Solen Röd – Geometri

Ansvarig lärare: Teacher Forselius

När, under vilka veckor? v.14-18

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Hur kan vi få användning i vardagen av vår nyvunna kunskap?
 • När och hur använder vi de geometriska satserna?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar i klassrummet kommer blandas med gruppvisa aktiviteter. Det blir en del räknande på egen hand med hjälp av boken, arbetsblad, Gleerups och kunskapsmatrisen.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Via aktivt deltagande under lektionerna. Korta avstämningar på exempelvis Kunskapsmatrisen.
Området geometri kommer såklart ingå i det större avslutande provet som vi kommer ha i matematik.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Planeringen lektion för lektion kommer ligga i classroom.

Länk till classroom

 

Samband och förändring (procent)

Ansvarig lärare: Mr Forselius

När, under vilka veckor? v.11-????

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • När behöver vi procent och vad är det?
 • Vad menas med procentuell förändring?
 • Hur använder vi oss av procent i vardagen?
 • Hur kan vi beskriva samband på andra sätt?
 • Hur använder vi oss av ett koordinatsystem?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Matris Procent:forandring och samband

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Under första delen av tiden kommer jag att hålla vissa genomgångar där vi behandlar centrala begrepp inom området. Det blir en del tid till eget räknande och fördjupning. Vi kommer försöka koppla så mycket som möjligt till vardagsproblem.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Inlämning av olika läxuppgifter.
Aktivt jobb under lektionstid eftersom du ständigt har möjlighet att visa dina kunskaper där.
Prov på avsnitt 4.1-4.4 samt sedan olika bedömningsuppgifter på avsnitt 4.5-4.8

Facit – Arbetsblad

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vecka 11

Fredag (grön): Oavsett var du befinner dig (hemma eller i skolan) så skall följande göras!!

 1. Titta på filmerna omvandling procentform till decimalform och  grunder i procent.
 2. Jobba med dessa uppgifter Grundkurs procent
 3. Här hittar du facit till uppgifterna: Facit – procent

Vecka 12

Läxa vecka 12: När den här veckan är slut skall du ha gjort klart alla de arbetsblad som vi jobbat med under veckan!!

Lektion 1: Då sparkar vi igång ordentligt med procentavsnittet. Hur var det nu? Fanns det inte en minnestriangel? Vilka begrepp hittar vi där? Tränar gör vi på följande uppgifter: Grundkurs procent

Facit – procent

Filmgenomgångar: Omvandling procentform till decimalform och  Grunder i procent.

Lektion 2: Vi gör något exempel när vi inte känner till hur stor delen är. Sedan ägnas resten av lektionen åt att träna på följande arbetsblad.
Beräkna delen

Beräkna andelen

Beräkna det hela, 100%

Filmgenomgång: Beräkna andelen

Lektion 3: Idag blandar vi in begreppet promille. Hur räknar man då? Tränar gör vi på nedanstående arbetsblad.

Filmgenomgång: Promille

Blandade procent och promilleuppgifter

Vecka 13

Betingläxa v.13: Bli klar med uppgifter på sidan 134-141, arbetsblad 4.2.

Lektion 1: Sista lektionen där vi befäster grunderna inom procent (det du gjorde förra veckan). Jag kommer repetera “kom ihåg triangeln” samt promille.
Du gör själv uppgifter i boken på sidan 134-137. När lektionen är slut skall du fota av dina uträkningar på antingen nivå 1 eller nivå 2 och maila in till mig.

Lektion 2: Kan man effektivisera procenträkningen? Vi pratar om begreppet förändringsfaktor och ser om det kan hjälpa oss. Efter genomgången skall du göra:
1. Arbetsblad 4.2 (fota uträkningar/svar och lämna in)
2. Två nivåer i boken på sid 140-141.

Arbetsblad 4.2

Film om förändringsfaktor (grunderna)

Film om förändringsfaktor (fortsättning)

Lektion 3: Vi börjar med att jag tipsar och går igenom en ny “hjälptriangel” med förändringsfaktor. Ni får sedan lite tid för att göra klart uppgifter i boken på sid 140-141.

Merkurius veckobrev vecka 10

Hej Hopp!

