Våra religioner

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela och Daniel

När, under vilka veckor? v.15-18

 

Vad?

Frågeställning:

 • Vilka religioner finns i Sverige?
 • Vad vet du om de olika religionerna?
 • Vilka platser för religion finns i ditt närområde?
 • Hur tror barn över hela jorden? Hur visar sig deras tro i vardagslivet?
 • Vilka olika sätt att tro finns det?
 • Vi lär oss några saker som är viktiga i de olika världsreligionerna, om livet , döden och hur jorden blev till.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 

Förankring i kursplanens syfte:

 • Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. 
 • Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. 
 • Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

 

Centralt innehåll från kursplanen:

 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor. Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. 
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen. 
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter. Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 • Vi börjar vårt projekt med att använda oss av VT-rutinen “Griffeltavlan” för att ta reda på elevernas tidigare kunskaper och förståelse för de olika religionerna.
 • Vi kommer att läsa, se på film för att få veta mer om de olika religioner som finns i vår värld.
 • Vi kommer att skapa små böcker med fakta från de olika religionerna. 

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisning och bedömning sker kontinuerligt under arbetets gäng. 

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v.15

Lektion 1 (dubbellektion)

 • Vi börjar med att fundera över vad vi vet om vad religion är. Detta gör vi genom rutinen “Griffeltavlan”. 

Lektion 2 (dubbellektion)

 • Vi ser på filmen om Ida som ska ta reda på mer om de olika religionerna, https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/1535km?fromSearch=true. Denna gång ser vi på kristendomen.  Vi läser om kristendomen ur läromedlet på NE. När vi fått mer fakta om kristendomen gör vi vår “flipbook” där vi ritar och skriver om religionen. 

 

v.16

Lektion 1 (dubbellektion)

 • Vi fortsätter se på filmen om Ida som ska ta reda på mer om de olika religionerna, https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/1535km?fromSearch=true. Denna gång tittar vi på judendomen. Vi läser om judendomen ur läromedlet på NE. När vi fått mer fakta om religionen gör vi vår “flipbook” där vi ritar och skriver om faktan vi lärt oss. 

Lektion 2 (dubbellektion)

 • Vi fortsätter se på filmen om Ida som ska ta reda på mer om de olika religionerna, https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/1535km?fromSearch=true. Denna gång tittar vi på islam. Vi läser om religionen ur läromedlet på NE. När vi fått mer fakta om islam gör vi vår “flipbook” där vi ritar och skriver om faktan vi lärt oss. 

 

v.17

Lektion 1 (dubbellektion)

 • Vi tittar på en film om buddhismen. Därefter läser vi om religionen ur läromedlet på NE. När vi fått mer fakta om buddhism gör vi vår “flipbook” där vi ritar och skriver om faktan vi lärt oss. 

Lektion 2 (dubbellektion)

 • Vi tittar på en film om hinduismen. Därefter läser vi om religionen ur läromedlet på NE. När vi fått mer fakta om hinduism gör vi vår “flipbook” där vi ritar och skriver om faktan vi lärt oss. 

 

v.18

Lektion 1 (dubbellektion)

 • Eleverna kommer att få genomföra en tipspromenad för att testa sina nyvunna kunskaper om de olika religionerna. De kommer även att få göra ett korsord.  

Lektion 2 (dubbellektion)

 • Vi knyter ihop säcken och gör åter “Griffeltavlan”. Därefter jämför vi de två olika “Griffeltavlan”, början och slutet för att se vad de numer kan om de fem världsreligionerna. 

Varför?

Sammanhang och aktualitet.

Vi har tidigare besökt kyrkan vid olika högtider. Dessutom har vi läst om skapelseberättelsen, asatron samt nordisk mytologi om vad man trodde på förr. Vi har även läst berättelser ur bibeln och vill nu få information om andra religioner.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som som en resurs i lärandet och genom allas olikheter berikar vi varandra. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga. 

 

Uranus veckobrev v.17

Hej alla underbara Uranusar!

Ännu en vecka är till ända och vi längtar nu så efter våren och värmen. Även om det känns långt till sommarlovet så är det enbart 25 skoldagar kvar till vår sommaravslutning. Denna vecka har vi fokuserat på Buddhismen och Hinduismen. Vi har även arbetat med “frågor på djupet”. Vi har dessutom fått en något mer städad skolgård i och med vår gemensamma städning. 

