Venus Veckobrev vecka 38

Hej Venusar!!

Löningen närmar sig, och så också hösten. Denna i mångt och mycket härliga årstid med underbar luft och en färgprakt runt omkring oss. Att under kvällarna få omfamnas av mörkret som allt tidigare smyger sig på, ger oss utrymme till den där sköna stunden i soffan med en bok eller favoritprogram. Desto viktigare då att under dagarna ge sig ut för den dagliga dosen dagsljus.

Veckan som gick: Det har tyvärr varit en del frånvarande personal för oss i Venus med vikarier som följd. Alla vi på skolan som går in och vikarierar gör alltid vårt yttersta för att ni skall få ut så mycket som möjligt av lektionen. Eleverna löser det här på ett jättebra sätt. De som vi pratar med som fått nöjet att ha er är väldigt positiva till hur trevliga och duktiga ni är.
Under veckan har eleverna jobbat färdigt sina förberedelser inför utvecklingssamtalen, så nu kan vi alla se fram emot riktigt givande samtal nästa vecka. Veckan avslutades med en temafredag för alla i Ladan. Temat den här gången var GUL och väldigt många bidrog till en mysig gul stämning under dagen.

Veckan som kommer: Utvecklingssamtalen drar igång redan måndag morgon. Då vi även fått utnyttja mentorstiden på måndag eftermiddag till samtal innebär det att alla de elever som inte har samtal slutar en timma tidigare än en vanlig måndag. På tisdag skall den ena klassen på Livskunskap. Mer info om det kommer finnas att läsa på schoolsoft. Mellan alla utv.samtal tuffar vi vidare i de olika ämnena med allt vad det innebär. Glöm inte att lite då och då sätta er tillsammans (förälder/barn) och titta igenom våra olika classroom, för att få en liten tydligare inblick över vad vi pysslar med.

Övrig viktig info

Utv.samtalen: Vi alla önskar att ni i god tid innan just ert möte går in och tillsammans med ert barn tittar igenom vad de förberett samt även fyller i de frågor som är riktade till er vårdnadshavare. I de fall som samtalet ligger under skoltid (förutom onsdagen) sitter vi mentorer med eleven och ni vårdnadshavare deltar via länk.

Idrotten: Hösten innebär härliga dagar blandat med den lite mer fuktiga varianten. Lektionerna i idrott kommer fortsätta att hållas utomhus t.o.m fredag vecka 42 vilket medför att val av kläder blir mer och mer viktigt.

Kommunikation: När nu våra elever, era barn, gått lite drygt en månad i högstadiet är det fullt förståeligt att frågor och funderingar uppstår på olika håll kring allt som händer hos oss i skolan. För oss som jobbar i det hela tiden faller sig mycket helt naturligt och självklart men såklart att det blir svårare för er därhemma. Alla tonåringar älskar ju inte direkt att berätta om skolan och andra saker……
På skolan har vi en bra utarbetad kommunikationspolicy (se nedan) över hur vi önskar och vill att kommunikationen skall ske. För vi vill gärna att ni hör av er till närmaste berörda personal när frågor och funderingar uppstår.

Kommunikationspolicy

Onsdag vecka 41: Den här eftermiddagen är vigd åt konferens för alla lärare. Vi kommer lägga fokus på eleverna, både på individ- samt gruppnivå. Det här medför att eleverna följer schemat fram till lunch. Det kommer erbjudas och serveras lunch till alla som vill äta på skolan innan man åker hem.

Önskar er alla en riktigt härlig helg!!

//Team Venus

Orientering och friluftsliv

Ansvarig lärare: Henrik
När, under vilka veckor? v.38-42

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vad är Orientering? Bara lika med skog?
 • Varför är det bra att kunna läsa kartor?
 • Hur klär jag mig för att vara ute i naturen?
 • Hur lyder allemansrätten?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Förankring i kursplanens syfte:

