Merkurius veckobrev V.16

Hej alla merkuriusar!

Veckan som gått har har varit intressant på många plan. Vi har gått från härligt varmt vårväder, till bitande kallt vårväder. I allt annat konstigt är det ändå skönt att April är som vanligt.

Skolmässigt har det också varit full fart! Eleverna har gjort uppgifter och prov. Förkovrat sig i det svenska språket, mattematikens under och stadens föränderlighet.  Framtidens stad finns det många spännande tankar kring. Med den utvecklingshastighet som vi har i samhället kommer säkert våra elever också få uppleva dessa på riktigt.
Här är några av deras tankar och processen dit:

 

 

Påminnelse:

Vi ser att många elever “glömt” bort att vi är en mobilfri skola. Därför är det många som nu går med sina mobiler i fickan under skoldagen i stället för att låsa in dem i skåpet. En a anledningarna till att vi är mobilfria är för att vi vet att mobilen tar fokus från undervisningen när det surrar till. Därför skall mobilerna vara i skåpet under skoldagarna och inte i fickan.

Info kommande viktiga händelser:

V.19
Måndag-Onsdag är det studiedagar. Under dessa dagar kan det förekomma att elever kallas in för att göra kompletteringar om behov finns.
Torsdag-Fredag  är det lovdagar.

V.23
Sista kolveckan. Under denna vecka kommer vi ha en del schemabrytande aktiviteter. Mer info kommer.
Fredag – Skolavslutning. I nuläget kommer det vara klassvis.

 

Trevlig helg önskar merkurius mentorer!

Merkurius veckobrev V.12

Hej Merkurius

Våren är i antågande och vi ser vilka positiva effekter solen och de ökade ljustimmarna gör för allas mående. Det är betydligt piggare elever vi ser i skolan nu.

Vi testade att göra ett litet projekt med merkurius röd kopplat till lag och rätt. Det har dragit ut lite på tiden på grund av rådande omständigheter men idag rodde vi det iland. Eleverna spelade upp två tingsrättsförhandlingar med fiktiva händelser. Vilken kreativitet. Bra jobbat.

 

Kommande händelser:

Onsdag 31/3 (nästa vecka) är det specialschemadag. Under förmiddagen är det ett extra slöjdpass för röd  (se info på schoolsoft). Grön har distansundervisning. Under eftermiddagen har vi vår årliga inspirationsmässa. Även om den i år blir digital är det ändå ett tillfälle där vi hoppas inspirera inför framtiden. Mässan kommer bestå av tre föreläsningar med personer som delar med sig av sina livserfarenheter, yrken och utbildningar. Inbjudningar till varje föreläsning kommer via mailen.

Onsdagen 14/4 är det föräldramöte. Den kommer precis som tidigare hållas digital. Inbjudan kommer via mail. mer info på schoolsoft.

 

Trevlig helg önskar Merkurius mentorer.

Demografi och befolkningslära (Namngeografi)

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik Bohjort

När, under vilka veckor?

V.11-18 Demografi
V.19-23 Namngeografi / kartan

 

Vad?

 • Hur är jordens befolkning fördelad över jordklotet?
 • Vad finns det för orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen?
 • Varför flyttar människor till ett annat land?
 • Varför flyttar människor från landsbygd till stad och vilka konsekvenser får detta?
 • Hur skiljer sig fördelningen av arbetskraften åt mellan olika näringsgrenar, till exempel jordbruk, industri, service, om man jämför rika länder med fattiga länder?
 • På vilket sätt påverkar produktion och konsumtion människors levnadsmiljöer?
 • Varför ligger olika industrier där de ligger?
 • Vad krävs för att handel ska uppstå?
 • Vilka för- och nackdelar medför internationell handel?
 • Vilka förändringar av samhället har möjliggjort en ökande globalisering?

