Solen veckobrev v.20

Hej Allesammans!

Mentorstid

Så var det äntligen dags för gemensamt spexfoto! Båda klasserna samlades i dimman och den tidiga soluppgången…nja det var i alla fall fint väder! Fotot kommer ni inomm kort att kunna ta del av! Vi mentorer tycker det var kul att se vad det till slut landade i och att stämningen på plats var så god!!

SO

Vi är i mål… 6 år senare och vi kan faktiskt säga det! Det har varit fantastiskt roligt att jobba nu på slutet och se alla kreativa sidor hos er elever! Vi har gjort filmer, teater, skapat i lera/media och allt detta för att stanna upp reflektera kring religion! Det ända tråkiga är att vi inte fick en skolansdag att visa upp allt på.

Nu ska vi bara njuta av att se tillbaka på allt vi åstadkommit och se till att vi skickar bra (och roliga) hälsningar till varandra inför framtiden!

Förebilder

När vi närmar oss slutet vill vi påminna om att ni solar är våra förbilder på skolan. Ni har nu kommit så långt ni kan här på skolan och vi vill att ni nu skiner starkare än någonsin och det även som förebilder! Vi ska se till att njuta av sista tiden tillsammans men vi gör det på ett sätt så att alla era bästa sidor syns!

Kommande datum:

v. 21 studiedagar & lov hela veckan

9/6 Avslutningsmiddag

10/6 Skolavslutning

Ha en fantastisk helg och sedan en veckas ledighet!

/Solenteamet

Solen veckobrev v.18

Hej allesammans!

Kortvecka, skönt tycker många och nu får alla oavsett vad vi tycker om det en långhelg!!

Mentorstiden:

Vi är nu i fullgång med slutfixet inför vårt spexfoto!! Blåställ/garage är temat och till måndag v.20 behöver alla ha koll på vad man “drar på sig”. Fordon, plats, fotograf mm är fixat så nu kör vi!!
En annan idé vi nu jobbar med är att skapa avslutshälsningar till varandra. Formen är digital för att säkerställa att de kan gå fram oavsett läget i juni!

Avslutningsmiddag:

Är inte helt lätt att få till i år men vi jobbar på en lösning som ska kunna följa alla direktiv. Vi har god hjälp från föräldrahåll för att hitta en helhetslösning!

SO:

Det finns mycket att upptäcka när man kliver in i religionens värld. Nu jobbar vi hårt med att förstå hur olika det kan vara att ha en tro. Vi synliggör så många aspekter vi kan som är med och påverkar individer och av som blir ens tro. Denna grund  är viktig inte minst när vi nu jobbar med att diskutera svåra saker som sharia och jihad i islam. Även när det gäller dessa fenomen är det viktigt att se att det finns en bred uppfattning av vad dessa står för som ofta är långt från det som vi ser i t ex media idag.

Utifrån nya kunskaper om islam jobbar vi med många jämförelser med andra religioner vi har koll på. En viktig tanke här är att alla ska få chansen att bild sig en egen uppfattning om tro och vad som är rätt & fel.

Livskunskap

Två vändor en med respektive klass har det blivit till Brunn och livskunskapen där. Bra avslut med mycket lekar! Detta har känts ovanligt rätt i dessa tider då vi har mer behov av detta än normalt (och det var c-anpassat). Tankar om framtiden stod i fokus och det var roligt att höra alla tankar som på plats lyftes!!

Kommande:

v.21 studiedagar må-on

9/6 Avslutningsmiddag (jobbar vi för)

10/6 avslutning

Ha en fin helg!

/Solenteamet

 

 

 

ÅK 4: Hi & RE – Vikingatiden & dess tro

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.18-21 + uppstart ht 20

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • När var vikingatiden & vilka områden kom vikingarna ifrån?
 • Vilka var de viktigaste vägarna och vad användes de till?
 • Vad hette Sveriges första stad och varför var de viktiga?
 • Vad kallas de världar som vikingarnas tro innehöll?
 • Hur påverkade gudarna världen och hur försökte människor påverka gudarna?
 •  Vad menas med självhushållning och byteshandel?
 •  Vad var ätten och vilken betydelse hade denna?
 • Vad hade den Oden för egenskaper och hur känner man igen honom??
 • Vad vad kallade vikingarna världens undergång och vad skulle hända?
 •  Vad åt man på Vikingatiden och hur fick vikingarna maten att hålla längre?
 • Vad var Trälar?
 • Varifrån kom vikingarna förutom Sverige?
 •  Varför åkte vikingarna på sina vikingafärder?
 •  Vad var hemligheten med vikingaskeppen som gjorde dem snabba & smidiga?
 • Vad hade Tor för egenskaper och kännetecken?:
 • Vart reste vikingarna?
Material:

Gleerups finns länkar här:

Vi landar i en annan tid

Förberedelser

Orsaken till vikingafärderna & båtarna

Vart reste vikingarna?

Filmer från UR:

Hemuppdrag 1

Hemuppdrag 2

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer starta med att vi planerar en resa, en vikingafärd. För att kunna göra detta behöver vi förbereda oss för resan. I dessa förberedelser kommer vi att få förståelse för hur det vara att leva på vikingatiden och då allt från hur de bodde, vad de åt, vad de trodde på.
Inspiration kommer vi få från URs serie om Vikingatiden.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha diskussioner efter varje avsnitt vi sett och ha 2 läxförhör under vårterminen. Sedan kommer vi ha slut analys under ht 20.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 18: Intro där vi landar i tid och rum. Vi ritar upp vikingarnas syn på världen enligt deras tro. Pratar om självhushållning & byteshandel.
v.19: Om tro pratar vi om Oden och Ragnarök, Mat och trälar, Båtarna och orsaker till vikingafärderna.
v.20: Vi pratar om Tor, vikingaskepp och vart vikingarna åkte.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi startar vår resa genom historien och starten sker i Vikingatiden. Jobbet fortsätter in på höstterminen och vi kommer då ta oss vidare genom historien.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Solen veckobrev v.16

Hej allesammans!

Ny vecka är avslutade i dessa C-tider och det har varit kul att se att de flesta är på plats igen!!

Mentorstiden:
Ingen sådan i veckan men vi har ändå lyft frågan om “att en vara förebild”. Tanken har varit att synliggöra vinsterna med att åk 9 är bra förebilder på skolan. Dels för er själva som individ & grupp men även vinsten för alla andra på skolan. Det blev bra samtal och detta kommer ligga till grund för hur vi avslutar tiden här på Lemshaga.
I denna anda drar vi på måndag igång ett litet projekt som går under arbetsnamnet “Livet på Lemshaga”, under mentorstimmen får ni veta mer…

SO
I vårt utforskande av islam har vi fortsatt med historien om hur den tillkom. Här har vi försökt visa/gestalta delar med små scener som vi visat upp. Klart lyckade och de har inspirerat till vår nya del. Här kommer vi skapa filmklipp som visar islams 5 pelare.

Vi kommer lägga stor vikt vid att göra jämförelser med andra religioner och livsåskådningar. Ett annat mål är att synligöra att det finns många sätta att vara religiös på och och därför behöver vi förstå att människor tänker olika, även om de t ex har samma religion.

ID
Nästa vecka är det dags att åka till badhuset för Livräddning. (info i Schoolsoft)

Solen Röd: Måndag.
Solen Grön: Torsdag.

EN
I veckan som kommer är det viktigt att ha med sig sitt förarbete till engelska lektionerna (+ laddad Ipad) då det är dags att skriva sin text.

Kommande datum

Livskunskap 28/4- Solen röd, Ingarö 8.30

1/5 Lovdag

Ha en fin helg allesammans!!

/Solenteamet

 

Källor & världsreligionen islam

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.12-22

Vad?

Frågeställning och följdfrågor 
 • Vad menas med sekularisering och vad är grundtankarna inom Humanismen? (repetition)
 • Vad är orsakerna till att muslimer tänker olika/har olika syn på saker och finns det tydliga grupper/inriktningar?
 • Vad menas med islamofobi och islamofob?
 • Vad menas med begreppen Allah, islam, muslim, salam, imam, moské, Koranen.
 • Hur skapades islam och vad gör Muhammed viktig?
 • Hur kom koranen till, vad är det för bok och vad har den för budskap?
 • Vilka likheter och skillnader kan man se mellan Koranen & Sunna om jämför med andra religioners heliga skrifter.
 • Vad innebär de 5 pelarna och vilka andra riter är viktiga i en muslims liv?
 • Vad anser en muslim är rätt och orätt?
 • Vad menas med sharia och hur kan detta påverka ett samhälle?
 • Vilka likheter & skillnader går att se mellan sharia och andra människors tankar om dygder och synder?
 • Vilka likheter och skillnader kan man se mellan olika religioners syn på jämställdhet, sexualitet, sekularisering?
 • Vilka likheter & skillnader kan man se mellan buddhismens syn på livet – 4 sanningar, de åttafaldiga vägen, målet och hur muslimer tänker om sin väg Sharia.
 • Vad menas med stora och lilla jihad?
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.12
Onsdag
Intro + Källkritikguiden kort ht 18 + Öva rel NP – år 9 elev
Torsdag (grön)
Källkritikövning & diskussion + Repetition av vad vi har med oss + Kartan över muslimer i världen
Del 2 – Vad har vi med oss
Islam i Världen 1 – var på kartan
Fredag
Röd källkritik
Grön: Islam i världen 2

