De fyra årstiderna

Ansvarig/Ansvariga lärare: Lisa Webering

När, under vilka veckor? Läsåret 19/20

Naturkunskap – Årstidsförändringar

Vad? Årstidsförändringar

Frågeställning och följdfrågor

Vilka årstider har vi?

 • Hur vet vi vilken årstid vi har just nu? 
 • Vad händer i naturen när det blir höst, vinter, vår och sommar?
 • Hur anpassar sig djur och växter?

 

Förankring i kursplanens syfte

Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. Undervisningen ska även utmana och stimulera elevernas intresse för olika tider, platser och kulturer.

Centralt innehåll från kursplanen

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Hösten (augusti till november)

Vi gör en tankekarta om det vi kan om hösten.

Vi tittar på en film om hösten (Varmt, kallt, mittemellan)

Vi plockar nypon på skolgården som vi rensar och torkar. Senare kokar vi egen nyponsoppa.

Vi ritar en ekorre med siffran 6 (vi arbetar med siffran sex i matten) som grund och hur det ser ut för ekorren på hösten.

Vi tittar på avsnitt av Djurverket som passar till årstiden.

Vi gör ett häfte som i slutet av f-klass kommer vara ett årshäfte.

 

Vintern (december till februari)

Vi gör en tankekarta om det vi kan om vintern.

Vi tittar på en film om vintern (Varmt, kallt, mittemellan)

Vi ritar en ekorre med siffran 6 som grund och hur det ser ut för ekorren på vintern.

Vi tittar på avsnitt av Djurverket som passar till årstiden.

Vi fortsätter med vårt häfte som i slutet av f-klass kommer vara ett årshäfte.

 

Våren (mars till maj)

Vi gör en tankekarta om det vi kan om våren.

Vi tittar på en film om våren (Varmt, kallt, mittemellan).

Vi lär oss om grodans livscykel. Vi ritar och skriver i vårt häfte.

Vi ritar en ekorre med siffran 6 som grund och hur det ser ut för ekorren på sommaren.

Vi tittar på avsnitt av Djurverket som passar till årstiden.

Vi fortsätter med vårt häfte som i slutet av f-klass kommer vara ett årshäfte.

 

Sommaren (maj till juni)

Vi gör en tankekarta om det vi kan om sommaren.

Vi tittar på en film om sommaren (Varmt, kallt, mittemellan).

Vi ritar en ekorre med siffran 6 som grund och hur det ser ut för ekorren på våren.

Vi färdigställer vårt årshäfte.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi kommer arbeta med VT-rutinen Think-pair-share när vi gör våra tankekartor.

Vi kommer att använda oss av VT-rutinen Zoomin vid flera tillfällen.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Plutos veckobrev v.40

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

 

NO

Den här veckan var det Röda gruppens tur att ha NO. Vi ritade en fin framsida till vår lilla höstbok och repeterade vad vi kunde om hösten sedan innan. Nu har löven på skolgården fått fin färg och börjat ramla ner. Många har gjort fina höstbuketter med löv när vi varit ute.

 

 

 

På gården hittade vi ett nypon som blivit bo för en stekels barn. Stekeln lägger ägg i nyponet och lurar nyponet att växa ut ett nät eller galler som skyddar ungarna tills de kan lämna boet.

 

 

 

IDROTT

Den här veckan hade gröna gruppen idrott. Vi inledde med uppvärmningsövningen ”Väcka kroppen” och “Rörelsestopp”.

Efter det lekte vi “Djungelvrål”. I denna lek var vi indelade i fyra grupper (röd, blå, gul, grön). Varje grupps uppdrag var att skicka ut en kompis i taget i djungeln (till konerna i mitten av planen). Där fick vi lyfta en kon åt gången och försöka hitta ett djur i samma färg som lagets färg. Ibland hade vi tur och hittade ett. Eller så hittade vi ett annat lags djur och fick gömma det igen under konen och springa tillbaka till laget. När laget hittat alla sina fem djur ropar de “Djungelvrål” för att visa att de är klara med uppdraget.

Vi avslutade lektionen genom att koppla av på golvet till lugn musik. 

 

 

SVENSKA

Veckans bokstav

Denna vecka har vi trollat fram bokstaven Dd. I lådan låg bilder och ordbilder på DINOSAURIE, DRAKE, DROMEDAR, DAGGKÅPA och DAGGMASK. Vi sjöng och dansade till “Drakens dans”,  “Dinosauriernas Alfabet”, “Elva dromedarer” och Majas Alfabetsvisa om “Daggkåpan”. Vi ramsade även “Masken kryper i vårt land”. 

Vi har övat och arbetet med veckans bokstav genom “Bokstavsslingan” och i  “Min bokstavsbok”. 

 

Plutokompis! Berätta ramsan om daggmasken och visa rörelserna till för någon där hemma. 

 

“Masken kryper i vårt land,

ögonlös och utan tand.

Staren kommer på visit,

maskens mamma ropar smiiit.”

 

Veckans bokstavsarbete i bilder:

 

 

 

MATEMATIK

Den här veckan har vi jobbat med talen 5 och 6 i vårt sifferhäfte. Vi tittade på katten, musen, tiotusen om talet fem. 

 

 

I matematikboken har vi skapat mönster och tränat på att uppfatta och fortsätta ett upprepande linjärt mönster. Vi har också tränat vårt logiska tänkande genom att se och beskriva likheter och skillnader. 

 

 

Vi har sorterat djur på olika sätt genom att dela in djurkort i grupper om fyra där ett djur ska bort. 

Plutokompis! Vilken ska bort?

 

 

Vi har beskrivit djuren på olika sätt och svarat med ja- och nejfrågor för att lista ut vilket djur vi tänker på.

 

 

 

 Vi har också spelat bingo med antalet 1-6 för att träna på att se dessa tal utan att behöva räkna.

 

 

 

Josefine har varit här och vi har gjort den andra delen i skolverkets bedömningsstöd “Hitta matematiken” Denna gång handlade det om kunna känna igen antalen 1-6 på en tärning utan att räkna, känna igen och benämna siffrorna 1-6 och koppla till antalet, att storleksordna tal och kunna uppskatta en mängd.

 

     

 

 

SO

Vi har pratat om skolans tryggisar som är två från varje årskurs. De är barn som tittar lite extra på kompisarna på gården och hjälper till om någon känner sig ensam eller om någon har svårt att hitta in i lek. Alla från Pluto fick välja om de var intresserade av att vara tryggisar och av de barnen som vill kommer två bli plutos tryggisar. 

 

Kompisträd

Nu hänger våra kompisträd uppe på dörrarna in till Pluto Röd och Grön. Barnen har tillsammans kommit fram till det som står på pappret och alla har fått sätta sitt fingeravtryck på trädet. Vi pratar om och påminner om vårt kompisträd och de regler vi kommit fram till.

 

 

Kanelbullens dag

Vi tackar köket för de goda kanelbullarna vi fick idag.

 

 

FRITIDS

Veckans pyssel

Den här veckan har barnen pysslat ugglor med Titti.

 

 

Det finns en Lpp, lokal planering, för Veckans pyssel på hemsidan. Den ligger i mappen Fritids.

 

Skola och hem / information

 

Föreställning 

Torsdagen den 17 oktober åker vi till Gustavsberg och tittar på dansföreställningen “Bokstavsbyrån”. Barnen behöver vara lämnade senast 8.20 på skolan. Samt ha med sig lunchmatsäck och dryck (ingen läsk, kakor eller liknande sötsaker). 

 

Mångrupper

Tisdag vecka 43. Startar vi med våra mångruppsaktiviteter. Varje mångrupp kommera att ha samma aktivitet sju tillfällen i rad och sedan så byter vi. Alla grupper kommer under året att ha haft alla tre aktiviteter. Vilken mångrupp ert barn tillhör finns att hitta på schoolsoft under nyheter. Det finns även uppsatt i varje klassrum. 

 

Simskola – Hydra

Hydragruppen startar med simskola tillsammans med Maria. Barnen behöver vara lämnade på skolan senast kl. 07.50 denna dag, då lektionen startar 8.30 i Gustavsbergs badhus. Två simlärare ansvarar för simundervisningen och Maria är med hela tiden. Vi kommer att åka skolskjuts dit och tillbaka. Klockan 8.00 avgår bussen från Lemshaga parkeringen. Det finns även möjlighet lämna direkt vid badhuset. Där väntar ni in oss som kommer med bussen, var där senast 8.15. Detta får dock endast göras efter överenskommelse med Maria. 

 

I sin ryggsäck behöver barnen ha med sig:

*badkläder

*handduk

*vattenflaska

 

All utrustning som barnen kan komma att behöva finns på badhuset. Inga simglasögon eller flythjälpmedel ska tas med. 

 

Dramalek – Nix

Nixgruppen träffar Anna i dramalek. Här får barnen möjlighet att lära känna sina nya kamrater i en mindre grupp där vi provar olika lekar och dramaövningar. Vi utvecklar vår fantasi och kreativitet i ett lekfullt sammanhang. Vi skapar en trygg och positiv grupprocess så att alla kan känna tillit till varandra. Vi lär känna våra egna och kamraternas styrkor i leksamanhanget och tillsammans gör vi vår egen lekbank.

Det finns en Lpp, lokal planering, för Dramalek på hemsidan. Den ligger under Normer och värden – Pluto.

 

Sagomattan – Charon

Gruppen Charon träffar Lisa och börjar med Sagomattan. Vi kommer att göra olika sagor tillsammans efter en struktur och så ritar vi bilder till.

 

Kläder

På Pluto är vi ute i alla slags väder och vi påminner om att alla behöver regnkläder och stövlar här på skolan. Det börjar bli kyligt ute så vantar och mössor behövs när vi är ute speciellt när vi har vår längre lunchrast.

 

Löss

Nu går det löss på Pluto så alla behöver titta igenom sina hår ordentligt. De som har långt har får gärna sätta upp håret eller fläta det så minskar vi risken för spridning.

 

Hälsningar från fritids:

Nu är det dags att anmäla sin närvaro alt. frånvaro inför höstlovet v.44. Måndag 28/10 är fritids och Klubben stängt pga personalkonferens, lovverksamhet öppen tis 28/10 – fre 1/11. Observera att fredag den 1/11 är dag före röd dag och fritids/klubben stänger klockan 15.00.

 

Skriv in närvaro (under kommentar från vårdnadshavare)  och aktuella tider de dagar (Tis-Fre) ni önskar fritidsomsorg alt. frånvaro (under kommentar från vårdnadshavare) om ni är lediga. Vi vill ha din anmälan senast söndag 13/10 för att kunna planera för bemanning och aktiviteter. 

 

Nästa vecka

Måndag: Idrott röda gruppen / NO gröna gruppen

Tisdag:

Onsdag:

Torsdag: Skogen, gröna gruppen 14.30-16.00

Fredag:

 

Trevlig helg! 