 

Viktiga begrepp:
=> BNP
=> Befolkningsexplosion
=> Slumområde
=> Kåkstad
=> Befolkningspyramid
=> Deltaområde
=> Glesbygd
=> Urbanisering
=> Infrastruktur
=>befolkningsfördelning
=>befolkningslära
=>demografi
=>emigration
=>familjeplanering
=>födelseöverskott
=>immigration
=>migration
=>mortalitet
=>nativitet
=>pull-faktorer
=>push-faktorer
=>spädbarnsdödlighet
=>tätbygd
=>absolut fattigdom
=>bistånd
=>BNI per capita
=>demokrati
=>extrem fattigdom
=>FN
=>frihandel
=>HDI (Human Development Index), mänsklig utvecklingsindex
=>i-land
=>kapital
=>kolonier
=>korrumperad
=>korruption
=>mikrokredit
=>millenniemålen
=>MUL-länder (=LDC-länder)
=>relativ fattigdom
=>u-land
=>Världsbanken

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Vi utgår från News läromedel
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Genom samtal och diskussioner på lektionerna och en avslutande prov och kartyanalys
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Detaljerad planering ligger på GoogleClassroom

V.11 –  Uppstart. Jordens befolkning, var bor människor och varför, Befolkningslära

V.12 – Mortalitet och Nativitet. Demografi eller läran om befolkningen. Varför är det viktigt att känna till?

Jordens befolkning.

V.13 – Migration och urbanisering

V.14 – Påsklov

V.16 – Sveriges befolkning & befolkningspyramider

V.17 – Olika levnadsvillkor. Utveckling & Fattigdom, Hälsa, ohälsa och Utbildning

V.18 – Prov

V.19 – Lektioner enbart måndag! Ev. uppstart Namngeografi.

V.20 – Kartan/jorden/Namngeografi

V.21 – Namngeografi prov.
V.22 –  …….. Efter behov!
V.23 – Sista veckan

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Analys av livsmiljöer och samspelet mellan människa, samhälle och natur
Förklara orsaker, samband och beskriv mönster

1. Till befolknings-fördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

 1. geografiska mönster av handel och kommunikation
 2. Till klimatförändringar
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.
Konsekvenser

1. Av befolknings-fördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

 1. geografiska mönster av handel och kommunikation
 2. Av klimatförändringar
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om konsekvenser. Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om konsekvenser. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om konsekvenser.
Perspektiv Kan utgå från några givna perspektiv. Kan utgå från flera givna perspektiv. Kan utgå från flera givna och dolda perspektiv.
Förslag/slutsats/kärna

Värdera lösningar för hållbar utveckling på: Ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor

Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar. Kan redogöra för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar. Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar.
Geografiska begrepp Kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Utforskning av omvärlden: Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
Undersöka

(omvärlden)

Namngeografi

Kan använda kartor och andra geografiska källor, tabeller, diagram, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.

Vid t.ex fältstudier.

Kan med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt .

Kan använda kartor och andra geografiska källor, tabeller, diagram, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt. Vid t.ex fältstudier.

Kan med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleks-relationer mellan olika geografiska objekt.

Kan använda kartor och andra geografiska källor, tabeller, diagram, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt. Vid t.ex fältstudier.

Kan med god säkerhet beskriva lägen på och storleks-relationer mellan olika geografiska objekt.

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Detta är en högst aktuell fråga med en rådande klimatförändring som sker på vår jord. Dessutom börjar man nu göra framsteg i det globala samarbetet kring klimatet.
Handel den viktigaste inkomstkällan för i princip alla länder. Hur fungerar handeln?
LÄNKAR:
Lärobok Geografi: NE!!
Befolkningspyramid Värmdö: https://www.h5.scb.se/kommunfakta/pyramider/pyra_frame.asp?region=0120
Kommunfakta: https://www.h5.scb.se/kommunfakta/k_frame.htm
Befolkningspyramid Sverige:
Förankring i kursplanens syfte

Eleven ska utveckla sin förmåga att analysera samspelet mellan människor.
Också värdera olika utvecklingsfrågor.

