Merkurius veckobrev V.7

Hej alla merkuriusar.

Vad detta sista vinterveckan?? Vi får väll se.
Vi har i vart fall utnyttjat den så mycket vi kan denna vecka. Under torsdagen samlades hela merkurius ute för att åka skridskor, grilla korv och socialisera. Detta var temat för veckans friluftsliv.
Hur gör man om olyckan är framme när man är på isen var också ett tema för veckan. Fantastiska elever som testar och vågar.

Under veckan har vi också startat upp våra utvecklingssamtal. Härligt att få se alla igen, även om det var digitalt.
Vi tackar för alla elever och föräldrar för härliga och intressanta samtal.

Info från Rektor Jill:

Information inför kommande lov

Hej alla,

Nu närmar vi oss sportlovet igen. Det var för ett år sedan vi började sätta in åtgärder kring Corona och Covid-19. Tänk så fort det har gått!

Den här gången är vi mer förberedda. Vi har mer erfarenhet och följer alla rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten.

Inför detta års sportlov är det mycket tuffare regler än tidigare. Den elev/personal som väljer att åka utomlands förbjuds att infinna sig på arbetsplatsen om sju dagar eller på annat sätt beblanda sig med andra även om man inte uppvisar symptom. Se vidare länk.

Skolan (arbetsgivaren) har ett ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen att förebygga ohälsa, i detta fall skydda sin personal från smitta. Det är också enligt smittskyddslagen alla medborgares ansvar att genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra smittspridning.

Har du frågor kring detta får du gärna vända dig till Jill Sterner eller när det gäller hälsofrågor till Judith Johansson, vår skolsyster.

https://www.fremia.se/nyhetsrum/nyheter/karantan/

Fortsatt distansundervisning fram till 1 april

Kommande aktiviteter:

Nästa vecka är det lite prov och inlämningar. Se till att ni har koll på vad som gäller och är det frågor hör av er till ämneslärarna.

V.9 Sprotlov. Tid för rekreation och förhoppningsvis mycket utelek!

V.14 – Påsklov

Trevlig helg önskar

Patrik, Annica, Malin

Merkurius veckobrev V.4

Hej alla härliga merkuriusar

Veckorna flyter även om det är på ett speciellt sätt. Vi och ni gör alla sitt bästa för att det ska bli så bra som det bara kan.

Det digitala klassrummet:

Vi har under so-lektionerna lärt om Etik och Moral. Som en del av projektet har klassen fått fundera på vilken värdegrund som klassen merkurius ska vila på. Man blir oerhört varm om hjärtat när tittar på resultatet.

I en del i vårt arbeta med att stämma av hur eleverna mår med koppling till både den samhällssituationen vi är i med distansundervisning och i att vi inte ser eleverna fysiskt lika mycket har vi under vecka gjort en enkätundersökning med dem. Något ni gärna får prata om hemma.

Lite tips kring hemstudier:
Vi vet att det kan vara tufft med hemstudier men lite praktiska tips för att underlätta det hela.
Försök hålla era vanliga rutiner. Gå upp som vanligt och ät frukost.
När det är lektion ha inget som kan ta ditt fokus, som mobiltelefon, spel, tv eller andra chatter igång.
Rör på er mellan lektionerna. Det blir mycket stillasittande och de gynnar inte inlärningen.

Merkurius elevers egna värdegrund:

 1. Behandla andra så som du själv vill bli behandlad
 2. Vi behandlar varandra med respekt
 3. Vi bjuder in varandra till alla typer av aktiviteter. Både under raster och lektioner.
 4. VI jobbar för att alla behandlas lika.
 5. Vi hjälper till att skapa arbetsro.
 6. Alla ska få säga och tycka vad man vill utan att bli negativt kritiserad.
 7. Vi arbetar för en bättre miljö.
 8. Vi håller ihop som grupp och är solidariska med varandra.
 9. Vi agerar om någon behandlas dåligt.
 10. Vi värnar om de mänskliga och barnens rättigheter.