/Plutos pedagoger

 

Plutos veckobrev v.37

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

NO

Denna vecka var det den Gröna gruppens tur att ha NO. Vi pratade om vad som händer på hösten och gjorde en tankekarta på allt vi kunde komma på. Sedan tittade vi på en film om hösten. 

 

 

Ute på gården hittar vi just nu allt möjligt intressant. Vi hittade en mask med en bula på kroppen och vi undrade vad det var. Någon tänkte att det kanske var maskens ungar som låg där inne men när vi sökte på nätet så hittade vi inget riktigt svar på vad det kunde vara. Kanske hade masken skadat sig där eller kanske var den sjuk. Vi hittade en stor vårtbitare som vi lånade en stund men sedan ville den hoppa i väg till friheten. 

 

 

Några av skolans stora och små paddor har vi också hälsat på. Den lilla blev så rädd så den kissade på sig och sedan spelade den död en stund. Vi hjälpte den till en lugn plats där den kunde vila upp sig. Vi har också hittat massor av gråsuggor som hjälper hösten och så har vi plockat nypon som vi kanske kan koka nyponsoppa av en kall vinterdag framöver.

 

 

Några av skolans stora och små paddor har vi också hälsat på. Den lilla blev så rädd så den kissade på sig och sedan spelade den död en stund. Vi hjälpte den till en lugn plats där den kunde vila upp sig. Vi har också hittat massor av gråsuggor som hjälper hösten och så har vi plockat nypon som vi kanske kan koka nyponsoppa av en kall vinterdag framöver.

 

 

 

IDROTT

Denna vecka hade Röda gruppens sin första idrottslektion. Vi gick till gymnastiksalen där vi inledningsvis samtalade kring och fick lära oss om vilka rutiner och viktiga regler som finns.

Efter det fortsatte vi med uppvärmningsövningen “Väcka Kroppen”. Ståendes i en ring turades vi om att välja en kroppsdel som behövde väckas och hitta på en rörelse som passade för det. Bland annat så väckte vi benen och armarna genom hoppa x-hopp. Vi väckte händerna genom att röra på fingrarna.  Vi värmde även upp kroppen genom leken “Rörelse-stopp”, där barnen fick röra sig fritt i rummet och hur de ville. Men så fort musiken stannade så blev de som förstenade.

 

 

 

Huvudaktiviteten denna gång var leken “Kom alla mina barn” där vi fick röra oss från ena sida i rummet till den andra på olika sätt. Bland annat genom att krypa som kattungar, åla som ormar, studsa som bollar, hitta på ett eget sätt att ta sig över på mm.

 

 

Vi gjorde även samarbetsövningar med “Fallskärmen” där vi provade olika sätt att få fallskärmen att röra sig upp och ner både fort och långsamt.  När vi hade hittat ett bra sätt att få den så stor som möjligt så gjorde vi en namnlek där vi turade om att byta plats med varandra under den. 

 

 

 

Vi avslutade lektionen med avkoppling till lugn musik liggandes på fallskärmen.

 

 

SVENSKA

Veckans bokstav

Denna vecka har vi inlett vår arbete med veckans bokstav och först ut var var bokstaven Aa. I förskoleklass har vi valt att arbeta med bokstäverna utifrån den alfabetiska ordningen. Det gör vi dels för att det inte ska kännas som en upprepning när de börjar i åk 1, då de går tillväga på ett annat sätt men även för att vi sett att de ger en viss trygghet i att kunna förutspå vilken bokstav som ska komma härnäst. 

När vi arbetar med bokstäverna och språket så utgår vi från att vi alla är olika och att vi lär på olika sätt. Därför är det viktigt att vi lägger upp arbetet på ett varierat sätt där eleverna får möjlighet utmanas genom flera olika övningar och uttrycksformer. 

 

Bokstavslådan

Ur bokstavslådan har vi trollat fram två stora silvriga Aa:n, fem små APOR och en ANKA. Vi hittade ordbilderna APA-apa och ANKA-anka. Sedan sjöng vi sångerna “Fem små apor” och “Tre små Ankungar”. Senare i veckan sjöng vi även Majas Alfabetssång om “Asken”. Vi har även hjälpts åt och samlat ord på tavlan som har Aa i början, mitten eller slutet. 

 

   

 

Bokstavsslingan

I arbetsboken “Lyckostjärnan A-Ö”, har vi spårat A a med penna och ritat något på Aa. I “sanden” har vi spårat A a med fingret och till “fjädern” övat på att säga bokstavens korta och långa ljud.

 

 

 

Bokstavståget

I vårt digitala läromedel Skolplus har vi träffat räven Tim som är lokförare på Bokstavståget. Han har visat oss fler ord på Aa och lärt oss att vi ska skriva bokstäverna uppifrån och ned. Vi har jobbat enskilt med ett bokstavsblad där vi fått öva oss på att känna igen Aa och lyssna efter Aa-ljudet i olika ord. 

Sedan har vi arbetat enskilt i ipads där vi genom övningarna (pussel, labyrint, lasta ljud, Hör du? och Var i ordet?) fått öva oss i att känna igen bokstavens utseende och ljud på olika sätt. 

 

  

 

Min bokstavsbok

I min bokstavsbok har vi övat på att forma och skriva stora och lilla Aa upprepade gånger. Vi har också varit A-detektiver och letat i tidningar efter bokstaven A a eller ord som innehåller Aa som vi sedan klippt ut och klistrat in i boken. 

 

  

 

Högläsning

Vi har fortsatt att läsa i vår högläsningsbok om Lillebror och Nalle. De hittar på massor av roliga saker så ibland skrattar vi högt. Det är också skönt att lyssna på en bok och villa lite efter vår lite längre lunchrast.

 


MATEMATIK

Under veckans matematiklektioner har vi fortsatt att jobba med vår sifferbok. Vi har bland annat tränat på att skriva talet 1 uppifrån och ner och klippt ut sifferpussel av en 1:a. Vi har tittat på Upptäcktsresan i vårt digitala verktyg skolplus. Där får vi lära känna Matilda och filurerna i sifferskogen. I skogen bakom Matildas hus bor filurerna. (Men berätta det helst inte för någon, bara Matilda vet.) Med filurernas hjälp lär vi oss de matematiska begrepp som är viktiga att grundlägga i förskoleklass, allt på ett lekfullt sätt som väcker nyfikenhet och intresse för matematik. Alla som fick lite tid över eller som ville fick ett häfte med siffermandala från skolplus där det gäller att vara noggrann och färglägga innanför linjerna. 

 

 

SO

Mångrupperna (Nix ,Charon, Hydra)

Vi har fortsatt att prata om hur vi ska vara med varandra för att vara en bra kompis och satt vårt fingeravtryck på ett stort träd på ett A3-papper. Runt trädet kommer vi sammanfatta hur båda grupperna tycker att en bra kompis ska vara. Trädet kommer vi ha som en påminnelse så att vi kan färska upp minnet då och då om vad vi har bestämt.

 

 

 

Fredagen avslutades denna vecka med skolfotografering där Plutobarnen var fantastiska på att lyssna och göra som fotograferna ville. För att alla barn ska titta in i kameran samtidigt och inte blinka så tar det en stund.

 

FRITIDS

 Aktiviteter

 Skogen

Nu har båda grupperna varit uppe vid Raketen och fått möjlighet att fundera över platsens namn. Så här tänker några plutokompisar:

 

 • Stammen vi sitter på är som en raket.
 • Stammen ser ut som en raket eller flygplan och stenarna runt omkring som klot.
 • Träden som växer här ser ut som raketer som står rakt upp.
 • Kanske har någon sett fyrverkerier härifrån.
 • Det finns en ramsa som heter raketen.

 

Fråga gärna barnen om vårt samtal så får ni veta lite mer kring historien om hur platsen fått sitt namn.

För er som vill  läsa vår pedagogiska planering om skogen-aktiviteten och hur vi kopplar arbetet till läroplanen kan gå in på hemsidan under rubriken, – Lokala planeringar. Sedan går ni vidare till fritids mapp och där hittar ni Lpp:n Skogsutflykter i närmiljön – Pluto.

 

I                                  

 

Projekt – skapa i en låda

 

 

Det finns nu en Lpp på hemsidan under Lokala planeringar, som heter Skaparprojekt i Pluto, för er som vill läsa hur vi tänker och kopplar arbetet till läroplanen..

 

Veckans pyssel

 

Skola och hem

Information

På föräldramötet fick ni prova på Visible Thinking rutinen “Think, Pair, Share! Frågeställningen var “ Hur kan jag som plutoförälder stödja mitt barn och gruppens utveckling i en positiv riktning?”  

Tillsammans kom ni fram till följande:

 

 • läsa veckobrevet
 • hälsa på alla
 • vara en dag i skolan
 • uppmuntra barn att leka med andra kompisar
 • gemensamma aktiviteter utanför skolan
 • dropin fika
 • vara frågvis hemma 
 • lära sig alla barns namn
 • lära känna barnen när man lämnar och hämtar
 • våga prova nya aktiviteter
 • ställa frågor 
 • peppa att lära känna andra kompisar
 • föräldrar lära känna varandras namn
 • föräldranamn ovanför barnens hylla
 • ställa frågor till barnen på lite olika sätt (olika perspektiv)
 • använda veckobrevet som samtalsunderlag

 

 

Nästa vecka

Måndag: Idrott Grön grupp

Tisdag:

Onsdag:

Torsdag: Skogen/röd grupp 14.30-16.00

Fredag:

 

 

Trevlig helg! 

/Plutos pedagoger

 

Plutos veckobrev v.36

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

 

NO

Denna vecka hade Röda gruppen sin första NO-lektion. Vi pratade om den årstid som vi har nu, hösten. Vad händer på hösten? Vi gjorde en tankekarta tillsammans på tavlan. 

 • Dagen blir kortare
 • Träden blir nakna
 • Det växer svamp
 • Det kan blåsa mer
 • Majs och andra grönsaker mognar
 • Man kan göra lövhögar
 • Det blir kallare
 • Man behöver mer kläder
 • Löven byter färg och trillar ner
 • Det finns höstäpplen

 

Sedan såg vi två korta filmer som handlar om Skrutt som samlar höstsaker.

 

IDROTT

Varje idrottslektion följer en tydlig och återkommande struktur för att underlätta för alla elever. Vi inleder alltid med ett kort samling och genomgång följt av uppvärmning. Sedan är det dags för lektionens huvudaktivitet som sedan avslutas med utvärdering och avkoppling till lugn musik.

Denna vecka hade Gröna gruppen sin första idrottslektion. Vi gick till gymnastiksalen där vi inledningsvis samtalade kring och fick lära oss om vilka rutiner och viktiga regler som finns.

