Venus veckobrev v.47

Hej alla starkt lysande Venusar!

Nu är det verkligen mörkt ute och en riktigt passande aktivitet i mörkret är att beundra stjärnhimlen och reflektera lite över vad vi lärt om astronomi, över universums ofattbara ofantlighet och även över det mod våra astronauter visat när de begett sig långt bort ut i det okända. Veckan som kommer fortsätter vi i smågrupper med redovisningar av era astronomifördjupningar. Det är roligt att ta del av all fin respons och goda förbättringsförslag som de som redan hållit sina fina presentationer fått. Heja er!

I höstmörkret passar det extra bra med något litet tilltugg i mellisväg på förmiddagsrasten. Venusarna har öppnat upp Ladans cafe på förmiddagarna. Se mer på schoolsoft. Vi har här ett härligt gäng!

 

På NO:n fortsätter vi i raketens namn med att laborera om Tändsticksraketen. Uppgiften går ut på att planera, genomföra och utvärdera en laboration som förbättras i flera steg. Dessutom repeterar och tränar vi labsäkerhet, samarbete, reflektera och analysera i labrapport och har roligt tillsammans. Elda säkert är kul! Egna experiment som genomförs utomhus hemma uppmuntras! Filma gärna och ta med och visa!

 

 

På matten har vi avslutat taluppfattningen med ett prov som klassen genomförde med bravur. Venus är exceptionellt bra på att ladda och satsa och göra sitt allra bästa när det gäller. Då visar samtliga elever fin respekt för kamraters arbetsro. Resultat kommer när alla skrivit – restprovstid för de som missat måndag morgon 8.10 eller onsdag eftermiddag 15.00. Vi fortsätter matematiken med problemlösning, överslagsräkning i olika situationer samt enhetsomvandlingar. En uppgift vi gjort i skolan handlade om att först uppskatta och sedan överslagsberäkna antalet tegelpannor som takrenoveringen krävt.

   

 

  

En rekommenderad övning därhemma är att vid middagsbordet samtala kring och uppskatta och enhetsomvandla olika enheter.

Vad rymmer mjölkglaset? 2,5 dl – 25 cl – 250ml – 0,25l

Vad väger gurkan? 700g – 0,7 kg – 7hg

Gör det gärna som en liten tävling. Mät/väg och låt den som kom närmast få en liten belöning!

 

Må så gott i mörkret! Nästa helg blir det advent! Mys! /Mentorerna i Venus

 

Kommande händelser:

Workshop för Venus tisdag röd 26/11 och för Venus grön tisdag 3/12

Se mer info på schoolsoft och här nedanför.

Omvärldsdag med museibesök – onsdag 27/11. Alla elever har fått sitt förstahandsval av museum, grupper presenteras på måndagens mentorstid. Medtag: matsäck, dryck, frukt, räkna med att dagen pågår 08.00 – 15.30.

 

Visning och workshop i utställningen FABRIK
Välkomna till Gustavsbergs konsthall!

Alla klasser i ÅK 7 Värmdö är välkomna till konsthallen för ett spännande program i utställningen FABRIK under höstterminen 2019!

Höstens utställning FABRIK handlar om platser som har präglats av hantverksindustrier. Gustavsberg är en sådan plats. Konstnärerna i utställningen ställer frågor om vilka betydelser som arvet av fabriken har. Det kan handla om platsens historia, hantverkskunskaperna som fanns där och vad som händer i platsens förändring. Genom utställningen får alla sjuor en bredare förståelse för Gustavsbergs och Värmdös historia.

Konsthallens program för skolor syftar till ett roligt och meningsfullt möte med konst och konsthantverk. Besöket börjar med en visning som följs av en praktisk workshop. Workshopen anpassas efter utställningens tema och blir ett sätt att förstå genom att skapa själv. Se mer: www.gustavsbergskonsthall.se.

Venus veckobrev v.43

Hej alla lysande Venusar!

Nu är det äntligen dags för den första välbehövliga pausvilan – höstlovet! Ni har gjort en fenomenal första tid på högstadiet och kämpat bra med både att komma in i nya rutiner, lära känna nya lärare och kämpa framåt med skolarbete – däribland poddar om hjärnan, prov i geografi och raketuppskjutning med efterföljande prov i astronomi. Ni tar skolarbetet på allvar, anstränger er och gör ert bästa och når på så sätt fina resultat. Heja er! Ni har dessutom utvärderat halvterminen på en reflektionspromenad och många har mycket positiva saker att säga. Kul! Se nu till att ladda en massa positiv energi till sista delen av terminen – mys, vila, gör något roligt, läs en bra bok, umgås med familj och vänner.

Åhörarveckan

Många föräldrar passade på att komma och besöka oss på åhörarveckan, ca 13-14 i vardera klassen. Flest i Ladan och det är vi både glada och stolta över! Det är så värdefullt när ni kommer hit och tar del av vår verksamhet – dels för att lära känna varandra bättre, för att ha en gemensam grund för samtal kring skolan och även för att det blir så mycket lättare att be er föräldrar om hjälp när det då och då behövs extra vuxna. Tack alla för att ni kom! Hör gärna av er med synpunkter/tankar om ni inte hade möjlighet att ta det på plats.

NOTk under veckan

På tisdagsmorgonen sköt vi upp de PET-raketer vi byggt på NOTk. Det blev en lyckad tillställning med bubbelmingel, byggreflektion med självskattning, massor av pumpa pumpa pumpa, bejublade uppskjutningar och en hel del vattenstänk och skratt. Kylan ersattes dessutom av sol allt eftersom 🙂

Torsdagens prov i astronomi genomfördes i samma anda som vi tränat – experimentellt med flervalsfrågor digitalt på ipad i helklass i dubbelsal på grund av vikariebrist. Inledningsvis halvt kaos men när lugnet, instruktionerna, satsningen på att lyckas var på plats så genomförde ni alla Venusar provet med bravur (på bästa sätt). Resultat får ni efter lovet men det ser bra ut!

 

 

Matte

Vi närmar oss slutet av ett långt avsnitt om taluppfattning och har arbetat med primtal, uppdelning av tal i faktorer och avslutade veckan med en problemlösningsuppgift om “Akvarium för glada fiskar”. Det är glädjande att se hur ni elever glatt tar er an en svår uppgift och samarbetar på miniwhiteboards för att hitta fler och fler möjliga lösningar. Se några exempel här nedan.

Kommande viktiga datum

Omvärldsdag med museibesök 27/11 (val har gjorts av eleverna via länk)

Med önskan om ett fenomenalt mysigt härligt häxigt lov! /Venuspedagogerna

Veckobrev Venus v.40

Hej alla härliga Morgon- och Aftonstjärnor!

 

Som ni vet läser vi om rymden och astronomi på NO:n just nu. Venus kallas på många språk för både morgon- och aftonstjärna  just eftersom den lyser starkast på himlen näst efter Solen och Månen. Just så är det även med våra Venusar – ni lyser starkast! Heja er för ett totalt sett hejdundrande resultat i samarbete och sport på Lemshagaspelen som resulterade i en första- och en tredjeplats i högstadiets lagtävling.

Förutom att läsa om de olika planeterna på NO:n så har vi börjat prata om “Varför är kunskap om Universum värdefull för oss som bor på jorden?”. Skriv gärna dina egna tankar kring detta i kommentarsfältet. Vi har även skissat och påbörjat bygge av en Rymdraket byggd av PET-flaska. Tanken är att ha uppskjutning under vecka 43 då vi förhoppningsvis är extra många vuxna i skolan som kan hjälpa till.

På matten arbetar vi med tal och taluppfattning och här på bilderna kan ni se att kreativiteten flödar kring att hitta många möjliga lösningar och att uppmärksamma klasskamraters goda arbete med stjärnmarkeringar. Betingläxa (att träna minst två nivåspår per moment för att befästa kunskaper) skötte klassen som helhet mycket bra och flera av de som glömt kom i efterhand och redovisade sitt arbete. Heja er! Enda säkra vägen till ny kunskap är att lägga ner en god arbetsinsats, kämpa, träna och gärna samarbeta med andra. Samt såklart att fråga när man kör fast.

   

 

 

Vi har pratat en del under veckan om vikten av att respektera varandras saker då det på sistone gömts saker “på skoj” och lånats saker utan att fråga. Det är ALDRIG ROLIGT för den som tvingas leta efter skor, hörlurar, penna eller ipad. Så en extra påminnelse om det. Dessutom måste flera av eleverna bli bättre på att ha med rätt material, även penna, till lektionerna. Se i schoolsoft om detta gäller dig!

 

Kommande händelser/kom-ihåg:

För läxor/prov – se schoolsoft

Tisdag 8/10 – Venus grön – Livskunskap i Ingarö kyrka

Tisdag 8/10 – Venus röd – ta med tom PET-flaska

Tis v. 42 15/10 – Orienteringsdag för Ladan i Hellasgården

Vecka 43 – Åhörarvecka för alla föräldrar. Schema för anmälan kommer på schoolsoft.

LPP Tal och taluppfattning

LPP Tal och taluppfattning

Ansvarig/Ansvariga lärare: Malin Björn

Klass: Venus år 7

När, under vilka veckor? v 35-47

Vad?

Vi kommer repetera och befästa grundläggande kunskaper om tal och räknemetoder. Mycket av det som vi ska arbeta med har ni mött tidigare, men erfarenheten visar att det behövs ordentlig repetition av grundläggande moment för att klara kommande delar i matematiken och att ha bra användbara verktyg för de fyra räknesätten.

Frågeställning och följdfrågor

 • Vad är positionssystemet? Kan du använda och förstå det när du multiplicerar/dividerar med 10, 100, 1000?
 • Är du säker på de fyra räknesätten? Vilka användbara och effektiva metoder finns? Kan du och använder du med säkerhet bra skriftliga räknemetoder?
 • Vilka är sambanden mellan räknesätten?
 • Hur gör man när man multiplicerar och dividerar med tal mellan 0 och 1? Är du helt säker på det och kan förklara varför tex att en multiplikation kan ge en mindre produkt eller att kvoten av en division kan bli större än det tal man utgick från? Vilka smarta strategier kan man använda?
 • Vilka olika metoder finns? Vilken passar mig?
 • Vilka innebär prioriteringsreglerna?
 • Vad innebär begreppen udda tal, jämna tal, sammansatta tal, primtal och delbarhet?
 • Vilka är våra avrundningsregler och hur överslagsräknar vi?
 • Kan du lösa problem som är kopplade till tal och taluppfattning?

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte – förmågor

 • Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll från kursplanen

Taluppfattning och tals användning

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Du kommer få bedömningar i följande förmågor: Problemlösning, Metod och Kommunikation. Tanken är att ha fler kortare bedömningstillfällen som komplement till avslutande prov.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att varva genomgångar, diskussioner och ”starters” som vi löser gemensamt och pratar med varandra om. Vi kommer  att arbeta med uppgifter på olika nivåer utifrån elevens individuella förmåga. 

Vi kommer att se hur innehållet är kopplat till historia och samhället: Hur används denna matematik i samhället? Hur såg räknemetoderna ut förr? Hur ser de ut i andra länder? Vilken metod passar mig bäst?

Läxa kommer vara en betingläxa – att ligga i fas i planeringen varje vecka. Det är viktigt att du tar ansvar och följer tidsplanen kring hur mycket och vad du räknar på varje kapitel. Det är bra att repetera multiplikationstabellerna på egen hand under tiden också. Detta kan man med fördel göra på ipad.

För att utvecklas och lära så mycket som möjligt är det värdefullt att vara aktiv i gemensamma uppgifter och att träna mycket och på rätt nivå.

 • Några elever arbetar i en skriva-direkt-i bok som ersätter nivå ett och halva två. Det motsvarar E – lättare C-nivå. Därefter fortsätter man om man i huvudboken.
 • Nivå ett och två motsvarar kunskapskrav på E – C-nivå.
 • Nivå två – tre motsvarar kunskapskraven på C – A-nivå. Det finns dessutom fördjupningsuppgifter att välja på A-nivå.
 • För alla gäller att säkerhet i multiplikationstabellerna 1-10 kommer att underlätta arbetet i matematik avsevärt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Samtal och diskussioner där eleverna får berätta hur de tänkt och resonerar. Exit-tickets. Större reflektionsuppgifter och arbetsblad som lämnas in. Skriftligt prov v. 45 efter avslutat kapitel.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vecka Vad Tränings- beting Extra
35 Siffror och tal – taluppfattning och tals värde

Uppstarts-kahoot

Storleksordna tal

Tallinje

Spel “Algebrakapplöpning”

Flytta positioner – gemensam talövning

Två spår på kap 2.1
36 Multiplicera med 10, 100, 1000

Rörelselek “Hoppa positioner”

Två spår på kap 2.2

Arbetsblad 

Problem, resonemang, kommunikation” s. 66-67
37 Addition och subtraktion

Begreppen

Decimaltal

Två spår på kap 2.3

Arbetsblad 2.3 Addition och subtraktion med huvudräkning

Utmanings- uppgifter
38 Studiebesök + Lemshagaspel

Intro “Multiplikation och division” – hitta egna siffror som passar med olika regler

Spel “Först till 1000,…)

Utmanings- uppgifter
39 Multiplikation och division

Fyra olika sätt att räkna multiplikation + reflektion

Multiplicera för förändring – med rektanglar

Två spår på kap 2.4

Arbetsblad 2.4B Multiplikation algoritm minst fem uppg.

40 Multiplicera med tal mellan 0 och 1

Divisionsalgoritmer

Film om mult. och div. med tal mellan 0 och 1

Två spår på kap 2.5

2.4C Divisions algoritm

2.4D Välj vilket räknesätt som passar

Magisk triangel och kvadrat
41 Prioriteringsregler Prioriteringsregler

Vad beskriver uttrycket – vad har köpts?

Förändra med parenteser

Två spår på kap 2.6 Max och min med parenteser
42 Primtal och faktorisering 

Vad är ett primtal?

Hur gör man primtalsfaktorisering?

Faktorträd på tre nivåer

Ett spår på kap 2.7
43 Forts. Primtalsfaktorisering

Akvariet för glada fiskar – problemlösningsuppgift

Akvariet för glada fiskar – Primtalsfaktorisera

Problemlösning Problem, resonemang och kommunikation s. 66-67
44 höstlov
45 Avrundningsregler och överslagsräkning

Begreppstest kap 2

Fyra-räknesätt – metodrepetition (exempel samt filmer se ss-läxa)

Träna minst 7 uppgifter per spår 2.8 och 2.9 Problem, resonemang och kommunikation s. 66-67

Hög Höjd s. 73-75

46 Vi har gjort begreppstest samt erbjudit kapiteltest. Då har eleverna fått ett “recept” på vilka uppgifter de behöver träna i Baslägret s.70-72.

Generell träningsanvisning i PRIO:

E-nivåträning: Basläger s.70-72

C-nivåträning: Träna någon uppgift på spår 2-3 på varje avsnitt 2.1 – 2.8

A-nivåträning: “Höghöjd” s. 73-75.

Vi genomför dessutom två olika digitala träningstest i skolan (se schoolsoft för kodnycklar) och går igenom/repeterar gamla uppgifter.

Träna inför matteprov

Kap 2 Kapiteltest och facit-recept på basträning samt Basläger s.70-72

 

Kap 2 Hög höjd

 

 

Hög Höjd s. 73-75
47 Matteprov kap 2

Provet kommer att vara uppdelat i en E-C-del och en C-A-del där vissa uppgifter är gemensamma. Eleven väljer med stöd ett av proven.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbetssätt- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet – nivå på innehåll och utformning, tillsammans med eleverna.

 

Venus veckobrev v.37

Hej alla goa Venusar med familjer!

Nu är vi verkligen igång på riktigt! Härligt engagerat och intresserat skolarbete i veckan, genomtänkta redovisningar och full förberedelse inför höstens utvecklingssamtal. Heja! 

För att ni föräldrar ska kunna ta större del av era barns fina prestationer och goda samarbete vill vi bjuda in er lite extra under vecka 43. Då välkomnar vi er vårdnadshavare till skolan att ta del av en lektion, en halvdag eller varför inte en hel skoldag med lunch i matsalen? Vi kommer att ladda med intressanta lektioner, aktiva skolbarn och kaffe och te. Välkomna!

Matte och NO

På matten arbetar vi med tal, stora och små och har bland annat tränat multiplikation och division med 10, 100, 1000 och 0,1, 0,01 och 0,001 på olika sätt, bland annat med en härlig aktiv hoppa-steg-aktivitet. Det som sitter i kroppen brukar fastna i hjärnbarken och syre in främjar lärande. Om detta har klassen pratat massor på svenskan. Vi har även försökt hitta så kluriga sätt som möjligt att representera 0,5. Dessutom har några elever utmanats av “Hur många tresiffriga tal utan siffran tre finns det egentligen?” Här två helt olika metoder men som kommit fram till samma svar.

 

 

 

På NO:n har vi kokat överlevnadssoppa på ätliga växter från naturen som en del i överlevnadstemat samtidigt som vi diskuterar klimatsmart mat. Vi har även ritat planscher och påbörjat muntliga redovisningar av texter på temat “Amazonas brinner – hur påverkar det oss?”. Här nedan två exempel på elevernas argument:

“Dom säger att världens lunga brinner för att Amazonas regnskog gör väldigt mycket syre, det är alla träd och buskar som gör syret. Nu när det brinner dör skogen och då får vi mindre syre. Det påverkar att man kan inte andas lika lätt och då orkar man inte lika mycket. Det kallas fotosyntes.” – Leo

“Detta kan också leda till att djur som är fridlysta i regnskogen dör som gör att fler arter kan försvinna, en följd till detta är forskarna som har letat efter fridlysta djur inte kan forska mer på grund av att arterna så småningom om dör ut. Det finns djur som äter andra djur vilket skulle leda till att det djur som äter djuren som har dött kommer inte klara sig för att dem får ingen mat. Detta leder till att hela näringskedjan kommer påverkas detta vilket gör att det kommer bli färre och färre djur i Amazonas.” – Emilia

Vi har även börjat nosa på Rymden och förbereder vårt möte med Christer Fuglesang med fakta om satelliter och rymdstationer och med funderingar kring “Vad behöver man göra/ordna om man ska överleva i rymden i ett år?” Idéerna flödar!

 

 

 

 

 

 

 

Några påminnelser:

Tänk på att komma i tid! Det har varit lite si och så på flera håll. Alla kan ta fel någon gång men att ofta komma sent efter lunch, raster eller på morgonen påverkar både den egna och andras undervisning.

Vi vill vi även påminna om att vi önskar att alla elever duschar efter idrottslektionerna! Viktigt ur hygiensynpunkt.

 

Inför kommande vecka:

Tisdag 17/9 Studiebesök Tekniska. OBS samling 7.35 – se schoolsoft. Förstärk gärna lunchen med en smörgås eller frukt. Glöm inte godkänna att era barn deltar i en intervju.

Onsdag 18/9 Lemshagaspelen – friidrottsdag – se bifogad inbjudan. Lemshagaspelen 2019 OBS! Kom ombytt, ta med nyttig matsäck, vattenflaska och att samlingstid är 9.40.

Inför utvecklingssamtal v.39 – fyll gärna i en liten utvärdering och ev frågor att ta upp i schoolsoft. Eleverna förbereder en presentation i skolan. Prata gärna om skola, både vad som är positivt och förbättringsområden och möjliga mål att sikta mot hemma innan mötet.

 

Med önskan om en bra vecka! /Venusteamet

LPP Överlevnad – på Tellus och i Vintergatan

Överlevnad – på Tellus och i Vintergatan

 

Projekt i Venus år 7 v.35 – 48

Ansvarig: Malin Björn

Ämnesövergripande projekt i NOTk, främst fysik och teknik, delvis biologi.

 

Frågeställningar:

*Hur påverkar bränderna i Amazonas vår överlevnad? (fotosyntes, cellandning, klimatförändringar)

*Vad krävs för att klara sig i rymden på ett rymdskepp? (ekologi – samspel, näringskedjor, energi)

*Hur vet vi det vi känner till om Universum? Vad trodde man förr? (vetenskapshistoria)

*Vilka himlakroppar stöter vi på i rymden? (astronomi)

*Vad säger stjärnorna? (astrologi)

*Vilka farkoster finns i rymden? (från satelliter till rymdskepp)

*Hur fungerar en raket? Raketmotor? (energiomvandlingar, fasomvandlingar, reaktioner)

*Hur kan vi förbättra en laboration i flera steg och dokumentera arbetet utförligt?

*Hur kan kunskap i naturvetenskap hjälpa i en överlevnadssituation?

Förankring i kursplanerna (Lgr11): (se sist i detta dokument)

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att genomföra flera olika gruppdiskussioner, undersökningar/experiment och praktiska byggmoment och utvärdera dessa. För att söka kunskap kommer vi se film, läsa, svara på frågor, söka fakta och presentera vad vi tror, tänker och tycker för varandra. Vi kommer spela begreppsspel och göra planscher tillsammans. Det blir mycket arbete parvis och i grupp. I slutet genomför vi ett gemensamt bygge och en större avslutande laboration som kräver noggranna observationer, utförlig dokumentation och rapportskrivning. 

 

Arbetsuppgifter: 

(använd gärna denna som en checklista – har du deltagit på allt?)

 • Plansch med fotosyntes, cellandning med Amazonas bränder i centrum (v.35-36)
 • Argumenterande text om brändernas påverkan, muntlig presentation (v.36-39)
 • Överlevnadssoppa – laboration med självskattning och muntlig redovisning (v.36)
 • Arbete i Gleerups Fysik med astronomifrågor (v.37 – 39)
 • Raketbygge av PET-flaska – laboration  (v.40-43) PET-raketbygge instruktion med matris
 • Vår rymdfärd – gemensam plansch 

Att plugga begrepp inför prov: (v.43)

 

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleverna kommer att få visa sina kunskaper genom olika typer av dokumentation och via diskussioner och samtal samt praktiskt arbete med sina klasskamrater. Bedömningen kommer att ske både i det praktiska samarbetet i gruppen och i diskussioner, i den enskilda dokumentationen och i flera mindre bedömda deluppgifter och kunskapskontroller/läxförhör. Vi tränar på att bedöma vad och hur uppgifter bedöms med olika matriser för självskattning. 

 

Vi tränar på att hålla muntliga framföranden och på att skriva labrapport där vi ger varandra konstruktiv respons utifrån två stjärnor och en önskan. Vi avslutar arbetet om rymden med en labrapport som skrivs enskilt om tändsticksraketen och arbetet med astronomi med en bildspelsredovisning. Detta leder till en sammanfattad normativ bedömning under arbetets gång.

 

Bedömda uppgifter:

Kontinuerligt i flera mindre lektionsuppgifter, tillsammans med eleverna. Muntlig presentation. Begreppsförhör – prov. Kahoot-frågor om säkerhet vid lab. Laborationsrapportinlämning.

 

Exempel på några matriser:

 

Matris till uppgiften Koka överlevnadssoppa, från Lgr11:

 

Omskriven så att eleven kan förstå vad och hur:

Matris till uppgiften Amazonas brinner, Från Lgr11:

Skriven så vi kan bedöma uppgiften tillsammans:

Sammanhang och aktualitet:

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som en viktig del i denna utveckling, vi lär av varandra. Vi vill ge eleverna flera ingångar i ämnet så alla får en möjlighet att lyckas utifrån sina egna behov. Tanken är att uppgifterna som eleverna gör ska ha låg tröskel men högt i tak. Så långt det är möjligt ska det gå vara kreativ inom uppgifternas ramar, för att väcka lust att lära. Vi använder oss av Visible Thinking-rutiner för att synliggöra elevernas eget lärande i projektet. Vi knyter an faktakunskaper i projektet till aktuella företeelser i vår närmiljö. 

 

Utvärdering:

Tillsammans med eleverna, kontinuerligt under projektet samt efter avslutat projekt.

 

Förankring i kursplanerna (Lgr11):

 

Allmänt – Genom undervisningen i ämnena (fysik, biologi och teknik) ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
 • använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • göra enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Centralt innehåll i projektet:

NOTk

 • Använda kunskaper i fysik och biologi och teknik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Genomföra systematiska undersökningar i fysik och biologi och teknik.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sambandet mellan undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik och biologi.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till NOTk, såväl i digitala som i andra medier.

Biologi

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Fysik

 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. 
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.

Teknik

 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.