Venus veckobrev v.2

Gott nytt år allesammans!!

Nytt år och vi är igång! Kanske inte på det sätt vi trodde när terminen tog slut men ändå, KUL!!
Detta innebär att vi nu jobbar upp ångan för att ta oss mot nästa delmål, sommaren!

Distansundervisning

Ingen har nog undgått att starten blev digital. Vi mentorer är glada för att så många saker fungerar bra och beröm till alla som bidrar till det! Skolan vill förfina det vi gör för att det ska bli än bättre och vi kommer i Schoolsoft gå ut med detta inför måndag (“Distansundervisning v. 3 och framåt”) Läs igenom upplägget och hör av er om ev frågor. Under mentorstimmen på måndag kommer vi titta närmare på det också!

V3 kommande vecka är Grön på plats i skolan och Röd har lektioner på distans

Mentorstimme

Veckans mentorstid ägnade vi åt att lägga grunden inför kommande termin och utvecklingssamtal. Uppdraget var att studera matriser. Tufft, svårt spännande och lärorikt kan det vara men vi lär oss om vi lägger tiden på det! Vi kommer fortsätta kommande veckor och prata gärna hemma också om den kommande terminen!!

Tider för utvecklingssamtal kommer dyka upp under veckan som kommer. De kommer vara digitala även denna termin så håll utkik!!

SO

Kartor och klimat har glidit in i fokus i det vi gör. När det gäller kartor handlar det just nu om namngeografi och med det skaffa sig referenspunkter runt om i världen. Här finns behov av att börja öva i tid och hjälp gärna till hemma med förhör! Klimatkunskaper, det andra spåret, behöver vi för att förstå varför platser blir sårbara och för att förstå hur vi människor påverkar och blir påverkade. Vi ska synliggöra viktiga kopplingar till fattigdom och kopplingar till människors flykt från olika delar av världen.

Ha en fin helg allesammans och var rädda om er!!

//Venusteamet

Vi går mot ljusare tider!

GE- Sårbara platser, fattigdom & flyktingar

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.45-4

Vad?

Frågeställning och följdfrågor del 1
 • Hur uppkommer nederbörd på olika platser? (orografisk, Konvektionsnderbörd, frontregn)
 • Vad orsakar sårbara platser naturligt & skapat av människan?
 • Vad avgör hur sårbar en plats blir och vad gör FN vid katastrofer? (resiliens)
 • Vad är orsaken till jordbävningar och vilka konsekvenser får dessa ur perspektiv som familjer, företag & samhället? (Kontinentalplattor, Kontinentaldrift, Kollisionszon, Subduktionszon, – Spridningszoner,
 • Hur uppkommer vulkaner och bergskedjor? (Mittoceaniskaryggar, mantel, jordskorpa, inre & yttre kärnan, lava, magma, Gejser, geotermiskenergi, subduktionszon, djuphavsgravar, öbågar.
 • Vilka konsekvenser kan vulkanutbrott få?
 • Vad gör att tsunamis uppkommer och vad gör dem så farliga?
 • Vad menas med väder & klimat?
 • Vad avgör vilket klimat vi får på en plats? (Hav, höjd över havet, havsströmmar, Solen, El nino)
 • Vilka är de 5 stora klimatzonerna och vad skiljer dem åt?
 • Vad innebär det ekonomiskt att befinna sig i olika klimatzoner för t ex familjer, företag & länder?
 • Vad är monsuner och hur kan man se att detta hänger samman med översvämningar & erosion?
 • Hur kan klimatförändringar skapa fler sårbara platser
 • Hur kan man se att sårbara platser hänger samman med att människor befinner sig i en fattigdomscirkel?
 • Hur kan man se att sårbara platser hänger samman med att människor flyr?
 • Vad kan göras för att minska sårbarheten som uppkommer pga översvämningar?
 • Hur kan fattigdomscirkeln brytas?

Material:

 1. Sårbara platser – repetition (med länkar till NE + filmer):

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen

Geografi:
* Jordens klimat­ och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
* Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transport­ eras.
* Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

* Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informa­ tionssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
* Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
* Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer längs vägen ha diskussioner där man alltid har chans att visa sin förståelse (kan inte sänka er). Mitt i har vi en mindre analys och sedan avslutar vi med en slutanalys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.43 Muren och varför människor flyr till USA + Geoanalys Mellanamerika
v.45 Valet i USA – hur går det till? + Geoanalys Mellanamerika
v.46 Demokrati & diktatur & Hur styrs USA, Sårbara platser & nederbörd
v.47 Jämförelse FN & USAs styrelse + Sårbara platser med Geologiska hot
v.48 Geologiska hot + liten analys
v.49 Sårbara platser och geografiska kartanalyser – koppla till fattigdom och människors flykt
v.50 Geo analyser fortsättning, Olika typer av nederbörd
v.51 Orsaker till klimat, översvämningar & monsuner
v.2 Klimatzoner
v.3 Klimatförändringar som orsak till sårbara platser, fattigdom och människors flykt.
v.4  Kartanalyser, Repetition + Analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Människor är i olika grad utsatt för katastrofer och de lever därför i mer eller mindre sårbara områden/platser. Vi ska studera orsaker till dessa katastrofer och konsekvenser av dem. Ett viktigt mål att se kopplingen mellan dessa platser och fattigdom för att i nästa led se hur detta påverkar människors behov av att fly.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Venus veckobrev v.49

Hej allesammans!