Centralt innehåll från kursplanen (Lärare)

Världens Befolkning

 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Fältstudier av (…) kulturlandskap, till exempel av samhällsplaning i närsamhället.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
 • Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster förändrats över tid.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skria och samtala om geografi.
 • Förekomsten av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. 

 

Övergripande mål från LGR11 2.2
=>Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
=>Kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
=>Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

Hållbar utveckling

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik Bohjort

När, under vilka veckor? V.10-17

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad är en hållbar utveckling? Hur kan man undersöka detta i vår närmiljö?
 • Vad kan vi lära oss av våran omgivning. Vilka spår har vi lämnat?
 • Varför bor vi där vi bor?
 • Var ligger världens länder?
 • Vilka intressekonflikter om resurser kan finnas i vår kommun?
Övergripande mål från LGR11 2.2

 

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
Förankring i kursplanens syfte

Viktigt begrepp:

 Social hållbarhet
Ekologisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet

 

Centralt innehåll från kursplanen

 

 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?
 • Fältstudie av vår närmiljö
 • Gemensamma diskussioner och undersökningar

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Ni kommer presentera er undersökning muntligt för Patrik (Detta sker bara med gruppen). Varje person i gruppen presenterar sin del av undersökningen. 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.10 – Vad är en hållbar utveckling? Ekologisk, ekonomisk och social. Hur kan man undersöka samhällsplaneringen i vår närmiljö? Vad händer i Gustavsbergs hamn?

V.11- Forts hålbar utveckling – Vi går vidare igenom vad som ingår i hållbar utveckling.
V.12 – Näringslivets del av den hållbara utvecklingen…  Genomgång näringslivet.
V.13 – Undersökning förberedelse, Undersökning i fält,
V.15- Sammanställning och presentationer
V.16 – Presentationer
V.17 – Presentationer.
OBS på grund av Covid kan tidsplanen komma att förändras.

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Dokument, Uppgifter o.s.v.

Uppgift Ekologiska fotavtryck: Gå in på länken  och gör undersökningen om dina ekologis fotavtryck.
Resonera sedan med en kompis om vad du skulle kunna göra för att minska ditt ekologiska fotavtryck? Vad skulle vara svårast att avstå från?  Vilka konsekvenser lämnar dina avtryck?

Uppgift Solen

Hållbar utveckling WWF

Hållbar utveckling Värmdö

 

http://laromedel.ne.se/material/reader/234/10981

 

Texten om Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Näringslivet

 

Uppgift Hållbar utveckling i Hököpings kommun:

 

Geografiska Informationssystem:

GIS-tjänst värmdö
Stockholms läns landstings GIS-tjänst
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/
https://www.omaps.net/sv
https://www.orientering.se/hitta-orientering/

Google Maps

Eniro

Hitta

Blindkartor: 
http://www.eduplace.com/ss/maps/
http://www.worldatlas.com/webimage/testmaps/maps.htm

 

Merkurius veckobrev V.7

Hej alla merkuriusar.

Vad detta sista vinterveckan?? Vi får väll se.
Vi har i vart fall utnyttjat den så mycket vi kan denna vecka. Under torsdagen samlades hela merkurius ute för att åka skridskor, grilla korv och socialisera. Detta var temat för veckans friluftsliv.
Hur gör man om olyckan är framme när man är på isen var också ett tema för veckan. Fantastiska elever som testar och vågar.

Under veckan har vi också startat upp våra utvecklingssamtal. Härligt att få se alla igen, även om det var digitalt.
Vi tackar för alla elever och föräldrar för härliga och intressanta samtal.

Info från Rektor Jill:

Information inför kommande lov

Hej alla,

Nu närmar vi oss sportlovet igen. Det var för ett år sedan vi började sätta in åtgärder kring Corona och Covid-19. Tänk så fort det har gått!

Den här gången är vi mer förberedda. Vi har mer erfarenhet och följer alla rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten.

Inför detta års sportlov är det mycket tuffare regler än tidigare. Den elev/personal som väljer att åka utomlands förbjuds att infinna sig på arbetsplatsen om sju dagar eller på annat sätt beblanda sig med andra även om man inte uppvisar symptom. Se vidare länk.

Skolan (arbetsgivaren) har ett ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen att förebygga ohälsa, i detta fall skydda sin personal från smitta. Det är också enligt smittskyddslagen alla medborgares ansvar att genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra smittspridning.

Har du frågor kring detta får du gärna vända dig till Jill Sterner eller när det gäller hälsofrågor till Judith Johansson, vår skolsyster.

https://www.fremia.se/nyhetsrum/nyheter/karantan/

Fortsatt distansundervisning fram till 1 april

Kommande aktiviteter:

Nästa vecka är det lite prov och inlämningar. Se till att ni har koll på vad som gäller och är det frågor hör av er till ämneslärarna.

V.9 Sprotlov. Tid för rekreation och förhoppningsvis mycket utelek!

V.14 – Påsklov

Trevlig helg önskar

Patrik, Annica, Malin

Merkurius veckobrev V.4

Hej alla härliga merkuriusar

Veckorna flyter även om det är på ett speciellt sätt. Vi och ni gör alla sitt bästa för att det ska bli så bra som det bara kan.

Det digitala klassrummet:

Vi har under so-lektionerna lärt om Etik och Moral. Som en del av projektet har klassen fått fundera på vilken värdegrund som klassen merkurius ska vila på. Man blir oerhört varm om hjärtat när tittar på resultatet.

I en del i vårt arbeta med att stämma av hur eleverna mår med koppling till både den samhällssituationen vi är i med distansundervisning och i att vi inte ser eleverna fysiskt lika mycket har vi under vecka gjort en enkätundersökning med dem. Något ni gärna får prata om hemma.

Lite tips kring hemstudier:
Vi vet att det kan vara tufft med hemstudier men lite praktiska tips för att underlätta det hela.
Försök hålla era vanliga rutiner. Gå upp som vanligt och ät frukost.
När det är lektion ha inget som kan ta ditt fokus, som mobiltelefon, spel, tv eller andra chatter igång.
Rör på er mellan lektionerna. Det blir mycket stillasittande och de gynnar inte inlärningen.

Merkurius elevers egna värdegrund:

 1. Behandla andra så som du själv vill bli behandlad
 2. Vi behandlar varandra med respekt
 3. Vi bjuder in varandra till alla typer av aktiviteter. Både under raster och lektioner.
 4. VI jobbar för att alla behandlas lika.
 5. Vi hjälper till att skapa arbetsro.
 6. Alla ska få säga och tycka vad man vill utan att bli negativt kritiserad.
 7. Vi arbetar för en bättre miljö.
 8. Vi håller ihop som grupp och är solidariska med varandra.
 9. Vi agerar om någon behandlas dåligt.
 10. Vi värnar om de mänskliga och barnens rättigheter.

 

Info:

Vi ska försöka få till en inspirationsmässa även i år. Det blir då i ett digitalt forum. Fundera gärna hemma på om ni skulle vilja/kunna vara med och bidra till inspiration och information om framtiden för våra elever. Bifogar inbjudan.

PRAO
Det har kommit in en del frågor om PRAO. Under rådande omständigheter ser vi inte att det går att genomföra någon PRAO under våren. Vi siktar på att det blir under nästa läsår.

Hälsoblankett
Judith har skickat hem en blankett om hälsouppgifter. Vi vill påminna om att dessa kommer tillbaka till oss.

Kommande datum:

3/2 – Skolan stänger kl. 13.00

17/2 – Untvecklingssamtalsdag (Alla utveckingssamtal kommer hållas digitalt)
Börja redan nu hemma prata om vad ni vill ta upp på samtalen.

V.9 – Sportlov

 

Glöm inte: Ut och njut av snön!!

 

Trevlig helg önskar Merkurius mentorer