Mars veckobrev v 6

Marsianer!

Ni är oerhört flitiga i skolan just nu. Det är mycket skrivande som står på agendan, i flera ämnen men inga sura miner för det. Vi kan till och med ha våra mastodontlektioner som är på 1 h 45 min utan att ta paus. Oerhört imponerande! Fortsätt på detta sätt, vi kommer så långt och uppnår så mycket inom våra ämnen just nu!

En lite uppdatering i några av våra ämnen om vad vi jobbar med.

Svenska

Vi arbetar för fullt med vår tidning. Det skapas annonser, reklam, nyheter, sport, insändare, ekonomi ja allt som finns i en “riktig” tidning. Det är jättekul att göra detta område med er då ni är så ivriga, villiga och intresserade. Ska bli kul att få visa upp vår färdiga tidning. Alla som väntar på något gott… det kommer på skolans dag!

NO

Här är det istället arbete om kroppen som står i fokus. Just nu ska vi vara färdiga med att samla in fakta om våra 4 frågor för att kunna skriva vår egen broschyr. Broschyrarbetet har ni två lektioner till på er att få till. Hela vårt arbete har sett ut som så att vi haft expertbesök, föreläsningar, museibesök, faktasamlande som kommer att mynna ut i en broschyr och en redovisning i from av “fråga doktorn” där alla elever ska få vara expert inom det område som man arbetat med.

SO

Judendomen är den religion som står i fokus inom SO just nu. Även här är det att söka och få fakta och kunskaper. Vad är rabbin, Tora osv.

Matte

Inom matten är det division och multiplikation med decimaltal som det jobbas med för fullt.

Engelska

I engelskan är det engelsktalande länder som det fokuseras på. Det är ett grupparbete där alla grupper har fått olika länder att arbeta med som England, Irland, Skottland, USA osv. Eleverna ska skriva en sida och en keynotepresentation med intressant fakta om just det land gruppen har.

Kommande:

V 8 tis ev. skridsko på fm (beror på isen)
V9 Sportlov (lediga)
V 10 tis ev. skridsko på fm (beror på isen)

Ha en trevlig helg

Ayla, Camilla, Krister och Marie

Tidning

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? 4- 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad är en dagstidning?
 • Vad är en kvällstidning?
 • Vad är skillnaden och likheterna mellan dagstidningar och kvällstidningar?
 • Vilka olika delar finns det i en artikel?
 • Vilka olika delar kan det finns i en tidning?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
Förankring i kursplanens syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll från kursplanen
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälpav digitala verktyg.
 • Språketsstrukturmedmeningsbyggnad,huvudsatser,bisatser,stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form.
 • Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att ha en introduktion kring hur en tidning är uppbygd. Sedan kommer vi att gå vidare med att skriva och driva vår egen tidning.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetet med tidningen och genom den slutgiltiga tidningen.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 4- Introduktion+ val av vad man ska skriva om+ eget skrivande
V 5- Eget skrivande
V 6-

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Källkritik

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? V 3

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad är källkritik?
 • Hur kan vi veta och fundera vad som är sant eller falskt?
 • Vad är skillnad på fakta och värdering?
 • Hur kan vi veta vad syftet är?
 • Vem säger vad?
Övergripande mål från LGR11 2.2
  • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
Förankring i kursplanens syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
Centralt innehåll från kursplanen

Informationssökning och källkritik

• Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

• Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
7 – Eleven kan söka… Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutveckladeresonemang om informationens användbarhet.
8 – Sammanställningarna innehåller… Sammanställningarna innehåller enklabeskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Sammanställningarna innehåller utveckladebeskrivningar, egna formuleringar och relativt godanvändning av ämnesspecifika ord och begrepp. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genom lärarledda lektioner, enskilt arbete, diskussioner.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske genom en sambedömning mellan svenska och SO senare under terminen när vi arbetat både med detta i svenska (lite i NO) och i SO.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Att vara källkritisk är alltid aktuellt. Vi behöver fundera på vem som säger något, varför, vad de är ute efter. Det blir ett ämne som är mer och mer aktuellt kanske också nu när det diskuteras och pratas mycket kring begreppet “fake news” i olika sammanhang som nyheter.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
 • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
 • … ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
 • Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet
 • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Veckobrev v 3

MARSIANER!!

 

Äntligen är skolan tillbaka med full snurr med en hel vecka och vi har hunnit med massor.

