Spår i vår historia

Ansvarig/Ansvariga lärare:Ingela Eriksson och Daniel Ekmark

När, under vilka veckor? v.6-12

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Hur kan man mäta tid?
 • Vad innebär en tidslinje?
 • Varifrån kommer namnen på våra veckodagar?
 • Vilka nordiska gudar känner vi till?
 • Vilka berättelser från bibeln känner vi igen och vilka skulle vi vilja veta mer om?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. 

 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

 

Centralt innehåll från kursplanen

 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck. (so)
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid. (so)
 • Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna. (so)
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid. (so)
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. (sv)
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften. (sv)
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.  (sv)

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen,(so)
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter. (so)
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter. (sv)
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.  (sv)
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.  (sv)

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

För att ta reda på var eleverna har för förkunskaper kommer vi att göra rutinen “Zoom in” där trädet Yggdrasil gömmer sig bakom. Därefter får eleverna dela med sig av sina kunskaper. Fortsättningsvis kommer vi att läsa, se på film samt rita till de nordiska folksagorna om de olika gudarna. 

 

Efter arbete med de nordiska gudarna går vi vidare till de bibliska berättelserna. Även här undersöker vi elevernas förkunskaper genom rutinen “Think – Puzzle – Explore”, vad vet de, vad vill de veta och hur ska vi ta reda på det? Vi läser, ser på film och skriver faktatexter om de olika berättelserna. 

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisning och bedömning kommer att ske genom arbetets gång t ex genom elevernas texter, mindmaps och diskussioner.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.6

 • Onsdag
 • Vad är detta? Vi börjar med rutinen “Zoom in”. Trädet Yggdrasil visas. 
 • Vi pratar om Yggdrasil och de olika världarna som finns i trädet. Information finns på “Ung fakta”
 • Eleverna får därefter färglägga trädet Yggdrasil.

 

 • Fredag
 • Frågeställning “Varifrån kommer namnen på våra veckodagar?” 
 • Vi läser ur SO-boken s. 136-137 “en hel familj av gudar”
 • Vi ser första avsnittet av “Gudar och badkar – måndag”
 • Eleverna får skriva och rita om månens dag.

 

v.7

Onsdag

 • Vi ser andra avsnittet av “Gudar och badkar – Tisdag”
 • Vi läser ur boken “Nordiska gudar” samt webbsidan  www.ungafakta.se 
 • Vi skriver fakta och ritar en passande bild till guden Tyr. 

 

Fredag

 • Vi ser tredje avsnittet av “Gudar och badkar – onsdag”
 • Vi läser ur boken “Nordiska gudar” samt webbsidan  www.ungafakta.se
 • Vi skriver fakta och ritar en passande bild till guden Oden.

 

V.8

Onsdag

 • Vi ser fjärde avsnittet av “Gudar och badkar -torsdag”
 • Vi läser ur boken “Nordiska gudar” samt webbsidan  www.ungafakta.se
 • Vi skriver fakta och ritar en passande bild till guden Tor.

Torsdag

 • Vi ser femte avsnittet av “Gudar och badkar – fredag”
 • Vi läser ur boken “Nordiska gudar” samt webbsidan  www.ungafakta.se
 • Vi skriver fakta och ritar en passande bild till gudinnan Frigg.

 

V.10

Onsdag

 • Vi ser sjätte avsnittet av “Gudar och badkar – lördag”
 • Vi läser ur boken “Nordiska gudar” samt webbsidan  www.ungafakta.se
 • Vi skriver fakta och ritar en passande bild till lögardagen. 

Fredag

 • Vi ser sjunde avsnittet av “Gudar och badkar – söndag”
 • Vi läser ur boken “Nordiska gudar” samt webbsidan  www.ungafakta.se
 • Vi skriver fakta och ritar en passande bild till gudinnan Sol. 

 

V.11

Onsdag

 • Vi gör rutinen “Think – Puzzle – Explore” för att ta reda på elevernas förkunskaper. 

