Venus veckobrev v.42

Hej allesammans!

Vi har haft en vecka med en hel del i luften!! Det märks att vi nu är mitt i terminen då saker ska börja stämmas av och vi behöver jobba mer. Där av hade vi i måndags fokus på planering under mentorstimmen. Vi kollade tillsammans på Googles kalender. Vi testade olika funktioner för att se om detta kan passa/fungera. En vanlig och viktig tanke är att ha kalender för att ha koll. Detta tycker många att de har utan kalender och väljer bort det. En sak man då inte tänker på är att kalendern gör att du slipper lägga energi på att ha koll/oro för att glömma. Om man sedan lägger in en plan i kalendern kommer man också se när man inte behöver plugga/vara ledig. Detta är också viktigt för att slippa känslan av att man borde “plugga hela tiden”.

Under mentorstiden byggde vi vidare på tankar från våra besök på livskunskapen. Temat där var att få syn på sig själv, vem är jag och hur är andra runt mig? Vi hade ett material med oss som gav massor med olika sätt att beskriva sig själv/andra. Detta återanvände vi nu och vi bad alla fundera på vad som bäst beskrev en själv. Detta fick alla fundera på och skriva ned i sina mentorsdokument. Alla fick också fundera på vad man skulle vilja beskriva sig själv med.
Med alla dessa tankar vill vi möjliggöra fortsatta samtal med mentor och så klart ge en chans för egen reflektion!

Idrott

Veckan avslutades med att vi fick en hel del härlig höst luft! I skogarna runt skolan var det orientering och det var kul att se alla som verkligen gick in för detta och kul att se allt kämpande!!! De märktes att all träning hade gett resultat då denna svårare bana i ny terräng klarades så fint!!

SO

Vi hade en första skriftlig analys i veckan och fokus var etik och de orsaker till flykt vi stött på så här långt. Detta fokus har gjort att vi varit i krigets Syrien och sedan i Östafrika. Krig och några naturkatastrofer har vi studerat på dessa platser och här har vi stött på de första flyktinglägren.

Kommande vecka ska vi bege oss västerut och i Amerika studera fattigdom och det val som snart sker i USA. Detta tillsammans med fler naturkatastrofer kommer leda till fler orsaker till att människor flyr.

Vill passa på att bjuda in alla er föräldrar som känner att ni själva eller att ni via kontakter kan bidra till vårt arbete om flyktingar, fattigdom och sårbara platser (eller fenomen som kopplas till detta). Hör av er till Fredrik i så fall!!

Kommande:

v.43 Några elever i Venus är med och frågar ut kommunens politiker gällande ungdomsfrågor
v.44 Höst lov

Venus veckobrev v.39

Hej allesammans!

Utvecklingssamtalen

Vi har haft en vecka där stort fokus legat på utvärdering, stanna upp, blicka framåt och sätta mål. Kan vara tufft men vi vet att det kan göra underverk när vi får bra samtal och tillsammans kan hjälpas åt att komma vidare, även om det ibland känns tufft!
Viktigt nu att vi alla hjälps åt att ha koll på det vi kommit fram till att vi stöttar, peppar och hjälper till när det behövs!!
Formen för samtalen har av naturliga skäl varit ny och ni föräldrar får gärna ge oss mentorer feedback kring hur formen (och annat) fungerat.

Praktiskt – skor & kläder pris & märka

Med fantastiska höstdagar dyker kanske tanken om inköp av varmare kläder upp. Vi vill bara tipsa om att alla kläder mår bra av att märkas med namn, även på högstadiet! Vill man hänga sin jacka på våra krokar bör man komma ihåg att de inte är inlåsta där och skolan kan inte ta ansvar för dessa. Överväg därför prislappen på jackor man har på sig till skolan (de kan få plats i skåpet med lite vilja). Det samma gäller skor – märk dem! Många har likadana och byten av misstag förekommer och tanken om prislapp bör även här tänkas! Vi har låsbara skåp i hallen (extraskåp) för den som vill ta en möjligheten.

SO – utställning – analys

Vem är egentligen en flykting? Vad innebär det att få asyl? Finns det rättigheter om man är flykting? Dessa frågor har varit i fokus i veckan då vi jobbat vidare med vårt flyktingprojekt. Vi har nu börjat samtala om en utställning för att se hur en sådan skulle kunna se ut. Tanken med dessa är att vi förutom att själva lär oss viktiga saker också får chansen att sprida kunskapen vidare.