Inom NO har vi fortsatt med kroppen. Vi har nu gått igenom lungor/näsa/andning, ögat och skelett. Vi har fått reda på vad diafragma är och varför vi hickar och gäspar. Vi har pratat om ögat och hur det kommer sig att vi ser (ögat och hjärnan samarbetar) samt hur ljud bildas. Genom en stämgaffel fick vi både höra och “känna” hur ljud skapas, hur det vibrerar.

I svenska har hela klassen jobbat med källkritik. Vi har funderat kring vad källkritik är (kan vi lita på källan), vad är trovärdig, vad är sant eller falskt. Vi har jobbat både i helklass och enskilt. Vi har haft många diskussioner kring äkthet, vad man får säga men också kring begreppet fake news.

I idrotten har vi under veckan haft lektioner i innebandy vilket avrundades med Fair Play Cup under torsdagen. Det är en innebandyturnering mellan åk 4-6. Under matcherna räknas poängen (målen) men det finaste man kan vinna under denna dag är just pokalen för Fair Play eller schysst spel. Detta får man genom att man peppar både laget och motståndarna, att man visar sig vara både en god vinnare och en god förlorare. Under dagen såg vi Mars som hade hejaramsor som både hejade på sig själva, Mars, men varvades med hejaramsor som peppade motståndarlaget och alla andra. Jag hörde till och med en elev som tog bollen (på ett schysst sätt) men ändå sa förlåt till motståndaren när klubban stötte till motståndarens klubba.

Snacka om stolta lärare när det sedan visade sig att Mars flickor och pojkar just vann pokalen för Fair Play. WOW vi är så galet stolta och imponerade!!

På rasterna ser vi mycket lek och aktivitet vilket är så kul. Det spelas mycket pingis, leker lekar och byggande av kojan.

Håll koll nu på läxor som börjar komma in på Schoolsoft. Läxan i engelska är mellan dagarna:

grön: måndag- måndag

röd: fredag- fredag

Kommande:

27/1 Utvecklingssamtal fm (lektioner börjar först 10:30).
29/1 Utvecklingssamtal (inga vanliga lektioner, klubben eller hemma)
30/1 Allaktivitetsdag
7/2 Skolbio

11/3 Föräldramöte 18-19

Ladda nu batterierna i helgen så ses vi igen på måndag

Ayla, Camilla, Krister och Marie

Mars veckobrev v50

Marsianer

Då är det bara en vecka kvar i skolan innan en välbehövligt jullov. Höstterminen har verkligen gått fort!

Expertbesök av Leena

Under tisdagen fick eleverna i Mars ytterligare ett expertbesök, denna gång av en leg. psykoterapeut och leg. sjuksköterska inom vårt arbete med kroppen. Leena berättade för oss vad vi människor mår bra av och hur vi fungerar när vi träffar en person, fysiskt (tal, doft, syn, hörsel) till skillnad från när vi pratar och är med en skärm.

Leena föreläste för oss där hon bland annat pratade om skärmar “på gott och ont” där eleverna lyssnade till lite extra.

Eleverna fick också testa på praktiska lekar, som att twista under några minuter. Här talade Leena om dopaminduschar i kroppen som man till exempel får av att dansa och röra på sig, samtidigt fick vi reda på hur mycket större det är än när man använder sin mobil.

Tack snälla Leena för att du kom till oss i Mars och delgav många tänkvärda tankar och kunskaper!

Luciafirande på Lemshaga

Veckan som kommer

Måndag: Vanlig dag enligt schema. Det som blir annorlunda denna dag är eftermiddagen mellan ca 12:30 och 13:15 då vi ska gå till våra fadderbarn i Pluto.

Tisdag: Vi åker till Naturhistoriska riksmuseet. Dagen är mellan 8:20- ca 14:00. Vi samlas denna dag utanför Storgården vid Eken kl 8:20. Alla elever behöver ha med sig matsäck denna dag. Ni får också ta med sig fika. Vi har pratar om förnuftighet i mängden… Ni får också ta med er er mobiltelefon denna dag. Både för att kunna samla fakta på (ex. skriva i anteckningar om man inte vill ha med sig ett anteckningsblock) och att fotografera. Vi har bytt nummer med varandra till klasstelefonen då det är en fri dag att gå själv på museet och samla information om sin kroppsdel, kan därför vara skönt att veta att man kan nå varandra. Vi kommer att sluta på bussen tillbaka från Slussen. De elever som vill får då åka vidare hem direkt och behöver inte följa med tillbaka till skolan. Ni som ska till Klubben följer med oss lärare dit.

Onsdag: Schema som vanligt med vanliga lektioner på fm. Vi äter också skolans fantastiska julbord denna dag! Vi går efter schemat även eftermiddag men då har ni lektioner tillsammans med Krister och Marie så vi städar och plockar undan.

Torsdag: Dag mellan 8:20- 14:00. Vi har en mysdag tillsammans. Hela klassen är tillsammans hela dagen med Camilla, Krister och Marie. När skoldagen slutar (14:00) hinner ni som ska, hem för att sedan träffas i Gustavsbergs kyrka för skolavslutning kl 16:00. I kyrkan sitter alla vi i klassen tillsammans. Denna”kväll” är obligatorisk. Om det är någon som behöver hjälp via Klubben att komma till skolavslutningen mailar ni er mentor. Klubben stänger senast 15:30 denna dag. 

Information från klassföräldrarna:

Dags för Mars Julbasar vid avslutningen i kyrkan den 19 december.
Vi ska ta om hand ca 450 barn och deras familjer/anhöriga. Julbasaren ska vara iordningställd vid kyrkan för att kunna köra igång kl.15.00. Vi packar ihop ca 18.40.

Det här är ett gyllene tillfälle för vår klass att fylla på klasskassan rejält inför Ängsholmen.
Låt oss alla hjälpa till!

Vi ska sälja fika och lotter, samt ha försäljning av påsar med bakat.

Barnen
– så många som möjligt får gärna finnas med vid Julbasaren hela eftermiddagen. De hjälper till att sälja fika och lotter.
Föräldrarna
– ni ansvarar för den tid ni skrivit upp er på. Men det saknas fortfarande bemanning på några pass. Gå in i och skriv upp er där det finns luckor i schemat.
Därutöver behövs det också hjälp av några fler föräldrar med att ställa iordning basaren; dvs. bord, belysning, skyltar etc. (kl. 14.00), att packa ihop allt (kl. 18.30) och några allt-i-allo som finns till hands löpande.

Praktiska ting

· Alla som ska leverera utrustning till kyrkan (sladdar, belysning, kaffekokare, skyltar, lotterivinster, musik etc etc.) behöver köra dit det. Kom med det till kyrkan mellan till ca 14.00-15.00.
· Fika/korv som äts på plats vid kyrkan köps in. Men, alla familjer behöver ta med nåt bakat till att sälja i förpackade påsar för besökarna att ta med sig hem. Ca 20/25 kr per påse. Lägg i lagom stora påsar. Kom ihåg att märka påsarna med innehåll (nötter, glutenfritt etc.)

Vi saknar

· Mer belysning (ljusslingor o d)
· Skarvsladdar för utomhusbruk (många och långa)
· Enklare lotterivinster saknas helt. Gärna ”enklare” småsaker. Vi har några förstapriser :o)
· Musikmöjlighet
· Vatten (dunkar/flaskor till kaffe- och korvkokning)
· Bemanning!!

Om ni har några frågor, maila oss.
Hälsningar, Planeringsgruppen

Åsa Tornberg (asatornberg@gmail.com) 
Nasim Mir (nasim_mir@hotmail.com) 
Maria Wetterdal (mariawetterdal@hotmail.com) 
Jenny Nevala (jknjeny@hotmail.com) 
Linda Hellström (lindahhellstrom@gmail.com)

Ha en superhärlig helg!

Ayla, Camilla, Krister och Marie

Kroppen

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? V 46-

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur kan vi vara unika?
 • Vad är DNA?
 • Hur är en cell uppbyggd?
 • Hur fungerar hjärnan, hjärtat?
 • Vilka olika delar finns det i kroppen?
 • Vad består en människa av?
 • Vad trodde man förr om kroppen?
Övergripande mål från LGR11 2.2

• Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
• Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
• Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
• Kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
• Har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
• Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande,

Förankring i kursplanens syfte

SYFTE: Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper ombiologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva
och naturen.

Centralt innehåll från kursplanen

Centralt innehåll åk 4-6 Kropp/hälsa
• Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
• Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?
 • Teorigenomgångar tillsammans.
 • Expertbesök.
 • Enkla fältstudier och experiment. Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi och kemi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under lektioner, genom ett eget arbete där eleverna ska skapa en egen informationsbroschyr, genom en redovisning.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 46- Introduktion kroppen + rita kroppen utifrån eget minne + göra skelett av pinnar
V 47- Alla unika (fingeravtryck)
V 48- DNA + celler + expertbesök av Anna, forskare Lunds Universitet
V 49- Hjärnan + nerver
V 50- Expertbesök Leena, psykolog + hjärtat
V 51- Museibesök om kroppen
V 2- Hjärnan + hjärtat
V 3- Lungor + ögat + örat
V 4- Lever+  njurar+ hud+ muskler + magen
V 5- Eget arbete

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet