Texttyper

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? 45 +

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vilka olika texttyper finns det?
 • Hur är de olika texterna uppbyggda?
 • Vad är det för skillnad mellan formellt skrivande och informellt skrivande ex. formella brev och informella brev?
 • Hur kan vi repetera de kunskaper vi redan har kring texttyperna?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte

Du som elev ska utveckla kunskaper om svenska språket genom att få träna på att:

 • formulera och kommunicera i skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Centralt innehåll från kursplanen

Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp- byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbygg- nad och typiska språkliga drag.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
4 – Eleven kan skriva… Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt godspråklig variation.
5 – I texterna använder eleven… I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
10 – Dessutom kan elven ge… Dessutom kan eleven ge enklaomdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsakfungerande sätt. Dessutom kan eleven ge utveckladeomdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt. Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Lärarledda lektioner, enskilt arbete, grupparbete. Få nya kunskaper samt repetera gamla kunskaper.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske bland annat genom NP.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Planeringen för lektionerna (dag och vecka) finns på classroom.

V 45- brev (lära oss om brevets uppbyggnad, informella/formella brev samt skriva brev till våra fadderbarn)

Tellus veckobrev v 42

TELLUS

Vad veckorna går fort! Vi är fullt uppe i skolarbetet och allt rullar på. Det är orientering, geografi och kartprov, skriva, skriva och skriva när det gäller fantasy och så har vi förberett vår laboration kring mensskydd.

Veckan började däremot med att vi gick på promenad på en ny slinga som ni kommer att använda er av i idrotten. Vi upptäckte bland annat att vi gick förbi några orienteringskontroller.

Det var en promenad med mycket fokus här och nu. Vi gick i skogen och behövde verkligen se efter vart vi satte våra fötter, för att inte trampa i lera, snava över rötter men också för att hålla koll så vi inte ramlade i nedförsbackarna. Vi passar på igen att förklara varför vi går på dessa promenader på mentorstimmen. Det är en chans för reflektion, motion, frisk luft, en chans att vara ute i dessa tider men framförallt för att ladda våra batterier. Vi märker stor skillnad i klassen när vi gått på dessa promenader eller inte. När vi går på promenaderna är det MYCKET lugnare elever som har mer fokus och är mer redo för lektionsarbete än om vi börjar i klassrummet direkt på måndag morgon.

NO

Vi håller nu på med en laboration i klassen kring mensskydd. Varje elev ska förbereda, planera en laboration för hur de ska testa vilket mensskydd som är bäst. Denna veckas lektioner har handlat om just detta, att kunna planera hur de ska gå till väga för att testa mensskydden. Eleverna har fått skriva en labbrapporter (början på den) där de ska skriva ned syfte, hypotes, uppgift samt materiallista. Om ni varit borta se classroom och maila in detta.

Nästa vecka kommer vi att starta veckan i NO just med att genomföra laborationen. Då ska alla elever få göra sin undersökning, att utföra/genomföra den utifrån sin egen planering.

Svenska

Vi fortsätter att skriva på våra fantasyböcker. Väldigt kul att se och få läsa era böcker nu när ni börjat komma in rejält i handlingen. Det är allt från magiska djur till olika varelser. Lite fascinerande att det skriv 53 böcker i klassen och inte någon är lik! Vi tränar ganska mycket nu på bearbetningen, både själva genom att skriva om och formulera om sig men också genom att få feedback när Marie läser era böcker. Det är mest fokus på grammatiken med stavning och hur man korrekt skriver dialoger, inte alls så mycket kring själva innehållet. Fantasin visar inga som helst gränser här. Kul!

NP muntligt

Onsdagen v 46 är det dags för oss att ha vårt muntliga NP. Det gäller svenska, engelska och matte. Hela dagen är vigd till detta, alltså inga vanliga lektioner. All information om tider, grupper etc. kommer att komma ut på Schoolsoft inom den närmsta framtiden. Ni kommer att vara i skolan en del av denna dag (inte hela dagen) men det kan skilja sig om det är förmiddag, mitt på dagen eller på eftermiddagen. När ni inte har prov är ni “lediga” och hemma. Alla kommer däremot att vara i skolan någon del av denna dag.

En liten påminnelse från mentorerna gällande mobiltelefonen.

Vi har fortsatt mobilförbud på skoltid, vi i Tellus har ett problem med detta, det är fler elever som använder sin mobil på skoltid, allt från att spela på till sociala medier. Hjälp oss att påminna ert barn om detta, då det tar tid för oss vuxna på skolan och vi hamnar ganska ofta i en negativ diskussion med eleven, vilket bara är negativt för alla.

Kommande

V 44- Höstlov
11/11- NP muntligt
16/11- Fadderträff utomhus

Ha en trevlig helg

Krister, Cecilia, Amanda och Marie

Tellus veckobrev v 40

Hej Tellus

Tack för en härlig dag i onsdags när vi var ute och vandrade. Det var en ganska lång (1,2 mil) men härlig vandring. Vi hade ett superhärligt väder som började med dimma och lite dis för att sedan spricka upp. Vi fick se flera olika miljöer här i på Värmdö. Vatten, skog, “grottor”, åkrar.

Det var också kul att se hur ni tog er an denna dag då det faktiskt är en del i friluftslivet som bedöms. Välklädda för att gå en lång promenad, kläder efter väder, matsäck och att man sedan skulle transporteras sig själv och sin packning runt hela vägen.

Vid slutet av dagen kom vi till Ekedals utegym. Många testade på sina kunskaper där styrkan var i fokus. En i klassen klarade även av att lyfta de stora (tunga) stockarna på utegymmet. Oj vad imponerad jag var när jag fick se det!

Ämnena

Ämnena rullar på men var extra uppmärksam på Schoolsoft. Det uppdateras hela tiden med nya läxor och prov. Tänk på att gå in några gånger i veckan för att ha full koll.

Utvecklingssamtal

Vi är nu i stort sett klara med våra utvecklingssamtal och vill passa på att tacka för dessa samtal. Det blev ett annorlunda år men det gick riktigt bra att ha anpassade utvecklingssamtal. Tack snälla alla ELVER och FÖRÄLDRAR som gjorde dessa samtal väldigt givande för oss mentorer.

Kommande

V 44 höstlov
11/11 NP muntligt

Tack för denna vecka

Cecilia, Krister och Marie

Fantasy

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? V 39-

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad är fantasy?
 • Vilka typiska drag finns det i en fantasybok?
 • Vilka olika världar kan en fantasybok utspela sig i?
 • Hur brukar en god eller ond person beskrivas?
 • Hur kan vi skapa en värld till vår egen bok?
 • Vilka karaktärer kan finnas i en fantasybok?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik…
Förankring i kursplanens syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Centralt innehåll från kursplanen

Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
4 – Eleven kan skriva… Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt godspråklig variation.
5 – I texterna använder eleven… I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
6 – De berättande texterna… De berättande texter eleven skriver innehåller enklagestaltande beskrivningar och enkel handling. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. De berättande texter eleven skriver innehåller välutveckladegestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
9 – Genom att kombinera… Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
10 – Dessutom kan elven ge… Dessutom kan eleven ge enklaomdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsakfungerande sätt. Dessutom kan eleven ge utveckladeomdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt. Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Kommer att jobba med lärarledda lektioner, enskilt arbete, respons på varandras arbete.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske både fortlöpande genom bearbetning av våra böcker samt att vissa delar väljs ut och lämnas in för bedömning.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 39- Introduktion, vad är typiskt för fantasy (genrespecifikt), forma världarna.
V 40- Forma världarna, befolka världarna, matrisgenomgång.
V 41- Kapitel 1
V 42- Kapitel 2
V 43- Kapitel 3
V 45- Fortsätta att skriva + rita kapitelbilder
V 46- Fortsätta att skriva + rita kapitelbilder
V 47- Fortsätta att skriva + rita kapitelbilder
V 48- Skriva SISTA VECKAN
V 49- Göra framsida samt “trycka boken”

Tellus veckobrev v 38

Hej alla Telluselever!

Svenska

V 38 är snart till ända och vi har nästan hunnit med alla redovisningar om särskrivningar. Det har varit många roliga särskrivningar ni har hittat. Är också oerhört imponerad och stolt över era redovisningar. Jag har tjatat stenhårt på att ni måste ha med alla tre delar, inledning, innehåll och avslutning och detta tjat har nog satt sig. Alla har haft alla delar med, ingen har glömt något! Redovisningen gick bland annat ut på att ni skulle berätta vad där stod och vad de faktiskt menade.

Vi har fått ta del av särskrivningar som :

Herr Bastu ur funktion.

…polis anmäls.

Gå alltid lätt packad i fjällen.

Häst skjuts för bara 20 kronor.

Här serveras hamburgare, korv, mjuk och kul glass. 

Rök fritt

Ring munk

och många många fler. Om man säger att ett gott skratt förlänger livet har vi förlängt våra liv mycket under denna veckan. Många skratt över särskrivningarna har det blivit.

Ni som har varit sjuka under veckan och inte gjort er redovisning kommer att göra det när ni kommer tillbaka till skolan.

NO

I NO fortsätter vi med sex- och samlevnad. Vi har under denna vecka gjort nya värderingsövningar där ni fått fundera kring ett påstående och sedan tagit ställning. Ni har också diskuterat i klassen varför ni valt som ni gjort. Vi har också under denna veckan koncentrerat oss på att arbeta med snopp och snippa.

Utvecklingssamtal

Under nästa v (v 39) kommer vi att starta med våra utvecklingssamtal. Det kommer att ske digitalt med er som har Marie som mentor och ni som har Krister har fått ett mail om hur ni ska ha ert utvecklingssamtal. All information om hur det går till finns på Schoolsoft. Det som är annorlunda är att det är sovmorgon på måndag. Alla elever börjar först 9:30. Även onsdag är det en annorlunda dag då det är utvecklingssamtal hela dagen. Har man inte anmält närvaro till Klubben är ni elever hemma hela denna dagen. 

Kommande vecka (v 39)

Mån- Sovmorgon, elever börjar först 9:30
Tis-
Ons- Utvecklingssamtal hela dagen
Tors-
Fre-

Kommande

28/9 Sovmorgon, elever börjar föst 9:30 (ingen mentorstimme)
30/9 Vandring
V 44 Höstlov

Ha en trevlig helg

Krister, Cecilia och Marie

Vi tillsammans i Tellus- gruppen

Ansvarig/Ansvariga lärare: Krister A och Marie AS

När, under vilka veckor? Läsåret 20/21

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur kan vi bli en grupp tillsammans?
 • På vilka olika sätt kan vi göra för att bli ett i gruppen?
 • Hur påverkas man av att få ta mer ansvar?
 • Hur fungerar jag i grupp och hur kan jag agera för att gruppen ska agera mer positivt?
 • Hur kan jag bidra till en arbetsmiljö som gynnar alla?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde
 • kan lösa problem och omsätta ideér i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin förmåga

Hur?

Hur ska vi arbeta?
 • Under första schemabrytande veckan kommer vi att jobba gruppstärkande genom vårt läger på Ängsholmen samt specifika gruppövningar för att få ihop gruppen bättre.
 • Fortlöpande under mentorstiden
 • Vi träffas för utvecklingssamtal och diskuterar målen.
 • Vi följer upp under mentorstid.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.