Veckobrev v 23

Fantastiska Tellus

Då har 3 år sprungit förbi och ni är redo att ta nästa steg, upp i högstadiet större frihet, utan oss!

Det är lite vemodigt att veta att dagarna för mig försvinner med er men jag är oerhört stolt över vår resa ihop.

Ni betyder oerhört mycket för mig, mer än vad ni säkert kan tro. Vi har kört ganska hårt med er vilket syntes inte minst i Jupiter där det blev lite skräckblandade känslor när ni förstod att vi var ganska hårda men det har hänt oerhört mycket under dessa 3 år.

Vi har blivit som en familj här på Lemshaga. Det har varit många försök där ni använde mig och Krister på samma sätt som jag tror ni körde med era föräldrar. Fick ni inte något av mig, gick ni till Krister och vice verca. Det tog en stund innan ni kom på att svaret alltid var detsamma, oavsett om ni frågade mig eller Krister först.

Att vi är som en familj visas också i att ni, ganska ofta, brukar ropa efter mig, inte som Marie, utan som mamma. Oftast med fnitter, garv och att ni blir lite generade. Jag har alltid tagit det som något positivt, att ni och vi är trygga med varandra. Jag finns här för er och kommer alltid att göra det också.

Jag är oerhört stolt över er, för många saker. Ni har utvecklats enormt när vi tittar på er utifrån alla möjliga vinklar. Tittar vi ämnesmässigt är det elever som tagit många steg fram. Läsningen var en sån sak som var lite jobbig att börja med. Det var mycket suckar och stön när jag sa att vi skulle läsa. Vi tragglade, läste och ställde frågor och ja, jag tvingade er men det har också gett bra resultat. Det var fantastiska resultat av er alla på de nationella proven i läsförståelse.

Ni har också vuxit som individer, personer. Ni är inkännande, ödmjuka, vänliga och inte minst, ni tänker väldigt mycket på alla runtomkring er. Behöver någon en vänlig gest, ett leende, hjälp av er, tid till en själv eller bara få vara omgiven av en massa vänliga människor finns ni där, alltid redo att hjälpa till och stötta andra människor. Detta är nog de allra finaste med er. Ni bryr er inte om vem man är, hur man ser ut eller vad man kan… Ni ser bara människan framför er och det fina den personen är. Alla får vara den man vill vara i era ögon och ni stöttar det.

Vi har varit med om mycket. Skratt, glädje men kanske också tårar. Jag har försökt vägleda er, guida er men jag måste erkänna att jag har också skällt på er. Ni ska veta att när jag skäller på er är det för att jag bryr mig om er. Jag vill att ni ska vara de fina underbara barn jag har sett otaliga gånger.

Nu tackar vi för oss och lämnar över er till 3 nya mentorer som kommer att få en underbar klass att ha att göra med.

Det har varit en oerhörd ära att få lära känna er och vara er mentor och lärare.

Tack för allt.

 

Ha nu ett underbart sommarlov, vila upp er så ses vi till hösten (även om ni då går i Ladan).

Cecilia, Amanda, Krister och Marie

Tellus veckobrev v 21

Fantastiska Tellus!

Lemshaga läser- vinst i lästävlingen

Vi började veckan väldigt härligt med att vi hade vår knytisfika. Tellus vann ju tävlingen “Lemshaga läser” och vinsten var en fikalektion. Vi diskuterade hur detta skulle se ut, om jag Marie skulle stå för bakandet eller om alla skulle hjälpa till och vi då istället skulle ha knytis. Eleverna kom fram till att det var bättre med knytis, då kunde vi få smaka på flera olika bakverk, särskilt om det stod mot att Marie skulle baka, då blev det bara någon enstaka bakverk… Sagt och gjort, vi hade knytis ute i finvädret!