Vi hälsar vår praktikant Ludwig välkommen tillbaka till oss. Han kommer att praktisera hos oss till och med vecka 21. Eleverna känner honom sedan tidigare och han är redan många elevers favorit. 

 

Kunskaper

Svenska

Under veckan har vi arbetat med “frågor på djupet”, vilket innebär att eleverna har fått koppla svaren till sina egna erfarenheter. Detta har vi arbetat med både i våra läsprojekt och i Diamantjakten. Eleverna har dessutom fått göra korsord. Det var något eleverna både tyckte var klurigt och svårt. För många var det första gången.   

   

 

Singma

Denna vecka har vi börjat med nästa kapitel, Massa. Vi har vägt, mätt och jämfört de olika enheterna gram och kilogram. Eleverna har övat på att mäta av vikten på olika vågar och de har även beräknat skillnaden mellan olika vikter. Vi har då använt begrepp såsom lättare, tyngre, mer än och mindre än.  

 

 

Våra religioner – SO

Denna vecka har vi bekantat oss med Buddhismen och Hinduismen. Eleverna har fortsatt göra sina flip book där de har svarat på fakta och helig byggnad, religiös ledare, gud, helig skrift m.m. Vi fick ny kunskap om t ex Siddharta Gautama (Buddha), Munk, Tipitaka, Veda-skrifterna, tempel, olika gudar m.m. Nu har vi bekantat oss med de fem världsreligionerna. 

 

   

   

   

   

 

Renare skolgård

Idag fredag hade alla eleverna på Mellangården städdag. Eleverna var flitiga med att kratta, sopa och bära grenar och löv. Det var välbehövligt för vår skolgård och nu välkomnar vi våren. 

 

   

 

Hem och skola

Skolans dag/ skolloppet 5/5

Detta år kommer vi inte att ha någon skolans dag. Istället har vi valt att genomföra skolloppet denna dag. Detta år springer vi för Barnhjärnfonden skolloppet. De elever som vill får klä ut sig till detta lopp i övrigt gäller rörliga kläder denna dag (inga masker eller rekvisita). Till loppet får eleverna gärna hitta sponsorer, t ex kanske sponsorn sponsrar med 2kr/varv som eleven springer. Denna summa swishas sedan över till barnhjärnfonden (detta är självklart valfritt) sponsorsedel.  

I samband med dagens lopp kommer vi att ha olika aktiviteter med fokus på hjärnan. Vår förhoppning är att ni föräldrar kommer få ta del av denna dag genom en film där vi har filmat våra olika aktiviteter. 

 

Läxa:

 • Läslogg – under de veckor som är kvar fram till sommarlovet kommer eleverna att få välja en egen bok de kan läsa ur. Eleverna har fått en läslogg som de ska fylla i varje vecka. Läsloggen ska tillbaka på torsdagar.  

 

Information inför vecka 18:

Måndag: 

 •  

Tisdag: 

 • Skolan börjar kl.9.50. Ta med idrottskläder och handduk. Inga inneskor behövs. 

Onsdag:

 • Skolloppet – de elever som vill får klä ut sig, klä dig annars i rörliga kläder. 

Torsdag: 

 • Friluftsliv – ta med frukt, vattenflaska och sittunderlag. 
 • Läslogg in!

Fredag: 

 • Läslogg lämnas ut!

 

Kommande händelser:

 • 10/5 – Studiedag. Fritids har öppet för de elever som har anmält närvaro. Ingen ordinarie fritidspersonal arbetar i barngruppen den här dagen. 
 • 11-12/5 – Studiedag för lärarna, fritids öppet. 
 • 13-14/5 – Kristi himmelsfärdsdag + klämdag, skola och fritids stängd.
 • 11/6 – Sommaravslutning.

 

Vi önskar er alla en trevlig helg!

 

Ingela, Daniel, Christina och Vincent

 

ingela.eriksson@lemshaga.se

daniel.ekmark@lemshaga.se

christina.langstedt@lemshaga.se

vincent.karlsson@lemshaga.se

Mellangården: 08-586 313 12

Fritids: 08-586 313 27

 

Uranus veckobrev v.15

Hej alla underbara Uranusar!

Tack för ännu en lärorik vecka. Påsklovet har gett oss ny energi och visst är det väl extra härligt när det visar sig att våren är på väg. Det spritter lite extra i kroppen hos eleverna och även om de tror att sommaren är här så säger vi snällt “sätt på er jackan”.

Denna vecka har bjudit på stegvisa instruktioner, kod, kristendomen, food, läsgrupper, Jakten på Jack. 

 

Kunskaper

Singma – programmering 

Denna vecka har vi påbörjat nästa kapitel som handlar om programmering. Vi har provat på att följa en kod skriven med ord. De fick även prova på att visa en kod med stegvisa instruktioner. Vi har pratat om begrepp som stegvis instruktion, uppåt, nedåt, vrid höger, vrid vänster och kod

  

    

 

 

Learn English – Food

Åter var det dags att lära oss fler engelska ord. Denna vecka  var det matord t ex cheese, cucumber, lettuce, ham, tomatoes mfl. Vi har dessutom övat på att säga fraserna, I like och I don’t like. Utöver det kollade vi på ett avsnitt av Pick a colour.  

 

SO – våra religioner

Vi har påbörjat vårt nya tema om våra religioner. Denna vecka har vi diskuterat om vad religion egentligen är. Många tänkte på gud. Eleverna fick fundera över vad de visste om de olika religionerna, Kristendom, Judendom och Islam. Detta fick ligga som en grund till elevernas nyfikenhet och delaktighet. Därefter började vi med att djupdyka i religionen Kristendom. Vi har använt oss av vårt digitala material på NE för att ta reda på mer fakta. Vi tittade även på en kort film om Ida som ville veta mer om religion. Efter det har eleverna fått i uppgift att skapa en flipbook med fakta om kristendomen. 

 

  

  

 

 

Hem och skola

Löss

Vi har åter haft besök av löss i klassen. Vi önskar därför att ni under helgen kammar igenom ert barns hår för att stoppa spridningen. Tack för er hjälp!

 

Läxa:

 • Diamantjakten – läsebok kap. 24  “Önska mig lycka till” s.133-137 samt läxboken s.26. Läsläxan ska tillbaka på torsdag. Lycka till!

 

Information inför vecka 16:

Måndag: 

 •  

Tisdag: 

 • Skolan börjar kl.9.50. Ta med idrottskläder och handduk. Inga inneskor behövs. 

Onsdag:

Torsdag: 

 • Friluftsliv –  ta med frukt, vattenflaska och sittunderlag.
 • Läsläxan lämnas in.

Fredag: 

 • Läsläxan delas ut. 

 

Kommande händelser:

 • 10/5 – Studiedag. Fritids stänger inte, men ingen ordinarie fritidspersonal arbetar i barngruppen den här dagen. Istället bemannas verksamheten med tillfälliga vikarier. För er med behov av fritidsomsorg måndag 10 maj, ber vi er maila detta till fritids@lemshaga.se senast måndag 26/4, meddela även närvarotider samt ev behov av specialkost. De barn som inte meddelat närvaro, förväntas vara lediga.
 • 11-12/5 – Studiedag för lärarna, fritids öppet.
 • 13-14/5 – Kristi himmelsfärdsdag + klämdag, skola och fritids stängd.
 • 11/6 – Sommaravslutning.

 

Vi önskar er alla en trevlig helg!!

 

Ingela, Daniel, Christina och Vincent

 

ingela.eriksson@lemshaga.se

daniel.ekmark@lemshaga.se

christina.langstedt@lemshaga.se

vincent.karlsson@lemshaga.se

Mellangården: 08-586 313 12

Fritids: 08-586 313 27

 

Uranus veckobrev v.13

Hej alla underbara Uranusar!

Då har vi kommit fram till ytterligare ett lov. Även om påsk inte blir som den brukar så får man kanske tid att umgås ute med nära och kära. Vi håller tummarna för att vi får fint väder under detta lov så att vi kan passa på och vara ute och njuta av naturen. 

Denna vecka har bjudit på energismarta tips, återvinning, mönsterdelar, symmetrilinje, pyjamasparty och information om påsken samt lite påskpyssel. 

 

 

  

 

Kunskaper

Singma 

Under veckans mattelektioner har vi fortsatt vårt arbete med tredimensionella former. Eleverna har fått sortera former utifrån olika kriterier. De har också fått upptäcka och skapat mönster. De har fått lista ut mönsterdelar för att sedan lista ut vilken form som saknas. Dessutom har vi pratat om att dela formerna i likadana stora delar för att koppla detta till symmetrilinje. 

 

 

 

   

 

 

Hållbar utveckling – Energismart

Det var dags att runda av vårt tema hållbar utveckling och som avslut diskuterade vi om hur man kunde vara energismarta. Eleverna hade många kloka tankar och förslag. Bli inte oroliga ifall de säger till er ifall ni låter en kran så och rinna, de är bara energismarta! 

Eleverna fick dessutom fundera kring återvinning och hur man ska sopsortera skräpet. Detta gjorde vi genom att spela med materialisarna https://materialvarlden.se. De fick också göra ett pyssel där man skulle sortera skräp i rätt tunna. 

 

 

   

 

Läsutmaning

Genom att genomföra läsutmaningar vill vi locka eleverna till att läsa mer. Det har varit väldigt roligt att se deras energi och glöd att få läsa men framförallt när de har fått sätta upp sin mini-bokrecension på vår tavla. Eleverna har nu tillsammans läst över 200 böcker och det var äntligen dags för belöningen. Utöver själva belöningen ser vi att eleverna får ännu bättre flyt i sin läsning, så det är en “win-win” för oss alla. 

Dagen var kommen och eleverna hade fått önska dagens innehåll. Som ni säkerligen vet hade de önskat pyjamasparty, pyssel, hamburgare till lunch, lekar samt bio med popcorn. Det blev en lyckad dag och ett härligt avslut inför påsklovet.

 

   

 

   

   

   

 

Hem och skola

Läxa:

 • Läs en valfri bok – under lovet vill vi att ni läser en valfri bok. Skriv en recension om boken och ha med dig veckan efter lovet. Min bokrecension

 

Information inför vecka 15:

Måndag: 

 •  Välkomna tillbaka till skolan! Vi börjar som vanligt kl.8.20. 

Tisdag: 

 • Skolan börjar kl.9.50. Ta med idrottskläder och handduk. Inga inneskor behövs. 

Onsdag:

Torsdag: 

 • Bokrecension lämnas in.

Fredag: 

 • Läsläxa lämnas ut.

 

Kommande händelser:

 • 10/5 – Studiedag, skola och fritids stängd.
 • 11-12/5 – Studiedag för lärarna, fritids öppet.
 • 13-14/5 – Kristi himmelsfärdsdag + klämdag, skola och fritids stängd.
 • 11/6 – Sommaravslutning.

 

Vi önskar er alla en härlig påsk!

   

Rut & Knut (Ingela & Daniel)

 

ingela.eriksson@lemshaga.se

daniel.ekmark@lemshaga.se

christina.langstedt@lemshaga.se

vincent.karlsson@lemshaga.se

Mellangården: 08-586 313 12

Fritids: 08-586 313 27

 

Uranus veckobrev v.11

Hej alla underbara Uranusar!

Tack för ännu en lärorik och spännande vecka.  Veckorna rullar på och det är inte långt kvar till påsken. Under veckan har eleverna kommit in ordentligt i sagorna och berättelsernas värld i och med vår läsutmaning. Eleverna har till uppgift att tillsammans läsa 200 böcker och de närmar sig med stormsteg. De är strax är uppe i 100 böcker. Vi fortsätter börja våra mornar med en lugn stund där eleverna läser ur sina böcker. När de har läst ut en bok får de skriva en mini-recension som de sedan sätter upp på vår tavla där vi håller koll på antalet lästa böcker.  

 

 

Under måndagen kom vår nya rektor Marianne på besök till oss. Hon presenterade sig genom att skriva siffror på tavlan som representerade henne på något sätt. T ex siffran ett fick vi veta att han har en båt och siffran 4 är den dag i månaden som hon fyller år. Eleverna tyckte att det vara en rolig uppgift och de kom med flera olika förslag.   

 

Kunskaper

Svenska

Denna vecka har vi arbetat med dialoger. Hur skriver man dialoger och vad använder man för tecken för att visa i texter när någon säger något?  Vi diskuterade när och hur man använder talstreck när man skriver. Eleverna fick dessutom, två och två, öva på att hålla en muntlig dialog för att sedan prova på att skriva en där man använder talstreck. 

 

   

 

Utöver vår läsutmaning har vi våra läsgrupper som eleverna är indelade i. Kopplat till läsningen använder vi oss av några lässtrategier. Denna vecka har vi  använt oss av Reportern som ställer frågor på det lästa. Vi har även använt oss av Detektiven som reder ut nya ord och uttryck. 

      

 

Learn English

“Det känns som om det var evigheter sedan vi hade engelska”, sa några elever i klassen. Men nu var det dags! Denna vecka har vi arbetet med området Clothes. Vi har lärt oss vad några klädesplagg heter t ex jacket, skirt, socks, sweater m.fl.

 

Singma – Pengar

Vi har påbörjat vårt nästa kapitel i matteboken, pengar.  Under detta kapitel har vi räknat, jämfört samt växlat pengar. Dessutom har vi arbetat med problemlösning med pengar.  

   

      

 

Hållbar utveckling –  NO/SO

Denna vecka har vi pratat om att solen är motor till vattnets kretslopp. Vi har diskuterat frågor som; Hur bildas moln? Hur bildas vattenfall? Hur bildas vindar? Hur kan växter växa?  För att försöka svara på dessa frågor såg vi på film samt läste vi om växthuseffekten. Därefter skapade vi ett egen liten värld i form att ett minikretslopp. Det ska bli roligt att se om kretsloppet kommer att fungera. Eleverna fick dessutom planera tomatfrön som förhoppningsvis kommer ge er tomater under sommaren. 

   

   

 

Vi pratade även om förnybar energi och icke förnybar energi. Förnybar energi är något naturen kan ersätta eller som inte går att förbrukas t ex vinden som används för att producera elektricitet. Som aktivitet fick eleverna göra varsin vindsnurra 

 

   

   

 

Hem och skola

Mobiltelefoner

Vi har märkt att fler elever tar med sig sina mobiltelefoner till skolan utan väsentlig anledning. Här kommer därför en påminnelse om Mellangårdens mobilregler:

Vi rekommenderar att alla elever lämnar mobilerna hemma. Tas mobilen med till skolan ska det finnas en överenskommelse med mentor. Det kan handla om att eleven ska börja med självständig hemgång eller av någon annan allvarlig anledning måste ha med sig telefonen till skolan.

Tas mobilen med till skolan ska den lämnas in på morgonen till mentor/lärare och återfås vid hemgång. Mobiler som tas med till skolan är inte skolans ansvar vilket även gäller de som har lämnats in.

 

Läxa:

 • Diamantjakten – läsebok kap. 22  “Fördröjning” s.122-126 samt läxboken s.24. Läsläxan ska tillbaka på torsdag. Lycka till!

 

Information inför vecka 12:

Måndag: 

 •  Rocka sockorna – Denna dag uppmärksammar vi olikheter. FN har utlyst den 21/3 till Världsdagen för Downs syndrom och då rockar vi extra mycket! Genom att ta på dig olika strumpor hyllar du olikheter och slår ett slag för alla människors lika värde och rättigheter. Så sätt på er olika strumpor!

Tisdag: 

 • Skolan börjar kl.9.50. Ta med idrottskläder och handduk. Inga inneskor behövs. 

Onsdag:

Torsdag: 

 • Friluftsliv – ta med frukt, vattenflaska och sittunderlag. Denna gång hoppas vi på att vi kan gå ut i naturen och leta efter vårtecken (om vintern kan släppa taget). 
 • Läsläxan lämnas in.

Fredag: 

 • Läsläxan lämnas ut. 

 

Information från Gottis

 

Kommande händelser:

 • v.14 – Påsklov

 

Vi önskar er alla en trevlig!

 

Ingela, Daniel, Christina och Vincent

 

ingela.eriksson@lemshaga.se

daniel.ekmark@lemshaga.se

christina.langstedt@lemshaga.se

vincent.karlsson@lemshaga.se

Mellangården: 08-586 313 12

Fritids: 08-586 313 27

 

Uranus veckobrev v.7

Hej alla härliga Uranusar!

Tack alla elever och föräldrar för trevliga och utvecklande utvecklingssamtal. Tack för all positiv respons vi fått under samtalen. Återigen har vi lyckats genomföra digitala samtal och vi tycker att det är ett bra komplement till våra fysiska möten under dessa tider. 

 

Kunskaper

Diamantjakten 

Under veckan har vi arbetat med ng-ljudet. Vi pratade om att ng-ljudet kan stavas på olika sätt t ex, ng som i ballong,  g framför n som i regn och n framför k  som i hink. Eleverna fick därefter sortera in ord utifrån hur de stavas. 

Eleverna har också fått göra en sammanfattning av det lästa kapitlet genom att fylla i de saknade nyckelorden. Till hjälp fick de använda sig av en ordfläta där de kunde se hur många bokstäver varje ord skulle ha. 

 

 

 

Singma – addition 0-1000

Under veckans arbete i Singma har vi fortsatt med addition med växling. Vi har använt oss av strategin uppställning och vi har växlat samt använt oss av minnessiffra. Begrepp vi har pratat om är: summa, uppställning, minnessiffra, växling samt addera.  

Lektionernas mål har varit:

 • använda olika metoder för att addera
 • använda uppställning med växling av ental och tiotal.

 

  

 

SO – En resa i jordens utveckling

Denna vecka reste vi vidare till perioderna Trias, Jura och Krita. Det är under dessa perioder de läskigaste varelserna levde, dinosaurierna. Vi fortsatte att titta på serien om Jack och hans besök på naturhistoriska museet där han träffar olika varelser från dessa perioder. Vi kommer att stanna upp under dessa perioder och bekanta oss med några av dinosaurierna och ödlorna som levde under dessa perioder. Visste ni föresten hur man kunde avgöra om det var en dinosaurie eller ödla? Fråga era barn de har svaret!

 

 

Skolbio – Tito och fåglarna

Då vi inte kunde åka till Gustavsberg för att titta på skolbio fick bion komma till oss istället. Detta år tittade vi på filmen “Tito och fåglarna”. 

Tito och fåglarna visar ett samhälle där människor slutar tänka själva och förlamas av skrämmande nyhetsrapporter. 10-åriga Tito inser att någon måste göra något, innan det är för sent. Han anar att vi tappat bort den kanske viktigaste rösten av alla: naturen och fåglarnas sång..

Det var en spännande film om hur människor blev sjuka av rädsla. Filmen lyfte  viktig påverkan såsom källkritik, falska nyheter och reklampåverkan och hur dessa kan påverka oss människor negativt. Efteråt diskuterade vi om hur det kan vara när man är för rädd för något och att man då önskar att ens vän kan stötta så att man kan övervinna rädslan.

Bildresultat för tito och fåglarna  Bildresultat för tito och fåglarna

 

Friluftsliv v.8

Detta år kommer vi inte kunna genomföra allaktivitetsdagen som vi brukar på grund av att vi inte ska blanda eleverna över de olika årskurserna. På torsdag kommer vi i Uranus istället åka skridskor på vår egna Lemshagasjö. Vi kommer även att erbjuda andra aktiviteter för de som tröttnar på skridskor eller bara vill ta en paus. 

Till denna dag vill vi att eleverna har med sig skridskor, hjälm och matsäck. Om det är så att det är någon elev som inte har några skridskor kan ni höra av er till oss pedagoger. Det kan vara så att Gottis har några extra skridskor i idrottsförrådet att låna ut. Gottis har kollat tjockleken på isen och den visade sig vara ca 30 cm tjock. 

 

   

   

 

Hem och skola

Läxa:

 • Diamantjakten – läsebok kap. 20  “Buenos Aires, nästa!” s.111-116 samt läxboken s.22. Läsläxan ska tillbaka på torsdag. Lycka till!

Information inför vecka 8:

Måndag: 

Tisdag: 

 • Skolan börjar kl.9.50. Ta med idrottskläder och handduk. Inga inneskor behövs. 

Onsdag:

Torsdag: 

 • Friluftsliv/aktivitetsdag – vi åker skridskor på Lemshagasjön. Eleverna tar med sig skridskor, hjälm och egen matsäck med lunch och varm dryck.   
 • Läsläxan lämnas in. 

Fredag: 

 • Ingen läsläxa under sportlovet. Däremot vill vi att eleverna väljer varsin bok att läsa under lovet. 

 

Kommande händelser:

 • v.9 – Sportlov – glöm inte bort att gå in på Schoolsoft och skriv in ditt barns tider för denna vecka alternativt ledig. Vi vill även att ni läser informationen på Schoolsoft vad som gäller om man planerar att åka utomlands under denna vecka.

 

Vi önskar er alla en trevlig!

Ingela, Daniel, Christina och Vincent

 

ingela.eriksson@lemshaga.se

daniel.ekmark@lemshaga.se

christina.langstedt@lemshaga.se

vincent.karlsson@lemshaga.se

Mellangården: 08-586 313 12

Fritids: 08-586 313 27