Fredag

 

v.12

Onsdag

Fredag

 

V.13

Onsdag 

Fredag

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

 

Neptunus veckobrev v.7

Hej alla härliga Neptunusar!

 

Denna vecka startade lite annorlunda med strömavbrott och stängd skola. Som tur var kom strömmen tillbaka under dagen och vi kunde åter öppna skolan dagen efter. 

Tack alla föräldrar för ett givande och bra föräldramöte. Vi kan hälsa att eleverna tyckte att det var roligt att se sina föräldrar göra jumping jacks samt se hur de fick klura i matematiken. Protokoll skickas ut inom kort på schoolsoft. 

 

Kunskaper

Svenska

Denna vecka har vi i Den magiska kulan  bildat ord som börjar på pl-, pr- och sp-. Vi har även arbetat med ordbilderna mig, dig och sig. Dessutom har de fått öva på sin läsförståelse genom att läsa påståenden samt svara ja eller nej. 

 

 

 

SO

Under so-lektionerna har vi fortsatt med nordisk mytologi. Denna vecka var det dags att ta reda på varifrån namnen på veckodagarna tisdag och onsdag kom ifrån. Vi fick här lära oss mer om hur det kom sig att krigsguden Tyr endast hade en hand och vem guden Oden egentligen var. Ni visste väl att Oden hade offrat ett öga till Mimer och att han hade två korpar som hette Hugin och Munin. Eleverna tycker nog att det är ganska spännande att lära sig mer om nordisk mytologi. Nästa vecka tar vi oss an veckodagarna torsdag och fredag.  

 

NO

Under veckans no-lektion gjorde vi ett vattenexperiment med två vattenfyllda glas. Det ena glaset var öppet och det andra glaset var tillslutet med plastfolie. Eleverna fick därefter skriva en hypotes om vad de trodde skulle hända i glaset. Glaset kommer att få stå i en vecka och då vi kommer att få skriva en slutsats, vad det var som faktiskt hände?

 

 

Friluftsliv

Under veckans friluftsliv har vi åter varit vid scoutstugan och haft roliga aktiviteter. Vi arbetade med temat vatten och eleverna fick denna dag prova på memory med olika begrepp t ex kondens, avdunstning, fast-, flytande- och gasform. Eleverna fick dessutom sortera bilder på olika föremål där de skulle diskutera och argumentera kring i vilken grupp den skulle tillhöra,  fast-, flytande- eller gasform. Som avslut fick de leka olika lekar kopplat till vatten. 

 

 

 

   

 

 

Elevernas ansvar och inflytande

Allaktivitetsdag

Alla elever har fått sitt förstahandsval förutom de som valt Sagovandring. Denna aktivitet utgår då det var för få elever som valt denna aktivitet. Dessa elever kommer istället att få sitt andrahandsval. De elever som ska åka skridskor behöver ha med sig matsäck. De andra två aktiviteterna kommer att äta lunch på skolan. Se tidigare presentation om allaktivitetsdagen vad ditt barn behöver ha med sig. 

 

Läxa: 

 • Den magiska kulan  – läsebok kap. 19  “Är ödehuset öde?” s.82-85 samt läxboken s.21.
 • Bokstavspåsen – Denna vecka har Emma.W och Lucas fått i uppgift att hitta föremål på nästa veckas bokstav. Spännande att se vad de hittar på! Påsen ska tillbaka till skolan på måndag.

 

Information inför vecka v.8

Måndag: Idrott – eleverna behöver ha med sig ombyte och handduk. 

Tisdag

Onsdag

Torsdag: Läsläxa tillbaka. 

Fredag: Allaktivitetsdag.  

 

Kommande händelser:

 • V.9 Sportlov

 

Hälsning från fritids

 • Ni som ännu inte anmält närvaro eller ledighet till sportlovet behöver göra detta snarast. Oavsett om ni planerar en ledighet behöver ni ändå skriva ”ledig” på SchoolSoft. Planerar ni att vara på fritids fyller ni i tiderna samt skriver ”närvaro”i kommentarsfältet. 