Förutom detta har vi övat mer på de olika formerna av etik som är en del i den kommande analysen. Här har vi övat tillsammans och dessutom övat på att bygga vidare på andras resonemang.

 

 

 

Fysisk lärmiljö – fokus/mål

Under detta läsår kommer vi på skolan jobba med att utveckla vår lärmiljö. Det kan ta rent fysiska uttryck som bilderna visar. Vi kommer testa oss fram för att se hur vi kan utveckla miljön, arbetssätten och då inte minst när vi jobba i projekt. Det ska bli spännande att se vad detta arbete kan leda till!

Oavsett vad vi jobbar med i SO kommer stort fokus ligga på att analysera det vi jobbar med. I veckan tydliggjorde vi några av de viktigaste analysfrågorna i SO. Runt dessa jobbade vi sedan tillsammans för att analysera fenomenet “flyktingar”. Vi söker orsaker, ser perspektiv, försöker få fram konsekvenser mm. Förutom att vi fördjupar förståelsen för flyktingar tar vi också fram starten på var utställning. Tankarna kommer synliggöras så alla kan ta del av dem längre fram under våren!

Veckan som kommer:

Måndag: Venus grön livskunskap (se mer info i Schoolsoft) Vi har nya riktlinjer där detaljinfo läggs i SS )

 

Ha en fantastisk helg där ut i Skärgården
(eller var ni nu är)!!!

/Venusteamet

 

 

Hi / Re -Medeltidsresan del 1 & 2

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? 35 – 45

Vad?

Frågeställning och följdfrågor till Analys 2:(punkt 1-12) v.45
 • När var Medeltiden?
 • Vad gjorde att européer började utforska världen i slutet av Medeltiden och upptäckte de?
 • Vilka konsekvenser fick upptäckterna som gjordes?
 • Hur styrdes Sverige under Medeltiden och hur fungerade skatter och lagar?
 • Vad var ståndssamhället?
 • Hur påverkade den mäktiga kyrkan människors liv och vem var heliga Birgitta?
 • Vad var Kalmarunionen och hur hänger denna samman med Stockholms blodbad?
 • Vad gjorde Gustav Vasa för att bli kung och sedan att öka sin makt?
 • Vad menas med reformationen och vad blev konsekvenserna av denna?
 • Vilka viktiga riter har de kristna fortfarande idag?

Material:

 1. Lpp-genomgång:
 2. Keynote från lektioner:
  Medeltiden elev
 3. Ne:
  Europa ut i världen:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/277/12970
  Kungen under Medeltiden:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/277/13448
  Heliga Mäktiga kyrkan:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/277/13449
  Unionen & blodbadet:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/277/12971
  Film: https://www.youtube.com/watch?v=YonuDJL2Ga4
  Kung Vasa:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/277/12972
  Reformationen:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/277/12971
  Leva som kristen:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13602
Frågeställning och följdfrågor till Analys 1:(punkt 1-12) v.39
 • Vad lärde sig vikingar på sina resor?
 • Vilka förändringar skedde under slutet av Vikingatiden
 • Vad var orsakerna till att Vikingatiden tog slut och mellan vilka år säger man att den varade?
 • Var fanns de första kristna och vilka städer blev viktiga när religionen växte?
 • Vilka var de 2 största kyrkorna som fanns under Medeltiden och vilka var deras viktiga städer?
 • Vad tänker de kristna om sin gud och var kan man läsa om denna?
 • Vad undervisade Jesus om och var kan man läsa detta?
 • Vad hände när Jesus dog och varför är dessa händelser viktiga idag?
 • Hur var livet i staden under Medeltiden och hur påverkade digerdöden Europa?
 • Vad var Hansan under Medeltiden och hur påverkade de handeln och makten i norra Europa?
 • Hur användes adelsmän, borgar och riddare av kungar för att få mer makt?

Material:

 1. Lpp-genomgång:
 2. Keynote från lektioner:
  Vikingatid till Medeltid elev del 1

NE:Istanbul & Rom

https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13604

NE: Tron och historia:

https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13052

NE: Jesus lära och liv del 1

https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13601

NE: Jesus död

https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13601

NE: Pesten
https://laromedel.ne.se/material/reader/277/13451

NE: Hansan

https://laromedel.ne.se/material/reader/277/12971

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
Förankring i kursplanens syfte

Religion:
• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Historia:

 • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
 • Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Centralt innehåll från kursplanen

Religion:

 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristen­ domen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Historia:

 • De nordiska staternas bildande.
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer bege oss på en resa i tid och rum. Vi startar som vikingar i Konstantinopel och på resan genom Europa kommer vi försöka förstå vad nyheten kristendom innebär. På vägen kommer vi stöta på olika viktiga fenomen som fanns under Medeltiden. Vi kommer kunna se vad och vem som ger/har makt. Denna resa tar slut i en ny tid och en ny syn på kristendomen. Då har vi landat i Vasatiden och reformationen.

Resan delas in i 2 delar och 2 analyser för att innehållet ska bli mer hanterabart.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha diskussioner, en analys i mitten och avsluta med en andra analys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35 Var var vi – vikingatåg
v.36 Hur slutade Vikingatiden
v.37 Vilka olika kyrkor fanns och hur tänker kristna om gud.
v.38 Jesus lära och liv – Medeltidens Italien +städer + digerdöden.
v.39 Hansan + livsvillkor + riddare & borgar.
v.40 Analys 1 +  Europa upptäcker världen+  Kungarna i Norden
v.41 .Skatter länder & union + blodbad
v.42 Reformation & kristnas ritualer
v.43 resans mål
v.45 Analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi bygger vidare på förra terminens historiedel om vikingatiden. Vi kommer väva samman religion för att se hur vi i Sverige blev kristna och vad det innebär att tro som kristen. Vi lägger en grund för vår geografiska resa/projekt som blir vår nästa steg efter höstlovet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Etik & orsakerna till människors flykt

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? 35 – 42

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad menas med kränkning & mobbning och vad finns det för risker med t ex sociala medier kopplat till detta?
 • Hur gör vi om någon blir kränkt eller utsatt för mobbning?
 • Hur hänger moral, samvete och etik samman?
 • Hur kan olika etiska modeller förklara hur människor tänker om rätt & orätt?
 • Vad menas med att vara flykting, asyl och vilka rättigheter har dessa?
 • Vilka är de vanligaste orsakerna till att människor flyr i världen ?
 • Vad är de vanligaste orsakerna till krig och visa på samband med klimat?
 • Vad innebär det att vara flykting i en konfliktzon och vad innebär det att komma till ett flyktingläger?
 • Hur kan naturkatastrofer som torka och översvämningar kan orsaka flyktingströmmar?
 • Vad är orsaken till dessa naturkatastrofer?

Material:

 1. Lpp-genomgång:
 2. Keynote från lektioner (med länkar till NE + filmer):
  Etik & varför människor flyr -del 1
  Del 2 Etik & varför människor flyr – elev
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen

Religion:

* Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens­ och pliktetik.
* Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
* Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Samhällskunskap:
* Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
* Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demo­kratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
* Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.

Historia:
* Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

Geografi:
* Jordens klimat­ och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
* Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transport­ eras.
* Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
* Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

* Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informa­ tionssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
* Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
* Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
* Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startade vårt projekt med en flyktdag för att ge oss alla en gemensam upplevelse och erfarenhet att starta i. Utifrån kunskaper om etik kommer vi fortsätta arbetet med diskussioner om olika etiska dilemman kopplade till att tvingas fly. Det etiska perspektivet kommer sedan återkomma under projektets gång.
Vägen vidare blir sedan att studera orsakerna till att människor tvingas fly. Krig, naturkatastrofer och fattigdom blir startfokus och detta gör att vi hamnar på olika platser på Jorden.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer längs vägen ha diskussioner där man alltid har chans att visa sin förståelse (kan inte sänka er).  Vi avslutar med en slutanalys som kommer bedömas.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35 Flyktdag & skolans Likabehandlingsplan
v.36 Moral, samvete & etik
v.37  Moral, samvete & etik
v.38 Flyktingdilemman och orsaker
v.39 Vem är flykting och rättigheter
v.40 Krig som orsak och flyktingar i krig
v.41 Fler Naturkatastrofer + kartor
v.42  Analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

De etiska frågor vi ska jobba med hänger dels samman med vår start som klass och det faktum att ni elever får låna Ipads. Rätt och orätt kopplade till dessa ämnen gör att vi kan presentera viktiga etiska begrepp och modeller.

När vi sedan tar upp spåret med flyktingar gör vi det i ett läge då världen har över 70 milj flyktingar. Detta är fler än någon gång tidigare och vi får gå tillbaka till 2.a Världskriget för att hitta liknande siffror.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Projektet har redan från början försökt hitta olika ingångar till lärande då vi redan dag 2 ägnade en hel dag åt rollspel och då att vara på flykt. Samarbete var i fokus då och vi siktar hela tiden på att synliggöra de tankar som frågor om flykt tar upp. Då kan vi bygga vidare på varandras tänkande och hitta fler perspektiv.

Längs vägen kommer vi jobba med att hitta dels personer som kan berika oss med sina erfarenheter och vi söker möjligheter att dela våra kunskaper till andra.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Venus veckobrev v.36

Hej allesammans!

Här kommer denna veckas veckobrev till alla er i och runt Venus!

Vi hoppas att ni elever med detta brev får bättre koll på vad vi gör och kanske lite mer om varför vi gör det. Självklart gäller det er föräldrar också dvs att ni får en inblick och mer förståelse för det som händer i skolan. Med det sagt önskar vi trevlig läsning!!

Mentorstimmen

Terminens första mentorstimme hade vi i måndags. Veckans viktigaste säger vi mentorer och förhoppningsvis känner ni elever samma sak! Denna vecka jobbade vi hårt med att förstå vilka regler, normer och förväntningar som finns på eleverna i Ladan. Vi pratade om rollen som ”Ladanelev” och tillsammans plockade vi fram alla vi så här långt fått reda på. Det är en hel del!

Nära kopplad till denna roll ligger hur vi förväntas vara mot varandra. Vi kollade här på en del av vår ”Plan för likabehandling”och då med fokus på vad som menas med kränkningar och mobbning. Planen handlar om att visa hur vi jobbar med att skapa trygghet och en del i detta handlar om att känna till dessa fenomen och vad som menas med dem. En viktig del är då också att veta vad man gör om skulle uppleva att detta inträffar.

För att inte fastna i den jobbiga sidan av trygghetsarbetet har vi också börjat prata om vad är som hjälper till att skapa en bra stämning i klassen/skolan. Här har vi redan kunnat bjuda in hela Ladan i våra första tankar om detta (se bild). Nu börjar jobbet med att följa dessa kloka tankar och självklart bredda dem!

Vi mentorer har också satt igång ett arbete med att synliggöra och träna på olika vettiga rutiner. Starten har varit kring Ipads och här får ni där hemma gärna vara med och stötta (läs: fråga hemma och kanske…påminna:)! Nya rutiner sätter inte sig själv, de behöver ofta jobbas in!

Rutinerna så här långt har hängt samman med dessa frågor:

* Hur kommer du i håg laddning + tangentbord?

* Hur transporterar du den?

* Hur gör du för att ha koll på den (ej glömma ex hemma eller på lektion)?

* Hur undviker du att göra annat /fel saker på den?

* Var skriver du/program och vad sparar du som.

(svaren har alla i sin mailbox)

IUP & utvecklingssamtal

Med vårt arbete om rutiner och regler lägger vi en grund inför våra kommande utvecklingssamtal. På de kommande mentorstimmarna kommer vi lägga fokus på vilka styrkor & utvecklingsområden ni elever har. Vilka gamla mål ni haft och vad som skulle vara vettiga nya mål. Vi pedagoger kommer på lektioner diskutera vettiga tips i våra ämnen och vi mentorer kommer stötta på mentorstiden i detta arbete. Alla ni där hemma får redan nu gärna börja engagera er också! Ni kan kolla upp gamla mål. Ni kan diskutera saker som går bra (och gärna varför), men även vad som kan vara utmaningar. Skriv gärna in era idéer direkt i dokumenten i Schoolsoft så de blir lätta att ta fram under mentorstiden! När vi är klara i skolan kommer alla ha i läxa att kolla igenom vad som förberetts, alltså både elever & vårdnadshavare!

Samtalen kan ni nu gå in och boka i Schoolsoft där vi mentorer nu lagt ut våra tider! Vi ser fram mot dessa samtal även om vi inte kan ha er föräldrar på plats! Grundplanen är att vi mentorer sitter med er elever här i skolan och ni vårdnadshavare är med via google meet (se mer info i Schoolsoft/bokning).

SO

Undervisningen i so har landat i frågor om rätt och orätt. Vi använder de viktiga saker vi har runt oss för att diskutera. Kränkningar och mobbning har tagits upp även här och vi har kopplat mycket till användningen av olika digitala verktyg (iPads & telefoner) och våra regler/förväntningar runt dessa. Nästa steg är nu att koppla frågorna till etik. Dels för att förstå vad etik är och hur dessa modeller fungerar och dels för att koppla samman detta med fenomen som moral & samvete.

När vi fått koll på dessa fenomen kommer vi använda dem för att diskutera saker vi varit med om under vår dag som flykting. Tanken är att vi i våra diskussioner ska kunna nå längre och kunna bredda tankegångarna kring alla etiska dilemman som ”flyktdagen” innehöll!

Raster – biljarden – aktiviteter

En helt annan del av skolveckan är förstås våra raster! Vårt nya biljardbord är verkligen en samlingspunkt och det är kul att så många vill använda det! Utöver detta har förstås iPadsen gett nya möjligheter och vi mentorer tror att vi kommer ha en gäng ”Superbönder” inom kort då många  spelar ”Hay day”. Andra är mycket hellre ute och spelar basket/king. Alla aktiviteter glädjer oss mentorer och vi kommer försöka introducera fler aktiviteter och vi ska tillsammans se till så att tipset från er elever om ”- alla ska vara med!” , blir verklighet!!

Lemshagaspelen

På tema gemenskap och trygghet bygger vår dag med ”Lemshagaspelen”. Fredag den 11/9 är det dags. I bilagan Lemshagaspelen 2020 finns mer beskrivet om dagen och upplägget. Vi mentorer som får vara med denna dag ser fram mot en dag tillsammans med er elever!!

Skolfoto 10/9
Nästa vecka är det dags för fotografering. Vi i Venus gör detta torsdag fm.

Livskunskapen

Inom kort är det dags för oss att åka på livskunskap tillsammans. I kyrkans regi (Ingarö församlingshem) kommer vi ha en fm per klass med livskunskap i fokus. Innehållet här kommer vi sedan att bygga vidare på i skolan då någon av oss mentorer är med på plats.

To 17/9: röd, samling 8.30 på plats Ingarö kyrka

Må 28/9: Grön samling 8.30 på plats Ingarö kyrka

Ses på måndag alla elever och ha en fin helg allesammans!

/mvh Venusteamet

Solens sista veckobrev 2020

Hej allesammans!

Så var det dags. Dags att skriva solens sista veckobrev anno 2020. Var ska man börja? Ja, kanske med att berätta om den mycket fina stund vi hade tillsammans

i måndags. Vi besökte ett mycket fint, ungt och speciellt träd! På plats förundrades vi av dess fina nyutsprungna löv och att hela platsen badade i en fantastisk sommarsol. Sommaren var där, juni var på plats men något saknades förstås.

Ayla hade hjälpt till att skapa en fantastisk bänk som vi nu alla kan komma och sitta på när vi känner att vi vill se detta träd växa och sträva vidare mot fantastiska höjder!

 

 

Vad mer kan vi berätta om, ja kanske att solarna haft ett eget program i veckan för att verkligen få chansen att umgås denna sista tid vi har på Lemshaga. “Dagens solen” har innehållit allt från kurragömma, kahoot, gemensam frukost, Södde-fm, fotboll, lärarmatch och mera…

… och vi kan konstatera att känslorna runt dessa dagar är många och de pendlar från de glada till de mer sorgsna.  Det är som det ska vara och vi gläds att se värmen som finns att ta hand om varandra och viljan att dela med sig med varandra. Kanske har detta varit extra tydligt när det kommer till svenskan. Där har de hållits tal…vi mentorer har fått skymta detta arbete men fått det väl beskrivet av Catrin och vi blir stolta, berörda och imponerade av det vi får höra!!

Nästa vecka vill vi försöka få till finalen av resan på bästa sätt och vi har ett lite program som ser ut som följer:

Måndag: Södersved 10-14 (avslut på plats ca13.30) Ta med badkläder, mat du gillar och ett litet fika!

Tisdag: Komplediga dagen (danskvällen) (Se schoolsoft om kvällsupplägg)

Onsdag: Skolavslutning (se inbjudan i Schoolsoft)

Vi önskar er alla en fin helg där ni kan njuta och göra härliga saker!

/Solenteamet

Ps. Detta är det sista veckobrevet men vi ber er hålla ögonen öppna då vi mentorer kommer med en sommarhälsning.