Möss och människor

Möss och människor

Ämne: Svenska
Årskurs: Solen
Ansvarig: Marie AS
När: V 14-22

Varför?
Möss och människor är en klassiker vilket är något som man alltid har nytta av för diskussioner då den behandlar många intressanta ämnen, ämnen som än i dag är aktuella.

Vad?

 • Hur kan vänskap se ut?
 • Kan vi få syn på klassamhället och hur synen på människor var på denna tid genom denna bok?
 • Vad händer i boken och kunde det hanteras på något annorlunda sätt?
 • Har alla människor lika värde?
 • Hur kan vi visa läsförståelse genom att läsa denna bok?

Hur?
Vi kommer att läsa boken,  tyst läsning och sedan göra uppgifter kopplat till olika kapitel. Diskussioner kring boken och efter att boken är utläst kommer eleverna gruppvis få dramatisera ett avsnitt i boken.

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum
Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid – Vid frågeställningar kopplat till texten ges tid att tänka och dokumentera sitt tänkande. Följdfrågor som hur, varför, på vilket sätt kommer till.

Möjligheter – Genom rutiner och gemensamt arbete med olika diskussioner och uppgifter ges möjligheter till tänkande och förståelse.

Förväntningar – Genom att bygga en undervisning där allas tankar lyfts och premieras förmedlas en förväntning på att alla deltar i tänkandet.

Rutiner – Vi tar hjälp av de rutiner som CoT/VT skapat för att skapa möjligheter för alla elever i klassrummet att utveckla sitt tänkande och bygga sina kunskaper

Interaktion – Allas arbete, tänkande och kunskaper är viktiga att ta del av. Vi jobbar i grupper, helklass och enskilt för att få fram olika sätt att tänka.

Miljö – Vi strävar efter att bygga en god miljö där alla känner att man får bästa möjligheterna till lärande. Allas deltagande och tänkande är viktigt.

Språk – Vi pratar om olika sätt att använda språket på. Hur ska jag få fram vad jag vill säga. Hur kan det bli tydligt och att man förstår.

Modellering – Läraren och elever visar exempel på hur man kan tänka kring olika uppgifter/frågor

Plast- hållbart eller inte?

Plast- hållbart eller inte?

Ämne: Kemi
Årskurs: Tellus
Ansvarig: Marie AS
När: V 14- 22

Varför?

Nedskräpning i vår natur är ett oerhört problem. Prognosen är att 2050 kommer det att finnas med plast i haven än fisk. Detta är ett sätt att skapa medvetenhet kring våra handlingar. Att få en reaktion. Än är det inte för sent att få bort plasten från naturen.

Vad?

 • Vad är gjort av plast?
 • Vad finns runtomkring som är gjort av plast?
 • Hur ser nedskräpningen ut i våra hav kring plast?
 • Hur informerade man förut om hur skräp skulle hanteras?
 • Hur lång tid tar det för plast att brytas ned? Eller gör det ens det?
 • Påverkar djuren av platen i naturen och i så fall på vilket sätt?
 • Vad har Sverige och världen gjort kring plast?
 • Vilka fördelar och nackdelar finns det med plast?
 • Finns det olika sorters plast? Går de att bryta ned?
 • Hur återvinns plast?

 

Hur?
Lärarledda lektioner, gruppuppgifter och enskilda uppgifter. Vi kommer att titta på filmer och diskutera.

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum
Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid – Vid frågeställningar kopplat till texten ges tid att tänka och dokumentera sitt tänkande. Följdfrågor som hur, varför, på vilket sätt kommer till.

Möjligheter – Genom rutiner och gemensamt arbete med olika diskussioner och uppgifter ges möjligheter till tänkande och förståelse.

Förväntningar – Genom att bygga en undervisning där allas tankar lyfts och premieras förmedlas en förväntning på att alla deltar i tänkandet.

Rutiner – Vi tar hjälp av de rutiner som CoT/VT skapat för att skapa möjligheter för alla elever i klassrummet att utveckla sitt tänkande och bygga sina kunskaper.

Interaktion – Allas arbete, tänkande och kunskaper är viktiga att ta del av. Vi jobbar i grupper, helklass och enskilt för att få fram olika sätt att tänka.

Miljö – Vi strävar efter att bygga en god miljö där alla känner att man får bästa möjligheterna till lärande. Allas deltagande och tänkande är viktigt

Språk – Vi pratar om olika sätt att använda språket på. Hur ska jag få fram vad jag vill säga. Hur kan det bli tydligt och att man förstår.

Modellering – Läraren och elever visar exempel på hur man kan tänka kring olika uppgifter/frågor.

Analys av låttexter

Ämne: Svenska
Årskurs: Merkurius
Ansvarig: MAS
När: V 11-21
 
Varför?
Vi kommer i kontakt med texter hela tiden, som skrivna texter i skolan, nyheter, låtar, böcker. Att få kunskepr att läsa texter, att se vad där står men också få fram vad de egentligen menar är en viktigt, att inte förståelsen ska gå en förbi.
 
Vad?
 • Förstå olika texters budskap, varför skrivs de, finns det en bakomliggande tanke?
 • Kunna förbereda och genomföra en presentation som är lätt att förstå och ta till sig.
 • Få en ingång till äldre svenska texter av olika slag.
 • Vad är poesi, lyrik, dikter?
 • Vilka huvudgrenar finns det inom skönlitteraturen?
 • Hur kan vi analysera texter för att få fram en djupare förståelse?
 • Vad är rim, anaforer, allitteration, metaforer och liknelser?
 • Vem är Gustaf Fröding?
Hur?
Grupparbeten, ensklida arbeten, lärarledda lektioner, samtal och en avslutande redovisning.
 
CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?
Tid – Vid frågeställningar kopplat till texten ges tid att tänka och dokumentera sitt tänkande. Följdfrågor som hur, varför, på vilket sätt kommer till.
Möjligheter – Genom rutiner och gemensamt arbete med olika diskussioner och uppgifter ges möjligheter till tänkande och förståelse.
Förväntningar –  Genom att bygga en undervisning där allas tankar lyfts och premieras förmedlas en förväntning på att alla deltar i tänkandet.
Rutiner – Vi tar hjälp av de rutiner som CoT/VT skapat för att skapa möjligheter för alla elever i klassrummet att utveckla sitt tänkande och bygga sina kunskaper.
Interaktion – Allas arbete, tänkande och kunskaper är viktiga att ta del av. Vi jobbar i grupper, helklass och enskilt för att få fram olika sätt att tänka.
Miljö – Vi strävar efter att bygga en god miljö där alla känner att man får bästa möjligheterna till lärande. Allas deltagande och tänkande är viktigt.
Språk – Vi pratar om olika sätt att använda språket på. Hur ska jag få fram vad jag vill säga. Hur kan det bli tydligt och att man förstår.
Modellering – Läraren och elever visar exempel på hur man kan tänka kring olika uppgifter/frågor.

Månadsbrev- mars

Merkurius

Mars månad börjar enligt mig på ett strålande sätt, idag är det strålande sol, minusgrader och snö, massor med snö. Detta tog vi fasta på och gick ut, vissa mer energiskt än andra men vi gick ut.

Idrott

Under v 11-12 kommer ni fylla i en hälsodagbok i idrotten. Detta ska fyllas i varje dag genom att ni kryssar i vad ni gjort för något. Tänk på att fylla i alla dagar för bättre tillförlitlighet eftersom det är en form av undersökning. Hjälp gärna varandra och påminn er om att denna hälsodagbok ska fyllas i, vi vill gärna ha er föräldrars hjälp också att påminna.

Svenska

Vi har nu släppt litteraturhistorien och ska gå vidare in i nästa område. Vi ska analysera texter. För att detta ska bli både roligare och kanske ännu mer aktuellt (för er) kommer vi att analysera låttexter. Vi kommer börja nästa vecka med att analysera gemensamt i klassen kring låtar som jag (Marie) valt. Arbetet kommer sedan mynna ut i att ni ska välja en egen, valfri låt som ni ska analysera och sedan redovisa denna analys i klassen.

Syv

Under våren kommer vår syokonsulent Daniel kommer till oss i Merkurius och prata om gymnasiet. Vi har denna gången valt tillsammans med Daniel att vi koncentrerar oss på att ha mötet tillsammans med eleverna och att ni vårdnadshavare kommer att få chans att träffa honom under höstterminen i åk 9.

Kommande

21/3 Livskunskap Röd
28/3 Livskunskap Grön
19/4 Polarna till Röd
20/4 Ungdomsmottagningen, Grön
26/4 Polarna till Grön
26/4 Föräldramöte 17:30-19:00
27/4 Ungdomsmottagningen, Röd

Språkhistoria

Språkhistoria

 

 

Ämne: Svenska
Årskurs: Solen
Ansvarig: Marie AS
När: v 10-13Varför?

Att veta sin historia, ursprung är alltid aktuellt. Att få förståelse för hur ett språk förändras gör att vi kan befinna oss i fler olika sammanhang och anpassa oss.

Vad?

 • Vilken språkfamilj och språktillhörighet har svenskan?
 • Hur har det svenska språket utvecklas från runor/runskrift fram till idag i stora drag?
 • Finns det några viktiga förändringar som påverkat det svenska språket?
 • Vad är Svenska akademien och Språkrådet?
 • Vilken roll har Svenska akademien och Språkrådet i det svenska språket?
 • Vilka språk talas i Norden?
 • Hur är de släkt med varandra?

Hur?
Lärarledda lektioner, filmer, diskkussioner, skriftligt prov.

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum

Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid – Vid frågeställningar kopplat till texten ges tid att tänka och dokumentera sitt tänkande. Följdfrågor som hur, varför, på vilket sätt kommer till.

Möjligheter – Genom rutiner och gemensamt arbete med olika diskussioner och uppgifter ges möjligheter till tänkande och förståelse.

Förväntningar –  Genom att bygga en undervisning där allas tankar lyfts och premieras förmedlas en förväntning på att alla deltar i tänkandet.

Rutiner – Vi tar hjälp av de rutiner som CoT/VT skapat för att skapa möjligheter för alla elever i klassrummet att utveckla sitt tänkande och bygga sina kunskaper.

Interaktion – Allas arbete, tänkande och kunskaper är viktiga att ta del av. Vi jobbar i grupper, helklass och enskilt för att få fram olika sätt att tänka.

Miljö – Vi strävar efter att bygga en god miljö där alla känner att man får bästa möjligheterna till lärande. Allas deltagande och tänkande är viktigt.

Språk – Vi pratar om olika sätt att använda språket på. Hur ska jag få fram vad jag vill säga. Hur kan det bli tydligt och att man förstår.

Modellering – Läraren och elever visar exempel på hur man kan tänka kring olika uppgifter/frågor.

Elektricitet och magnetism

Elektricitet och magnetism

Ämne: Fysik
Årskurs: Tellus
Ansvarig: Marie AS
När: V 7-13

Varför?

Elektricitet, magneter och magnetism är grundläggande fenomen som finns runtomkring oss, överallt. Att ha kunskaper om detta gör att vi har kunskaper om livet runt omkring då mycket påverkas just av elektricitet, magneter och magnetism.

Vad?

 • Vad använder vi elektricitet till?
 • Hur ser en atom ut? (elektroner + kärna)
 • Vad är statisk elektricitet?
 • Vad är elektrisk ström?
 • Hur fungerar blixten?
 • Vilka energikällor har vi och hur fungerar dem?
 • Vilka energikällor är förnybara och icke förnybara?
 • Vad fastnar på magneter?
 • Vad är magnetism?
 • Vad är magnetisk kraft?
 • Vad är norrsken/sydsken?
 • Hur fungerar en kompass?

Hur?

Arbetet kommer att ske genom undersökning, testning, lärarledda lektioner, filmer och sist ett prov.

 

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum

Tid – Vid frågeställningar kopplat till texten ges tid att tänka och dokumentera sitt tänkande. Följdfrågor som hur, varför, på vilket sätt kommer till.

Möjligheter – Genom rutiner och gemensamt arbete med olika diskussioner och uppgifter ges möjligheter till tänkande och förståelse.

Förväntningar –  Genom att bygga en undervisning där allas tankar lyfts och premieras förmedlas en förväntning på att alla deltar i tänkandet.

Rutiner – Vi tar hjälp av de rutiner som CoT/VT skapat för att skapa möjligheter för alla elever i klassrummet att utveckla sitt tänkande och bygga sina kunskaper.

Interaktion – Allas arbete, tänkande och kunskaper är viktiga att ta del av. Vi jobbar i grupper, helklass och enskilt för att få fram olika sätt att tänka.

Miljö – Vi strävar efter att bygga en god miljö där alla känner att man får bästa möjligheterna till lärande. Allas deltagande och tänkande är viktigt.

Språk – Vi pratar om olika sätt att använda språket på. Hur ska jag få fram vad jag vill säga. Hur kan det bli tydligt och att man förstår.

Modellering – Läraren och elever visar exempel på hur man kan tänka kring olika uppgifter/frågor.