Demokrati och inför valet 2022

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik Bohjort och Fredrik Pettersson 

När, under vilka veckor? 16 – 22

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
Eleven ska kunna:
 • Vad är demokrati?

  Vilka är demokratins grunder? (grundlagar, rättigheter, frihet, partifrihet, 

  Vilka är inblandade i demokratin? (befolkning, partier, media) 

  Vilka hot finns det mot demokratin? (orättvisor, kriser)

  Vilken roll har media i en demokrati? (granskande journalistik) 

  Vad gör en Influenser och hur påverkar de människor & demokratin?

  Vad skulle hända om den statliga media togs bort.

  Hur styrs Sverige? (riksdagsnivå) 

  Vad gör riksdagen?

  Vad gör regeringen?

  Politiska partier utifrån ideologier (höger/vänsterskalan)

  Vad blir svårt i en diktatur om du är journalist eller politiker?

  Vilka likheter och skillnader finns mellan demokrati och diktatur?

  Vilka likheter och skillnader finns mellan regering och Riksdag?

  Vilka likheter och skillnader finns mellan en influenser och en nyhetstidning?

  Vilken av medias uppgifter tänker du är viktigast i en demokrati?

  Vilken ideologi tänker du bygger den starkaste demokratin?

  Vilken ideologi tänker du är starkast i Sverige?

  Vem har mest makt i Sverige?

  Riksdag och regering å ena sidan och Media å andra sidan

  Vad är grunden och vad bär upp dessa?

  (Grundlagarna)

   

  Vilka likheter och skillnader finns mellan en demokrati och diktatur

  Vad skulle konsekvenserna bli om det fanns färre partier i Sverige?

 

 

Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Förklara orsaker och samband Kan föra enkla resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade resonemang om orsaker och samband.
Konsekvenser Kan föra enkla resonemang om konsekvenser. Kan föra utvecklade resonemang om konsekvenser. Kan föra välutvecklade resonemang om konsekvenser.
Perspektiv Kan utgå från några givna perspektiv. Kan utgå från flera givna perspektiv. Kan utgå från dolda perspektiv.
Jämförelser Kan göra enkla jämförelser om likheter eller skillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader mellan givna och dolda saker.
Slutsats/kärna: Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda slutsatser. Kan redogöra för utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser. Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda slutsatser.
Kan redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Kan redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Begrepp och modeller Kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.16 – Uppstart demokrati.
Kreativ jakt.
Influencers funktion i en demokrati. Makt i en demokrati. Möjligheten till att ge förslag (som kan förändra)
Medias roll!
Grundlagarna kopplat till media.

V.17 – Grundlagarna kopplat till media.
Media i diktatur
Intro modellen
Statschefen i Sv jfr med Fra
Start som influenser – första uppdraget

V.18 – Ideologier & Riksdagen

V.19 – Beslut i Riksdagen + Regeringen & myndigheter

V.20 – Diktatur

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Inför valet hösten 2022 kommer vi tillsammans lyfta vår förståelse och kunskap kring demokratin, des grunder och hur den fungerar.
Detta kommer avslutas med att skolan deltar i ”skolvalet 2022”

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Solens veckobrev V.19

Hej alla i solenfamiljen!

Vecka som varit.
Nu kan vi checka av sista nationella proven som genomfördes under fredagen. Bra jobbat allihop!
Vi har nu bara en skolvecka kvar. Håll i, hål ut, hålla an, så är vi snart i mål.

Som en del i arbetet med hållbar utveckling hade vi under torsdagen debatt i solen om vegetarisk mat.
Bra jobbat till en väl utförd debatt sär ni visar att ni kan väva ihop delar från flera ämnen för att bygga era argument. Även en bra tärning inför framtiden att kunna debattera på en anständig nivå där fakta och argument ligger i fokus och personangrepp inte existerar.

Veckan som kommer:
Sista rycket, men det är en del prov och inlämningar kvar så håll koll på schoolsoft och era uppgifter.

Ni behöver lämna in era praolappar till oss mentorer.
Den finns bifogad nedan eller så kan ni få den utskriven av mentorerna.
Praoblankett-2

Kommande:

 • Måndag 23/5 är det omvärldsdagen. Eleverna ska arbeta ihop en peng för att sedan donera till en framröstad välgörenhetsorganisation.
 • v.21 Kristi Himmelfärdslov samt studiedagar (Lärarna rättar och sambedömer Nationella Prov)
 • v.22 Praovecka (samt kompletteringar, kommuniceras individuellt)
 • 7-8/6 Avslutningsmys med klassen
 • 9/6 Niornas fest
 • 10/6 9.00 Skolavslutning

 

Vi önskar nu en fantastisk helg så ses vi på måndag.