Då var vi så äntligen igång igen efter både prao och sportlov. Känns skönt och tryggt att ha er tillbaka och det verkar ju som om ni alla har haft det bra på era praoplatser. Nu märker vi av att ljuset på allvar börjar ta sig tillbaka. Pannlampan behövs ju varken på morgonen eller när vi lämnar skolan på eftermiddagen. Härligt!! Vill passa på att ånyo göra reklam för den studietid som erbjuds alla elever på måndagar (8:30-9:20) samt på onsdagar (15:00-17:00). Detta kan vara väl investerad tid och en möjlighet till att både komma ikapp och fördjupa sina kunskaper.

Veckan som gick: Vi inledde veckan som brukligt med mentorstid. Ni fick lite tid att prata av er, Ella (ny elev) hälsades välkommen till oss och sedan fyllde vi på med lite matnyttig info. Vi avslutade sedan med att ni i smågrupper fick berätta lite om er praoupplevelse. Under onsdagen startade vi upp vårt större arbete “Mat och Idrott”. Det är ett projekt där idrotten och hemkunskapen samarbetar. Alla elever har nu fått i läxa att föra en detaljerad kost- och aktivitetsdagbok under tre dagar. Den skall vara gjord till nästa onsdag då vi fortsätter med att kolla hur energibalansen ser ut. Vill påpeka att man som elev inte skall ändra på varken kost eller träning pga dagboksskrivandet!! Vi vill ge eleverna en chans att upptäcka hur deras vardag ser ut och hur de med små enkla medel kan göra skillnad.

Veckan som kommer: Under tisdag förmiddag 8:20-11:30 har det blivit dags för Merkurius grön att besöka Ingarö församlingsgård för en träff i livskunskap. Ni kommer tillbaka till skolan för en kort träff med Henke för att sedan äta lunch på ordinarie tid. Röda gänget har matteprov på tisdag men förutom det så flyter veckan på enligt ordinarie schema.

Övrig viktig info

Klassresan: Påminner om att anmälningslappar måste skickas in!! Info om det här har gått ut både via mail och på schoolsoft. Det är även viktigt att ni nu lägger på ett kol beträffande försäljningen av de varor som klassföräldrarna tagit fram. Varenda korv/kaka/ost/blomma genererar pengar som NI kan göra roliga saker för.

Jobba på Vårruset: Tisdagen den 19 maj har vi fått möjligheten att jobba på Vårruset igen. Vi ska då dela ut goodiebags vid målgången och tiden för detta är, ca kl.18.00-21.30, I dagsläget är det 10 personer som har anmält sig, men vi måste vara 25 för att få jobba. Detta jobb genererar 6.374:- till klasskassan.

Anmäl er till sonja.schmitz@nacka.se (eller i Facebook-gruppen) om ni kan hjälpa till. Jag måste skicka in “kontraktet” till tävlingsledningen den 12 mars, för att de med säkerhet vill veta om vi kan ställa upp med 25 personer. Om vi inte kan det måste jag ge detta jobb till en annan klass/grupp, så snälla, kolla era kalendrar och anmäl er. Skriv även om ni vill ha vegetarisk mat, veganska mat, gluten- eller laktosfri mat.

Hälsosamtal: Judith (skolsköterska) fortsätter med era hälsosamtal. Hon kommer lugnt och metodiskt att beta av er en efter en så har du ännu inte varit där så är det snart din tur. Ni har inga personliga tider utan Judith hämtar er när det passar henne och övriga verksamheten.

Kommande viktiga datum

v.11 – Tisdag 10 mars – Livskunskap Merk Grön
v.12 – Onsdag 18 mars – Inspirationsmässa ca 12-15
v.15 – Påsklov

Önskar er alla en härlig helg!!

//Ann, Cristin, Charlotta och Henke

 

 

Rörelse på olika sätt :)

Ansvarig lärare: Henrik Forselius

När, under vilka veckor? v.10-14

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vilka komplexa rörelser använder vi i samband med olika aktiviteter?
 • Hur kan vi stärka vår kropp?
 • Varför ska vi stärka vår kropp?
 • Hur kan vi bygga upp ett spel så att alla känner sig delaktiga?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Förankring i kursplanens syfte:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Förmåga E C A
Rörelse Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

 

 

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.

 

 

 

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

 

Hur ska vi arbeta?

Genom olika praktiska pass där vi utmanar vår rörelse- och styrkeförmåga.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande under de olika lektionerna.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka 10: Bollekar

Vecka 11: Tre planer. Basket, Fotboll och Pingis (Vikarie)

Vecka 12: Lagspel

Vecka 13: Prat om skadeförebyggande + hinderbana

Vecka 14: Egen reflektion kring skador + bollekar

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Att ta hand om sin kropp och sin fysiska/psykiska hälsa är något som mer och mer är en trend i samhället. Elever behöver lära sig att ha en sund inställning till alla de ideal som hela tiden lyfts fram i ex. media.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.