 • att kunna motionera och idrotta på egen hand och med tillsammans med andra
 • utvecklar kunskap om vistelse i naturen
 • att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
 • att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Aktivitet/tema E C A
Orientering och friluftslivOrientering i kända och okända marker med kartan som hjälpmedel. Klarar sig i skog och mark med hjälp av lite lärar-/kamratstöd. Söker stora ledmarkeringar, vågar inte ta risker. Klarar sig i skog och mark med endast kartan som hjälpmedel. Kan värdera vägval och vågar sig utanför de tänkta lederna. Klarar sig mycket bra i skog och mark med karta som hjälpmedel. Kan värdera och redogöra för sina vägval.
Orientering och friluftslivKartkunskap med teckenförklaringar. Kunna de vanliga karttecknen och skala. Ha god kunskap om de vanliga karttecknen och skala. Ha mycket goda kunskaper om de vanliga karttecknen och skala, både i praktiken och i teorin.
Orientering och friluftslivUtevistelser i alla årstider. Viss anpassning av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Anpassning av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Vad har friluftslivet för betydelse för din hälsa? God anpassning av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Vad har friluftslivet för betydelse för din hälsa nu och i framtiden?
Orientering och friluftslivAllemansrätten, rättigheter och skyldigheter Att förstå och följa de grundregler vi har i Sverige för att få nyttja vår natur. Visar det praktiskt i alla lägen.


Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att inleda perioden med att ha en teoritimme där vi repeterar orienteringens grunder( karttecken, kartans färger, skala, passa kartan, ledstång mm.). Vi kommer praktiskt att träna på att orientera både i känd och okänd miljö med hjälp av karta och annat hjälpmedel. Vi avslutar perioden med en schemabrytande dag ( v.42 tisdagen den 19:e oktober) med orientering i okänd miljö. Under den här dagen kommer du även att få skriva ett prov som testar dina orienteringskunskaper.

Orienteringsteori

Orienteringsteori – bildspel

Karttecken – Facit

 • aktivt deltagande både praktiskt och muntligt.
 • Prov på orienteringskunskaper (praktiskt och teoretiskt) tisdag v.42

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

För detaljplanering om vad vi gör när så gå in på classroom.

Varför?

Sammanhang och aktualitet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna hitta och orientera sig i nya områden. Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i orientering, genom att arbete med verklighetstrogna problem i undervisningen. Där vi arbetar praktiskt med kartor från närområdet. 
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.

Normer och Värden

Ansvarig/Ansvariga lärare: Henrik, Cristin och Marie

När, under vilka veckor? Ht-21

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
Övergripande mål från LGR11 2.2
Övergripande mål från LGR11
 • Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
 • Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och
 • Läraren ska klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
 • Läraren ska uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,
Förankring i kursplanens syfte
Centralt innehåll från kursplanen

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Vi lägger fokus på att skapa förståelse kring det Normkritiska tänkandet och vikten av att kunna se situationer, åsikter och tankar ur olika perspektiv.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.33 – Uppstartsdagar.
Under första veckan jobbar vi ihop grupperna både i ladan och i klassen.
12 grupper där eleverna över årskurserna samarbetar.
Vi har stadsorientering med 12 grupperna.

V.34 – Lägerskoledagar där eleverna kommer utsättas för olika prövningar. Under mentorstiden delar vi ut iPads och går igenom likabehandlingsplanen och hur skolan arbetar mot kränkande behandling. Vi pratar även om vad eleverna kan göra för att öka tryggheten.

V.35 – Praktisk info samt läsning (Pojken i randig pyjamas)

V.36 – Info om ansvarsgrupper samt Walk and Talk

V.37 – Planering inför utvecklingssamtal samt normkritisk övning.

V.38 – Planering inför utvecklingssamtal samt normkritisk övning.

V.39 – Utvecklingssamtal samt Livskunskap i kyrkans regi (VG)

V.40 – Papperskorgen samt Livskunskap i kyrkans regi (VR)

V.41 – Hämta upp lektion. NO/Matte/Sv

V.42 – Klassråd

V.43 – Utvärdering av IUP-mål

V.45 – Reflektionspromenad kring Grön Flagg

V.46 – Olika ämnen (provförberedelse)

V.47 – Egna ställningstagande (4-hörn) klassdiskussioner.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi använder allt som händer i världen först öka förståelsen och realismen i vårt projekt om överlevnad.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans
Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet

Venus veckobrev vecka 35

Hej på er!!

Så var då första hela skolveckan med vanligt schema avklarad. Vi tycker att ni som klass gör det här riktigt bra. Viktigt att fortsätta med goda lektionsrutiner och kunna skilja på rast och jobb nu när ni kommit igång på riktigt i alla ämnen. Tyvärr har vi haft ganska många frånvarande elever under veckan men några har kommit tillbaka och övriga hoppas vi få se på måndag. Vi kommer nog få vänja oss vid en något högre frånvaro pga gällande restriktioner.
Är du som elev hemma, kanske med lindriga symptom eller under symptomfri dag förväntar vi oss att du försöker göra så mycket du kan hemifrån. Här är classroom väldigt viktigt då ni där hittar våra lektionsplaneringar i de olika ämnena. Det kan vara stressande att hamna efter så försök så gott du kan. Är något oklart kan man alltid maila läraren.

Veckan som gick: Vi följde ordinarie schema hela veckan och har mer och mer börjat komma in i alla olika ämnen. Elevernas iPads används relativt flitigt på raster (lite nyhetens behag kanske) så vi passar på att göra reklam för att ni föräldrar kan ställa in skärmtid och reglera hur länge vissa appar får användas varje dag.

Veckan som kommer: En vecka som nästan helt och hållet kommer följa ordinarie schema. Det är en liten sak på fredag. Skolans nior håller nämligen på och jobbar med ett teaterprojekt och vi har blivit inbjudna som publik till en föreställning på fredag mellan 9:00-10:00. Teatern spelas i skolans idrottshall. Eleverna har vanliga lektioner innan och efter föreställningen.

Övrig viktig info

Hörlurar: Under elevernas fördjupningstimme (lite olika dagar för olika elever) skall eleverna läsa ca. 30 minuter varje gång. Den här läsningen kan ske både i “vanlig bok” men även som ljudbok. Det är här som hörlurarna kommer in! Vi har inte hörlurar att låna ut till alla som vill lyssna, så här behöver man ta med ett par egna som man kan ha liggandes i skåpet. Dessa kan ju dessutom komma väl till användning framöver då textmassorna ökar i många ämnen.

Fördjupningen: Viktigt för alla elever att ta med en egen bok till nästa veckas fördjupningstimma. Den här boken kan vara fysisk (vanlig bok) eller digital. Om man använder sig av en digital tjänst så behöver man som elev se till att man laddat ner ex. Storytel eller Spotify på sin iPad samt att man har koll på inloggningen.

Föräldramöte: Onsdag 15/9 klockan 17:30-18:30 inbjuds ni till läsårets första föräldramöte. Mötet kommer hållas digitalt via google meet. En länk till mötet kommer läggas ut som nyhet på schoolsoft i god tid innan. Önskar ni att ta upp något speciellt eller redan nu har frågor ni önskar få besvarade tar vi tacksamt emot dessa i förväg. Ni mailar då helt enkelt någon av oss mentorer så hoppas vi kunna svara under mötet.

Studiestöd och provtid: På måndagar 8:30-9:10 erbjuds elever som kan behöva lite extra hjälp i något ämne att komma tidigare till skolan. Då hålls nämligen studion öppen. Onsdagar 15:30-17:00 är vikt till de elever som av någon anledning inte skrivit ett prov vid ordinarie provtillfälle samt för de som behöver göra om eller komplettera ett redan skrivet prov. Till onsdagarna blir eleverna kallade av sin ämneslärare.

Hjälp och stöttning: Du som vårdnadshavare kanske mer och mer (ju mer pubertala ungdomarna blir) känner att du inte har helt koll på vad vi gör i skolan. Ert/era barn därhemma pratar helt plötsligt inte skola lika mycket. Detta är inte samma sak som att de inte behöver hjälp och stöttning från er vårdnadshavare. Vi ser gärna att ni minst en gång i veckan sätter er ner tillsammans för att titta igenom schoolsoft och classroom. Låt era barn visa er de olika klassrummen och berätta, med stöd av lektionsplaneringarna, vad de pysslar med i de olika ämnena.

Kommande viktiga datum

v.37 – onsdag: Föräldramöte
v.37 – torsdag: Lemshagaspelen (inbjudan kommer nästa vecka på schoolsoft)
v.37 – fredag: Skolfotografering
v.39 – tisdag fm: Livskunskap Venus Grön
v.39 – onsdag: Utvecklingssamtalsdag
v.40 – tisdag fm: Livskunskap Venus Röd

Önskar er alla en riktigt skön och vilsam helg!!!

Marie, Cristin och Henrik

Tal och taluppfattning (Kapitel 2)

Ansvarig/Ansvariga lärare: Henrik Forselius

Klass: Venus år 7

När, under vilka veckor? v 34-43

Vad?

Vi kommer repetera och befästa grundläggande kunskaper om tal och räknemetoder. Mycket av det som vi ska arbeta med har ni mött tidigare, men erfarenheten visar att det behövs ordentlig repetition av grundläggande moment för att klara kommande delar i matematiken och att ha bra användbara verktyg för de fyra räknesätten.

Frågeställning och följdfrågor

 • Vad är positionssystemet? Kan du använda och förstå det när du multiplicerar/dividerar med 10, 100, 1000?
 • Hur använder man en tallinje för tal både större och mindre än 0?
 • Är du säker på de fyra räknesätten? Vilka användbara och effektiva metoder finns? Kan du och använder du med säkerhet bra skriftliga räknemetoder? Vilka är sambanden mellan räknesätten? Vilka är begreppen för de fyra räknesätten?
 • Hur gör man när man multiplicerar och dividerar med tal mellan 0 och 1? Är du helt säker på det och kan förklara varför tex att en multiplikation kan ge en mindre produkt eller att kvoten av en division kan bli större än det tal man utgick från? Vilka smarta strategier kan man använda?
 • Vilka är prioriteringsreglerna och vad innebär dem?
 • Vad innebär begreppen udda tal, jämna tal, siffersumma, sammansatta tal, primtal och delbarhet?
 • Hur delar man upp ett sammansatt tal i primtalsfaktorer med hjälp av ett faktorträd?
 • Kan du lösa problem som är kopplade till tal och taluppfattning?

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte – förmågor

 • Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll från kursplanen

Taluppfattning och tals användning

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Du kommer få bedömningar i följande förmågor: Problemlösning, Metod och Kommunikation. Tanken är att ha fler kortare bedömningstillfällen som komplement till avslutande prov.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att varva genomgångar, diskussioner och ”starters” som vi löser gemensamt och pratar med varandra om. Vi kommer  att arbeta med uppgifter på olika nivåer utifrån elevens individuella förmåga.

Vi kommer att se hur innehållet är kopplat till historia och samhället: Hur används denna matematik i samhället? Hur såg räknemetoderna ut förr?

Läxa kommer vara en betingläxa och eller en inlämningsläxa – att ligga i fas i planeringen varje vecka. Det är viktigt att du tar ansvar och följer tidsplanen kring hur mycket och vad du räknar på varje kapitel. Det är bra att repetera multiplikationstabellerna på egen hand under tiden också. Detta kan man med fördel göra på ipad.

För att utvecklas och lära så mycket som möjligt är det värdefullt att vara aktiv i gemensamma uppgifter och att träna mycket och på rätt nivå.

 • Några elever arbetar i en skriva-direkt-i bok som ersätter nivå ett och halva två. Det motsvarar E – lättare C-nivå. Därefter fortsätter man om man i huvudboken.
 • Nivå ett och två motsvarar kunskapskrav på E – C-nivå.
 • Nivå två – tre motsvarar kunskapskraven på C – A-nivå. Det finns dessutom fördjupningsuppgifter att välja på A-nivå.
 • För alla gäller att säkerhet i multiplikationstabellerna 1-10 kommer att underlätta arbetet i matematik avsevärt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Samtal och diskussioner där eleverna får berätta hur de tänkt och resonerar. Exit-tickets. Större reflektionsuppgifter och arbetsblad som lämnas in. Skriftligt prov efter avslutat kapitel.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektionsplaneringen ligger på classroom.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbetssätt- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Fysisk aktivitet och rörelse utomhus!

Ansvarig lärare: Henrik Forselius
När, under vilka veckor? v.34-42

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Hur kan vi stärka vår kropp?
 • Varför ska vi stärka vår kropp?
 • Vilka komplexa rörelser använder vi i samband med friidrott och andra aktiviteter?
 • Hur ser min fysiska status ut i förhållande till förra året?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Förankring i kursplanens syfte:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Förmåga E C A
Rörelse Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Hälsa
&
Livsstil
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta praktiskt och utomhus under hela perioden genom att pröva/fördjupa oss inom olika aktiviteter. En kortare reflektion kommer att fyllas i i samband med coopertestet om varför resultatet möjligtvis skiljer sig från förra gången.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande under lektionerna samt en kortare inlämning av reflektion efter coopertest.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Lektionsplaneringen hittar ni i classroom.

Röd: https://classroom.google.com/u/0/c/MzE5NDY4NDIyMDQ2

Grön: https://classroom.google.com/u/0/c/MzE5NDY4NDA5MTQ2

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Att ta hand om sin kropp och sin fysiska/psykiska hälsa är något som mer och mer är en trend i samhället. Elever behöver lära sig att ha en sund inställning till alla de ideal som hela tiden lyfts fram i ex. media.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.