Teknik

Under veckan har vi påbörjat vårt sista område i årskurs 6, Tellus. Vi har börjat att jobba med teknik och då hållfasthet. Eleverna fick denna vecka 2 uppgifter (varav röd har en del kvar som ni ville göra i nästa vecka). Eleverna har både fått bygga ett “hus” av pinnar eller pennor och funderat kring hållfastheten. Finns den om de bygger ett “hus” i en kvadrat eller i en triangel? Hur kan de påverka hållfastheten? Kan de lägga till något material för att hållfastheten och stabiliteten kan ökas? Detta fick eleverna bygga, fundera och resonera kring.

Vi kom fram till att grunden är viktigt. Är den stabil och hållfast kan man bygga på ganska bra utan att hållfastheten påverkas. Eleverna insåg också att om huset är bredare kan det vara bra med “stöttepelare” (som eleverna uttryckte det med). Vi pratade då om pelarna som fanns i Mars klassrum. Varför var de där? Vi upplevde ju dem lite i vägen men är de bara där för att det är snyggt eller har de någon funktion?

Vi pratade också om olika material och hur vi kan förändra det för att få högre hållfasthet och stabilitet. Vi började och jämförde med släta klossar (som många lekt med som små). Kan stabiliteten öka beroende på hur vi lägger dem? Kan stabiliteten öka om vi gör något med själva utformningen och kom vidare in på LEGO och hur de lättare sitter ihop och blir stabilare med deras “pluggar” som vi fäster nästa LEGO bit i. Vi kommer att fortsätta med detta i nästa vecka.

Plogging

På måndag är det dags för Plogging (jogga och plocka skärp). Vi fick flytta denna dag då jag inte var på plats på ursprungsdagen. På måndag (nästa vecka) behöver alla vara ombytta och klara för att ut och springa och plocka skräp. Detta gör vi på eftermiddagen.

Föräldramöte

Vi hade en intention att ha föräldramöte när restriktionerna släpptes så vi fick träffa er föräldrar. Ett föräldramöte utan er föräldrar och en oerhört konstig upplevelse, även om det skulle ske digitalt. Vi fick lov att skjuta upp föräldramötet tills restriktionerna släpptes. Det gör de först i nästa vecka. Vår förhoppning är att vi ska kunna se er på Björnö utomhus nu när restriktionerna släppts och fler kan ses utomhus. Mer information kommer på Schoolsoft.

Klasser, Venus

Under torsdagen fick eleverna veta de nya klasserna inför Venus, åk 7. Vi har gjort små förändringar inför åk 7, då vi ville skapa en lugn övergång till årskurs 7. Förändringarna har varit ute efter elevers och oss lärares tankar kring hur vi kan skapa så bra inlärningssituationer som möjligt. De allra flesta blev nöjda. Vi kom fram till att när man hade en känsla av att detta inte var som man hade tänkt sig handlade det mer om att man var ledsen över en kompis man inte hamnade med snarare än att man var missnöjd med klassen man fick. Är det tankar och funderingar hör ni självklar av er till oss.

Eleverna fick också reda på att jag, Krister, Amanda och Cecilia inte kommer att följa med till Venus. Detta var nog det som skapade mest reaktioner. Vi blev oerhört berörda av alla era känslor och vi tog det på ett sätt positivt att ni blev ledsna, att ni skulle sakna oss. Det var så mycket känslor att jag också fällde några tårar. Det har varit en ära att få vara er mentor och lärare!

Sista veckan

Sista veckan för läsåret och Tellus kommer att ske schemabrytande hela veckan. Det innebär att vi kommer att hänga bara vi i Tellus tillsammans, inga vanliga lektioner. Tider och exakta scheman kommer att komma på Schoolsoft men såhär ser det ut.

Måndag: städdag
Tisdag: Paddlingsdag
Onsdag: Skolloppet
Torsdag: Avslutningslunch
Fredag: Skolavslutning

Tiderna kommer att komma på Schoolsoft men det är kortare dagar än vad vi är vana vid, skönt va! Det som är helt klart och som vi kan gå ut med här är att skolavslutningen kommer att ske mellan 9:00-10:30 och bara vi elever och lärare. Vi kommer att vara i Lillgården tillsammans. När vi slutar denna dag är det sedan Klubben (om man har detta alternativet) eller att åka hem, alltså en riktig kortdag.

