Vardagskemi

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? V 20- 22

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Var kan vi hitta kemin i vår vardag?
 • Vad är en farosymbol?
 • Ser märkningen på kemikalier likadana ut över världen?
 • Vad betyder egentligen syror, neutraler och baser?
 • Hur kan vi se vad som är surt, neutralt eller basiskt?
 • Har mat något med kemi att göra?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Centralt innehåll från kursplanen

Kemin i naturen:

 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Kemin i vardagen och samhället:

 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Kemins metoder och arbetssätt:

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
4 – Eleven kan genomföra… Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formuleraenkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formuleraenkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
5 – I arbetet använder eleven utrustning… I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligtsätt. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

7 – Dessutom gör eleven… Dessutom gör eleven enkladokumentationer av sina undersökningar i text och bild. Dessutom gör eleven utveckladedokumentationer av sina undersökningar i text och bild. Dessutom gör eleven välutveckladedokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
8 – Eleven har Eleven har grundläggandekunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel påoch beskriva dessa med vissanvändning av kemins begrepp. Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp. Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med godanvändning av kemins begrepp.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genom diskussioner, lärarledda lektioner och laborationer.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom diskussioner och våra laborationer.

Veckobrev v 22

Marsianer

Beakta färgen. Det var det närmaste jag kunde komma den neutrala skalan när vi pratar om pH värde. Veckan har gått mycket i kemins tecken. Vi har jobbat och pratat om vardagskemi. Vi har pratat om surt, basiskt och neutralt. Vi har också gått igenom farosymboler, vad de står för, varför vi har dem och sedan gjorde vi olika laborationer. Så kul att göra det med er och många uttryckte det med att det var de roligaste lektionerna någonsin. Jag blev lite glad och stolt!!

Fast vi började veckan med en joggingtur till Södersved på idrotten och ville man kunde man även få bada… och ja ni är lite tokiga, det var enligt mig kallt i vattnet 🙂

Vardagskemi

Denna vecka hade vi mycket fokus på laboration och när vi laborerade vad det med hjälp av rödkålssaft. Detta var en uppgift som gick ut på att eleverna skulle få fram regnbågens alla färger med hjälp av rödkålsindikator, detta då rödkål är neutralt. Alla de olika färgerna fick de fram med hjälp av vardagliga produkter vi har och använder hemma. Eleverna fick testa bakpulver, citronextrakt, socker, salt, ättika, vinäger, tvättmedel och mycket annat. Syftet med uppgiften var att få reda på vilka ämnen som var sura, neutrala och basiska samt vilka färger det ger.

Det var många som ville ha “receptet” på att göra rödkålsindikator för att fortsätta laborationen hemma så här kommer det:

Rödkål
Vatten
Kastrull

 1. Grovhacka rödkålen och lägg i en kastrull.
 2. Täck med vatten, precis så det går över (täcker) rödkålen.
 3. Koka i ca 15 min.
 4. Sila av rödkålen och spara vätskan.
 5. Det är denna vätska som blir kvara av koket som användes till laborationen.

Lycka till med era laborationer hemma!!

Kommande vecka, v 23:

Under den kommande veckan kommer vi att ha schemabrytande hela veckan. Det innebär att vi inte har några vanliga lektioner utan vi kommer att vara tillsammans i klassen och göra lite olika saker. Vad vi ska göra kan ni se nedan.

Måndag:

9:30-14:00

På förmiddagen startar vi med mentorstid och därefter idrott för båda klasserna. Ni behöver ha med er idrottskläder denna dag för att kunna vara ute i. På eftermiddagen kommer vi att vara tillsammans i båda klasserna och spela brännboll. Vi kommer att äta på skolan denna dag.

Tisdag: Björnö naturreservat

Vi träffas där kl 8:45 på den stora grusparkeringen. Ni får alltså ta er dit själva. Åker ni buss kan ni ta buss nr 429 som är framme vid Björnö sandar kl 8:19 och sedan gå därifrån till Björnö naturreservat. Om det är någon som vill åka tillsammans med oss lärare från skolan får ni maila oss. Om vi inte hört av er antar vi att vi ses där.

