Mars veckobrev v47

 

 

 

img_0939Hej alla Marsianer.

Ännu en vecka har gått. Snön är borta och det är mörkt när vi kommer och mörkt när vi går.

Så nu får våra skötsamma elever lysa upp tillvaron. Kanske med hjälp utav adventsljusen.

Ämnena rullar på som vanligt:

Sv är det avlusning på Häxorna och familjen Bliss.

Ma har vi börjat att jobba med skala.

No jobbar vi med kroppens olika organ.

Eng är det textbook/workbook i röd och grön gör ett projekt med Julia och Jon.

So har vi kommit en bra bit in på NT arbetet, som snart glider över till kristendomen.

Idrotten är det mycket Workout på lektionerna.img_0929 img_0928

Vi har också träffat våra fadder barn från Pluto, det var en mycket trevlig förmiddag, med mycket lek mellan Mars och Pluto barnen.img_0931img_0932img_0934 img_0936

Trevlig Black Friday och 1:a advent från.

Krister/Marie/Simon

Abrahams 3 religioner och dess livsfrågor

Ansvarig/Ansvariga lärare: Krister Andersson
När, under vilka veckor? v.2-v11

 

Vad?

Frågeställning:

Hitta likheter, skillnader. Vart utövas respektive religion, dess spridning och storlek. Viktiga personer och platser.

Viktiga begrepp i respektive religion.

Viktiga högtider och ritualer i respektive religion.

Religionens betydelse ur ett historiskt perspektiv.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
=> Vi bygger på kunskaperna om vad det innebär att leva som kristen och använder sedan dessa kunskaper för att diskutera olika personer (främst barns) situation och livsvillkor.
 

Förankring i kursplanens syfte:

• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
=> Fokus på kristendom i denna analys. (se orsaker och samband)
• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
=> Vi ser hur kristna värderingar finns runt oss i samhället och påverkar våra tankar om rätt och orätt. (se olika perspektiv och konsekvenser, dra slutsatser)
• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
=> Eleverna får reflektera vad som är ett gott liv och hur de ställer sig till frågor som t ex tiggeri. (Ställa frågor, Perspektiv, konsekvenser, orsaker, jämförelser och slutsatser) 
• resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
=> Vi bygger på förståelsen av begreppen rätt, orätt, solidaritet. (använda begrepp och modeller)

Centralt innehåll från kursplanen:

Religion: (från läroplanen)

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. Hinduismen och Buddhismen sparar vi till åk 6.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen, judendomen och islam, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer. Detta gäller även för judendomen och islam

Det vi i Mars tar med oss:

=> Kunna se likheter och skillnader mellan religionerna

=> Berätta och förklara regler som Jesus, Moses och Mohammed lärde ut.

=> Förklara dessa 3 religionernas betydelse idag.

=> Berätta lite om de 3 religionernas religösa riter ex dopet.

=> Förklara den heliga dagens betydelse.

=> Berätta lite om de 3 religionernas heliga traditioner.

=> Förklara vad som menas med Messias och hur Jesus hänger samman med denna.

=> Beskriva några viktiga delar i religionernas heliga byggnader, vad de heter och vad som sker där.

=> Kunna ge exempel på viktiga platser som är viktiga för kristna idag ex Jerusalem och varför de är viktiga.

Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.

=> Resonera om vad ett gott liv innebär och vad som kan anses rätt och orätt.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

• Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
=> Kunna använda begreppen rätt och orätt, när man diskuterar om t ex flyktingar, samt solidaritet.

• Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

=> Kunna ge exempel på vad man själv anser är ett bra liv och vad som anses vara goda handlingar.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Ladda ner dokumentet "Matris kristendom & livsfrågor.pdf"

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att utgå mycket från Gleerups material, med liten återblick från åk 4 arbete med kristendomen, Krister berättar om sin resa i Israel. Vi läser och lyssnar på texter, varvat med filmer och instuderingsfrågor. Vi startar med kristendomen, sedan judendomen och avslutar med islam. Vi letar likheter och skillnader, högtider och olika begrepp från varje religion.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha diskussioner om de delar vi jobbar med (muntligt) och mot slutet av arbetet syr vi ihop de 3 religionernas betydelse förr och nu. Vi avslutar med en skriftlig avstämning.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v.2: Kristendomen, Jesus liv
v.3: Kristendomen och dess spridning
v.4 : Judendomen, Jerusalem
v.5: Judendomen stam religionen
v.6: Judendomen frågeställningar
v.7: Islam
v.8: Islam
v.10: Islam frågeställningar, träningsfrågor.
v.11: Träningsfrågor, fredagen 13/3 Testet

Varför?

Sammanhang och aktualitet.

Vi fick upp trådarna om munkar och kristendom när vi under våren jobbade med vikingar som mötte munkar och blev kristna.
Vi kommer också knyta an tankarna om bra liv med hur man då är mot andra, som en del det vi gör under mentorstiden.
Vi kommer undersöka om vi kan få kontakt med andra barn i världen för att se hur de lever och vad de tänker om de frågor vi jobbar med.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
=> Vi kommer under detta arbete jobba med att lyfta in förståelsekartan och synliggöra förmågorna i denna på ett tydligt sätt.
Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande
=> Utgångspunkten i detta arbete är elevernas nyfikenhet på just munkar och vi startar med dessa för att sedan se vad det innebär att vara kristen.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:

Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Eventuell pedagogisk dokumentation:


Rörelse till redskap/dans

Ansvarig lärare: Krister Andersson

När, under vilka veckor? v.45-51

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

  • Varför dansa?
  • Hur påverkas din hälsa vid dans?
  • Hur påverkar musiken dina rörelser?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud

Förankring i kursplanens syfte:

  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

  • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Dans Du är oftast i takt, kan vara svårt att själv hitta tillbaka till takten när du tappar bort den. Du är oftast i takt, du hittar snabbt tillbaka om du tappar bort dig. Du är genomgående i takt och har ett bra flyt genom hela dansen.


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande under de olika lektionerna och uppvisning av gruppuppgift.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

 

Vecka Måndag grön Tisdag röd Torsdag grön/röd
45 Matta Matta Bollek/stationer
46 Hopp/räck/ringar Hopp/räck/ringar Hopp/räck/ringar
47 Bollek Bollek Workout
48 Cirkelträning Cirkelträning Tabata
49 Dans Dans Dans
50 Dans Dans Innebandy

V51 vi får se vad vi inte har hunnit med.

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Eventuell pedagogisk dokumentation:

Mars Veckobrev V45

Hej alla Marsianer.

Åter tillbaka efter ett välbehövligt lov, för både elever och personal.

Veckan som har gått, har nog varit den konstigaste på länge.

Måndag morgon ringer Marie till mig och säger att vi måste ringa till alla eleverna, pannan i Storgården sönder, det är minus grader inomhus. Detta problem gör att alla elever får vara hemma måndag & tisdag. Onsdag skulle vi åka till Naturhistoriska hela dagen, men detta sätter sig kung Bure emot och släpper ner 4dm snö, så all trafik stoppas i ett dygn. Vi är kvar på skolan i kalla lokaler, med ett nytt bekymmer, hur ska alla eleverna komma hem? Detta problem gällde även för oss personal. Vissa provade att köra mot Stockholm, det tog ca 7h för dem, undertecknad valde Skeviksgård med en mysig middag istället:).

Torsdag morgon räknade vi in 15 elever, varav hälften åkte hem under dagen, fortfarande inga normala skoldagar.(

Äntligen fredag, alla eleverna närvarande och normala lektioner:)

V45

Är en normal vecka, lektionerna rullar på som vanligt, undantaget är torsdagen.

Torsdag åker vi till Naturhistoriska, samling 08.30 vid eken, sen åker vi in mot stan, tillbaka ca 14.00. Denna dag tar vi egen matsäck med oss.

Lite bilder från skolan i vinterns tecken redan 9/11.img_0875img_0859img_0858unnamedimg_0861 img_0860

Krister/Marie/Simon

Veckobrev Mars V42

Hej alla Marsianer.

Ännu en vecka till ända. Nu är det bara en vecka kvar till vårt välbehövliga höstlov.

Ämnena rullar på som vanligt. Men som ni säkert har märkt så har era barn fått lite mer läxor. Detta gäller följande ämnen.

Engelska

Matte

No

Svenska

So har vi ett karttest torsdag 27/10 och ett Norden prov 28/10. Materialet ligger på School Soft, samt elevernas faktarutor på deras Norden resa.

Idrotten börjar vi med inomhus lektioner.

Lite bilder från en vanlig rastdag:)img_0324img_0326 img_0344

På mentorstimmarna har vi jobbat med vår klassrumsmiljö och vårt klassrumsklimat. Prata gärna med ert barn om dessa 3 saker.

Alla elever styr över sitt eget beteende.

Visa alla den hänsyn och respekt som du själv vill få.

Hjälp varandra med att skapa ett bra klassrumsklimat.

Krister/Marie/Simon

 

Veckobrev Mars V40

Hej alla Mars elever och förälder.

Veckorna rullar på och solen fortsätter att skina på oss. Skriver några rader om hur ämnena rullar på och hur klasserna har det.

Eng: Jobbar Julia med att läsa en bok, sen ska det bli en animerad film. Jon stöttar upp detta jobb.

Sv: Har Marie börjat med att lyssna när eleverna läser högt för henne en och en.

Matten: Jobbar vi på med boken

No: Har vi fortsatt med ljud

So: Har vi snart jobbat klart med det 3 landet på vår Norden resa

Idrott: Vi har ute idrott V41 & V42, mycket orientering.

På mentorstimmarna har vi börjat att dela upp lite mer i tjej och kill grupp. Det är väldigt lite lek där könen är tillsammans. Vi ska försöka skapa tillfällen där vi gör saker tillsammans oavsett kön.

Skickar med ett stort tack till Palle Wiggo W pappa, som hjälpte oss att genomföra vår fina vandringsdag på Björnö.p1020576p1020577p1020578p1020580p1020588p1020590

Krister/Marie,Simon