v. 10-13: Statistik, sannolikhet och kombinatorik

V. 10-13: Statistik, sannolikhet och kombinatorik

I fokus

 • Bestämma typvärde och median
 • Beräkna medelvärde
 • Tolka och skapa tabeller och diagram
 • Beskriva och beräkna sannolikhet
 • Använda kombinatorik

 

Vad?

Lektion 1. Beräkna medelvärde

Lektion 2. Bestämma median

Lektion 3. Typvärde, median och medelvärde

Lektion 4. Använda tabeller och diagram

Lektion 5. Tolka linjediagram

Lektion 6. Beräkna sannolikhet

Lektion 7. Problemlösning – sannolikhet

Lektion 8. Använda kombinatorik

Lektion 9. Kunskapslogg

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Lyssnar aktivt på genomgångar, diskuterar, reflekterar

Vi varierar arbetet både praktiskt, teoretiskt, enskilt, par och i grupp. Vi inleder varje lektion med att gemensamt utforska och pröva, samtala och resonera. Vi går igenom och tränar på olika sätt att lösa problem – ritar bilder.

I Classroom finns de uppgifter som förväntas göras varje vecka.

Vi försöker lyfta gruppens arbete genom att samarbeta och lära av varandra med olika kooperativa arbetssätt. Vi arbetar tillsammans för att lyfta vikten av att vi kan lära av varandra. Vi tränar på att redovisa beräkningar skriftlig.. Vi tränar på muntligt beskrivande av matematik och på att resonera rimligt eller inte kring olika lösningar.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi arbetar med olika korta ”check-koller” samt prov. Varje kapitel avslutas med en kunskapslogg som kan ses som en slags diagnos av elevernas kunskaper kopplat till kapitlet. Eleverna rättar även själva sina uppgifter med hjälp av facit och får på så sätt själva syn på styrkor och repetitions- områden.

Att delta vid diskussioner och praktiska övningar är viktigt för då blir de skriftliga resultaten mindre betydande. Det är viktigt att försöka bedöma vad eleverna kan när de lyckas visa det – men alla har rätt att både träna massor och göra fel många gånger innan kunskaperna bedöms. Bedömning sker även löpande genom undervisningen. I slutet av terminen kommer vi dessutom att ha ett skriftligt prov.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Kunskaper i matematik ger ett bra sätt att i framtiden kunna välja ett lockande yrke, kunna sköta sin privatekonomi (handla, arbeta, hyra bostad) och kunna tolka samhället runtomkring (läsa av tabeller, diagram) och för att kunna påverka sin omgivning.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi satsar mycket på ett kreativt arbetssätt med många både praktiska och lekfulla inslag och tror på att tankens kraft i gemensamt arbete kommer föda kunskaper om och förståelse för matematikens användbarhet och betydelse. Med ett varierat arbetssätt hoppas vi nå ett ökat intresse och även självförtroende i att lyckas. Att vi genom ett tydligt arbete med kooperativa metoder når längre tillsammans. Genom att knyta an matematikuppgifterna till elevernas vardag vill vi skapa ett intresse och sammanhang som underlättar förståelse.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Utvärdering av projektet sker under arbetets gång samt efter avslutat projekt tillsammans med eleverna, både muntligt i diskussion och med hjälp av olika typer av “exit-tickets”.

v. 10-14: Decimaltal

V. 10-14: Decimaltal

 

I fokus

– Tiondelar

– Hundradelar

– Jämföra och storleksordna decimaltal

– Beskriva och göra klart talföljder

–  Avrunda decimaltal

Addera och subtrahera decimaltal

Vad?

Lektion 1. Upptäcka tiondelar

Lektion 2. Tiondelar

Lektion 3. Upptäcka hundradelar

Lektion 4. Hundradelar

Lektion 5. Jämföra och storleksordna decimaltal

Lektion 6. Jämföra och storleksordna decimaltal

Lektion 7. Talföljder

Lektion 8. Från bråkform till decimalform

Lektion 9. Avrunda decimaltal

Lektion 10. Addera och subtrahera decimaltal

Lektion 11. Addition och subtraktion med växling

Lektion 12. Kunskapslogg

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Lyssnar aktivt på genomgångar, diskuterar, reflekterar.

Vi varierar arbetet både praktiskt, teoretiskt, enskilt, par och i grupp. Vi inleder varje lektion med att gemensamt utforska och pröva, samtala och resonera. Vi går igenom och tränar på olika sätt att lösa problem – ritar bilder.

I Classroom finns de uppgifter som förväntas göras varje vecka.

Vi försöker lyfta gruppens arbete genom att samarbeta och lära av varandra med olika kooperativa arbetssätt. Vi arbetar tillsammans för att lyfta vikten av att vi kan lära av varandra. Vi tränar på att redovisa beräkningar skriftlig.. Vi tränar på muntligt beskrivande av matematik och på att resonera rimligt eller inte kring olika lösningar.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi arbetar med olika korta ”check-koller” samt prov. Varje kapitel avslutas med en kunskapslogg som kan ses som en slags diagnos av elevernas kunskaper kopplat till kapitlet. Eleverna rättar även själva sina uppgifter med hjälp av facit och får på så sätt själva syn på styrkor och repetitions- områden.

Att delta vid diskussioner och praktiska övningar är viktigt för då blir de skriftliga resultaten mindre betydande. Det är viktigt att försöka bedöma vad eleverna kan när de lyckas visa det – men alla har rätt att både träna massor och göra fel många gånger innan kunskaperna bedöms. Bedömning sker även löpande genom undervisningen. I slutet av terminen kommer vi dessutom att ha ett skriftligt prov.