Ha en skön helg i finvädret

så ses vi i nästa vecka

Krister, Amanda, Cecilia och Marie

Uppfinningar och hållfasthet

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? V 20- 21

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad är en uppfinning?
 • Vilka olika uppfinningar är svenska?
 • Vilka olika uppfinningar kan det finnas?
 • Vilka uppfinningar tycker vi i klassen är viktigast?
 • Vem är Alfred Nobel?
 • Vad är hållfasthet?
 • Hur kan vi öka på hållfastheten?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Centralt innehåll från kursplanen

Tekniska lösningar

 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer…

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
1 – Eleven kan… Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
2 – Dessutom kan eleven beskriva… Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används. Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används. Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
6 – Eleven kan föra… Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Diskussioner, övningar, laborationer, gruppövningar, lärarledda lektioner och inlämningsuppgifter.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom inlämningsuppgifter. En kring “det var bättre förr, eller?” och en kring att bygga “hus”. Detta ligger under classroom när det är aktuellt (rätt datum för uppgiften).

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 20- Introduktion + uppgift “Det var bättre förr, eller?”
V 21- Uppgift “Det var bättre förr, eller?” + hållfasthet + tänka kreativt kring konstruktioner (bygga dem)

Tellus veckobrev v 18

Tellus

Paralympics!

Denna vecka har vi koncentrerat oss mest på paralympics. Detta var ett temaarbete i Storgården där både årskurs 4, 5 och 6 var med. Att vi jobbar med detta temaarbete handlar om att synliggöra att alla individer är lika mycket värda

“Alla olika- lika unika”

Detta år blev det lite annorlunda ändå. Vi var placerade i grupper men grupperna var utifrån ens klass. Vi blandade inte över klasserna utan varje station var man tillsammans med sin grupp och klass, alltså Tellus. Det eleverna fick testa på var bland annat:

Måla stenar

Vid denna station fick eleverna måla en egen sten som skulle symbolisera dem själva på något sätt. Något man tycker om, gillar, uppskattar, finner intressant, ja möjligheterna var oändliga. Stenarna kommer sedan att placeras ut runt Lemshagaeken för att visa allas likhet men ändå olikhet.

Hjärngympa

En annan station var att få igång hjärnan ordentligt. Det var olika slags pussel som skulle fogas samman. Det mesta var i 3D och mycket klurigt och pilligt men det var många som fick ihop det.

Rullstolsbasket

Hos Krister var det istället full fart och mer muskler i kroppen än hjärnmuskler som fick arbeta. Här spelades det rullstolsbasket. Krister fick låna riktiga rullstolar för att ni elever skulle få testa hur det är att idrotta i en rullstol. Många fick blodad tand på detta och blev inte alls ledsna när de fick höra att Krister kunde låna rullstolarna över idrottslektionen både torsdag och fredag. Det blev ett rejält jubel. Har också hört många elever som tyckte detta var så roligt att det är en sport de gärna skulle göra.

Blindpingis

Alla elever fick också testa på hur det vara att spela pingis och denna gång med att vi tog bort en del av vårt mest utvecklade sinne, synen. Alla elever fick ha på sig glasögon där ena ögat var förtejpat för att sedan testa på att spela pingis. Kul men klurigt.