 

Vi önskar er alla en trevlig helg!

 

Ingela, Daniel och Christina

 

ingela.eriksson@lemshaga.se

daniel.ekmark@lemshaga.se

christina.langstedt@lemshaga.se

 

Klasstelefon: 08-586 313 01

Fritids: 08-586 313 27

 

Neptunus veckobrev v.5

Hej alla glada Neptunusar!

 

Tack för ännu en lärorik och rolig vecka! Nu har vi snart haft utvecklingssamtal med alla familjer. Hoppas att ni alla fick en lika trevlig stund som vi där elevernas utveckling stod i fokus. Eleverna var mäkta stolta över att få visa sin presentation för er föräldrar. Några hade varit lite pirriga innan men vi upplevde att de var mycket nöjda när de var klara. 

Denna vecka har utvecklingssamtalen varit i fokus men utöver det har vi hunnit med  att arbeta med bokstaven u. Vi har även börjat på ett nytt kapitel i matteboken. Dessutom har vi fortsatt att läsa för att klara av vår läsutmaning.

 

Kunskaper

Svenska

I Den magiska kulan har vi denna vecka arbetat med bokstaven U. I arbetsboken har vi genom olika metoder arbetat med bokstaven. Dels har eleverna fått ringa in ord där de hör bokstaven u. De har även fått läst en kort text där de skulle ringa in alla u samt utföra vad som stod i texten. Som avslut fick eleverna öva på sin läsförståelse där de fick svara på frågor om texten. De skulle svara med fullständiga meningar där de skulle tänka på stor bokstav och punkt. Vi har dessutom övat på att forma bokstäverna samt hålla oss på linjen genom veckans ord. 

Vi har fortsatt att läsa ännu fler böcker i vår läsutmaning. Vi märker att eleverna har blivit väldigt motiverade att läsa böcker där resultatet blir en fjäril på väggen. Under fredagens klassråd fick eleverna komma med förslag på vad för aktiviteter pyjamaspartyt ska innehålla. Men som sagt först ska de klara av utmaningen dvs tillsammans läsa 300 böcker.   

 

 

 

 

Matematik

Denna vecka har vi arbetat med kapitel 2, Addition och subtraktion 0-40.  I våra samlingar har eleverna fått träna i att förklara och resonera med och för varandra kring begreppen addition och subtraktion samt hur de har resonerat kring valda strategier och räknesätt de använt för att beräkna och hitta lösningar på givet problem. Denna vecka har de fått fundera kring hur de kan addera ental och tiotal. 

Målen vi har arbetat med denna vecka är: 

 • Att kunna addera ett ensiffrigt tal till ett tvåsiffrigt tal. 
 • Att kunna addera ett jämnt tiotal till ett tvåsiffrigt tal.

 

    

   

 

 

No

På veckans no-lektion har vi påbörjat vårt nya tema vatten. Eleverna har tidigare arbetat med vatten i Pluto och vi fortsätter där de slutade. För att titta på vilka förkunskaper de hade kring vatten fick de brainstorma genom rutinen “Mötas på mitten” . Eleverna fick under 5 minuter skriva ner saker de kom att tänka på när de hörde ordet vatten. Därefter fick varje elev presenter vad de skrivit . Efter det skulle de mötas på mitten genom att skriva ner gemensamma tankar i mitten på pappret. Detta var första gången eleverna fick prova på denna rutin men troligtvis inte sista. 

 

 

 

 

Friluftsliv

Dennas veckas friluftsliv fortsatte i vintern och vattnets tecken. Eleverna blev indelade i tre grupper. Där fick de prova på tre aktiviteter. Den första aktiviteten var en tipspromenad som handlade om vintern och djur. I den andra aktiviteten fick eleverna leka “Frys-kull”. I den sista aktiviteten fick eleverna känna på temperaturen i vattnet dels genom att doppa handen för att uppskatta temperaturen sedan genom att använda en termometer. 

 

   

 

  

 

Elevernas ansvar och inflytande

Mellangårdens allaktivitetsdag fredagen 21/2

Nu är det dags att göra sitt val inför vår allaktivitetsdag på Mellangården. Fredagen den 21/2 kommer vi att erbjuda fyra aktiviteter. Eleverna kommer att få göra ett först- och andrahandsval och det är viktigt att ni hjälper ert barn att förstå att det kan vara så att man får sitt andrahandsval då det kan bli så att många vill göra en specifik aktivitetet. I vår presentation kan du läsa mer om vad som erbjuds och vad som behövs tas med i respektive aktivitet. Valet gör du via länken som finns med i presentationen.  Mellangårdens allaktivitetsdag 21 februari 

De aktiviteter som erbjuds är:

 • Sagovandring runt Lemshaga 
 • Pyssel och bak 
 • Wild kids 
 • Skridskor på Ekvallen

 

Läxa: 

 • Den magiska kulan  – läsebok kap. 17  “Häxan i hemska huset” s.73-76 samt läxboken s.19.
 • Bokstavspåsen – Denna vecka har Matheus och Melker fått i uppgift att hitta föremål på nästa veckas bokstav. Spännande att se vad de hittar på! Påsen ska tillbaka till skolan på måndag.

 

Information inför vecka v.6

Måndag: Idrott – eleverna behöver ha med sig ombyte och handduk. 

Tisdag

Onsdag

Torsdag: Läsläxa tillbaka. 

Fredag: Ny läsläxa delas ut. 

 

Kommande händelser:

 • 12/2 Föräldramöte – Varmt välkomna till Neptunus föräldramöte kl.17.30-19. 
 • 21/2 – Allaktivitetsdag. Gör ditt val senast den 9/2!
 • V.9 Sportlov

 

Vi önskar er alla en trevlig helg!

 

Ingela, Daniel och Christina

 

ingela.eriksson@lemshaga.se

daniel.ekmark@lemshaga.se

christina.langstedt@lemshaga.se

 

Klasstelefon: 08-586 313 01

Fritids: 08-586 313 27

 

Neptunus veckobrev v.3

Hej alla härliga Neptunusar!

Nu börjar vi komma tillbaka till gamla rutiner vad gäller skolarbete efter ett härligt jullov. Snön verkar utebli så bli inte förvånade när det kommer hem bruna och geggiga för våra elever tycker om att vara ute och röra på sig. 

Denna vecka har vi hunnit med att förbereda oss inför kommande utvecklingssamtal, vi har arbetat med bokstaven Kk, vi har läst flera böcker i vår läsutmaning, vi har även pratat om isvett. 

 

Kunskaper

Svenska

Denna vecka har vi arbetat med bokstaven Kk. I Den magiska kulan arbetade vi med stavelserna sk-, kr- och kl-. Eleverna fick i grupper skriva ner så många ord de kunde komma på där stavelserna fanns i början eller inuti ordet. Därefter fick de ta hjälp av de ord de kommit på och skriva ner i arbetsboken. 

 

   

 

Läsutmaning

För att utmana eleverna i sin läsning kommer vi att ha en läsutmaning. Eleverna har fått i uppgift att läsa totalt 300 böcker fram till sportlovet. Om de klarar utmaningen har eleverna tagit fram några förslag på uppmuntran t ex lärarna färgar sitt hår, de får ha pyjamasparty, de får bestämma innehållet en hel skoldag. Efter omröstningen får vi se vilken uppmuntran de valt. Har de någon bok hemma som de gärna vill läsa är det helt ok att ta med den till skolan. För varje bok eleverna har läst får de färglägga och skriva bokens titel på en fjäril. Dessa får sedan pryda vår vägg i klassrummet.  Nu håller vi tummarna att eleverna klarar vår utmaning!

 

 

Matematik

Eleverna har i veckan fått genomföra ett skriftligt bedömningsstöd i matematik. Detta ger en bra grund för elevernas fortsatta arbete i matematik samt vad de behöver sätta upp för mål nu när det strax är dags för att revidera sina gamla mål i sin IUP. 

Vi har även börjat arbeta i vår nya matematikbok, Singma 1B. I första kapitlet arbetade vi med lektionerna Räkna till 40, Skriva talen till 40 samt Tiotal och ental. Det är till stor hjälp att tillsammans med sitt barn öva på att ramsräkna samt skriva talen upp till 40. 

 

   

 

Friluftsliv

Denna vecka hade vi friluftsliv inomhus. Vi passade på att prata om isvett och vad man behöver tänka på om man ska gå ut på isen (om det nu funnits en sådan). Vi började med att titta på våra förkunskaper. Vad vet vi? Är det någon som varit ute på isen och i sånt fall vad hade den med sig? Vi skrev ner våra tankar kring vad eleverna tyckte var viktigt att ta med sig. De enades om hjälm, isdubbar och varma kläder.  Därefter tittade vi på en kort film där vi fick mer information om vad som var viktigt att ta med sig samt vad man behövde tänka på om man gick igenom isen. Vi fyllde på vår tankekarta med den nya faktan vi fått. Därefter fick eleverna i grupper göra en affisch där de skulle rita och skriva viktig information som man bör tänka på när man ska ut på isen. 

 

 

  

   

 

Elevernas ansvar och inflytande

Utvecklingssamtal och IUP

Snart är det dags för utvecklingssamtal och eleverna kommer till detta tillfälle att göra en egen presentation. Under veckan har eleverna fått börja svara på frågor som tex. hur de trivs i skolan, vad de tycker bäst om att arbeta med, vad de är stolta över med sitt skolarbete samt utvärdera sina tidigare mål. Allt detta gör de på sin iPad så det gäller att hålla tungan rätt i mun då det lätt råkar försvinna ett ord eller mening.  Mer av detta kommer ni föräldrar att få se på ditt barns samtal. 

 

Hem och skola 

Läxa: 

 • Den magiska kulan  – läsebok kap. 15  “Det blå tåget” s.65-68 samt läxboken s.17.
 • Bokstavspåsen – Denna vecka har Albin och Hugo fått i uppgift att hitta föremål på nästa veckas bokstav. Spännande att se vad de hittar på! Påsen ska tillbaka till skolan på måndag.

 

Information inför vecka v.4

Måndag: Idrott – eleverna behöver ha med sig ombyte och handduk. 

Tisdag

Onsdag

Torsdag: Läsläxa tillbaka. Denna dag kommer vi att åka till Gustavsberg för att titta på skolbio. Vi vill att eleverna har med sig matsäck till denna dag (dryck (ingen läsk), lunch och en frukt/grönsak (ingen fika)).  

Fredag: Ny läsläxa delas ut. 

 

Kommande händelser:

 • V.5 Utvecklingssamtal – Har du inte bokat tid är det hög tid att göra det!
 • 12/2 Föräldramöte – Varmt välkomna till Neptunus föräldramöte kl.17.30-19. 
 • 21/2 – Allaktivitetsdag. Mer information kommer!

 

Vi önskar er alla en trevlig helg!

 

Ingela, Daniel och Christina

 

ingela.eriksson@lemshaga.se

daniel.ekmark@lemshaga.se

christina.langstedt@lemshaga.se

 

Klasstelefon: 08-586 313 01

Fritids: 08-586 313 27

 

Neptunus Julhälsning v.51

Hej alla fantastiska Neptunusar!

 

Nu är det dags för ett efterlängtat jullov. Vi vill med detta brev tacka för en lärorik och rolig termin. Vi har lärt oss massor av nya saker men framför allt har vi varit med på en fantastisk resa där vi sett er elever utveckla er läsförmåga. Det värmer hjärtat när man får se sina elever knäcka läskoden. Vi vill även passa på att tacka för den smarriga julpresent vi fått av alla er. Tack!

 

 

Vi har nu uppdaterat elevernas ämnesmatriser. Gult betyder att vi har påbörjat och är på väg att nå målen. Grönt betyder att eleven har uppnått målet och vitt betyder att vi ännu inte har arbetat med målet. 

 

Denna vecka har vi knutit ihop säcken samt plockat ihop och städa upp efter höstterminen. Vi har fortsatt repat på vår julsång och vi har dessutom hunnit genomföra en mattediagnos för att stämma av bok 1A. 

 

Vi hann dessutom göra trafikskyltar till våra samhällen och vi diskuterade även om varför det är så viktigt att använda reflexer när man är ute och det är mörkt. 

 

   

   

 

På friluftslivet var vi vid uppe vis “Raketen”. Väl på plats bjöds eleverna på olika lekar. Det blev ett mysigt avslut för denna termin.

 

   

   

 

På onsdagen bjöds det på julbord i skolan. Det är så härligt att se hur vissa barn blir helt lyriska när kökspersonalen dukar fram denna festmåltid till oss. Till efterrätt fick vi våra klassiska skumtomtar som vi traditionsenligt brukar få. Mums tyckte eleverna! Vi vill tillägna ett stort tack till all kökspersonal som bjöd på detta fina julbord

 

   

   

 

Vilken mysig julavslutning vi bjöds på i Gustavsbergs kyrka och visst var eleverna fantastiska när de sjöng vår julsång, som de har tränat på den. Vi är mäkta stolta över dem. 

 

 

Under jullovet vill vi uppmuntra eleverna till läsförstående på ett traditionellt juligt sätt, genom att lösa julrim och gåtor. På https://www.jagharlast.se kommer det varje dag under jullovet att publiceras en ny gåta. Varför inte utmana familjen och se vem som kommer på gåtan först. Lycka till!  

 

Nu vilar vi upp oss och tar nya tag inför vårterminen som börjar onsdagen den 8/1 kl.8.20. Då hälsar vi även våra nya klasskompisar välkomna! 

 

Vi önskar er alla en God jul och ett Gott nytt år!

 

Daniel, Ingela & Christina

 

 

Neptunus veckobrev v.49

Hej alla härliga Neptunusar!

Då var denna vecka gången och jag tror nog att vi börjar känna av den kommande julen som är på intågande. Nästa vecka bjuds det på både julspel i Ingarö kyrka samt Lucia  och om två veckor är det även dags för julavslutning. Ho ho ho……

Denna vecka har vi bjudits på bokstaven D, vi har haft friluftsliv, vi har träffat våra nya klasskompisar, vi har skrivit sagor, ViM och mycket mycket annat. 

 

Kunskap

Matematik

Under veckans lektioner har vi gjort klart sista kapitlet i bok 1A. Det handlade om addition och subtraktion där man arbetade med talfamlijerna. Som avslut på kapitlet fick eleverna arbeta i olika stationer. De bestod av Bilda tio, eleverna fick i par dra varsitt kort 1-10 där de skulle addera och lägga ihop genom att bilda 10. Mattespel, subtrahera genom att dra ifrån från 20. Det fanns några hinder men först till mål vann.  I den sista stationen fick de repetera genom att använda appen Nomp eller Räkna

 

 

 

Svenska

Denna vecka har vi arbetat med bokstaven D. Vi har skrivit om duvan samt gjort varsin egen pappersduva. Vi har även arbetat med ordbilden den. Vi lekte leken Vem är jag? Eleverna fick använda ordet den genom att t ex säga Den är brun, Den hänger ofta i träd,  Den lever i djungeln osv. 

 

Vi försökte även att sortera meningar vars ord hade hamnat huller om buller. Vi pratade om att en mening alltid börjar med stor bokstav samt slutar med punkt. Vi hade även problem med att alla orden satt ihop. Vår uppgift blev att sära på orden.  

 

Eleverna har även skrivit och ritat egna sagor eller berättelser. Eleverna fick själva välja vilken mall och stöd de ville ha t ex i serieformat, sekvensbilder eller linjerat papper.  

 

 

 

SO – “Vårt samhälle”

Denna vecka har vi börjat skissa på våra blivande samhällen. Vi har tidigare diskuterat olika samhällsfunktioner som är viktiga att finnas till för att ett samhälle ska fungera. Vi har även diskuterat området trafik och vad som behövs i samhället för att man ska kunna gå, cykla samt åka bil. Vi ser med spänning fram emot vad eleverna i sina grupper nu kommer att skapa för olika samhällen. Som stöd ritade vi upp hur ett samhälle kunde se ut.

Inför nästa vecka vill vi att eleverna tar med sig återvunnet material som kan vara bra att ha med då de nästa vecka ska börja bygga sina samhällen t ex små kartonger, burkar, skrot m.m i mindre storlek. 

 

 

 

Friluftsliv

Denna vecka var vi åter ute på friluftsliv tillsammans med Gottis. Vi fick klä på oss ordentligt då det var några minusgrader. Denna dag fick vi även besök av våra nya klasskamrater som börjar hos oss eftet årsskiftet. Vi promenerade till scoutstugan och väl på plats lekte vi olika lekar såsom, 36-leken, Blodig potatis samt namnlekar för att ge de nya eleverna en chans att lära sig våra namn. 

 

     

   

   

 

ViM

Denna vecka hade vi vårt sista ViM för terminen. Till denna lektion hade tryggisarna planerat innehållet. De hade önskat sig att leka en namnlek samt göra något skapande tillsammans. Detta resulterade i att eleverna tillsammans målade en julgran. Varje elev fick en del av granen som de skulle färglägga. Sedan fick de uppgift att hitta sin plats i granen.  Det blev en lyckad uppgift och nu pryder granarna våra klassrum.

 

    

 

Hem och skola 

Läxa: 

 • Den magiska kulan  – läsebok kap. 13  “Skräckens näste” s.56-59 samt läxboken s.15.
 • Bokstavspåsen – Denna vecka har Bo och Nora fått i uppgift att hitta föremål på nästa veckas bokstav. Spännande att se vad de hittar på! Påsen ska tillbaka till skolan på måndag. 
 • Veckobrevet – Läsa veckobrevet tillsammans med en vuxen samt skriva en kommentar.

 

Information inför vecka v.50

Måndag: Idrott – eleverna behöver ha med sig ombyte och handduk. 

Tisdag

Onsdag

Torsdag: Läsläxa tillbaka. Vi åker till Ingarö kyrka och tittar på årets julspel som de anordnar. Till denna dag vill vi att eleverna har med sig matsäck (lunch, vatten, frukt – ingen fika). Finns det någon/några föräldrar som vill följa med, hör av er till oss.

Fredag: Ny läsläxa delas ut. Lucia i amfiteatern kl.8.00. De elever som vill kommer direkt till Amfiteatern strax innan kl.8 annars är fritids öppet som vanligt innan. Eleverna sitter tillsammans med oss pedagoger. Skicka gärna med ett sittunderlag till eleverna att sitta på. 

 

Hälsningar från klassföräldrarna 

Glöm inte att svara på inbjudan till Luciadisco för klassen den 13/12. Sista dagen att svara är  9/12.

 

 

Kommande händelser:

 • 19/12 – Julavslutning i Gustavsbergs kyrka kl.17.15. Denna avslutning är obligatorisk för eleverna.
 • 8/1 – Vårterminen börjar. 

 

Vi önskar er alla en trevlig andra advent!

Ingela, Daniel och Christina

 

ingela.eriksson@lemshaga.se

daniel.ekmark@lemshaga.se

christina.langstedt@lemshaga.se

 

Klasstelefon: 08-586 313 01

Fritids: 08-586 313 27