v.13 (detaljer finns i classroom)
Torsdag: öva källkritik
Fredag källkritik -analys

v.14 (detaljer finns i classroom)
Onsdag: Islam i världen 2 forts + Islamister, sekulära, feminister
Torsdag: Historia:Muhammed och vägen till en religion
Fredag: Historia:Muhammed och vägen till en religion

v.16 (detaljer finns i classroom)
Onsdag: Koranen
Torsdag: Splittringen
Fredag: Splittringen

v.17
On: de 5 pelarna
To: 5 pelarna
fr: 5 pelarna – jämförelser med andra religioner – analys + riter i livet

v.18
On: Sharia – halal & haram i jämförelse med dygder & synder
to: halal & haram i jämförelse med dygder & synder

v.19:
On: Stora & lilla Jihad
to:Jämförelser med Buddhismens väg – dharma

v.20
on Jämförelser med Buddhismen
To: rep
Fre:Analys

Material

 

Lpp-genomgång:

Keynoteblad

 

Källkritikguiden:

Källkritikguiden vt 18

Gleerups:

se varje del i veckoplaneringen

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Geograferna

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.2-15

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur hittar man i en kartbok?
 • Hur kan man använda kartor/vad kan de visa?
 • Vad kallas olika typer av kartor?
 • Vad kan påverka om en karta går att lita på?
 • Vilka är väderstrecken?
 • Vad gör en geograf?
 • Vad påverkar hur bra det går att odla på en plats?
 • Vad är viktiga grödor som odlas och djur som föds upp i Sverige idag?
 • Vad är viktigt för böndernas odling idag?
 • Vad menas med hållbart jordbruk och vad kan göras för att jordbruket ska bli mer hållbart?
 • Var finns olika typer av skog i Sverige?
 • Hu kan man förklara skogsbruk med begreppen: plantera, gallra, avverka
 • Vad kan vi använda skogen till?
 • Vad är landhöjningen och hur skapar rullstensåsar?
 • Hur fungerar ett vattenkraftverk och vad finns det för positivt och negativt med vattenkraft?
 • Hur fångar vi solenergi och vad kan vi använda den till?
 • Hur blir vindkraft till energi?
 • Hur påverkar vattnets kraft I en älv, en strand  och När vattnet fryser till is?
Material:

Gleerups finns länkar i veckoplaneringen längre ned!

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer följa med på en resa genom Sverige som kallas den “Stora Sverigeresan – Geografens testamente”. Vårt uppdrag längs vägen är att förstå var det innebär att vara geograf. Längs vägen kommer vi ha olika uppdrag som gör att vi lär känna yrket och Sverige!

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha test på de kartor vi jobbar med i namngeografi. Vi kommer sedan analysera Sverige somo slutuppgift.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.2 Kartor, kartböcker och väderstreck
v.3 Resa 1 – Sjöarna och var finns sjöar
v.4 Resa 2 Slätterna & jordbruket
v.5 Tidningen & hållbart jordbruk
v.6 Resa 3 – Skogarna
v.7 Hållbart skogsbruk och tidningen
v.8 Resa 4 – Långa kusten,  inlandsisen och vattenkraft
v.10 Resa 5 – De stora öarna & rullstensåsar
v.11 Resa 6 – Bergen & hållbara energikällor: Vecka 11 Klicka för upplägg och material
v.12 Resa 7 – Skärgård & vattnets kraft: Vecka 12 Klicka för upplägg och material
Test karta 1-6 (fredag)
v.13 Resa 8 – De stora städerna – stad & landsbygd
v.14
v.16

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi ska skapa oss en förståelse för vad det innebär att vara geograf och utifrån detta fördjupa förståelsen för olika fenomen i Sverige.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.