Merkurius veckobrev v 40

Hej alla i Merkurius!

Veckorna flyter på och nu har hösten med alla dess vackra färger och varierande väder verkligen gjort sig till känna. Vi har varit ute i både sol och regn under veckan.

Veckan som gått

Vi började veckan med mentorstimme då trygghestgruppen genom Åsa och Ayla var ute och pratade med oss om vad de gör, vilka som sitter i gruppen, kamratstödjarnas roll, hur trygghetssamtal går till och vi fick även hjälpa till att se över trygga och otrygga platser på skolan för vidare arbete. Vi kommer att ha kamratstödjare från båda klasserna som kommer att hjälpa till med det förebyggande arbetet. Vi utsåg även husrådsrepresentanter som kommer att sitta i husrådet tillsammans med andra elever från Ladans klasser och Fredrik.

I matten är vi igång med taluppfattningen och det är mycket nya begrepp, metoder som vi möter bl a negativa tal och potenser. Vi passar även på att fräscha upp tidigare kunskaper som metoder för de fyra räknesätten samt smarta strategier vid multiplikation med tal mellan 0 och 1. Ett tips för att underlätta vid olika metoder och beräkningar är att träna multiplikationstabellerna. Ta gärna en vända med det därhemma.

I No:n har vi under veckan jobbat med att undersöka vilka ekosystemtjänster som finns i olika ekosystem på skolgården. Ni fick gå ut och undersöka ert ekosystem, ta bilder och sammanställa det i presentationer som ni sedan höll muntligt. Vilket fantastiskt jobb ni gjorde! Sista grupperna har också varit ute och undersökt “den andra sjön” som de ska jämföra med Lemshagasjön. Några elever valde en egen sjö att undersöka och några var med Madelene vid Långträsket. Vi håller nu på att sammanställa våra resultat i en labbrapport som vi sedan ska dra slutsatser utifrån.

Hej från hemkunskapen och Lollo och Hanan!
Nu har vi kommit några veckor in på terminen och vi (Lollo och Hanan) är mycket imponerade av elevernas förkunskaper i ämnet hem- och konsumentkunskap. Vi har inlett terminen med att gå igenom de olika livsmedelsgrupperna, tallriksmodellen och ämnets tre huvudperspektiv/kärnvärden H – E – M: HÄLSA – EKONOMI – MILJÖ
Genom ämnet hem- och konsumentkunskap så utbildar vi framtidens medvetna konsumenter och där tycker vi redan att flera elever har kommit långt. Något vi däremot märker viss okunskap och skepsis kring är hur man med enkla medel kan byta ut vissa råvaror till mer hållbara alternativ. När man t.ex. gör en köttfärssås med spagetti så kan man (bör man) ur alla tre perspektiven tillföra fler grönsaker och/eller rotfrukter i sin sås istället för att ha så mycket kött som möjligt på tallriken. Istället för en buljongtärning så kan man ta tillvara på smakerna från riktiga grönsaker. Det är kul och utmana så det fortsätter vi med.
Vi arbetar oss igenom de olika livsmedelsgrupperna och på bilderna nedan så kan ni se fantastiska frukostar med fokus på frukt och bär, där eleverna har tänkt på “HEM”-perspektiven när de har planerat och lagat sina rätter. Näst på tur är grönsaker och eleverna kommer vid det lektionstillfället få ta för sig av en stor grönsaksbuffé och laga en huvudrätt av råvarorna, en pastasås, en gratäng, grönsaksbiffar eller något annat som de antingen väljer själva eller så tar de av de recept vi förbereder. Efter det blir det rotfrukter, kött och sedan fisk och skaldjur.
Ämnet är ett övningsämne där all tid eleverna kan få utanför lektionstid ger dem mycket. Så med det sagt, låt dem hacka, steka, koka, mäta, blanda, diska, torka och handla. Om de knorrar, hälsa från oss 😉
Smaklig måltid!
Vänligen,
Lollo och Hanan

Veckan som kommer

Tisdagen 12/10 Merkurius grön har Livskunskap tisdag fm. Information om tider kommer att finnas på schoolsoft.

