Merkurius veckobrev v.42

Hej allesammans!

Vi närmar oss höstlov efter en vecka som kan kallas ganska vanlig. Men orienteringsdagen innehöll delar som bröt av veckan. Mycket fina ord från våra idrottspedagoger har sagts om er merkuriusar!! KUL!

Mentorstid
Vi har satt igång våra klassråd och som en del av detta hamnade praktiska frågor under diskussion. Stort fokus lades på att börja samtala om våra luncher för att se hur vi kan utveckla dessa tillsammans. Andra samtal handlade om vårt nya upplägg med material i skolan där detta finns i alla klassrum. Frågan här är hur vi kan utveckla även detta och vilka lärdomar vi dragit så här långt. Under veckan har vi också samtalat om våra nya “vänner”. Med vänner syftar vi på de nya ljuddämpande och avgränsande skärmar vi nu har i klassrummen i Ladan.

SO
Innan vi beger oss in i historien och tar oss bakåt i tiden stannar vi till och lägger tid på att synligöra allt vi jobbat med under denna termin och delar av förra. Vi jobbar på en…utställning. Extra fokus läggs på något vi kallar gruppsmart som ska synliggöra hur man kan utveckla sina förmågor i grupparbete.

Temafredag
Här måste också finnas en inbjudan till  kommande fredagstema; “Halloween”. Se hur ni tänker tolka detta och hur ni vill övertyga juryn om era bidrag. Tänk på att vi ej får ha heltäckande masker eller vapenliknande föremål. Ska bli kul att se hur ni tolkar temat!

Kommande
v.43: Ti livskunskap Merkurius röd, se mer info i Schoolsoft.
v.44: Höstlov
v.48: Prao

Ha en fantastisk hösthelg!

/Merkuriusteamet

Hi – Kampen om Sverige del 2

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.42-v.46

Vad?

Frågeställning och följdfrågor till Analys: v.35-v.40
 • Vad är en historisk källa och vad kan kan de berätta om hur människor hade det under perioden jämfört med idag.
 • Vilka grupper hade mer makt under Stormaktstiden och vad gav makt? (Kyrkans makt, samer)
 • Vad gjorde att tidsperioden efter Stormaktstiden kom att kallas Frihetstiden och vilka förändringar skedde då?
 • Hur påverkar den nya handel och jordbrukets förändring människornas liv under perioden?
 • Vad var orsaken till industrialiseringen och hur hänger detta samman med befolkningsökningen underperioden?
 • vilka konsekvenser fick industrierna och den ökande befolkningen för olika människor.
 • Hur hänger Sveriges fattigdom samman med kampen för rättigheter och partiernas framväxt?

Material:

 1. Keynote från lektioner:
 2. NE
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden, => Analysera historiska situationer för att se vad för normer som styrt och reflektera över jämförelser med idag.

 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kultur­arvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken => Se hur jämlikheten såg ut i Sverige och följa utvecklingen mot ökad jämlikhet.

 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia, => Se hur samernas situation förändrades under Stormaktstiden.
Förankring i kursplanens syfte

•  använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
• använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll från kursplanen
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.

 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.

 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.

 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.

 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Dels kommer “spelet” leda till diskussioner som synliggör kunskaper och dels kommer vi ha en avslutande analys för att visa kunskaperna.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.41: Spel 3 & intro källor
v.42: Historiska källor kopplat till kyrkans makt och samernas situation
v.43: Inför spel 4 & spel 4 – frihetstiden
v.44: Lov
v.45: Inför spel 5 & spel 5 Fattig Sverige & kampen för rättigheter
v.46: Analys spel 5 , repetition & SlutAanalys Historia.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Merkurius veckobrev v.39

Hej allesammans!

Det har varit en skön vecka där vi har varit många på plats och vädret gjort det lätt att vara ute! Basket, King och skön samvaro ger bra avbrott i “dagslunken”!

Utvecklingssamtalen

Den kanske viktigaste veckan på terminen går mot sitt slut och med viktigt tänker jag på utvecklingssamtalen och all bra samtal vi har haft. Alltid lika spännande! De flesta är i mål med sitt samtal och har nu saker att sikta mot. Vi ska nu alla se till att få bra fart fram mot alla uppsatta mål!!

SO

Vårt ekonomiska fokus har i veckan lett fram till investeringar. Alla har tagit chansen att investera i aktier. Till vår hjälp har vi haft elever som delat sina kunskaper och erfarenheter kring detta. Detta byggde vi sedan vidare på för att alla ska ha en känsla för möjligheterna och riskerna som finns runt aktier. Det ska bli spännande att följa hur det går…
Aktierna har sin koppling rent ekonomiskt även till entreprenörer och denna koppling är en viktig del i det ekonomiska kretsloppet vi också satt oss in i. När vi nu tar nya steg framåt tar vi oss till den svenska glesbygden. Vi ska ha ett rollspel där utmaningarna och möjligheterna som finns där ska belysas. Här knyter vi samman entreprenörens perspektiv, med välfärdens, politikernas, invånarnas och i detta fall även samernas. Iklädd en av dessa roller kommer eleverna i grupper få ta sig några utmanande situationer från verkligheten.

Stöldbegärliga saker

Med den vackrare hösten kommer också behovet av att ta med sig mer kläder och annat till skolan. Vill bara passa på att påminna om att alltid vara rädd om saker som kan försvinna. Använd skåpen och lås in, samt lämna inget som är värdefullt. Det finns t ex extra skåp för skor i hallen. Märkning av nya jackor och skor är fortsatt en bra försäkring när många har liknande!

Föräldramöte

Vi närmar oss och som vi i Schoolsoft i veckan meddelade blir det ett fysiskt möte på plats här i skolan. Äntligen säger vi mentorer som tycker det känns bra att få träffa er!

Tiden är 18.00 den 13/10 och på plats kommer stort fokus ligga på att diskutera ungdomars situation på Värmdö med fokus på alkohol och droger. Just nu jobbar vi även på att få med Polarna till mötet.

Varmt välkomna!

Ta igen när du är sjuk

Vi vill åter påminna om det som är bra att tänka på om du som elev blir sjuk. Grunden är att se till att du blir frisk, men när du känner att det finns ork hemma kan du börja sätta dig in i det som skett/sker i skolan genom:
1. Classroom
2. Maila när du är hemma till lärare/kompis
3. Tillbaka – fråga och jobba i kapp
4. Studietiden

Kommande datum:

v.41 Ti Merkurius grön Livskunskap, Föräldramöte Onsdag
v.42 Ti Orientering Ladan
v.43 Ti Merkurius röd Livskunskap
v.44 Höstlov

Ha en fantastisk helg allesammans!

/Merkuriusteamet

Merkurius veckobrev v.36

Hej allesammans!
Var tog veckan vägen? Vi på plats fick uppleva en hel vecka där vi kört på! Förkylningstider gör att vi inte har alla på plats och vi är mycket glada för alla som tar ansvar och följer rekommendationerna! Fortsätt så! Vi påminner det som gäller:
Vid symtom mindre än ett dygn är man hemma 2 friska dagar.
Symtom längre än ett dygn, boka en test, väntar på svaret. Om negativ tillbaka till skolan efter 2 feberfria dagar och för övrigt frisk. Positiv svar hemma en vecka från första sjukdag, tillbaka till skolan om sista 2 dagar feberfri och för övrigt frisk.

Se även länken från 1177

Här kommer några tips till er som behöver stanna hemma men som har ork/kan jobba. (är du för dålig hoppar du till punkt 2 eller 3)
1. Maila lärare/kompis och se om du kan vara med via meet-länk.(Kompis måste kolla med läraren om det är ok).
2. I Classroom hittar du det vi jobbar med i skolan. Maila lärare om du kör fast.
3. Har du frågor om något maila till lärare/kompisar.
4. När du är tillbaka – fråga lärare och kompisar om vad som ev missats och jobba sedan i kapp i skolan och hemma.
5. Studietiden, måndag morgon, finns när du är tillbaka och vill ha mer tid i skolan för att jobba i kapp.

Vi närmar oss utvecklingssamtalen och under mentorstiden har vi börjat förbereda dessa. Vi fortsätter även kommande måndagar att göra detta och nu är det bra med samarbete med er hemma. Diskutera, kolla gamla mål och matriser. Fundera/reflektera över vad som känns som viktiga och relevanta mål! Skriv in allt i dokumentet i Schoolsoft så finns det att bygga vidare på i skolan!
Under onsdagen nästa vecka lägger vi ut tider för samtalen så ni kan börja boka. Vi väntar på uppdatering om vi kan ha fysiska möten eller om dessa samtal blir digitala.

SO

Förra året låg ett stort fokus på förståelse av fattigdom. Vad den kommer av. Konsekvenser av den och samband med fenomen som sårbara platser, krig och flyktingar. I år vänder vi på läget och studerar rikedom och då i olika former. Vi har startat med den ekonomiska formen och här försöker vi dels få koll på de grundläggande delarna i privatekonomi och samhällsekonomi men samtidigt försöka se vidare efter vad som skapar rikedom. Därav har vi börjat studera rika människor och vi försöker hitta orsaker till att de lyckats och extra fokus sätter vi på personer som gått före, visat vägen kort sagt varit först. En idé om att i årets slut synliggöra människor som gått före har börjat ta form…vi återkommer om detta:)

För året har några andra mål också satts upp som vi ska sträva efter. Det är att utveckla vårt lyssnande och det som viktig grund för att öka allas deltagande i diskussioner. Med dessa 2 delar strävar vi efter ett fördjupat tänkande/reflekterande/analyserande kring de frågor vi jobbar med. En viktig väg att nå detta är att öppna upp för ökad kreativitet i form av t ex olika arbetssätt, nu när alla får vara på plats igen! Blir ni nyfikna eller har idéer om hur ni kan bidar är ni varmt välkomna att höra av er!! Ni kanske har någon kontakt med personer som gått före och visat vägen, då kanske vi kan komma i kontakt med vederbörande!

Prao
Nu har vi fått ett första besked och det är att våra elever kommer ha prao v.48. Vi återkommer inom kort med mer information, men börja diskutera hemma och hör/se er gärna om efter platser att vara på. Ni föräldrar får gärna höra av er om ni kan tänka er att ta emot prao-elever då det alltid behövs platser!!!

Föräldramöten
Vi har våra 2 planerade möte och vi fortsätter påminna om dessa. Hör gärna av er om ni har frågor ni vill lyfta! Även dessa vill vi hålla lite öppet för ev fysiskt möte!
13/10 – Ordinarie möte
10/11 – Möte med SYV – kick off för vårt jobb runt gymnasievalet!

Kommande datum
16/9 Lemshagaspelen: Se nyheten på schoolsoft med en inbjudan till Lemshagaspelen 2021.
17/9 skolfoto

Ha en fantastisk helg!

/Merkuriusteamet

Sh & Hi – Rikedom och vem går först? del 1

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.35-v.41

Vad?

Frågeställning och följdfrågor till Analys: v.35-v.41
 • Vad innebär rikedom för dig?
 • Vad verkar krävas för att gå före/vara först och lyckas bli rik?
 • Vad menas med det ekonomiska kretsloppet?
 • Vilka är de grundläggande delarna i vår privatekonomi?
 • Vad menas med välfärd och hur ser den ut i Sverige?
 • Hur tänker en entreprenör och hur hänger aktier samman med företagande och investeringar?
 • Vilka är de grundläggande resurserna ett företag behöver och vad påverkar deras placering av t ex fabriker?
 • Vilka konsekvenser får det att färre bor i glesbygden?
 • Vad finns det för orsaker till ekonomiska skillnader mellan människor i ex Sverige?
 • Hur kan lösningar se ut i glesbygden för att klara välfärd, få människor att kunna leva kvar och företag att vilja etablera sig?
 • Vad är orsaken till olika syn på etablering av t ex gruvor i norra delen av Sverige sett ur t ex samernas perspektiv.

Material:

 1. Lpp-genomgång:
 2. Keynote från lektioner:
  Rikedom – elev
 3. NE
  Välfärd:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/189/8022
  Ekonomiska kretsloppet:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/189/7793
  Push & Pull-faktorer:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/234/10960
  Urbanisering:

  https://laromedel.ne.se/material/reader/234/10960
  Lokaliseringsfaktorer:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/234/11074
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
=> vi studerar entreprenörer i olika skepnader
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
=> Vi förbereder oss inför rollspel med debatt som mål.
• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
=> Inför debatt handlar det om att granska argumenten som finns för och mot i frågan.
• har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
=> Få insyn i samernas nuvarande situation och få inblick i deras historia är en del av det vi fördjupar oss.

Förankring i kursplanens syfte

• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll från kursplanen

Samhällskunskap:

 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  => Hur har villkoren förändrats för arbetare i Sverige under de senaste 150 åren och vad är orsakerna till dessa förändringar?
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socio­ ekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar med oss själva och ser vad vi tänker om rikedom och detta blir även starten på vårt samlande av material till vår utställning. Steget vidare blir att själv välja ut en person som man anser vara rik och göra ett porträtt av denne. Vi analyserar tillsammans vad vi ser för faktorer som bidrar till att skapa rikedom. Här bygger vi på med kunskaper om privatekonomi för att bättre förstå hur rikedom kan uppkomma. I denna modell blir skatter en viktig del och utifrån det lägger vi fokus på välfärd för att förklara hur denna bygger på förståelsen. Nu blir det dags för att sätta allt samman i det ekonomiska kretsloppen som kan ses som en form av spelplan för det “rollspel” vi börjar förbereda.
I vårt rollspel ska vi landa i den svenska landsbygden. Vägen dit tar vi med hjälp av samiska entreprenörer. På plats kommer vi studera utmaningarna som finns i glesbygd idag för företag & hushåll när det gäller t ex välfärd. Vi synliggör orsaker till ekonomiska skillnader, utvecklingsmöjlighter, protester innan vi landar i rollspelet som kommer leda till att alla hamnar i olika roller/grupper. Den stora frågan/frågorna om framtiden ska debatteras men det behöver först förberedas…

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Diskussioner längs vägen och debatten är möjligheter innan den slutanalys alla gör (muntligt eller skriftligt).

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35: Intro/vad ser vi som rikedom? Undersöka vad som gör människor rika/går före. Börja se baksidan med rikedom.
v.36: Start privatekonomi och det ekonomiska kretsloppet – viktiga delar i en privata ekonomin
v. 37: Välfärd och hur denna påverkar oss.
v.38  Investeringar hur kan de se ut – aktier – hur tänker en entreprenör? +  v.
v. 39 Viktiga delar i ett företagsekonomi och var de placerar t ex fabriker.
v.40 Förbereda Rollspel glesbygd/stad.
v. 41  Orsaker till ekonomiska skillnader och hur människor agerar i dessa lägen + Analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Förra årets arbete runt fattigdom vänds nu mot motsatsen, rikedom. Vi söker förståelse för hur detta kan skapas, hur ekonomi fungerar i ett hushåll likväl som i ett helt land. Vi söker också orsaker till ekonomiska skillnader i Sverige och vad som gör att det finns utmaningar i glesbygden idag. Här får vi chansen att synligöra andra spänningar kopplad till mark och rättigheter mellan t ex samer och gruvbolag.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi jobbar aktivt med målet att få allas röster hörda och med det förbereda alla för att bli aktiva samhällsmedborgare. Grunden ligger i aktivt lyssnande och tänkande som vi hela tiden synliggör med diskussioner tillsammans.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Hi – Kampen om Sverige

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.35-v.40 & v.42-v.46

Vad?

Frågeställning och följdfrågor till Analys: v.35-v.40
 • Vilka var de 4 stånden och vad var vanliga yrken inom dessa?
 • Vad gjorde Gustav Vasa för att öka sin makt och vad fick han för motstånd?
 • När var den svenska stormaktstiden och vad menas med en stormakt?
 • Vad gjorde att drottning Kristinas abdikering så omdiskuterad och hur var kvinnors situation under stormaktstiden?
 • Vad hände med kungens makt under Stormaktstiden och vad var med och påverkade? (envälde)
 • Hur utvecklades handeln under stormaktstiden och hur påverkade denna olika grupper i samhället? Järnet, invandring)
 • Vad var orsaken till de många krigen under Stormaktstiden och vilka blev vinnare och förlorare på dessa krig?
 • Vad var orsakerna till att Sverige kunde bli en stormakt och vad blev konsekvenserna av att vara en stormakt?

Material:

 1. Keynote från lektioner:
  Kampen om Sverige – elev
 2. NE
  De 4 stånden:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/277/12977
  Kungens makt & Kristina:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/277/12972
  https://laromedel.ne.se/material/reader/277/13456
  Uppror mot Vasa – Dackefejden:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/277/12972
  Orsaker till Stormakt 1: Handel
  https://laromedel.ne.se/material/reader/277/14076
  Orsaker till stormakt 2 & starten:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/277/13469 
  Vinnare & förlorare i krigen & slutet:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/277/13455
  https://laromedel.ne.se/material/reader/277/13457
  Kvinnornas situation:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/277/14077
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden, => Analysera historiska situationer för att se vad för normer som styrt och reflektera över jämförelser med idag.

 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kultur­arvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken => Se hur jämlikheten såg ut i Sverige och följa utvecklingen mot ökad jämlikhet.

 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia, => Se hur samernas situation förändrades under Stormaktstiden.
Förankring i kursplanens syfte

•  använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
• använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll från kursplanen
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om lik­ heter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.

 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.

 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.

 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.

 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer följa den historiska utvecklingen från Vasa-tiden in i Stormaktstiden. Vi söker svar på frågor som vad gjorde Sverige till en Stormakt, vilka hade makten och rikedomen i Sverige? Vilka blev vinnare på krigen & freden? Vi tar oss an frågorna genom att använda olika roller som eleverna får bygga längs vägen. Dessa ställs inför dilemman/frågor som var aktuelle för tiden och vi väver in dessa i olika moment som är av “spelkaraktär”. Ett återkommande inslag kommer vara att belysa normer och hur och varför dessa ändras. Eleverna sätter samman detta till presentationer som vi kan visa upp.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Dels kommer “spelet” leda till diskussioner som synliggör kunskaper och dels kommer vi ha en avslutande analys för att visa kunskaperna.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35: Intro, “spelare”/de 4 stånden, vad har vi med oss från Vasa-tiden
v.36: Skapa avatarer & Kungens makt
v.37: Uppror mot kungen och Vad är en stormakt och vad var orsaken till att Sverige blev det.
v.38: Handelns betydelse, Vinnare & förlorare på krig som 30-åriga kriget
v.39 Drottning Kristin, Kungens ökande makt och  Stormaktstidens slut
v.40: Stormaktstidens slut + Rep & Analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Under föregående år landade vi historiskt i Vasatiden och hur Gustav Vasa skapade ett rike med en starkare kung och en ny syn på kristendom. Vi bygger nu vidare på detta och försöker plocka in stora frågor runt rikedom & fattigdom, maktlöshet & makt när vi följer den svenska historien framåt i tiden. Längs vägen kommer vi belysa normer och se hur de kan ändras.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Denna gång plockar vi upp elevernas vilja till lek/spel och vi utformar vår väg genom historien som ett spel. Reflektion och vidgande av perspektiv kommer vara en viktig del då eleverna spelar med olika avatarer som de behöver växla mellan.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.