Vi kommer att vandra runt på Björnö och sedan stanna till vid Ramsviken för lunch och för bad om någon elev vill bada. Denna dag behöver ni ta med er matsäck. Ni får även tar med er fika denna dag om ni skulle vilja det och badkläder om ni får lust till att bada.

Dagen slutar där (Björnö) vid stora parkeringen kl 13:40. Bussen går från hållplats Björnö naturreservat kl 14:09.

Onsdag:

9:00-14:00 Wild Kids.

Denna dag är vi återigen på skolan och kommer att ha nya gruppövningar i form av ett tema “Wild Kids”. Denna dag är det bra att ha kläder ni kan röra er i (tänk idrottskläder) samt att vara ute i. Ni kanske kommer att bli blöta så ett ombyte med kan vara att rekommendera. Vi kommer att äta på skolan.

Torsdag:

9:00-14:00 Förberedande inför Tellus avslutningslunch.

Vi har en tradition på Lemshaga att vi uppmärksammar åk 6 som går ut mellanstadiet. Det är då årskurs 5 ansvar att fixa och ställa i ordning för denna lunch. Pynta, göra fin och så vidare. Under torsdagen kommer vi att förbereda för avslutningslunchen som sker för årskurs 6. Denna dag äter vi på skolan.

Fredag:

9:00-14:00 fixa iordning för Tellus avslutningslunch.

Vi kommer att ställa i ordning allt inför Tellus avslutningslunch samt att plocka undan när de är färdiga. Vi äter på skolan

Sista skolveckan, v 24:

Måndagen kommer vi att vara på skolan och städa, plocka undan i våra nuvarande klassrum och förbereda oss för att flytta till Lillgården.

Tisdagen är klassens dag. Vad vi gör denna dag återkommer vi med.

Onsdagen= skolavslutning.

Skolavslutning 10/6

Skolavslutningen pågår mellan 9:00 och 10:30 i klassrummen. Då Corona fortfarande är kvar i Sverige kommer vi inte att ha vår traditionella avslutning ute i amfiteatern tillsammans med alla klasser och föräldrar utan vi kommer enbart att vara lärare och elever i klassen tillsammans.

Om ni är i behov av fritidsverksamhet före och/eller efter skolan skriver ni i det på Schoosloft. Är ni inte i behov av fritids skriver ni i endast avslutning så vet vi vilka elever som ska vara kvar här på skolan.

Ha en härlig helg så ses vi i nästa vecka

Ayla, Krister och Marie

Veckobrev v 18

Marsianer!

Sista veckan i april är avklarat och vi avslutar april med en kort vecka.

Textilslöjd

Hej 
Förra veckan fanns ett bildspel från en av textilgrupperna med här i veckobrevet. Här kommer nästa gäng.
Ännu fler sköna och unika Fulmonster.  
Genom att vi benämner det fulmonster släpps mer kreativitet loss, vi fastnar inte i “snygghetsfällan”, det är tankeväckande och befriande. Efter avslutat arbete har de fått berätta några rader om sin figur och dess egenskaper. De blir riktigt sköna typer, ibland lite hemska och ibland lustiga historier. I denna grupp fanns många som hade med den tid vi lever i att göra…
Nu jobbar vi med våra slöjdpåsar och sen vår virkning till sommaren är här.
Hälsningar från textillärare Åsa

Lemshagavägen

Då den bilburna trafiken har ökat ordentligt här på Lemshagavägen sedan Coronas intåg rekommenderar vi de elever som kan, gå sista biten ned till skolan. Det går bra att till exempel släppa eleverna vid busshållplatsen. Om ni har möjlighet kan ni cykla till skolan och ställa cykeln i cykelstället precis utanför Mellangården.

V 21, ta- igen- dagar

Under v 21 är det studiedagar på skolan. Måndagen 18/5 är skolan stängd men under 19+ 20 maj är fritids öppet (dock ingen vanlig skola). Under dessa 2 dagar  (19+ 20 maj) är det en chans för de elever som ligger efter i ämnen att ta igen. De elever som detta berör kommer att bli kallade utav sin ämneslärare. Om ni blir kallade är det en obligatorisk dag att närvara. Ligger ni i fas med allt är ni hemma och lediga.

Kommande v 21

Måndag= studiedag, lediga
Tisdag + onsdag= obligatorisk ta igen dag för de elever som blir kallade. övriga lediga
Torsdag + fredag= kristi himmelfärd, lov

Ha en trevlig valborg

Ayla, Krister och Marie

Läsförståelse- Familjen Bliss magiska bageri

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? 16- 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur kan vi använda lässtrategier för att bli bättre läsare?
 •  Vilka strategier kan vi använda?
 • Hur kan vi ta till oss texter och förstå dem bättre?
 • Hur kan jag/vi jobba med en bok?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Centralt innehåll från kursplanen

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Tala, lyssna och samtala

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
1 – Eleven kan läsa… Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligtsätt. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flytgenom att använda lässtrategier på ettändamålsenligt och effektivtsätt.
2 – Genom att göra… Genom att göraenkla, kronologiskasammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med visskoppling till sammanhanget visar eleven grundläggandeläsförståelse. Genom att göra utveckladesammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt godkoppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
3 – Dessutom kan eleven… Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss delunderbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklatsätt beskriva sin upplevelse av läsningen. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genom att eleverna läser boken “Familja Bliss magiska bageri” och svarar på frågor. De kommer också att läsa ensklit med läraren.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom sina svar på uppgifterna i boken samt när eleven läser tillsammans med läraren.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 16- s 7-27 uppgift A
V 17- s 7-27 uppgift A + 28-69 uppgift B
V 18- s 70- 94 uppgift C + 95- 120 uppgift D
V 19-s 121- 169 uppgift E
V 20- s 170- 198 uppgift F + 199- 233 uppgift G
V 22- s 234- 271 uppgift H

Varför?

Sammanhang och aktualitet

I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att kunna förstå det vi läser.

Ordklasser

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? 14-

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur många ordklasser finns det?
 • Vilka ordklasser finns det?
 • Hur kan vi använda ordklasser för att göra gestaltande beskrivningar?
 • Är det någon skillnad på meningar beroende på vilken ordklass som vi sätter först?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud
Förankring i kursplanens syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer […].”
Centralt innehåll från kursplanen
 • Språkets struktur med […] ordklasser […].
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Beskrivande [och] instruerande […] texter […]. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Ord […] och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Lärarledda lektioner, enskilda arbeten, gruppuppgifter, spel, charader, lekar.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning kommer att ske fortlöpande under arbetets gång.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 14- Introduktion, genomgång av de olika ordklasserna
V 16- Samla ordklasser ute + skriva en berättelse med fokus på gestaltande beskrivning
v 17- Ordklasscharader + hitta ordklasser i berättelser
V 18- Ordklasspel

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Ordklasser bygger upp vårt språk. Genom att få en större kunskap om ordklasserna kommer vi att kunna använda både det svenska språket och andra språk ännu bättre. Ordklasserna hjälper oss att få en större medvetenhet om varför vi placerar ord som vi gör och hur vi kan bygga meningar så att vi kan ta till oss dem. Genom att ha kunskaper om ordklasser kan vi uttrycka det vi verkligen vill!

Veckobrev v 14

Marsianer!