Onsdag 13/10 Merkurius grön har NO/Hkk 8.30-10.30 på skolan. Vi kommer att göra en aktivitet tillsammans hela klassen utomhus. Tänk på kläder efter väder och bra skor. Ni får gärna ta med lite enkel mellis.

Onsdag 13/10 Merkurius grön slutar efter matten 12.15 och Merkurius röd efter idrotten 11.40. Eleverna kommer erbjudas lunch i skolan, men har inga lektioner efter lunch.

Onsdag 13/10 Föräldramöte 18-19.30 Vi ses i Ladan! Varmt välkomna!

I övrigt vanlig skolvecka enligt schemat:)

Övrigt

Prao
Merkurius kommer att ha prao under v.48. Praoblankett finns att skriva ut nedan, annars att hämta hos oss mentorer.

Praoblankett

Vaccination difteri, stelkramp, kikhosta                                                                                                                                  

Skolsyster Judith har skickat ut information om erbjudande om kombinationsvaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta. Vaccineringen kommer att ske onsdag 20/10. För er som tänker att ert barn ska ta vaccinet behöver en blankett fyllas i som finns på schoolsoft och den ska sedan lämnas till Judith, mentorer eller expedition. Om du inte har möjlighet att skriva ut har vi några exemplar hos oss mentorer.

Covid-19 vaccination                                                                                                                                                                                  

Se information från skolsyster Judith på schoolsoft. Om ni inte har möjlighet att skriva ut blanketten på schoolsoft, finns blanketter hos oss mentorer. Sista datumet för att lämna in blanketten är 15/10.

Kommande datum

 • 12/10 – Merkurius grön Livskunskap fm
 • 13/10 – Ordinarie föräldramöte
 • 13/10 – eleverna slutar 13
 • 19/10 – Orientering Ladan
 • 20/10 – vaccination Judith
 • 26/10 – Merkurius röd Livskunskap fm
 • v 44 – Höstlov
 • 10/11 – Föräldramöte med SYV

Ha en härlig hösthelg!

/Merkuriusteamet

 

Taluppfattning

Ansvarig: Madelene Larsson
När, under vilka veckor? v 38-43 (39-45)

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är positiva respektive negativa tal?
Hur använder vi algoritmer i de fyra räknesätten?
Hur används de fyra räknesätten med de negativa talen som ni mött tidigare?
Vad är kvadratrötter och när och hur använder vi det?
Vad är potenser? När används de? Hur räknar vi med de?
Vad innebär tiopotens- och grundpotensform?
Underlättar prefixen?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen:

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Centrala metoder för beräkningar med tal och tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Begreppsförmågan:

E C A

Kan grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.

Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.


Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Metodförmågan:

E C A

Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och förändring med tillfredställande resultat. Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och förändring med gott resultat. Kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter och förändring med mycket gott resultat.

Kommunikationsförmågan:

E C A

Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 • Genomgångar och ganska mycket räknande, både individuellt och i grupp.
  Följ tidsplanen som står för varje vecka. Om du inte är klar så behöver du jobba med uppgifter hemma.
 • Vi kommer även att jobba med interaktiva sidor samt material från annan litteratur (NE, Kunskapsmatrisen)
 • Begreppsdiskussioner
 • Avslutande prov,
 • Facit – Arbetsblad

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande i diskussioner och väl utnyttjande av lektionstid kommer du kunna visa upp för mig vilken nivå du kommit till i de olika förmågorna. Du kommer även få möjlighet att under det skriftliga provet visa vad du kan.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Se planering i classroom

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där): 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering:

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Pedagogisk dokumentation:

Merkurius veckobrev v 37

Hej alla Merkuriusar!

Då var ännu en höstvecka avslutad. En vecka fylld med skolarbete och dessutom vårt årliga Lemshagaspelen.