Solens veckobrev V.16

Hej alla i solenfamiljen!

Nu alla solar går vi in på upploppet!
Bara fyra skolveckor kvar, et är kort men dessa kommer vara till bredden fyllda med innerhåll. Det har varit tydligt redan denna vecka.

Veckan drog igång med siste delan av nationella proven i NO. Där låg fokus på laborationer som genomfördes på löpande band i no-salen. Jättekul att se eleverna få visa sin kunskaper.

I so fortsätter vi lära kring hållbar utveckling och denna vecka har vi avhandlat grunderna i alla de tre delar som ingår i. Det vill säga: Ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.
Vi genomförde ett litet experiment med en chokladkaka….. Kul och tydligt! Berätta gärna hemma.
Extra viktigt nu att man hänger med och snabbt tar igen om något missas.

Kommande händelser:

Nästa vecka är det nationella prov i engelska.
Datum som gäller är: 26:e och 28:e April

Vecka 18 är det nationella prov i SO.
Datum 3:e och 5:e Maj

Och sist men inte minst är det nationella prov i Matte.
Datum som gäller är: 11:e och 13:e Maj

En påminnelse om att hålla koll på kommande prov och inlämningsuppgifter. Datum för sådant ligger på schoolsoft i första hand inte muntligt från pedagogen.

På måndagens mentorstimme kommer vi i Solen att plocka skräp. Bra är om DU kan ta med arbetshandskar och klär dig lite mer oömt samt har bra skor.

Föräldramöte äger rum 4/5.
Mer information kring detta hittar ni på shoolsoft.

Övrig information

Omval gymnasiet: 19 april – 17 maj
Slutlig antagning: Klar 1 juli
Antagningsbesked: logga in på hemsidan för att se ditt antagningsbesked.
Sista svarsdag på antagningsbeskedet: 18 juli

Ha en underbar helg i solen önskar mentorerna
Gottis, Malin och Patrik

Solens veckobrev V.12

Hej alla solar!

Tiden går oerhört fort och vi är svart framme vid påsk.
Men samtidigt får vi mer och mer ljus ju längre tiden gå så också energi. Vet ni att det är 6 timmer mer ljus nu än under den mörkaste perioden på året!

Veckan som gått:

Denna vecka har nationella proven dragit igång på allvar. Under tisdagen och torsdagen skrev solen nationella prov i Svenska. Det är tuffa dagar men allt verkar ha gått bra.
Kommande datum att ha koll på kring nationella proven.

Svenska: 22:a och 24:e Mars (kommande vecka)
NO: 6 April + Lab (ej specifikt datum)
Engelska: 26:e och 28:e April
SO: 3:e och 5:e Maj
Matte: 11:e och 13:e Maj

En påminnelse om att hålla koll på kommande prov och inlämningsuppgifter. Datum för sådant kommer ut på schoolsoft i första hand inte muntligt från pedagogen.

 

Kommande händelser:
Nästa vecka är den väntade inspirationsmässan. Denna äger rum under Onsdag eftermiddag.

Föräldramötet är planerat till sent april. Planen är att vi ska försöka avsluta som vi började med en kombination av föräldramöte och socialt umgänge.
I övrigt kommer en stor del av mötet gå till att ni föräldrar får lite planeringstid inför avslut.

 

Övrig information:
Stockholms län: Gymnasieval
Preliminär antagning: Klar 19 april
Omval: 19 april – 17 maj
Slutlig antagning: Klar 1 juli
Antagningsbesked: logga in på hemsidan för att se ditt antagningsbesked.
Sista svarsdag på antagningsbeskedet: 18 juli

 

Ha en fantastisk helg
Önskar solens mentorer.

Hinduismen och Buddhismen

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik Bohjort

När, under vilka veckor? V.8 – 14

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

=> Hur ser man på livsfrågor inom Hinduismen & Buddismen?
=>Hur påverkar religionen synen på livet? (tankar om livet och ens uppgift som troende)
=>Hur skapas olika religiösa identiteter? (d.v.s kan man säga hur en hindu och buddhist är?)
=>Vilka likheter och skillnader kan man se mellan de olika världsreligionerna? (Jämförelser)
=>Hur är det att leva som Hindu och Buddhist?
=> Vad är målet inom religionerna och hur når man dit? (Vad strävar man efter, olika vägar)

Övergripande mål från LGR11 2.2
* Kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
=> Utifrån denna denna punkt jobbar vi med att diskutera och debattera.
* Kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
=> De 2 världsreligionerna vi har i fokus är viktiga att ha kunskaper om för att kunna förstå den värld vi lever i.
Viktiga begrepp:

Brahman – Världssjälen, Altet
Maya – Illusionen som döljer Brahaman för oss
Daliter – Kastlösa
Dharma – Moraliska lagen eller plikten

Sanatana dharma = Den eviga läran
Brahman = Världssjälen som finns överallt
Atman  = Delar av Brahman i människan
Reinkarnation = Återfödelse
Samsara = Återfödelsens kretslopp
Moksha =  Frälsningen inom hinduismen, att bli befriad från återfödelse, atman blir en del av
Karma  = Människans handlingar som bestämmer om man är på väg mot moksha.
Kastsystem = Ett system som har präglat Indiens samhälle som delar in människor i olika grupper
asket = En som utmanar sin kropp (ex äter ytters lite) för att nå Nirvana
bodhisattva = Upplyst som är kvar i jordelivet
buddha = ”profet” inom Buddhismen
Dalai lama = Buddhisattva i den Tibetanska buddhismen
de fyra ädla sanningarna = Sanningarna om Dukka (lidandet)
den åttafaldiga vägen, lärans hjul
de tre juvelerna = Jag tar min tillflykt till Buddha, Dharma, Sangha
dharma = Regler för hur du ska leva inom Hinduismen
diaspora = Att en folkgrupp lever utanför sitt urspungsområde (Buddhister bor främst utanför Indian)
karma = Summan av dina handlingar
konvertera = Byta religion
legend
mahayana = Gren inom Buddhismen
nirvana = Att sluta återfödas inom Buddhismen
sangha = Buddhistiska gemenskapen
Shangri-La = Dömlandet bortom alla bekymmer
stupa = Tempel
theravada = Gren inom Buddhismen
vajrayana = Gren inom Buddhismen
Tripitaka = Heliga böcker i Buddhismen
 
Förankring i kursplanens syfte
=>Kunna sätta sig in i olika perspektiv i syfte att skapa en starkare förståelse för olika =>livsåskådningar
=>Kunna jämföra olika livsåskådningar
=>Kunna se orsaker och samband mellan olika syn på livet och identiteter
=>Kunna se konsekvenser av att man har en viss livsåskådning och att det finns olika livsåskådningar
=> kunna dra slutsatser kring resonemang om livsåskådningar och dess påverkan och syfte
Centralt innehåll från kursplanen
=>Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
=>Hur religion och andra livsåskådningar kan forma människors identitet och livsstilar.
=>Riter, exempel namngivning och konfirmation, deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
Beskriva, förklara & se generella mönster. Kan beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Kan förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Kan förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Jämförelser (inom och mellan några religioner och andra livs- åskådningar.) Kan göra enkla jämförelser om likheter eller skillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader mellan givna och dolda saker.
Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
Förklara orsaker och samband

(hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden)

Kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggd resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.
Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
Beskriva och ta olika

perspektiv (visar hur olika identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar)

Kan enkelt beskriva hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.

och utgå från några givna perspektiv.

Kan utvecklat beskriva hur livsfrågor skildras i olika sammanhang. och kan utgå från flera givna perspektiv. Kan välutvecklat och nyanserat beskriva hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.

och kan utgå från flera givna och dolda perspektiv.

Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
Förslag/slutsats/kärna Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar. Kan redogöra för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar. Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar.
Begrepps- och modellanvändning i religion
Begrepp/modeller Kan använda  begrepp/modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan använda begrepp/modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Kan använda begrepp/modeller på ett väl fungerande sätt.

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Vi utgår från läromedlet NE.
Eleverna är inbjudna till kursen om hinduism och buddism på NE.
https://www.ne.se/världens-religioner/#/utbredning?_k=kx4s3h
Som platform använder vi Google classroom
religion, Hinduism och Buddism, och eventuellt Religion och liv 9 och NE
http://www.ne.se/världens-religioner/#/utbredning?_k=p5euoy
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Analys
Gruppdiskutioner
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.8 – Religion – Hur tänker vi att vi pratar om detta ämne.
Hinduismen – Repetition kring religionens grunder. Hur uppkom den? Synen på livet.
Genomgång – Hinduismens uppkomst, kastsystemet

Del 1:

– Reflektera med sin grupp: Vem kom på kastsystemet den rike eller den fattige?
– Vad innebär kastsystemet (Identifiera gemensamt vad det är och hur det är uppbyggt)?
– Vilka skulle fördelarna kunna vara med kastsystemet? Vilka är nackdelarna?
– Vilka konsekvenser får det att man föds som dahlit?
– Varför är kastsystemet inte förbjudet i Indien?
– Se på hinduismen med normkristiska glasögon – Vad blir era tankar då?

Del 2:

– Frälsningsvägen Yoga – Vilket syfte har yoga?

-Vilken väg till frälsning skulle du ta? Varför?
-Ganges har en viktig roll inom Hinduismen, vad kan vara orsaken till att just floden fått så stor betydelse.

V. 9 – LOV

V.10 – EV…Färdigställa Hinduismen.

Uppgift källkritik Hinduism och resonemangsfrågor

V.11 – Buddhism.

Uppgift:
Resonera med din parkompis kring:
Vissa anser att Buddhismen inte är en religion utan en filosofi. Hur kan det komma sig?
Är Buddhismen en religion för optimister eller pessimister?
Ni tar var sin av riktningarna inom Buddhismen, Hinayana (lilla vagnen) och Mahayana (stora vagnen). Förbered 15 minuter och presentera sedan för varandra (max 5min).

En jämförelse mellan världsreligionerna. Hur är det att leva som ……..? Hur skulle Sverige se ut om vi var……?

uppgift-faktafelet

V.12 – Buddhismen

V.13 – Examination

Hinduism

Buddhism bilspelBuddhism

Hinduismen

Karta över religionerna

Frågor att resonera kring

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Solen veckobrev V.8

Hej alla i solenfamiljen!
Tiden går oerhört fort och vi är redan framme vid första anhalten för vårterminen, men det är ett välbehövligt lov eleverna går in i!!

Undervisningen går framåt och under SO,n har vi startat upp vårt näst sista område, nämligen religion.
Vårt fokus kommer nu ligga på de två sista världsreligionerna vi har att avhandla, nämligen Hinduism och Buddhism.
Vi har startat i Hinduismen, en av världens äldsta religioner.
Vi blandar genomgånger med gruppdiskutioner och uppgifter. Många nya begrepp dyker upp för eleverna. Bra tipps är att be ungdomarna berätta hemma om vad vi gått igenom för att befästa kunskaperna.

Sena ankomster!
Hej vi upplever att många elever kommer sent till första lektionen. Detta är något som påverkar uppstarten av lektionen. Här önskar vi att ni ser över morgonrutinerna och pratar med era ungdomar om vikten av att komma i tid, både för sin egen skull men också kopplat till respekten för andra.

Information:

Allaktivitetsdagen
Nu gör vi ett nytt försök till aktivitetsdag.
Nytt datum för detta är 15/3. Glöm inte anmäla/boka din aktivitet.

Gymnasievalet
I veckan var det så dags för alla nior att skicka in de första gymnasievalsansökan. Spännande diskussioner och en djungel av val! Inför omvalsperiodeen i maj så kommer alla elever som önskar att få en ny rådgivningstid med vår SYV Daniel. Planen är att de mötena kan ske på kvällen på distans så att alla vårdnadshavare ska kunna ha möjlighet att vara med.

Inspirationsmässan 2022
Vi behöver fler inspiratörer!
För även i år vill vi anordna en inspirationsmässa för våra elever i årskurs 7-9 och hoppas att många vill vara med och inspirera.
Har du några utbildningar, yrkes- eller livserfarenheter som du kan dela med dig av?
Hör av dig till maria.knutas-wegner@lemshaga.se senast 28 februari om du vill vara med!

Övrig information:
Stockholms län: Gymnasieval
Preliminär antagning: Klar 19 april
Omval: 19 april – 17 maj
Slutlig antagning: Klar 1 juli
Antagningsbesked: logga in på hemsidan för att se ditt antagningsbesked.
Sista svarsdag på antagningsbeskedet: 18 juli

Nationella provdatum
Svenska: 22:a och 24:e Mars
NO: 6 April + Labb (Ej specifikt datum)
Engelska: 26:e och 28:e April
SO: 3:e och 5:e Maj
Matte: 11:e och 13:e Maj

 

Ha ett fantastiskt lov önskar  /Gottis, Patrik och Malin