Då har vi kommit in i April och sista veckan innan vårt efterlängtade påsklov. April har verkligen visat sig från sin “rätta” sida med aprilväder. Början av veckan har varit ganska varm, skön och riktigt vårlik men slutade idag fredag med snö på skolgården…

Det har varit många händelser under denna vecka. Vi har ÄNTLIGEN haft vårt ballongbilsrace, vi har haft vinterjoggning (vilket det verkligen hade varit om vi hade sprungit nu på fredagen), läst om Medeltiden, jobbat med ordklasser och haft en ny rolig lek ute, “Princess”, som i stort sett hela klassen varit med på.

Ballongbilsrace

ÄNTLIGEN hade vi vår stora dag i vårt teknikprojekt, vårt ballongbilsrace och vi fick hålla till i gympasalen. Perfekt, stor plan yta utan större hinder i vägen (förutom väggarna…). Det hela startade med att alla fick provköra sina bilar i gympasalen, att fixa sista- minuten fix och förbereda sig inför tävlingen.

Vi började hela racet med att vi hade olika heat. Vi började med att för att komma vidare i tävlingen skulle bilarna kunna komma över en linje i gympasalen. De som gick vidare kom i nästa heat och linjen flyttades bak. Dessa heat slutade med att vi hade 5 bilar som kom oerhört långt. Då blev det final. Finalen gick till så att alla bilar skulle starta vid samma startlinje och sedan åka så långt de kunde, den som kom längst vann. Vi gratulerar våra tävlande och framförallt Axel som vann hela tävlingen!

 

Här är pallplatserna i ballongbilsracet. Från vänster: fjärdeplats, andraplats, förstaplats och tredjeplats. GRATTIS!

Här kommer också klassens alla (i stort sett) ballongbilar. Sist av allt under racedagen körde alla samtidigt.

Raster

Det har verkligen varit aktivitet på rasterna denna vecka. Inget hängande i Amfiteatern utan veckan präglades av aktivitet för ALLA i klassen. Det har blandats med hästhoppning över de nya hinder som Ayla byggt

men vi har också lekt (för mig) en ny lek, “Princess”. En bollek där verkligen alla kunde vara med. Det gick ut på att man skulle passa bollen till varandra. När/om man råkade tappa bollen i marken sprang alla andra iväg. När den som tappat bollen fångade bollen sa den stopp och alla var tvungna att stanna. Den som tappade bollen skulle då försöka träffa någon med bollen. Gjorde den det åkte den ut som blev träffad, annars åkte man själv ut. Den som vann blev “Princess” och leken gick vidare. Superkul lek enligt mig. Tack för att jag fick vara med (flera gånger dessutom) 🙂

Hörlurar

Det är fler och fler som vill lyssna på texter i ex. Gleerups. Det går jättebra att göra. Om man vill göra detta är det ett måste att man har hörlurar på sig för att inte 24 st i klassen ska sitta med ljud på samtidigt. Är det så att ni vill använda er av lyssnafunktionen behöver ni ha med er ett par hörlurar till skolan. Så ta gärna med er ett par hörlurar till skolan efter påsk om ni vill kunna lyssna på vissa av texterna vi jobbar med i skolan.

Ordklasser

Vi har under veckan börjat ett nytt område i svenskan, kring ordklasser. Vi började med att gå igenom vilka ordklasser det finns och skrev ett facit till dem. Vad de innebär och gav exempel på ord som tillhörde varje ordklass. Vi gick sedan vidare med att ni under torsdagens lektion fick använda era nya kunskaper kring ordklasser och ta ut ordklasserna i meningarna som skrevs på tavlan. Vi började lite lättare med meningar som

Kalle är glad

och gick vidare till ännu längre meningar som

Pucken träffade honom på smalbenet och den studsade mot sargen. 

Det gick oerhört bra och ni var verkligen taggade i detta område. Kul!

Påminnelse

Glöm inte att hålla koll på era mail och google classroom om ni är hemma. Detta för att ni ska ha koll på vad vi gör men också kunna komma i fas med skolarbetet.

Glad påsk 

Vila upp er så ses vi snart igen

Krister, Ayla och Marie