Vi har fortfarande en del sjuka i dessa förkylningstider. Bra att ni tar ansvar för att stanna hemma, fortfarande gäller rekommendationerna och det som är viktigt att man tänker på är:
Vid symtom mindre än ett dygn är man hemma 2 friska dagar.
Symtom längre än ett dygn, boka en test, väntar på svaret. Om negativ tillbaka till skolan efter 2 feberfria dagar och för övrigt frisk. Positivt svar hemma en vecka från första sjukdag, tillbaka till skolan om sista 2 dagar feberfri och för övrigt frisk. Se även länken från 1177

Men som vi skrev förra veckan finns det tips till er som behöver stanna hemma men som har ork/kan jobba. (är du för dålig hoppar du till punkt 2 eller 3)
1. Maila lärare/kompis och se om du kan vara med via meet-länk.(Kompis måste kolla med läraren om det är ok).
2. I Classroom hittar du det vi jobbar med i skolan. Maila lärare om du kör fast.
3. Har du frågor om något maila till lärare/kompisar.
4. När du är tillbaka – fråga lärare och kompisar om vad som ev missats och jobba sedan i kapp i skolan och hemma.
5. Studietiden, måndag morgon kl 8.30, finns när du är tillbaka och vill ha mer tid i skolan för att jobba i kapp. (I början av terminen kan även provtiden på onsdagar användas till studietid, men prata med oss mentorer om du vill komma då).

Veckan som gått

I måndags skulle vi fortsätta förbereda utvecklingssamtalen under mentorstiden men pga av teknikstrul får vi fortsätta vårt arbete även under nästa veckas mentorstid. Därefter kommer det att bli läxa att förbereda klart. Vi kommer att kolla på gamla mål och matriser och fundera på viktiga mål inför den här terminen.  Nu ligger tider ute för utvecklingssamtalen så gå in på schoolsoft och boka upp er på en tid. Även den här terminen kommer utvecklingssamtalen att vara digitala.

Ämnena rullar på och nu är vi i full gång med allt arbete. I No:n jobbar vi just nu med ekologi – vi har bl a fördjupat oss i de globala målen, ritat näringsvävar och utforskat ekosystemet Lemshagasjön. I matten  jobbar vi med statistik och lägesmått och som avslutning på området gör ni en egen statistisk undersökning och sammanställer den.

Under torsdagen hade vi vårt årliga Lemshagaspelen – det var härligt att se er kämparglöd och peppning! Vi är stolta över er!

 

Veckan som kommer

Vanlig skolvecka enligt schema

Övrig information

Hälsning från biträdande rektor och ordförande

Lemshaga blickar framåt

Prao
Merkurius kommer att ha prao under v.48. Vi återkommer inom kort med mer information, men börja diskutera hemma och hör/se er gärna om efter platser att vara på. Ni föräldrar får gärna höra av er om ni kan tänka er att ta emot prao-elever då det alltid behövs platser. Ni kommer att få ut en praoblankett som ni och praoplatsen ska fylla i de närmsta veckorna.

Vaccination difteri, stelkramp, kikhosta                                                                                                                                     

Skolsyster Judith har skickat ut information om erbjudande om kombinationsvaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta. Vaccineringen kommer att ske onsdag 20/10. För er som tänker att ert barn ska ta vaccinet behöver en blankett fyllas i som finns på schoolsoft och den ska sedan lämnas till Judith, mentorer eller expedition. Om du inte har möjlighet att skriva ut har vi några exemplar hos oss mentorer.

Föräldramöten
Vi har våra 2 planerade föräldramöten och vi fortsätter påminna om dessa. Hör gärna av er om ni har frågor ni vill lyfta! Även dessa vill vi hålla lite öppet för ev fysiskt möte!
13/10 – Ordinarie föräldramöte
10/11 – Möte med SYV – kick off för vårt jobb runt gymnasievalet!

Kommande datum

 • 27/9 – utvecklingssamtal på mentorstiden
 • 29/9 – utvecklingssamtal heldag
 • 12/10 – Merkurius grön Livskunskap fm
 • 13/10 – Ordinarie föräldramöte
 • 13/10 – eleverna slutar 13
 • 19/10 – Orientering Ladan
 • 20/10 – vaccination Judith
 • 26/10 – Merkurius röd Livskunskap fm
 • v 44 – Höstlov
 • 10/11 – Föräldramöte med SYV

Ha en fantastisk helg!

/Merkuriusteamet

Ekologi – hållbar utveckling

När, under vilka veckor? v 35 -45

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Hur fungerar fotosyntesen? (samt reaktionsformel)
 • Vad innebär förbränningen? (samt reaktionsformel)
 • Vad är ett ekosystem?
 • Vad påverkar ett ekosystem? (+ abiotiska och biotiska faktorer, resiliens)
 • Vad innebär biologisk mångfald och varför är biologisk mångfald bra?
 • Vad innebär en ekosystemtjänst?
 • Vad menas med begrepp som art, population och nisch?
 • Vad är ett växtsamhälle och ett djursamhälle? Nedbrytare?
 • Vad är ett habitat, biom och en biotop?
 • Vad är en näringskedja?
 • Vad är en näringsväv? Vad händer om en art i en näringsväv försvinner?
 • Varför finns det så få toppkonsumenter jämfört med producenter? (näringspyramid)
 • Vad innebär kolets, närsalternas och vattnets kretslopp?
 • Vad innebär växthuseffekten? Vad får den växthuseffekten för konsekvenser för oss/miljön? Vad kan du/vi göra för att minska/stoppa dem? (lokalt/globalt)
 • Vilka är FNs hållbarhetsmål? (känna till att Agenda 2030 finns och något av målen)

Ej på provet:

 • Varför är ett tunnare ozonlager ett problem?
 • Vilka är konsekvenserna av övergödning?
 • Vad menas med näringsrik/näringsfattig sjö? Försurning? (labben)
 • Varför är toppkonsumenter extra utsatta för fettlösliga gifter?
 • Vilka är de vanligaste miljögifterna?
 • Hur kan vi lösa våra miljöproblem – lokalt och globalt?

Begreppslista:

Begreppslista-Ekologi-1

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället
 • planera och genomföra sytematiska undersökningar

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan samtala om… Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden medenklamotiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden medutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
I diskussionerna ställer eleven… I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.  I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt somför diskussionerna framåt.  I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. 
Eleven kan genomföra… Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formuleraenkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formuleraenkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formuleraenkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I arbetet använder eleven utrustning… I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerandesätt. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligtsätt. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivtsätt.
Eleven kan jämföra… Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enklaslutsatser med visskoppling till biologiska modeller och teorier. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utveckladeslutsatser med relativt godkoppling till biologiska modeller och teorier. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutveckladeslutsatser med godkoppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven för… Eleven för enklaresonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Eleven för utveckladeresonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Eleven för välutveckladeresonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslagpå hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. 
Dessutom gör eleven… Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven undersöker… Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp. Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklararoch visar på samband kring energiflöden och kretslopp. Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklararoch generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Dessutom för eleven… Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hosnågra åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hosnågra åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Eleven har… Eleven har grundläggandekunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven har godakunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklaraoch visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven har mycket godakunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklaraoch visa på sambandinomdessa och något generellt dragmed godanvändning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar, laborationer, gruppuppgifter, diskussioner.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Prov, diskussioner under lektioner, lektionsuppgifter, muntlig inlämningsuppgift, laborationer, laborationsrapport.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Se classroom

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Ekologi är ett ständigt aktuellt ämne i media. Att ha en kunskap om ekologi gör att vi kan ta ställning i frågor som rör ekologi, hållbar utveckling etc. Kunskap i ekologi hjälper elverna att lära sig hur vi tillsammans kan arbeta för en bättre miljö och värld.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Att eleverna själva får välja projekt inom fria ramar syftar till att lärandet skall ske enligt Reggio Emilias principer.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Pedagogisk dokumentation

Statistik

Ansvarig/Ansvariga lärare: Madelene Larsson

När, under vilka veckor? v35-37

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Vad är statistik?
 • Hur gör man en statistisk undersökning? Hur sammanställer man data i en frekvenstabell och i lämpligt diagram?
 • Hur läser man av en tabell och ett diagram?
 • Vad är x-axel, y-axel i ett diagram?
 • Vad är viktigt att tänka på när man ritar upp olika diagram?
 • Hur används diagram för att förvilla/ge en falsk bild?
 • Hur tar man fram/beräknar de olika lägesmåtten – medelvärde, median och typvärde?
 • När är det lämpligt att använda respektive lägesmått?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

 • Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Förmåga att föra och följa matematiska resonemang
 • Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll från kursplanen

 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar.
 • Hur lägesmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven för… Eleven för enkla och till viss delunderbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra tillatt ge någotförslag på alternativt tillvägagångssätt. Eleven för utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge någotförslag på alternativt tillvägagångssätt. Eleven för välutveckladeoch väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Eleven har… Eleven har grundläggandekunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkändasammanhang på ett i huvudsakfungerande sätt. Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekantasammanhang på ett relativt välfungerande sätt. Eleven har mycket godakunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nyasammanhang på ett välfungerande sätt.
Eleven kan välja och använda… Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerandematematiska metoder med vissanpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställanderesultat. Eleven kan välja och användaändamålsenligamatematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gottresultat. Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektivamatematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Eleven kan redogöra för… Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerandesätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med vissanpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligtsätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
I redovisningar och diskussioner… I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar, diskussioner, starters, individuell räkning samt en egen uppgift om en statistisk undersökning.

OBS! Följ tidsplanen som står för varje vecka. Om du inte är klar så blir det läxa till veckan därpå.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Aktivt deltagande under lektionstid. Inlämning av egen kort uppgift om en statistisk undersökning. Mycket muntlig diskussion kring olika uttrycksformer för statistik.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektionsplaneringen ligger på classroom.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Statistik handlar om att samla in, bearbeta och presentera information av olika slag. Som samhällsmedborgare är det viktigt att även kunna tolka, granska och värdera den information som presenteras.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna

Merkurius veckobrev v 34

Hej alla Merkuriusar!

Nu är vi på gång! Tack för en fin uppstartsvecka alla härliga Merkuriusar!

Veckan som gått

Den här veckan har ni fått komma igång med skolarbetet under tre dagar samt haft två lägerskoledagar.

Lite av det ni fick starta upp med i veckan var  bl a jobba med mönster och tesselering i matten, ta del av information om idrottens upplägg för terminen samt ha pulsfys och leka catch the flag. Nytt för det här läsåret är hemkunskap och no-labb och det fick ni pröva på den här veckan – halva klassen fick ha hemkunskap där det bl a bakades äppelpaj och den andra halvan fick ta brännarkörkort och elda magnesium på no-labben.

Under mentorstimmen utvärderade vi Ladans trygghetsdagar och ni fick då tänka till kring vad som var bra med dagarna, vad som behöver ändras och förslag på det samt vad du utmanades i vad gäller samarbete. Många kloka tankar dök upp som vi i arbetslaget tar med oss samt tankar kring samarbete som vi kommer jobba vidare med på mentorstimmen. Vi avslutade också med en prisutdelning för turfen i amfiteatern.

Det var många turer kring lägerskoledagarna, men vi är så glada att de blev av! Det blev fantastiska dagar i friluftslivets tecken.Vi trotsade regnet och blåsten och startade torsdagen ute på Björnö parkering. Där blev ni uppdelade i grupper för att tillsammans ta er runt på en turf ut till Ramsviken. Turfen innehöll frågor kring allemansrätten samt uppdrag som t ex att namnge tio olika växter och blommor och göra en reklamfilm om allemansrätten. Väl framme fick ni i era grupper laga mat på stormkök – nudlar, kyckling och wokgrönsaker. De grupper som lyckats lite bättre med sina uppdrag på vägen ut fick dessutom lite extra guldkant till maten såsom – minimajs, bambuskott och efterrätt i form av choklad. Vi pedagoger blev så imponerade av att ni trots regn och blåst höll humöret upp och gladeligen lagade mat och samarbetade tillsammans. Det var en härligt upplevelse som vi tar med oss – vi klarar mycket tillsammans!

I utvärderingen av Björnö fick ni bl a reflektera kring hur du planerade för en dag ute i naturen, vad du bidrog med i gruppen, hur det gick att laga mat på stormkök och att sammanfatta dagen med ett ord. Några av orden ni valde var; lärande, kreativt, kul, äventyr, stabilt, blött, spännande, lärorikt.

.

Kvällen och fredagen fortsatte sedan på en fantastisk kursgård. Stort tack till föräldragruppen som lagt ner mycket tid för att detta skulle bli av och tack Marie och Thomas för lånet av ert fantastiska ställe!

Veckan som kommer

Vanlig skolvecka enligt schema.

Övrig information

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Nu när vi är tillbaka i skolan igen är det viktigt att eleverna ska var noggranna och ansvarsfulla med att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom. För symtom mindre än 24 timmar gäller fortfarande två friska dagar hemma. Vid symtom längre än 24 timmar ska test bokas och elev stanna hemma tills negativ svar enligt FHM rekommendationer. Se vidare på skolsköterskan Judiths information på schoolsoft.

Samtycke kring namn- och fotopublicering
Alla vårdnadshavare har i Schoolsoft en nyhet angående namn- och fotopublicering av elever i våra veckobrev. Vi ber er ta del av informationen och inkomma med svar via Schoolsoftnyheten så snart ni har möjlighet.
Specialkost
Köket behöver få in speckost från samtliga elever som har detta förutom reda anmäld ‘Gluten Intolerans’.
Det gäller även önskan om vegetarisk kost för utflyktsplaneringen mm.
Ifylld blankett lämnas till kökpersonal via postfack ‘köket’ vid expeditionen eller i brevlådan utanför annexet.
Föräldramöte med mentorer v.41

Föräldramötet kommer att hållas digitalt via Google Meet. Vi återkommer med mera info.

SYV – föräldramöte v.45

Mötet med information inför gymnasiet kommer att hållas digitalt via Google Meet den 10 november 2021 kl.18.30.

Kontakt

Vi ha Personalrums-telefoner och utflyktsmobiler. Den personalrumstelefonen som finns till Ladan är: 08 586 313 14. Vanligtvis nås vi pedagoger och mentorer lättast via mailen.

Schema

Era scheman finns nu på SchoolSoft. Kom ihåg att det vanligtvis blir förändringar under första veckorna.

Värdesaker

Vi vill påminna er att ni inte bör ta med er värdesaker till skolan. Det ni tar med er till skolan måste ni själva ta hand om och ansvara för. Detta gäller även dyrbara kläder och skor. Skolan ansvarar inte för värdesaker som försvinner.

Nötallergi

Vi vill påminna er alla att det är total nötförbud på hela skolan. Extra viktigt att ni tar detta på allvar nu då vi har mycket känsliga (luftburen!) nötallergiker i Ladan. Detta gäller även det som har spår av nötter.

Uppdatera kontaktinfo på SchoolSoft

Vi ber alla föräldrar och elever kontrollera era uppgifter i SchoolSoft under “Min Profil”, så att de stämmer. Se till att all kontaktinformation är ifylld. Ni ändrar själva kontaktinformationen under “Min Profil” (telefon- och mobilnummer, e-post- och hemadresser, m.m).

Utvecklingssamtal 

Under vecka 39 kommer vi att genomföra utvecklingssamtal. De flesta av samtalen kommer att ske under utvecklingssamtalsdagen 29/9. Formerna och bokning för dessa ber vi att få återkomma om.

Kommunikationspolicy

Vi vill påminna er alla att vi har ett kommunikationspolicy på skolan. Läs igenom den så att ni vet vad som gäller på skolan.

kommunikationspolicy – lemshaga

Trevlig helg!

/Merkuriusteamet