Efter det fortsatte vi uppvärmningsövningen “Väcka Kroppen”. Ståendes i en ring turades vi om att välja en kroppsdel som behövde väckas och hitta på en rörelse som passade för det. Bland annat så väckte vi benen genom att sparka fram och tillbaka. Vi väckte armarna genom att göra stora cirklar i luften. Vi väckte rumpan genom att snurra sittandes på golvet mm.

Vi värmde även upp kroppen genom leken “Rörelse-stopp”, där barnen fick röra sig fritt i rummet och hur de ville. Men så fort musiken stannade så blev de som förstenade.

Huvudaktiviteten denna gång var leken “Kom alla mina barn” där vi fick röra oss från ena sida i rummet till den andra på olika sätt. Bland annat genom att krypa som tigrar, åla som ormar, studsa som bollar, springa som racerbilar mm.

Vi gjorde även samarbetsövningar med “Fallskärmen” där vi bland annat fick byta plats med varandra under den och sedan förvandla skärmen till en “koja”.

Vi avslutade lektionen med avkoppling till lugn musik liggandes på fallskärmen.

 

SVENSKA

På svenskalektionen den här veckan har vi utforskat alfabetet. Vi lekte en lek där vi fick dra ett varsitt bokstavskort från mattan och berätta för kompisarna vad det var på bilden till och vad just den bokstaven heter. Vi hjälptes sedan åt att sortera korten i alfabetisk ordning från A-Ö. Vid de tillfällen vi blev lite osäkra kom Alfabetssången som många  kunde väl till pass. När alla bokstäver låg på plats så räkna vi dem och kom fram till att det var hela 29 stycken. 

 

“ABCDEFG,

HIJKLMNOP,

QRSTUVW,

XYZÅÄÖ,

Nu kan jag sjunga ABC,

nästa gång kan du sjunga med.”

 

Vi hade seda ett kort samtal kring “Vad vi har bokstäver till och varför är det bra att lära sig dem?”. Vi kom fram till att…

-de är bra att kunna för att vi ska kunna prata med varandra.

-de är bra att kunna när vi vill skriva saker.

-de är bra att kunna när vi vill läsa.

-de är bra att kunna för att vi ska förstå saker vi ser runt omkring oss.

Vi avslutade lektionen med att alla fick göra framsidan till sin bokstavsbok, som är en av de arbetsböcker vi kommer att använda oss av när vi jobbar med veckans bokstav framöver.

MATEMATIK

På matematiklektionen den här veckan har vi pratat om vad matematik är. Att vi har siffror och tal. Vi har 10 siffror och av dem kan vi bygga alla universums tal. Vi tittade på sifferkorten 0-9 och pratade om att det finns många olika sätt att visa ett antal. Sedan hjälptes vi åt att sätta upp korten på väggen. Alla fick sitt häfte “sifferboken” som vi kommer att arbeta med innan vi tar fram vår mattebok Mitt i prick FK. I häftet kommer lära oss hur vi skriver siffrorna på rätt sätt. Eleverna ligger på ganska olika nivå och det kommer vi se ännu mer när vi gör skolverkets bedömningsstöd nu i september. Många av Plutobarnen hade förväntat sig att matematiklektionen skulle handla om stora tal som 100+100=200 men det är viktigt att alla får grunden i matematiken från början. Lektionen avslutades med att vi ritade en fin framsida på våra sifferhäften.

 

Med Mitt i prick matematik tar vi tillvara på elevernas nyfikenhet och erfarenheter kring matematik. Genom laborativt arbete, samtal och aktiviteter utvecklar vi tillsammans ett intresse för matematik och varje elev får en tilltro till den egna förmågan. Vi kommer att lära oss att använda och förstå matematiken i vår vardag.

De olika delarna som vi kommer att arbeta med är:

 • Sortera och klassificera
 • Mönster
 • Räkneramsan
 • Räkna antal
 • Dela upp antal 
 • Siffror och tal
 • Ordningstal
 • Geometriska kroppar
 • Geometriska figurer
 • Längd, vikt och volym
 • Matematiska begrepp
 • Tolka enkla koder

När vi har jobbat med alla dessa delar så kommer eleverna kunna fortsätta sitt lärande i Singmaböckerna som finns från år 1. 

Josefine Rejler som är lärare i matematik på Lemshaga Akademi med över 20 års erfarenhet av undervisning kommer hjälpa oss att göra Skolverkets bedömningsstöd i matte i Pluto. Hon har en magisterexamen i matematikdidaktik och är en uppskattad föreläsare och utbildare. Hon har tillsammans med Pia Agardh introducerat Singaporemodellen i Sverige. De har tillsammans gått flera internationella utbildningar i Singaporemodellen och samarbetar med Dr Yeap Ban Har, en världsledande expert inom området. Författare till Singma matematik.

SO

Boken om mig – självporträtt

Denna vecka har vi gjort självporträtt i “Boken om mig”. Vi började med att vi gemensamt funderade en stund på hur vi ser ut och på vad vi alla har gemensamt. Som till exempel ögon, näsa, mun, mm. Men även vad som skiljer oss åt. Som hårlängd, hårfärg, ögonfärg mm. Vi samtalade vidare om vilka kroppsdelar vi behöver få med när vi ritar vårt ansikte, hur många de är och vart de är placerade i förhållande till varandra. Men även vilka färger vi behövde för att de skulle bli så likt oss själva som möjligt. I klassrummen fanns de speglar till hands om en ville ta en titt på sig själv under arbetets gång. Vi använde oss först blyert och smala färgpennor för att kunna sudda och få till olika detaljer. 

Brandövning

I tisdags övade vi på hur vi ska göra om brandlarmet skulle börja låta. Vi inledde samtalet med att barnen fick dela med sig av sina tidigare erfarenheter kring detta från sina förskolor. Sedan samtalade vi om hur det fungera här på Pluto och Lemshaga i en sådan här situation. 

Vi tittade var nödutgångarna finns och övade sedan på att gå ut lugnt till vår uppsamlingsplats. Plutos uppsamlingsplats är längs med staketet till bandy-/tennisplanen. 

Även i matsalen under Mellis fick vi veta var nödutgångarna finns och hur vi ska göra om brandlarmet skulle låta när vi är där. 

 

FRITIDS

Aktiviteter

Skogen

Den här veckan gick den röda gruppen med Anna och Titti till skogsplatsen Raketen som ligger strax ovanför skolan. Där berättade vi om hur platsen fått sitt namn. Vi gick igenom vilka gränser vi har att förhålla oss till och att vi ska värna om djur och natur när vi är i skogen. 

Vi lekte en lek tillsammans som heter ”Alla byter träd” och vi hann också med lite fri lek innan vi gick tillbaka till skolan.

Om barnen hämtas före 15.00 vill vi att ni meddelar oss på schoolsoft, då kan de stanna kvar på skolan.

Det är viktigt att barnen är ändamålsenligt klädda dessa dagar eftersom vi går ut i alla väder.

Nästa torsdag 12/9 är det grön grupp som går till Raketen.

Projekt – skapa i en låda

Nu har några barn kommit igång med sitt skapande av sommaruppgiften i sin låda. Vi arbetar i smågrupper i ateljén några eftermiddagar i veckan (kl.15-16). Vi kommer att hålla på med det här projektet i september och oktober. 

Tack för alla lådor vi har fått! Just nu har vi tillräckligt men om vi behöver fler framöver så hör vi av oss. Vi har lite ont om ytor att förvara på.

Veckans pyssel

Vi erbjuder en pysselaktivitet varje vecka. Den här veckan har vi dukat upp material i det röda klassrummet där barnen gjort höstträd och små ormar av pärlor.

Lek

I klassrummens lekhörnor finns det möjlighet till olika fantasi och rollekar. Just nu är det många som tar fram djuren, bygger tågbanor, skapar världar med dockskåpsmöbler, konstruerar kulbanor och bygger med lego. 

Kl.14.30 får barnen välja att gå in eller vara kvar ute och leka på gården. Många barn väljer att fortsätta leken utomhus i det fina sommarvädret. De provar och undersöker allt material som vi erbjuder i låneboden. Många hoppar hopprep, spelar bandy, testar pingis och tennis. Några barn har ägnat tiden till att öva sig i att gå på styltor och blivit riktigt skickliga. En del barn bygger på kojan uppe i backen eller leker i sandlådan. 

Vi ser glada barn som är nyfikna på sina nya kompisar och provar att vara med och leka i olika sammanhang och aktiviteter. Vi har haft en bra start!

Skola och hem / information

 

Föräldramöte

Varmt välkomna Plutos föräldramöte nu på onsdag den 11/9 klockan 18.00-20:00

 

Lära-känna-samtal

Under förmiddagen måndag den 23 september och hela onsdagen den 25 september kommer lära-känna-samtalen att ligga. Det är ett 30 minuter långt samtal. De första 15 min träffas mentor, eleven och föräldrar. De sista 15 min träffas mentorn och föräldrarna själva.

Nu finns tiderna att boka på schoolsoft. Det är först till kvarn som gäller. Gå in på schoosoft, klicka på aktuellt, klicka på bokningar. Därefter finns två bokningar. Den ena för Röd grupp som har samtal med Lisa och den andra för Grön grupp som har samtal med Maria. 

 

Nästa vecka

Måndag: Idrott / Röda gruppen. NO / Gröna gruppen.

Tisdag:

Onsdag: Föräldramöte 18-20, i Plutos klassrum.

Torsdag: Skogen (14.30-16.00), Gröna gruppen

Fredag:

 

Trevlig helg! 

/Plutos pedagoger

 

Neptunus v.20

Hej alla Neptunusar!

 

Skolveckan startade med friluftsliv då vi gick en vacker promenad till Scoutstugan där vi tog in omgivningen med alla våra sinnen. Det doftade underbart när vi gick förbi några buskar. När vi närmade oss Scoutstugan kunde vi se på andra sidan vattnet hur bävern hade byggt ett bo och hur den tuggat på flera av träden. Väl där lekte vi en lek tillsammans  men vi lekte också fritt. Under tisdagen var Adams mamma Linn med i röd grupp. Hon berättade om vad hon jobbar med. Tack snälla Linn för besöket och för hjälpen.

 

 

Under veckans matematiklektioner har vi arbetat vidare med massa och tränar på att jämföra, uppskatta och mäta massa. I kapitlet används begreppet massa istället för vikt. Ordet vikt används ofta i vardagligt tal. I onsdags hade vi besök utav Josefine som hade med sig vågar och olika varor som vi fick “känna” massan på och uppskattade vikten. Efter den gemensamma samlingen fick eleverna prova med saker i klassrummet att uppskatta vikten på och sedan väga. Viktiga begrepp under veckan har varit mäta massa, väga, balansvåg, enhet och kilogram (kg).

 

  

   

 

Nu har vi gjort klart bedömningsstödet i matematik och riktar vi in oss på svenska istället. Vi sitter en och en med eleverna och de får läsa för oss i texter med lite olika svårighetsnivå utefter hur långt de kommit med sin läsning. Vi har också skrivit i vår tankebok.

