upptäcker samt grymheter när Europa börjar ta över världen.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Venus veckobrev v.15

Hej allesammans!

Ny vecka med fortsatt delad verklighet…att några är på distans och några här på plats. Vi är glada att alla kämpar på och gör så gott de kan! Se till att fortsätta höra av er om nu upplever att något inte går som det ska då försöker vi hitta lösningar tillsammans!

Mentorstiden

Vi fortsätter med våra dubbla spår även här. Ny infallsvinklar på studieteknik är det ena av våra fokus. Just nu börjar vi se mer på hur man kan planera och skapa bra förutsättningar runt sitt pluggande. Alla tips vi jobbar med får ni gärna kolla på igen hemma och se om det kan vara till stöd för er. I Classroom finns alla länkar till de korta instruktionsfilmer vi jobbar med.

Det andra spåret är hur vi får en grupp där alla trivs och mår bra. Här har vi stannat till lite längre vid fenomenet skämt. Det finns många sidor av detta och då både bra och mindre bra och det kan lätt bli fel. Prata gärna vidare om detta hemma då detta gärna får belysas från fler håll!

SO

Vi går snart i mål med den första delen av varåt arbete med religion & historia. Här försöker vi se hur religionerna judendom och kristendom växt fram, vad de står för men även den historiska samtid detta skedde i. På detta sätt har vi tagit oss tillbaka till flodkulturer och just nu landat i antiken. När vi nu avslutar detta finns det goda chanser att använda/testa de tips vi jobbat med under studieteknikpassen!

Kommande veckor:

v.16 Röd på distans, Grön i skolan
v.17 Grön på distans. röd i skolan
v.18 Röd på distans, grön i skolan + Skolans dag onsdag 5/5 (mer info kommer om denna)
v.19 Studiedagar & lovdagar = ledig vecka

Ha en trevlig helg allesammans!

/Venusteamet

Venus veckobrev v.11

Hej allesammans!

Mentorstimmen

Denna vecka var fokus omvänt från förra veckan. Nu jobbade röd med studieteknik och grön med diskussioner om skämt. I studieteknik-delen är det fokus på strategier och denna gång minnesstrategier. Kopplat till detta lyftes även in vikten av sömn för att kunna lyckas. Detta blev även en punkt till föräldramötet (se nedan).
I grön plockade vi upp tråden som handlade om vad som kan gå fel när man skämtar med någon. Vi utgick från elevernas alla idéer om vad som kan gå fel. Utifrån dessa fick de lyfta fram vilka exempel som var extra viktiga att belysa och diskutera för att skapa förståelse för vad som kan bli fel. Sista steget blir att nästa gång diskutera hur man kan använda humor på ett bra sätt för att skapa bättre sammanhållning och vad man kan göra om det ändå blir fel.

Föräldramöte
Vi vill tacka för ett bra föräldramöte! Härligt med så många på plats och kul att ni var med och testade vårt upplägg(fint tålamod också)! Frågorna som behandlades finns sammanfattade i Schoolsoft tillsammans med de personer som meddelade att de vill engagera sig i lägerskolan och ev övernattning i augusti.

SO
Har historien något att lära oss och hänger den på något sätt samman med det som kallas religion? Dessa frågor ställer vi oss just nu när vi analyserar de första civilisationerna i världen. Vi försöker samtidigt få förståelse för hur judendom och snart även kristendom växer fram. I detta passar vi även på att diskutera källor och hur man kan veta något om det som skett i historien.

EN

Vi fick en fin bild från Fia och deras arbete med grammatik!

Inspirationsmässan
I år får vi till den…mässan som kanske öppnar upp, synliggör eller inspirerar våra ungdomar till kommande stordåd! Vi är mycket glada för alla inspiratörer som vill vara med och bidra med sin erfarenhet och tid! Onsdag den 31/3 är då det sker. Vi kommer ha distansundervisning för båda klasserna denna förmiddag då mässan sker digitalt under eftermiddagen. På måndag väljer ni elever vilka inspiratörer ni vill träffa (under mentorstimmen).

Distansundervisningen
Vi för grön på distans nästa vecka och röd kommer till skolan. Måndag kommer dock grön in till skolan för att ha slöjd (se mer info i schoolsoft “Venus extraslöjd”).

Vi önskar er alla en fin helg!

/Venusteamet