Hårt jobb – planering
Vi går i mål med en vecka där det varit mycket jobb och ibland hårt jobb. Under veckan har vi pratat om detta och många berättar hur de gör för att hantera sitt arbete. Det är allt från checklistor till planeringar i mobiler och Ipads. Vi har på våra mentorstimmar pratat en del om kalender och planering och hoppas att fler tar efter!

Tre frågor har annars fortsatt vara i fokus under mentorstiden.
* Hur visar man vad man kan för sina lärare?
* Vad är vinsten med att hjälpa andra?
* Vad händer när vi kommenterar varandra?

Med dessa har vi velat synliggöra kraften och möjligheterna som som finns om man tänker / jobbar med detta. För att påminnas om detta kommer allt att synliggöras för alla elever i Ladan.

Venus Grön hade senare i veckan en lektion där vi jobbade med etik och det resulterade i ett dokument där vi sammanställde alla tankar som lektionen ledde fram till. Tankarna kunde sammanställas under denna rubrik: Lärdomar om hur man skapar en grupp alla vill vara i…
Bilden visar tankarna.

Bilden blev sedan underlag för en diskussion även i Venus Röd där de också fick chansen att reflektera runt innehållet. Bilden finns nu även den i hela Ladan.

Biljard
I förra veckan drog årets biljardturnering igång. Högt deltagande och Venus har många med på deltagarlistan! Stort engagemang har det varit och vi började redan se fram mot upplösningen:)

SO
Temat är inte lika roligt i SO. Vi jobbar vidare med katastrofer och just nu naturliga sådana. Stort fokus på att förstå de bakom liggande orsakerna och sedan konsekvenserna av dessa fenomen. När vi nu är på plats i skolan kan vi parallellt även jobba med vår utställning. Första delen börjar ta form och det finns gott om kreativitet som här kommer fram!

Vi önskar nu er alla en fin 2.a advent och en härlig helg!

/Venusteamet

GE – Resan genom Europa del 1

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.46 – v.51

Vad?

Frågeställning och följdfrågor till Analys:
 • Hur man väderstreck och kartors gradnät användas? (väderstreck, längdgrader, breddgrader)
 • Vad studerar en geograf? (landskap, förändringar, användning av jordytan)
 • Vad menas med klimat och vad är det som påverkar klimatet på en plats?(medelväder, ekvatorn/poler, luft, berg/höjd, )
 • Hur påverkar klimatet runt Medelhavet hur människor lever och vad de jobbar med?
 • Hur ser det ut i jordens inre och hur påverkar detta jordens kontinentalplattor? (4 delar, rörelser, Pangea)
 • Vilka drabbas av jordbävningar och vilka konsekvenser kan drabba dem?
 • Hur förändras landskapet av människor och av de krafter som finns i Jordens inre? (avverka skogar, spränger, veckberg, subduktion)
 • Hur och var uppkommer vulkaner och vad får ett utbrott för konsekvenser?
 • Varför är floder och sjöar viktiga för människor och hur påverkar dessa landskapets former? (transporter, erosion)

Material:

 1. Lpp-genomgång:
 2. Keynote från lektioner: Kommer bli 2 delar
  Europaresan elev del 1a
  Europaresan elev del 1b
 3. Ne:
  Kartor & rutnät:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/279/13042
  Jordens inre:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/279/13028
  Veckberg:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/279/13028?tab=extraMaterial&id=2305016
  Klimat:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/279/13046
  Floder & Sjöar:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/279/13029
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
Förankring i kursplanens syfte
Centralt innehåll från kursplanen

Historia:

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Tillsammans kommer vi följa Holger, Mortensen och Esmés resa genom Europa. Deras “Geografens testamente” hjälper oss studera Europa utifrån en geografs ögon. Tillsammans med eng och Sv lyfter vi fram och sammanställer den kunskap vi får. Målet är att ha en Europagala som avslutning på detta arbete.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha diskussioner, en analys i mitten och avsluta med en andra analys efter jul).

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.46 Intro Europaresan + kartan som verktyg + resa 1
v.47 Jordens inre och jordbävningar + resa 2
v.48 Medelhavsklimat + Veckberg + resa 3
v.49 Vulkaner + Floder & sjöars betydelse för människor & natur del 4
v.50 odling, Industrier och naturtillgångar som oljas betydelse för rikedom och var människor bor + del 5
v.51 Analys + vad påverkar klimatet

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi samarbetar med Sv och eng i en resa genom Europa. Vi synliggör viktiga geografiska fenomen och får en blid av olika delar av Europa. Här bygger vi vidare på de kunskaper om hur en geograf arbetar som vi inledde i åk 4. Tillsammans med vår ämnen kommer vi kunna öva på olika förmågor och synliggöra många olika delar i det centrala innehållet. Resan gör också att vi kan återbesöka platser vi varit på när vi studerade Medeltiden.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

SH – USA, FN och sårbara platser

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? 43-51

Vad?

Frågeställning och följdfrågor del 1
 • Hur går valet i USA till?
 • Vad menas med diktatur och vad skiljer dessa från demokratier? (Ledare, val, massmedia)
 • Hur fördelas makten i USA och hur fattas beslut?
 • Vad är FNs uppgifter, hur styrs FN och vilka konsekvenser får vetorätten för FN, Världen och enskilda länder.?
 • Vilka likheter och skillander kan man se mellan hur USA och FN styrs samt någon jämförelse med Sverige.
 • Hur stor är FNs möjligheter att påverka det som sker i världen?

Material:

 1. Lpp-genomgång:
  USA & FN – elev
 2. Keynote från lektioner (med länkar till NE + filmer):

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen

Samhällskunskap:
* Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
* Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demo­kratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
* Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.

Geografi:
* Jordens klimat­ och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
* Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transport­ eras.
* Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
* Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

* Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informa­ tionssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
* Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
* Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
* Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer längs vägen ha diskussioner där man alltid har chans att visa sin förståelse (kan inte sänka er). Mitt i har vi en mindre analys och sedan avslutar vi med en slutanalys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.43 Muren och varför människor flyr till USA + Geoanalys Mellanamerika
v.45 Valet i USA – hur går det till? + Geoanalys Mellanamerika
v.46 Demokrati & diktatur & Hur styrs USA, Sårbara platser & nederbörd
v.47 Jämförelse FN & USAs styrelse + Sårbara platser med Geologiska hot
v.48 Geologiska hot + liten analys
v.49 Sårbara platser och geografiska kartanalyser – koppla till fattigdom och människors flykt
v.50 Klimat och klimatzoner
v.51 Klimatförändringar som orsak till sårbara platser, fattigdom och människors flykt.
v.2
v.3
v.4  Analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

De etiska frågor vi ska jobba med hänger dels samman med vår start som klass och det faktum att ni elever får låna Ipads. Rätt och orätt kopplade till dessa ämnen gör att vi kan presentera viktiga etiska begrepp och modeller.

När vi sedan tar upp spåret med flyktingar gör vi det i ett läge då världen har över 70 milj flyktingar. Detta är fler än någon gång tidigare och vi får gå tillbaka till 2.a Världskriget för att hitta liknande siffror.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Projektet har redan från början försökt hitta olika ingångar till lärande då vi redan dag 2 ägnade en hel dag åt rollspel och då att vara på flykt. Samarbete var i fokus då och vi siktar hela tiden på att synliggöra de tankar som frågor om flykt tar upp. Då kan vi bygga vidare på varandras tänkande och hitta fler perspektiv.

Längs vägen kommer vi jobba med att hitta dels personer som kan berika oss med sina erfarenheter och vi söker möjligheter att dela våra kunskaper till andra.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Venus veckobrev v.46

Hej allesammans!

En speciell vecka

Det har varit en speciell vecka på många sätt! Först av allt måste vi skicka beröm till er alla! Dels alla föräldrar som stöttat och hjälpt till och så klart till er elever! Ni har gjort ett bra jobb med att sadla om till distansundervisning, kul att se!!

Håll er uppdaterade på Schoolsoft om vad som gäller kommande vecka!

Jobb på hemmaplan…

SO

Fokus har kunnat ligga kvar trots distansundervisning, det som ändrats har varit formerna för det vi jobbar med. Vårt flyktingfokus har tagit oss till Amerika och USA har varit ett viktigt fokus. Få har missat valet och detta har varit ett fokus. Nu handlar det om att förstå hur makten fördelas mellan USAs olika institutioner.

Ett annat fokus handlar om att förstå vad det är som gör att andra länder i t ex Mellanamerika är fattiga. Här kommer vi landa i det som kallas sårbara platser och hur detta är en förklaring till fattigdom men även en konsekvens av fattigdom. Orkaner, översvämningar, jordbävningar och mycket mer är det vi kommer studera för att förstå vad som gör platser sårbara.

För att ha möjligheter att jämföra olika sätta att styra i demokratier tittar vi också på hur FN styrs. Utöver det tar vi reda på vad de gör för att hjälpa länder som drabbas av olika katastrofer.

Nästa vecka

Nästa vecka kör vi full fart igen och vi siktar nu på att ta oss till nästa delmål, jullovet. Vi ska jobba för att alla kommer dit med en bra känsla av att saker har gått bra! Då kommer vi kunna njuta mer av lovet och sedan komma tillbaka än starkare!!

Ha en fin helg allesammans!!

/Venusteamet