Alternativ rullstolshandboll

Vi har också testat på att spela en alternativt rullstolshandboll. Denna gång iform av ihopplockade barnleksaker. Det fanns bobbycar, springcykel, kickbike, skateboard osv. Dessa skulle sedan eleverna sitta på (oavsett vilket åkdon de hade) och försöka spela handboll och göra mål. Vi upptäckte snabbt att här var det laget för jaget. De lag som passade bäst och mest mellan varandra var också de som gjorde mål. Väldigt roligt att se då många nu verkligen börjar bli långa men fick trycka ned sig på en liten tramptraktor eller “sparkbil”. Många muskler som tränades, muskler som nuförtiden inte kanske tränas på samma sätt som om man sitter på en väldigt liten cykel

Goalball

Även goalball testades på. En officiell pralymicsgren (finns självklart fler som basket de också testat på). Här togs synen bort helt genom glasögon. Det var nu istället hörseln som sattes på prov. Bollen låter och det gäller att rulla bollen över mot motståndarlaget och förbi dem för att göra mål.

Vi har också gjort stationer och övningar som hinderbana, ambulanskull, strutfotboll, paralympics historia och massa annat.

Kommande

V 19 Måndag- onsdag

Lediga dagar, studiedagar. Alla elever är lediga, ingen skola. Fritids är öppet.

17/5- Måndag v 20. Plogging

Vi kommer att jobba vidare med vårt arbete med plast och kombinera detta med skräpplockardagen som Lemshaga är med i. Vi kommer däremot inte att plocka skräp precis vid Lemshaga utan vi ska bege oss ut längre. Denna eftermiddag kommer vi att bryta NO och SO lektionerna och istället ut och jogga och samla skräp. Idrottskläder med. Vi kommer att dela upp oss i grupper och springa för att komma längre iväg från Lemshaga och rensa naturen på skräp.

24/5 Måndag v 21. Knytis, fika.

Måndag eftermiddag v 21 kommer vi att bryta våra lektioner (SO och NO) för att njuta av vinsten av vår lästävling. Klassen vann en fikalektion. Vi kom däremot överens om att om bara Marie bakade blev det kanske en storts kaka men om alla hjälpte till att baka och vi ordnade ett knytkalas blev det flera olika sorters kakor, så det bestämde vi.

Denna eftermiddag får ni ta med er valfritt bakverk som vi sedan tillsammans har knytis kring. Tänk på att det inte får vara några nötter i bakverken.

Ha en superhärlig ledig vecka

Krister, Amanda, Cecilia och Marie

Tellus veckobrev v 16

Tellus!

Våra härliga underbara Telluselever. Jag uppfylls av så mycket stolhet när jag tänker på er! Vilken utveckling ni har gjort och vi närmar oss faktiskt slutet på årskurs 6 (ja vi har några veckor kvar) men nu är tiden att bli lite rörd. Jag tänker på detta ganska ofta nu hur ni bara finner er i olika situationer som vi kastar er in i. Ni köper rakt av vad ni ska göra, hur ni ska göra det utan några problem.

Denna vecka har vi börjat vår resa med alla dessa Nationella prov. Vi började med svenskan och det gick superbra. Vi har jobbat ganska hårt med läsförståelsen under dessa 3 år men det ger också stora resultat. Nästa vecka kommer engelskan och matten att genomföras.

Vi har också denna veckan haft utelektioner där vi passat på att läsa Godnatt Mr Tom i solskenet (som visserligen idag byttes ut mot innelektioner då det snöade…)

 boken börjar bli rejält spännande nu och mycket händer för Will.

I NO fortsätter vi med plast och vi har denna vecka pratat om fördelar och nackdelar med plast. Det är lätt att det läggs mest fokus på just nackdelarna med plast, att det exempelvis hamnar i naturen men det finns också många fördelar med det. Eleverna fick göra deras lista, fast på tavlan gemensamt. Detta var vad Tellus kom fram till som fördelar och nackdelar med plast.

Rasterna är mycket fotboll men det är också mycket kreativt, vad man kan göra på rasterna. Det är nu också gjutet frisbeegolfmål (2 st) på skolan. När de fastnat helt kommer ni också att få använda dessa på rasterna.

Paralympics 3-5 maj

Under v 18, måndag -onsdag kommer vi ha ett temaövergripande arbete kring paralympics. Dessa 3 dagar är schemabrytande vilket innebär att vi hänger med oss i klassen men inte har några vanliga lektioner. Upplägg kommer ni att få reda på i kommande vecka. Tiderna är såhär:

Måndag 3/5 8:20-ca 14:20
Tisdag 4/5- 8:20-ca 14:00
Onsdag 5/5 8:20-ca 13:30

Föräldramöte

Det är samma information fortfarande gällande denna fråga. Vi hoppas innerligt att vi kan få till en coronasäker träff utomhus tillsammans med er föräldrar. Vi väntar en stund till.

Mobiltelefoner

För er föräldrars information:

Det är många som använder sina telefoner här i skolan fast det är mobilförbud. Vi har därför lyft denna fråga med eleverna igen. Det som gäller är att inga telefoner får synas eller användas om det inte är ok från en lärare (för skolarbete). Om eleven missköter sig får de en varning och telefonen får ligga på vårt skrivbord i lärarrummet. Om de missköter sig en andra gång kommer eleven att bli av med sin telefon och ni föräldrar måste komma och hämta dem här i skolan.

Information från Klubben

Under vecka 19 kommer inte någon skolverksamhet att pågå pga studiedagar och lovdagar. Vilket betyder att man får vara ledig hela veckan utan att ansöka om ledighet.
Fritids/klubbens öppettider och tillgänglighet är även begränsad, se nedan: 


Måndag 10/5. SEPARAT ANMÄLAN KRÄVS, via mail pga att all ordinarie personal är på fortbildning. Se tidigare utskick på SS av skolledningen.

Tisdag 11/5, Fritids/klubben öppet som vanligt.
Onsdag 12/5, Fritids/klubben öppet, stänger 15.00 pga dag före röd dag.

Torsdag 13/5, Stängt pga röd dag.
Fredag 14/5, Stängt pga lovdag i kompensation för 6/6 som sker på helgdag detta år.

Ni gör er anmälan ang. tis-ons i schoolsoft, under kommentar från vårdnadshavare skirver ni Närvaro alt. Ledig. Vi behöver er anmälan senast 26/4.

Hälsningar Fritids och Klubben

Kommande

3-5 maj: Paralympics
10-12 maj: Studiedagar, elever lediga

Ha en superhärlig helg och samla lite krafter

Amanda, Cecilia, Krister och Marie

Läsförståelse- Godnatt Mr Tom

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? V 12- 20

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur kan vi ta till oss texter och förstå dem bättre?
 • Hur kan jag jobba med en bok?
 • Vad kan jag lära mig av att läsa en skönlitterär bok?
 • Hur kan jag använda händelserna i en bok till att förstå världen och hur det har varit?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Centralt innehåll från kursplanen

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Tala, lyssna och samtala

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
1 – Eleven kan läsa… Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligtsätt. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flytgenom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivtsätt.
2 – Genom att göra… Genom att göra enkla, kronologiskasammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggandeläsförståelse. Genom att göra utveckladesammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
3 – Dessutom kan eleven… Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss delunderbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkeltsätt beskriva sin upplevelse av läsningen. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi börjar arbetet med boken med högläsning. Detta för att få en känsla kring boken. Vi kommer att jobba enskilt att läsa boken och svara på frågor. Vi kommer också att jobba i grupper kring olika frågor om texten för att fördjupa vår förståelse samt läsa enskilt med Marie.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning kommer att ske genom enskild läsning och diskussioner tillsammans med Marie. Bedömningen kommer att ske genom att svara på frågor till texten varje vecka.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 12- Kap 1-4 + gruppuppgift
V 13- Kap 5-9 + gruppuppgift
V 15- Kap 12-15 + Gruppuppgift
V 16- NP läsförståelse + Kap 16-19
V 17- Kap 19-20
V 20- Kap 21- slutet

Varför?

Sammanhang och aktualitet

I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att kunna ta del av information och förstå det vi läser.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga