Venus veckobrev v.50

Hej alla Venusar!

 

Veckan som gått: 

Nu har en vecka till gått enligt schemat och vi har tagit oss fram till den här höstterminens sista skolvecka. En vanlig skolvecka med prov och inlämningar under en termin som har varit allt annat än vanlig och full av alla slags utmaningar. Ni har alla klarat det utmärkt! 

 

Nu är det bara en vecka kvar innan vi får börja ett välförtjänt jullov. 

 

Veckan som kommer:

Som ni alla vet, håller vi oss uppdaterade gällande de senaste rekommendationerna från folkhälsomyndigheten. Om det sker några förändringar i vad som gäller för vår skola så kommer information om detta att publiceras i Schoolsoft.

 

Måndag 14 december: 

Nästa vecka börjar vi med årets speciella Luciafirande. Vi kommer att träffas som vanligt i vårt mentorklassrum (L3 / L4), där vi kommer att ha en corona-anpassad Luciafirande, med fika och en film som är gjord speciellt för detta tillfälle. Länken till filmen kommer även att finnas tillgänglig på schoolsoft, så att det blir möjligt att se den även för vårdnadshavare.

På måndag börjar vi också dekorera Ladan från kl 8:00, vilket blir kul och de elever som är intresserade av att komma lite tidigare för att hjälpa till är mycket välkomna!

Även på måndag ska finnas möjlighet att göra eller komplettera prov om ni har blivit informerade om detta från eran ämneslärare eller mentor.

 

Torsdag 17 december:

På torsdagen kommer vi att ha vår traditionella Jullunch, men naturligtvis på grund av rådande situationen kommer den att anpassas och firas i mindre grupper under deras vanliga lunchtider.

 

Fredag 18 december:

På fredag ​​blir det skolavslutning. Vi träffas klockan 9:00 i våra mentorklassrum (L3 / L4) för en kort samling och för att städa. Sen kommer vi att dela upp oss valfritt, några kan stanna i skolan för julpyssel medans andra tar buss till Ekvallen för att åka skridskor (hjälm är obligatorisk). Sedan kommer alla som var i skolan på förmiddagen att åka till Ekvallen där vi äter en gemensam lunch (korv och bröd) ca kl 12:00. Efter lunchen fortsätter vi åka skridskor tillsammans som avslutning fram till kl 14:00, då dagen slutar på Ekvallen.

 

Kommande datum:

11 jan: Skolstart vårtermin

 

Vi önskar er en glad 3:e advent och lucia!

/mvh Venusteamet

 

VENUS VECKOBREV V.47

Hej alla Venusar!

 

Veckan som gått: 

Nu har en vecka till har gått enligt det vanliga schemat. Efter den annorlunda föregående veckan med distansundervisning är det bra att nu vara tillbaka i skolan. Det var definitivt en intressant och utmanande vecka för alla med distansundervisning, och under den här vecka har vi haft möjlighet att diskutera med eleverna för att samla in information om hur det gick för dem.

 

Under mentortimmen tog vi upp några användbara strategier för att fortsätta bygga upp gruppen i klassen. Vi diskuterade olika sätt att visa vad man kan för en lärare under lektionerna, positiva konsekvenser av att hjälpa andra i klassen och vi funderade på hur vi kan prata eller ge konstruktiva kommentarer till varandra på ett positivt sätt.

 

Den här veckan har de flesta lärare varit tillbaka i Ladan och lektionerna kunde genomföras som vanligt. Det är dock viktigt att fortsätta tvätta händerna och hålla avstånd så mycket som möjligt.

 

Veckan som kommer:

Nästa vecka är det dags för åk9 att ha Nationella Prov hela dagen med respektive ämneslärare. På grund av detta kommer nästa onsdag 25 att ha ett speciellt schema. Venus grön kommer att ha Slöjd i skolan först och sedan NO och SO med distansundervisning. Venus röd kommer att göra motsatsen och börjar med SO och NO i distans för att avsluta i skolan med slöjd.

 

25 november

Venus Grön:

8:20 – 10:20 Slöjd ( i skolan)

12:00 – 13:00 NO (Distans)

13:10 – 14:10 SO (Distans)

 

Venus Röd:

8:20 – 9:20 SO (Distans)

9:30 – 10:30 NO (Distans)

12:00 – 14:00 Slöjd (i skolan)

 

Kommande datum:

25 nov: Venus specialschema dag

14 dec: Lucia

18 dec: Avslutning

 

/mvh Venusteamet

 

Venus Veckobrev v.43

VENUS VECKOBREV V.43

 

Hej alla Venusar!

 

Veckan som gått: 

Den här veckan under mentortimme har vi fortsatt att diskutera och uppdatera mentordokumentet med några fler strategier för hur vi kan organisera skolarbete i mappar. Vi har också tittat på hur man skapar meddelanden och påminnelser i ipad-kalendern för att också hjälpa organisera och lägga in datum för olika händelser, som prov eller inlämningsuppgift.

 

Under mentortimme diskuterade vi också vad det innebär att vara tävlingsinriktad. Under samtalet kom många idéer fram, med olika åsikter om fördelar och nackdelar. Vi diskuterade skillnader mellan människor och hur olika attityder kan påverka i skolans sammanhang.

 

Under veckan har vi fortsatt enligt det normala schemat, men på fredagen hade vi var lite annorlunda då alla Ladan hade Halloween-tema. Det var en rolig sista dag före höstlov med några mycket spöklika utklädnader. 

 

Veckan som kommer:

Nästa vecka är höstlov. Eftersom vi har kommit genom hälften av terminen och dagarna blir kortare snabbare, är det en välförtjänt vila för att sen komma tillbaka i vecka 45 med laddade batterier. 

 

Ha en trevligt höstlov!

 

/mvh Venusteamet

 

HT 2020

Ansvarig/Ansvariga lärare: Joel Valverde

När, under vilka veckor? Hösttermin

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hälsa, presentera sig och fråga andra
 • Räkna på spanska
 • Berätta om sig själv och andra
 • Att använda grundläggande ordförråd (tex djur) och adjektiv (tex färger)
 • Uttrycka att en sak tillhör till någon
 • Kunskap om länderna där man pratar spanska
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola,

 • kan använda kunskaper från det humanistiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om och insikt i det västerländska kulturarvet,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

 

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att,

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.

 

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande, till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • Sånger och ramsor.
 • Enkel information och enkla meddelanden.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal, till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
 • Olika sätt att hitta enkel, tydlig information i givna källor på internet och i andra medier.
 • Språkliga företeelser i det språk eleverna möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.

 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Kunskapskrav

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att använda digitala läromedlen. Under lektionstiden går vi tillsammans igenom kapitlen och övar med olika uppgifterna och korta projekt. 

Vi kommer också att använda extramaterial och varierande övningar för att utveckla elevernas läsförståelse, hörförståelse samt muntlig och skriftlig färdighet. 

Vi kommer att arbeta både individuellt och i grupp, och använda språket i på interaktiva sätt genom spel, presentationer och rollspel. 

Vi kommer att använda oss av Google Classroom, där extramaterialet kommer att finnas tillgängligt. Vi kommer också att använda Schoolsoft, där kommer ni att hitta veckans lektionsplanering och information om prov och läxor.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Formativ bedömning:

Läraren kommer att observera elevernas arbete under lektionerna och hjälpa eleverna att vara medvetna om sina mål inom ämnet, vad de behöver för att fortsätta att utvecklas inom språket och vad har de redan uppnått. 

Summativ bedömning:

Vi kommer att genomföra flera prov som läraren kommer att använda som stöd till slutbedömningen och betygsättning. Proven ska bedöma elevens språkliga förståelse och färdighet.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektionsplaneringen finns tillgänglig på schoolsoft.

HT 2020

Ansvarig/Ansvariga lärare: Joel Valverde

När, under vilka veckor? Hösttermin

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

– Berätta om din familj och dig själv

– Använda frågeord och göra en intervju

– Använda regelbundna och oregelbundna verb i presens

– Prata om skolan

– Berätta om din dag och använda tidsuttryck

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda kunskaper från det humanistiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om och insikt i det västerländska kulturarvet,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

 

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

 

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Kunskapskrav

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att använda digitala läromedlen. Under lektionstiden går vi tillsammans igenom kapitlen och övar med olika uppgifterna och korta projekt. 

Vi kommer också att använda extramaterial och varierande övningar för att utveckla elevernas läsförståelse, hörförståelse samt muntlig och skriftlig färdighet. 

Vi kommer att arbeta både individuellt och i grupp, och använda språket i på interaktiva sätt genom spel, presentationer, projekt och rollspel. 

Vi kommer att använda oss av Google Classroom, där extramaterialet kommer att finnas tillgängligt. Vi kommer också att använda Schoolsoft, där kommer ni att hitta veckans lektionsplanering och information om prov och läxor.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Formativ bedömning:

Läraren kommer att observera elevernas arbete under lektionerna och hjälpa eleverna att vara medvetna om sina mål inom ämnet, vad de behöver för att fortsätta att utvecklas inom språket och vad har de redan uppnått. 

 

Summativ bedömning:

Vi kommer att genomföra flera prov som läraren kommer att använda som stöd till slutbedömningen och betygsättning. Proven ska bedöma elevens språkliga förståelse och färdighet.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektionsplaneringen finns tillgänglig på schoolsoft.

HT 2020

Ansvarig/Ansvariga lärare: Joel Valverde

När, under vilka veckor? Hösttermin

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Använda regelbundna och oregelbundna verb i presens i meningar
 • Skilja mellan ser / estar
 • Beskriva sig själv och andra
 • Ge vägbeskrivning i en stad
 • Använda reflexiva verb och berätta om dagliga rutiner

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda kunskaper från det humanistiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om och insikt i det västerländska kulturarvet,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

 

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

 

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Kunskapskrav

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att använda digitala läromedlen. Under lektionstiden går vi tillsammans igenom kapitlen och övar med olika uppgifterna och korta projekt. 

Vi kommer också att använda extramaterial och varierande övningar för att utveckla elevernas läsförståelse, hörförståelse samt muntlig och skriftlig färdighet. 

Vi kommer att arbeta både individuellt och i grupp, och använda språket i på interaktiva sätt genom spel, presentationer, projekt och rollspel. 

Vi kommer att använda oss av Google Classroom, där extramaterialet kommer att finnas tillgängligt. Vi kommer också att använda Schoolsoft, där kommer ni att hitta veckans lektionsplanering och information om prov och läxor.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Formativ bedömning:

Läraren kommer att observera elevernas arbete under lektionerna och hjälpa eleverna att vara medvetna om sina mål inom ämnet, vad de behöver för att fortsätta att utvecklas inom språket och vad har de redan uppnått. 

 

Summativ bedömning:

Vi kommer att genomföra flera prov som läraren kommer att använda som stöd till slutbedömningen och betygsättning. Proven ska bedöma elevens språkliga förståelse och färdighet.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektionsplaneringen finns tillgänglig på schoolsoft.