 

Info:

Vi ska försöka få till en inspirationsmässa även i år. Det blir då i ett digitalt forum. Fundera gärna hemma på om ni skulle vilja/kunna vara med och bidra till inspiration och information om framtiden för våra elever. Bifogar inbjudan.

PRAO
Det har kommit in en del frågor om PRAO. Under rådande omständigheter ser vi inte att det går att genomföra någon PRAO under våren. Vi siktar på att det blir under nästa läsår.

Hälsoblankett
Judith har skickat hem en blankett om hälsouppgifter. Vi vill påminna om att dessa kommer tillbaka till oss.

Kommande datum:

3/2 – Skolan stänger kl. 13.00

17/2 – Untvecklingssamtalsdag (Alla utveckingssamtal kommer hållas digitalt)
Börja redan nu hemma prata om vad ni vill ta upp på samtalen.

V.9 – Sportlov

 

Glöm inte: Ut och njut av snön!!

 

Trevlig helg önskar Merkurius mentorer

Lag och rätt

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik Bohjort

När, under vilka veckor? 4-12

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vilka lagar och regler gäller för ungdomar?
 • Varför har vi lagar/varför behöver vi lagar?
 • Vilka begrepp kring lag och rätt behöver jag kunna?
 • Vad är en rättsstat och hur funderar den?
 • Hur granskar man statistik om brott och straff?
 • Vem påverkas då ett brott begås?
 • Hur fungerar polis, domstol, åklagarmyndigheten?
 • Resonera och reflektera över straff och påföljder?

Instuderingsfrågor:

1 – Vilka konsekvenser får det om en person blir utsatt för att brott?
2 – När misstron mot polisen växer, vilka konsekvenser får det för samhället?
3 – I statistiken kan man läsa om hur många brott som begås. Men det finns ett stort mörkertal. Hur påverkar det samhället?
4 – Varför ser samhället så allvarligt på övergrepp i rättssak?
5 – Vad kan orsakerna vara till att man hamnar i kriminalitet?
6 – Det pågår hela tiden ett arbete kring att uppdatera Sveriges lagar. Vad tänker du är orsaken till detta?
7 – Om man bevittnar ett brott kan man förväntas man vittna i rätten. Vad kan orsaken vara till att man inte villl göra detta?
8 – Sverige är en rättsstat, vad innebär det?
9 – I sverige har vi någon som kallas för straffrabatt. Vad innebär det och vilka konsekvenser tänker du att detta kan få?
10 – Många brott begås av ungdommar. Varför tänker du att det är så?
11 – Organiserad brottslighet är ett allvarligt hot mot Sverige. Varför är det så?
12 – Media vill gärna snabbt rapportera om brott som begås och går ibland ut med namn på misstänkta personer. Vilka konsekvenser tänker du att detta kan få.
13 – På vilket sätt har internet skapat utmaningar för rättssäkerheten i Sverige?
14 – Vilka för och nackdelar ser du med att människor hamnar i fängelse?

Begrepp

Regler
Lagar
Rättsstat
Juridik
Civilrätt
Offentlig rätt
Straffmyndig
Mörkertal
Socioekonomi
Tillgreppsbrott
Åtalsunderlåtelse
Brottsoffer
Åklagare
Förundersökning
Förhör
Husrannsakan
Rättssäkerhet
Gripa
Anhållen
Häktad
Brottmål
Tvistemål
Nämndeman
Notarie
Målsägande
Målsägandebiträde
Tilltalad
Vittne
Ed
Mened
Påföljd
Åtalsunderlåtelse
Intern

Litteratur:

Gleerups:

Föreläsning:

Lag-och-rätt

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.4- Uppstart med Lag och rätt – Vad är lagar?
Vilka begrepp hittar vi i som kan vara svåra att greppa.
Vad är lag, vad är rätt?
Hur skapas en lag, de fyra grundlagarna.
Statistik kring brott. Varför begår man brott? Skolk, ungdomsbrottslighet.

V. 5 – Varför begår man brott? Skolk, ungdomsbrottslighet.
Organiserad brottslighet, Brottsoffer vad händer med dem?
Polisen och åklagares uppgift.
Domstolen

V.6 – Skadestånd, Brottsstatistik, Civil olydnad
Polis & Domstol: Lag och rätt

Ev uppstart av grppuppgift

V.7 – Repetition av avsnittet Lag och rätt.
Gruppuppgift – En Svensk rättegång

Huvudförhandlingen en dramatisering

V.7 – Dramatisering?? OM möjligt under rådande omständigheter.

V.8 – Dramatisering,

V.9 – Sportlov

Uppgift Brottsttistik:
1 –    Granska Värmdö kommuns brottsstatistik. Uppgift-Brottsförebyggande-arbete-i-en-kommun
Använd också hemsidan BRÅ
Här kan ni skapa diagram över anmälda brott.

V.11 – Dramatisering

V. 12 prov

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar:

1. Hur rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.

2. Hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra

3. mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Reflektera, analysera och kritiskt granska:

Lokala, nationella och globala samhällsfrågor, demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande

Förklara orsaker och samband Kan föra enkla resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade resonemang om orsaker och samband.
Konsekvenser Kan föra enkla resonemang om konsekvenser. Kan föra utvecklade resonemang om konsekvenser. Kan föra välutvecklade resonemang om konsekvenser.
Perspektiv Kan utgå från några givna perspektiv. Kan utgå från flera givna perspektiv. Kan utgå från dolda perspektiv.
Jämförelser Kan göra enkla jämförelser om likheter eller skillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader mellan givna och dolda saker.
Slutsats/kärna: Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda slutsatser. Kan redogöra för utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser. Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda slutsatser.
Analysera samhällsstrukturer med hjälp av begrepp och modeller:
Begrepp och modeller Kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Förtydligande matris/förmågor:

Orsaker och samband: Eleven kan förklara orsaker eller samband mellan ex. uppväxtmiljö och risken för att hamna på en brottslig bana på en enkel, utvecklad eller väl utvecklad nivå.

Konsekvenser: Eleven kan se konsekvenser av ex. att begå ett brott på en enkel, utvecklas eller väl utvecklad nivå.

Perspektiv: Eleven kan se lagar och regler ur olika perspektiv och hur de påverkar samhället på olika sätt. För en högre nivå behöver eleven lyfta perspektiv från ex saker man själv upplevt, läst, eller något man tidigare arbetat med. För att visa på en större förståelse för helheten.

Jämförelse: Kan göra jämförelser mellan ex olika lagar och regler på ett enkelt, utvecklat eller väl utvecklat sätt.

Slutsats/kärna: Eleven kan dra skutsatser kring sina resonemang på en enkel, utvecklad eller väl utvecklad nivå.

Begrepp: Eleven använder enkla och vissa av de begrepp som hör till ämnet. För en högre nivå använder man begreppen på ett väl fungerande sätt och hela tiden.

Förankring i kursplanens syfte
 • refektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
Centralt innehåll från kursplanen

Rättigheter och rättsskipning

 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonven­ tionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
 • Demokratiska fri­ och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demo­ kratiska rättigheter och skyldigheter.
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 

Frågor kring förmågan ”konsekvenser” kopplat till Lag och rätt

 • Nämn några av de konsekvenser som kan blir om man begår ett brott.
 • Vad är tanken (från staten) att konsekvensen ska bli av att man får ett straff?
 • Tänker du att påföljden för de som är under 15 är för låga? Eller är det bra som det är? Motivera ditt svar.
 • Vad skulle konsekvensen kunna bli om det var lättare att ändra våra grundlagar?
 • Om en person blir utsatt för ett brott. Vilka olika konsekvenser tänker du detta får och vilka kan tänkas påverkas?
 • Vad skulle konsekvensen bli om vi inte hade lagar och regler?
 • Det finns ett stort mörkertal kring de brott som begås i Sverige. Hur tänker du att det påverkar vår säkerhet?
 • Vilka konsekvenser har en ökad organiserad brottslighet?
 • Det finns en stor misstro mot polisen, vika konsekvenser tänka du att detta har för samhället?

  http://<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/8r8XuX9ebPs” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Tingsratt/

Detta kan illustrerar undgomsrabatten
Ålder Straffnedsättning Ungefärlig längd i relation till en vuxen
15 år 75-85% 1/5
16 år 65-75& 1/4
17 år 55-65% 1/3
18 år 45-55% 1/2
19 år 30-40% 2/3
20 år 20-30% 3/4
Källa: Jareborg & Zila, Straffrättens påföljdslära, Norstedts Juridik 2007
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

http://urskola.se/Produkter/167100-Justitia-Brott-i-grupp#Sasong-2

Julbrev Merkurius V.51

Hej alla fina Merkuriusar.

Vi vill första tacka för denna underliga, speciella men även härliga termin.
Vi hoppas ni får ett fantastiskt jullov med mycket bus och skratt.
Använd gärna några av de tips ni fick av era klasskamrater under avslutningen som inspiration till att hitta på saker.
Följ även Malins och Gottis råd att elda, grilla och mys ute.

Vi ses igen 11/1  2021
Från oss alla till er alla, en riktigt GOD JUL!

Merkurius veckobrev V.49

Hej alla merkuriusar

Veckorna går fort och vi är snart i mål efter vår första halvlek i åk 8.
Nu bara 2 veckor kvar.

Veckan som gått:
Vi fortsätter framförallt under musiklektionerna att arbeta med teaterprojektet. Vi är nu i full gång med att fördela rollerna och även andra arbetsuppgifter.

I Svenskan börjar eleverna läst klart Pojken i randig pyjamas. En stark bok men ett mycket starkt slut.
Låt gärna era barn beretta hemma om vad de läst.

I so fortätter vi med Judendom och Islam. Som en del i projektet kommer vi göra ett kort filmprojekt där eleverna skapar informativa filmer om olika avsnitt i religionerna. Förhoppningsvis ett “roligare” sätt att lära på.

 

Påminnelse och uppmaning:

Skolan är inte slut än och det är viktigt att vi försöker hålla fokus och engagemang uppe. Se till att ni har koll på vad som ska göras. Det är fortfarande prov och uppgifter som ni behöver ha koll på.

 

Kommande:

Som vi tidigare informerat om kommer avslutningen den 18/12 se lita annorlunda ut. Vi kommer ha avslutningen klassvis och exakt upplägg kommer det information om svart.

 

Några datum:

14 dec Lucia på morgonen. Detta uppmärksammar vi klassvis under mentorstiden.

18 dec Julavslutning i skolan (inga föräldrar får komma)

11 jan skolstart enligt schema

 

Vi önskar er en fin andra advent!

/Team Merkurius

Merkurius veckobrev V.46

Hej alla Merkuriusar

Veckan som gått:
Vilken ytterst intressant vecka vi haft, men också väldigt lärorik på många plan.
Inte bara lärorik i den kunskap vi tagit till oss under veckan utan också lärorik i att hantera hemundervisning. Både för oss lärare men säkert också för er elever. Hoppas allt har fungerat bra för er!

I onsdags kväll hade vi ett extra föräldramöte med fokus på elevernas klassresa i åk9.
Majoriteten av er elever var inte så sugna på att göra en fjällvandring så nu fortsätter arbetet med att hitta något annat alternativ.
Det blir spännande att höra var resan bär av!

Lite info om vad som pågår just nu.
I so har vi nu avslutat delvis projektet i historia. Det som kvarstår är slutprodukten i teaterprojektet.
Hur vi går vidare med teaterprojektet kommer det mer information om längre fram men vi håller tummarna för att samhällssituationen inte sätter käppar i hjulen för oss.
Vårt nästa steg i so har nu blivit att gå in på ämnet religion. Under detta projekt kommer vi fördjupa oss i religionerna Judendom och Islam. Det blir en naturlig steg vidare då vi innan lärt oss om bland annat förintelsen.

Terminen går fort och vi vill påminna alla om att fortsätta hålla koll på allt som ska göras i skolan och ha en tydlig dialog med era lärare om det är så att ni behöver stöttning eller har några frågor.

Nästa vecka ses vi som vanligt på skolan.

Kommande datum:
25/11 – Muntliga nationella prov för åk9 Special-schema för åk8

18/12 – Julavslutning

 

Trevlig helg önskar Merkurius mentorer!!