 

NO-lektionen har vi tagit reda på vad de olika delarna på en solros kallas och lärt oss att en solros kan bli 3 meter hög. Eleverna hoppas nu att deras planta ska bli så hög. Några av fröna som vi planterade har dock inte blivit något av så vi provar nu att grodda dem på ett blött papper så vi kan göra ett nytt försök. Ni som har plantor som nu blivit en växt kan ta med sig dem hem för de mår inte så bra i vårt mörka klassrum.

 

  

 

Idrottslektionen hade vi tillsammans med båda grupperna där Gottis bjöd på 10 olika stationer med allt från hopprep, bollar, löpning och mandala med naturmaterial. Då vi höll till utanför våra faddrars klassrum blev det extra kul när de hade rast och de blev på så sätt lite delaktiga i vår lektion.

 

 

 

Efter idrotten var det dags för Lilla Körens konsert i Musikladan. De bjöd oss på flera medryckande låtar där vi kunde sjunga med. Helt klart en energiboost på slutet av torsdagen!

 

  

 

I röd grupp har vi gjort ett litet experiment. Vårt första försök misslyckades då vi använde köpt bröd fullproppat med konserveringsmedel. Förra vecka tog vi med två skivor härbakat bröd från lunchen. Den ena brödbiten har ingen rört den andra brödbiten skickade vi runt i ringen så att alla fick ta i den. Här ser ni resultatet av vad smutsiga fingrar kan göra.

 

 

Hem och skola

 

Viktig information:

 

 

 • Sommarlov anmälan Fritids/klubben

 

 

Sommarlovet är på intåg och vi på Fritids/Klubben behöver få in anmälan från er senast 19/5.

 

Vad god fyll i Närvaro inkl. aktuella tider för de dagar ni ska vara på Fritids/klubben, alternativt Frånvaro för de dagar ni ska vara lediga.

 

Fritids/Klubben öppet v. 24-27. 32-33

Obs! stängt för planering 12-13/8.

 

Fritids/Klubben stängt v.28-31.

 

Hälsningar Fritids och Klubben

 

Läxa:

 • Fortsätt läs ur en valfri bok och fyll i läsprotokollet.

 

Nästa vecka:

 

Måndag: Samrättningsdag – Fritids öppet
Tisdag: Samrättningsdag – Fritids öppet
Onsdag:
Torsdag: Idrott ute – Idrottskläder och skor efter väder.

Ta med och visa ert läsprotokoll.

Fredag:

 

Kommande händelser:

 • 20-21/5 Samrättningsdagar NP; Skolan stängd, Fritids/klubben öppet.
 • 29/5 Stänger Fritids/klubben 15.00.
 • 30/5 Kristihimmelsfärd; Skolan och Fritids/klubben stängt pga röd dag.
 • 31/5 Klämdag; Skolan stängt, Fritids/klubben öppet.
 • 5/6 Stänger fritids/klubben 15.00.
 • 6/6 Nationaldagen; Skolan och Fritids/klubben stängt pga röd dag.
 • 7/6 Planeringsdag; Skolan och Fritids/klubben stängt.
 • 13/6 Skolavslutning fm, Fritids/klubben öppet.

 

OBS! Alla dagar före röd dag stänger fritids/klubben 15.00!

 

Hälsningar!

 

Ann-Sophie, Lisa och Agnes

Klasstelefon: 08-586 313 01

ann-sophie.petersen@lemshaga.se

lisa.webering@lemshaga.se

agnes.jansson@lemshaga.se

 

Neptunus V.18

Hej alla Neptunusar!

 

Denna vecka har varit lite upphackad utav städdagar, hattparader, skollopp och lovdag. Därför har veckan inte riktigt sett ut som vanligt. Var noga med att läsa hela veckobrevet för du kommer bl.a. att hitta viktig information om “Skolans Dag” och information från fritids om kommande studiedagar och lov.

 

Under veckans matematiklektioner har vi fortsatt att göra skolverkets bedömningsstöd. Vi har också avslutat kapitlet om tid. Kapitlets fokus har varit klockan – hel och halv timme, tidsordning, uppskatta tid,  jämföra tid, veckodagar och månader.

 

idrottslektionen var vi inne i idrottshallen för sista gången den här terminen. Gottis hade “dukat fram” massor med redskap och när lektionen var slut var det många svettiga och trötta barn som lämnade idrottshallen.

 

    

 

 

 

Årets Hattparad gick av stapeln på valborgsmässoafton. Vi visade upp våra “Bokstavshattar”, sjöng vårsånger och dansade. Efter paraden gick vi upp på Raketen för att leka lite lekar. Innan dess hade vi städat hela utemiljön runt Mellangården från trasiga leksaker, löv och pinnar.

 

     

 

 

I dag (fredag) har vi sprungit Skolloppet till förmån för Barncancerfonden. Vi sprang för glatta livet i snöyran. Alla pengar som samlats in är till förmån för Barncancerfonden. Valfritt för denna dag var att skänka en liten peng till detta ändamål. Vi har pratat om hur lite det behövs från alla men som kan bli mycket till forskningen. Ett förslag till eleverna var att panta en petflaska eller fler och swischa de kronorna till stöd för Barncancerfonden. Vi gör gott för miljön och gott för Barncancerfonden. Har du inte hunnit är det ännu inte försent. Swisha till numret 1230316208. Glöm inte att skriva Lemshaga akademi. Den 24 maj får vi ta del av hur mycket vår skola har bidragit med. Förra året lyckades vi med 3600:-

 

   

 

 

Som avslutning på denna dag bjöd köket på jordgubbstårta till mellis som tack för att vi på Mellangården hjälpt till med att minska maten vi slänger vid lunchen.

   

 

 

Hälsningar från Gottis:

Hej! Nu har vi hjälp våren att komma genom att städa vår skolgård, firat med hattparad och avslutade veckan med Skolloppet för Barncancerfonden. Härligt!

 

Nu startar vi idrotten ute. Tänk på kläder för rätt väder. Det kan vara stor skillnad att ha idrott direkt på morgonen än senare på dagen. När det är ljust/sol kan en keps vara skönt, vid värme är en vattenflaska bra och gympaskorna är världens bästa och snabbaste sko:)

 

Nu ser vi fram mot en härlig uteperiod med lagom värme och gärna massor med regn på natten!

 

Gympahälsningar Gottis

 

Hem och skola

 

Skolans Dag 8 maj kl.13-16

Vi välkomnar alla föräldrar och andra intresserade av Lemshaga till Skolans Dag, kl.13.00-16.00. Under dagen kommer ni att få tillfälle att se delar av vår verksamhet, som eleverna har arbetat med under året. Det blir allt från utställningar, projekt, experiment, lektionsbesök och även möjlighet att stoppa något gott i magen. Marsklasserna sparar ihop till sin lägerskola i höst då de går i åk 6. Resan går till Ängsholmen och de ser fram emot att sälja så mycket som möjligt.

 

Vi vill gärna att det kommer många besökare till oss och vi vill att ni besöker så många olika klassrum som möjligt! Av erfarenhet vet vi att många brukar besöka Mellangården och Storgården, men vi vill så ett slag för att ni även passar på att se vad eleverna arbetar med i Ladan. Här kan ni få lyssna till Solarnas presentationer om litteraturhistoriska epoker, vara med på ett puls-fys pass med Henke i idrottssalen, eller reda ut etiska dilemman med Patrik i SO-rummet.

 

Vi i Neptunus att visa vårt arbete med olika nordiska Väsen samt hur vi blivit inspirerade av konstnären John Bauer. Ni kommer också att kunna gå en tipspromenad där ni kan få testa era kunskaper på ämnet.

Varmt välkomna!

 

För er som har barn på fritids eller Klubben

För att göra dagen så säker som möjligt ber vi er föräldrar att checka ut från Fritids/Klubben direkt när ni kommer hos den personal som är ansvarig för utcheckning denna dag, detta för att säkerställa att de är under ert beskydd. De barn som inte har sina föräldrar här kommer att få vara kvar på Fritids. Dagen beräknas vara slut kl.16.00 och Fritids stänger som vanligt kl.17.00.

 

Viktig information:

 

 • Information från fritids:

 

Anmälan lovdagar, sista anmälningsdag 12/5

 

Som tidigare utskick sagt så består våren av många lovdagar och fritids behöver få in anmälan (senast 12/5) om vilka barn som kommer att vara på fritids dessa dagar.

 

Vad god anmäl Närvaro inkl. aktuella tider för de dagar ni har behov av fritidsomsorg, eller alternativt Frånvaro om ni ska vara lediga. Var extra noga med de dagar då skolan är stängd, men fritids har öppet!

 

13/5 Lemshagaforum; Skolan stängd, Fritids/klubben öppet.

15/5 Stänger Fritids/klubben 15.00 pga utvärderingskväll.

20-21/5 Samrättningsdagar NP; Skolan stängd, Fritids/klubben öppet.

29/5 Stänger Fritids/klubben 15.00.

30/5 Kristihimmelsfärd; Skolan och Fritids/klubben stängt pga röd dag.

31/5 Klämdag; Skolan stängt, Fritids/klubben öppet.

 

5/6 Stänger fritids/klubben 15.00.

6/6 Nationaldagen; Skolan och Fritids/klubben stängt pga röd dag.

7/6 Planeringsdag; Skolan och Fritids/klubben stängt.

13/6 Skolavslutning fm, Fritids/klubben öppet.

 

OBS! Alla dagar före röd dag stänger fritids/klubben 15.00!

 

Hälsningar fritids och Klubben

 

 

 • Sommarlov anmälan Fritids/klubben

 

 

Sommarlovet är på intåg och vi på Fritids/Klubben behöver få in anmälan från er senast 19/5.

 

Vad god fyll i Närvaro inkl. aktuella tider för de dagar ni ska vara på Fritids/klubben, alternativt Frånvaro för de dagar ni ska vara lediga.

 

Fritids/Klubben öppet v. 24-27. 32-33

Obs! stängt för planering 12-13/8.

 

Fritids/Klubben stängt v.28-31.

 

Hälsningar Fritids och Klubben

 

Läxa:

 • Fortsätt läs ur en valfri bok och fyll i läsprotokollet.

 

Nästa vecka:

 

Måndag:
Tisdag:
Onsdag: Skolans dag 13:00-16:00
Torsdag: Ta med och visa ert läsprotokoll.
Fredag:

 

Kommande händelser:

 • 8/5 Skolans dag 13:00-16:00
 • 13/5 Studiedag – Fritids öppet
 • 20-21/5 Studiedagar – Fritids öppet
 • 30-31/5 Lovdagar

 

Hälsningar!

 

Ann-Sophie, Lisa och Agnes

Klasstelefon: 08-586 313 01

ann-sophie.petersen@lemshaga.se

lisa.webering@lemshaga.se

agnes.jansson@lemshaga.se