Veckobrev v 38

Hej alla Jupiter elever.

Ännu en vecka har gått. Ämnena rullar på bra nu.

Det börjar läggas ut lite läxor på Schoolsoft, främst i svenska, engelska och matte. Vill man ha hjälp med läxan här i skolan, då kommer man på läxhjälpen tisdag och torsdag 15.30-16.30.

Veckan som varit har vi hunnit avverka  hälften av eleverna utvecklingssamtal. Dessa fortsätter vi med på måndag morgon och onsdag eftermiddag.

På måndag så hälsar vi vår nya elev Troy välkommen till Jupiter.

Idrotten startar vi med orientering, så vi är ute 1 månad till. Bilder från leken som heter flaggan. V 39 är en normal skolvecka där schemat gäller. Men vi börjar lite senare på måndag. Start 10.40.

So rullar valet vidare eleverna tycker att det bara bråkas och är kaos och de har nog rätt. En tanke karta från eleverna, med filmvisning.

Matten är det klockan som gäller.

Engelska jobbar vi vidare med Gleerups och gossedjur läxan.

Svenskan är det olika ord varvat med läsning ur Sejtes skatt.

En liten presentation från vår resurs Camilla.

Hej, jag är väldigt glad över att ha börjat arbeta med Jupiter grön och röd! Idag har jag jobbat på skolan i två veckor och jag ser fram emot att fortsätta lära känna eleverna och finnas som stöd för dem. För mig är det viktigt och värdefullt att kunna möta och hjälpa dem i sina individuella behov, lyssna och närvara och stödja i självkänsla och självförtroende – och ha roligt tillsammans. Jag finns med både i klassrummet och på raster som rastvärd, och på eftermiddagarna jobbar jag på Klubben med barnen. I botten är jag ekonom/marknadsförare men på senare år har jag tagit en annan väg. Jag har under ett par år bl.a. arbetat som yoga- och mindfulnesslärare, och det är också ett område jag gärna vill testa som aktivitet på Klubben. Jag bor inne i stan nära Gärdet och Djurgården, uppskattar träning mycket och tid i naturen och en blandning av stillhet och energi 🙂 Ser fram emot att träffa er alla!

Hälsningar Jupiter teamet. Marie, Krister, Ayla & Camilla

Jupiter veckobrev V35

Hej alla jupiter elever.

Veckan som gått har vi fortsatt att jobba med gruppstärkande övningar. I början av veckan var det mycket sammanbete inom/mellan eleverna som sedan gick över till att skapa våra egna klassregler. Eleverna har gjort 8 st regelkartor som vi ska ha i våra klassrum. Vi har också tillverkat egna ritade namn skyltar, porträttbilder och plockat upp skolans äpplen. Dessa äpplen blev sedan till äppelpaj till vårt fredagsmys. Tack alla elever och Ayla.

 

Vecka 36 startar vi med att följa klassernas schema. 

Måndag börjar vi kl 9.30 i klassrummet.

Idrotten är utomhus fram till vecka 42, titta på min LPP så ser ni vad vi ska göra.

Torsdagen ska vi åka till Gustavsberg och titta på teater. Tiden vi fick var på vår lunch tid, så vi vill att ni skickar med en lunch låda, så äter vi den i centrum innan filmen.

Krister & Marie har lagt ut utvecklingssamtals tider på schoolsoft. Boka in tider så fort ni kan.

Vill man få hjälp med skolarbete/läxor så finns Krister i klassrummet på tisdag & torsdagar mellan 15.30-16.30.

Jupiter teamet:

Marie, Krister, Ayla & Samuel

Stormaktstiden/frihetstiden

Ansvarig/Ansvariga: Krister Andersson
När, under vilka veckor? 16-21

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

* Hur blir Sverige en stormakt?
* Vilka historiska personer och händelser är intressanta under 1600-1700t
* Hur är det att leva som bonde i Sverige?
* Vem styr?
* Vad händer i världen?Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Begrepp/Förmågor:

 

Likheter & Skillnader (Jämförelser)
Kronologi
Orsak/sammband
Konsekvenser
Perspektiv
Slutsats
Källor
Tolkning

 

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

• Den svenska statens framväxt och organisation.

• Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket. (S.145,160)

• Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa. (S.148-51)

• Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag. (S.195-198, 165, 159, 149, 202)

• Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien. (S.172)

• Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.

• Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper. (S.196-197)

• Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige. (S.156,182-183, 204)

Olika syn på Karl XII (S.164)

• Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

• Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider. (S.178-181)

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (gärna med förklaringar då det behövs för att eleverna ska förstå):Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)

 

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar i huvudsak med Gleerups digitala läromedel

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Prov 25/5

Matris historia:


Ladda ner dokumentet "Historiamatris 4-6 11:9-13.pages"

Tidsplan, när ska vi göra vad?:Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Varför?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):Utvärdering

 

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

 

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:Pedagogisk dokumentation (länkas):

Träningslära/skadeförebyggande

Ansvarig lärare: Krister Andersson

När, under vilka veckor? v.17-23

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vilka komplexa rörelser använder vi i samband med olika aktiviteter?
 • Hur kan vi stärka vår kropp?
 • Varför ska vi stärka vår kropp?
 • Hur kan vi bygga upp ett spel så att alla känner sig delaktiga?
 • Vad kan vi göra för att förebygga skador?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Förankring i kursplanens syfte:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

E

C

A

Rörelse Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Hälsa och livsstil Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Skadeförebyggande Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Hur skall vi arbeta?

Genom olika praktiska pass där vi utmanar vår rörelse- och styrkeförmåga.

Gemensamma diskussioner om skadeförebyggande och hur fysisk aktivitet kan påverka vår hälsa.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande under de olika lektionerna.
Skriftligt läxförhör om skadeförebyggande.
Individuell reflektion kring hälsa och fysisk aktivitet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka 17

Uteperioden börjar

Tisdag (r+g): Ute start, promenad runt raketen

Onsdag (g): prov utdelning, skolgårds lekar

Torsdag (r): prov utdelning, skolgårds lekar

Vecka 18

Tisdag (r+g): Cancer joggen

Onsdag (g): Lov dag

Torsdag (r): kon fotboll

Vecka 19

Tisdag (r+g): Valfri distans runda

Onsdag (g): skolans dag

Torsdag (r): Klassens val

Vecka 20

Tisdag (r+g): Coopers på IP

Onsdag (g): Kon fotboll

Torsdag (r): kon fotboll

Vecka 21

Tisdag (r+g): Lovdag

Onsdag (g):  Lovdag

Torsdag (r): Klassens val

Vecka 22

Tisdag (r+g): Brännboll

Onsdag (g): Klassens val

Torsdag (r): Lovdag

Vecka 23

Tisdag (r+g): Bad södersved

Onsdag (g): Bad södersved

Torsdag (r): Lovdag

Vecka 24?

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Att ta hand om sin kropp och sin fysiska/psykiska hälsa är något som mer och mer är en trend i samhället. Elever behöver lära sig att ha en sund inställning till alla de ideal som hela tiden lyfts fram i ex. media.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:

Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Eventuell pedagogisk dokumentation:

Hälsa och livstil genom rörelse

Idrott och hälsa – Åk5 – Hälsa och livsstil genom rörelse

Ansvarig lärare: Krister Andersson
När, under vilka veckor? v. 16-23

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vad är hälsa?
 • Hur kan jag påverka min hälsa?
 • Kan jag sätta ord på min upplevelse av fysisk aktivitet?
 • Vad kan bidra till att jag mår bra?
 • Hur hittar vi tillsammans ett lekfullt och behagligt klimat genom rörelse?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

 

Förankring i kursplanens syfte:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Förmåga 1 2 3
Hälsa och livsstil Eleven kan enkelt beskriva vad hon/han har övat på och samtala om sina upplevelser av aktiviteterna med hjälp av några relevanta ord och begrepp. Eleven kan beskriva vad hon/han har övat på och samtala om sina upplevelser av aktiviteterna med hjälp av i huvudsak relevanta ord och begrepp. Eleven kan utförligt beskriva vad hon/han har övat på och samtala om sina upplevelser av aktiviteterna med hjälp av rele- vanta ord och begrepp.
Hälsa och livsstil Eleven kan i någon mån identi- fiera vad som tränas och till viss del beskriva vad som känne- tecknar träningen i genomförda aktiviteter. Eleven kan i huvudsak identifiera vad som tränas och relativt väl beskriva vad som kännetecknar träningen i genomförda aktiviteter. Eleven kan identifiera vad som tränas och väl beskriva vad som kännetecknar träningen i genomförda aktiviteter.
Hälsa och livsstil Eleven kan ge enkla exempel, i någon mån motivera sina ställningstaganden och föra ett till viss del underbyggt resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan (fysiskt, psykiskt och socialt) och den fysiska för- mågan. Eleven kan ge utvecklade exempel, i huvudsak motivera sina ställningstaganden och föra ett relativt väl underbyggt resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan (fysiskt, psykiskt och socialt) och den fysiska förmågan. Eleven kan ge välutvecklade exempel, motivera sina ställningstaganden med hjälp av sakliga argument och föra ett väl underbyggt resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan (fysiskt, psykiskt och socialt) och den fysiska förmågan.
Rörelse Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.


Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att behandla de teoretiska bitarna i samband med praktiska aktiviteter. Tillfällen för såväl gruppdiskussion samt egen personlig reflektion kommer att ges vid olika tillfällen.

De fysiska aktiviteterna vi kommer ägna oss åt kommer både att ske inomhus samt utomhus och behandla många olika saker. Att aktivt deltaga under de olika momenten är av stor vikt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Genom aktivitet och delaktighet.
 • Muntlig diskussion och skriftlig personlig reflektion kring frågorna i matrisen ovan.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Det här skall ses som ett preliminärt schema som kan komma att ändras.

Vecka Måndag (röd)/grön Onsdag röd Torsdag grön
16 Flaggan Samla varv raketen Samla varv raketen
17 Lekar IP Intervall träning IP Intervall träning IP
18 Lov Friidrott Friidrott
19 Friidrott Klassens val Lov
20 Lov Lov Dagsverke
21 Brännboll coopers coopers
22 Kon fotboll Södersvedsrundan Södersvedsrundan
23 Återkommer Lov klassens val

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Genom en ökad medvetenhet hos dig som elev beträffande hälsa och välbefinnande ges en ökad kunskap över vad just du behöver för att må bra.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna röra på sig, leka och arbeta i grupp.
Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i idrotten, genom att arbete med rörelseglädje i undervisningen.
Vi vill att eleverna blir medvetna om hur och att de själva kan påverka sin hälsa och rörelseförmåga med redskap som vi lär oss i idrotten.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:

Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Eventuell pedagogisk dokumentation:Länktips:

 

Veckobrev V7

Hej Tellusar.

Nu har vi bara en veckla kvar till ett välbehövligt sportlov.

Några tankar som vi vill att ni tar med ert barn. Vi mentorer får ganska ofta/för ofta mejl eller andra meddelande om att Tellus eleverna kan ha ett fullt ibland uppkäftigt språk mot annan rast vaktande personal. Idag var det ett gäng som slängde snöboll på en vuxen rastvakt och tyckte att det var väl ok. Det kan också vara ett tufft nästan fysiskt inslag mot yngre elever. Detta vill vi få hjälp med att få ett stopp på. Vi 3 mentorer kan inte lägga all vår tid på att se till så att våra elever sköter sig oavsett vilken vuxen som säger till dem. Många elever har svårt med att rätta sig efter skolans regler, är regeln dålig för dem så bryr de sig inte om den.

Ämnena rullar på som vanligt, dock är det mer prov nu och så kommer det att se ut resten utav terminen.

Ma: Just avlutat med ett prov.

No: Jobbar vidare mot provet som är snart.

So: Fortsätter med världsreligionerna, prov 16/3

Sv: Fortsätter med olika textskrivningar.

Eng: Läser och jobbar med läs bloggar.

Idrott: Tisdag V8 åker vi skridsko på Lemshaga sjön, samling 08.30 vid grillplatsen, avslut runt 10.20. Båda klasserna åker samtidigt, Krister, Daniel och Catrin är med på denna aktivitet. Föräldrar är hemskt välkomna.

Allaktivitetsdagen gick utmärkt för alla våra elever, ni är fantasiska när vi gör dessa aktiviteter.

Lite allmän info om vad som händer lite längre fram:

Föredrag

Onsdag 14/2 kommer polisen, socialtjänsten, polarna och miniMaria till Lemshaga för att hålla ett föredrag kring hantering av brott, tidiga tecken och kommunikationsvägar. Samtliga föräldrar och andra som är intresserade är välkomna.

Tid: 18.00-19.00
Plats: Ladan.


Vårens nationella prov

6/2 NP svenska (GENOMFÖRT)

8/2 NP svenska (GENOMFÖRT)

10/4 NP matematik

12/4 NP matematik

2/5 NP engelska reading, listening

4/5 NP engelska, writing

Föräldramöte

Den 21/2 är det föräldramöte för år 4-9. Mötet inleds med gemensam föreläsning, därefter fortsatt möte klassvis. Hör gärna av er med frågor ni vill ta upp.

Sportlov

v.9

 

Påsklov

v.14

Hälsningar Tellus teamet:

Daniel, Catrin, Johanna & Krister