En extra/sista chans!

Ansvarig pedagog: Henrik

När, under vilka veckor? v.13-21

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Hur skall jag kunna komplettera redan avklarade moment?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud

Förankring i kursplanens syfte:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
 • att kunna motionera och idrotta på egen hand och med tillsammans med andra
 • utvecklar kunskap om vistelse i naturen

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:


Orientering/friluftsliv

 • Att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering


Hälsa och Livsstil

 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Skadeförebyggande

 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.

Dans/Takt och rörelse

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 • Se de LPP:er där vi redan jobbat med dessa delar.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

På egen hand (du får såklart fråga mig) har du nu möjligheten att göra en komplettering för att kunna påverka min bedömning av dig i redan avslutade moment.

Orientering: Mer info kommer när vi börjar med utomhusidrotten. Det kommer med största sannolikhet att erbjudas en eftermiddag när vi tar oss iväg för att springa en bana med olika svårighetsgrader.

Hälsa/livsstil: Se bifogad pdf för vidare instruktioner.

Hälsocoach

Skadeförebyggande: Se bifogad pdf för vidare instruktioner.

Uppgift – Skadeförebyggande

Dans/Takt och rörelse: Du skall sätta rörelser till en redan vald låt och sedan filma dig själv när du kör din dans/rörelseprogram. Du får gärna använda de stegen som redan finns i musikanalysen eller hitta på egna.

Easy love – Musikanalys med rörelse

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Absolut deadline är den 20/5 klockan 22.00. Jag behöver ha den extra tiden för bedömning så inga arbeten inskickade efter deadline kommer att bedömas.

Mat och Idrott

Ansvarig/Ansvariga: Henrik och Ann
När, under vilka veckor? vecka 6-13

Vad?

Frågeställning:

 • Hur tar jag reda på mitt energiintag och energiuttag?
 • Hur ser min vardag ut?
 • Påverkar kosten hur jag mår?
 • Vilka olika saker påverkar min hälsa?
 • Råder det balans i min kropp beträffande mat och motion?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. (Idh)
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang. (Hkk)

Centralt innehåll från kursplanen:

 • Individuella behov av energi och näring , tex vid idrottande. (Hkk)
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa. (Idh)

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

E C A
Hkk Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierande och balanserade måltider kan anpassas till individuella behov Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierande och balanserade måltider kan anpassas till individuella behov. Eleven kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierande och balanserade måltider kan anpassas till individuella behov.
Idh Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

På hemkunskapen får ni alla fått den teoretiska genomgången i näringslära. Under idrotten kommer det fyllas på med lite mer diskussioner. Ni kommer sedan att på egen hand få föra en kost- och aktivitetsdagbok. När det är gjort kommer vi räkna på intag och uttag för att se om du har balans i kroppen.

Mat och idrott – 2020

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Individuell skriftlig inlämning av kost- och aktivitetsdagbok samt en personlig reflektion utifrån frågeställningar. Ditt arbete kommer att läsas av både Ann och Henrik utifrån ämnenas olika synvinklar.
Arbetet skall skickas in till både Ann och Henrik senast fredag vecka 13.

Tidsplan, när ska vi göra vad?

Hkk:

Vecka 6: Genomgång av de olika näringsämnena.

Vecka 7: Genomgång av de olika näringsämnena.

Vecka 10: Går igenom Energi, Planerar egen måltid

Vecka 11: Går igenom Energi, Planerar egen måltid

Vecka 12: Arbeta med sitt arbete

Vecka 13: Arbeta med sitt arbete

Idrotten

Vecka 10

Onsdag (båda): Intro av uppgift samt lite teoretisk bakgrund från Henrik. Till nästa vecka måste ni ha gjort klart er aktivitets/mat – dagbok.

Vecka 11

Onsdag (båda): Räkna på intag och uttag för att lägga grunden för er skriftliga inlämning.

Vecka 12

Onsdag (röd): Egen tid för att skriva på arbetet.

Vecka 13

Onsdag (grön): Egen tid för att skriva på arbetet.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Att skapa sig en hälsosam livsstil och förstå hur rörelseapparaten,motion och kost hör ihop för att må bra är en kunskap för livet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Pedagogisk dokumentation