 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Kunskaper i matematik ger ett bra sätt att i framtiden kunna välja ett lockande yrke, kunna sköta sin privatekonomi (handla, arbeta, hyra bostad) och kunna tolka samhället runtomkring (läsa av tabeller, diagram) och för att kunna påverka sin omgivning.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi satsar mycket på ett kreativt arbetssätt med många både praktiska och lekfulla inslag och tror på att tankens kraft i gemensamt arbete kommer föda kunskaper om och förståelse för matematikens användbarhet och betydelse. Med ett varierat arbetssätt hoppas vi nå ett ökat intresse och även självförtroende i att lyckas. Att vi genom ett tydligt arbete med kooperativa metoder når längre tillsammans. Genom att knyta an matematikuppgifterna till elevernas vardag vill vi skapa ett intresse och sammanhang som underlättar förståelse.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Utvärdering av projektet sker under arbetets gång samt efter avslutat projekt tillsammans med eleverna, både muntligt i diskussion och med hjälp av olika typer av “exit-tickets”.

Tellus vecka 8

Sista veckan innan sportlovet…

…innehöll bland annat en fantastisk skridskodag på Ekvallen! Vi åkte skridskor, några av oss gick en promenad runt Ösby träsk, och till lunch grillades hamburgare. En riktig toppendag helt enkelt!

 

 

I övrigt har veckan bjudit på blandat innehåll. I matematiken har vi exempelvis börjat titta på proportionella samband, och i svenskan är det reportage och nyhetsartiklar som står på agendan. Detta kommer i förlängningen leda fram till ett ämnesövergripande projekt tillsammans med SO:n. Jätteroligt!

 

Information från fritids/fritidsklubben

Hej alla!
Onsdag den 9/3 stänger fritids kl 13:00.
Detta för att alla pedagoger har en gemensam halv planeringsdag.
Med vänliga hälsningar fritids och fritidsklubben.

Romme 15/3

Catrin har skickat ett mail samt skapat ett inlägg på SchoolSoft kring hur anmälan till Romme går till. Gå gärna in och anmäl er så snart som möjligt!

 

Kommande datum

 • 8/3: Skolbio i Gustavsbergs centrum (slutar på plats ca 13.50).
 • 15/3: Skidresa till Romme.
 • 5/4: Nationella prov i engelska.
 • 7/4: Nationella prov i engelska.
 • 11/4-14/4: påsklov
 • 15/4: Ledigt (röd dag).
 • 18/4: Ledigt (röd dag)
 • 4/5: Nationella prov i matematik.
 • 23/5: Operation Lemshaga
 • 24-25/5: Lov
 • 26/5: Ledigt (röd dag)
 • 27/5: Lov
 • 10/6: Skolavslutning

 

Tusen tack för en, i vanlig ordning, fantastisk vecka och hoppas ni får ett jättefint lov!

Varma hälsningar,

Johanna, Catrin och Sofia

v. 7-10: Tid

 

V. 7-10: Tid

 

I fokus

– Omvandla minuter och sekunder
– Omvandla timmar och minuter
– Tidsskillnad
– Beräkna tid

Vad?

Lektion 1. Minuter och sekunder

Lektion 2. Timmar och minuter

Lektion 3. Tidsskillnad

Lektion 4. Beräkna tid

Lektion 5. Kunskapslogg

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Lyssnar aktivt på genomgångar, diskuterar, reflekterar.

Vi varierar arbetet både praktiskt, teoretiskt, enskilt, par och i grupp. Vi inleder varje lektion med att gemensamt utforska och pröva, samtala och resonera. Vi går igenom och tränar på olika sätt att lösa problem – ritar bilder.

I Classroom finns de uppgifter som förväntas göras varje vecka.

Vi försöker lyfta gruppens arbete genom att samarbeta och lära av varandra med olika kooperativa arbetssätt. Vi arbetar tillsammans för att lyfta vikten av att vi kan lära av varandra. Vi tränar på att redovisa beräkningar skriftlig.. Vi tränar på muntligt beskrivande av matematik och på att resonera rimligt eller inte kring olika lösningar.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi arbetar med olika korta ”check-koller” samt prov. Varje kapitel avslutas med en kunskapslogg som kan ses som en slags diagnos av elevernas kunskaper kopplat till kapitlet. Eleverna rättar även själva sina uppgifter med hjälp av facit och får på så sätt själva syn på styrkor och repetitions- områden.

Att delta vid diskussioner och praktiska övningar är viktigt för då blir de skriftliga resultaten mindre betydande. Det är viktigt att försöka bedöma vad eleverna kan när de lyckas visa det – men alla har rätt att både träna massor och göra fel många gånger innan kunskaperna bedöms. Bedömning sker även löpande genom undervisningen. I slutet av terminen kommer vi dessutom att ha ett skriftligt prov.

 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Kunskaper i matematik ger ett bra sätt att i framtiden kunna välja ett lockande yrke, kunna sköta sin privatekonomi (handla, arbeta, hyra bostad) och kunna tolka samhället runtomkring (läsa av tabeller, diagram) och för att kunna påverka sin omgivning.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi satsar mycket på ett kreativt arbetssätt med många både praktiska och lekfulla inslag och tror på att tankens kraft i gemensamt arbete kommer föda kunskaper om och förståelse för matematikens användbarhet och betydelse. Med ett varierat arbetssätt hoppas vi nå ett ökat intresse och även självförtroende i att lyckas. Att vi genom ett tydligt arbete med kooperativa metoder når längre tillsammans. Genom att knyta an matematikuppgifterna till elevernas vardag vill vi skapa ett intresse och sammanhang som underlättar förståelse.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Utvärdering av projektet sker under arbetets gång samt efter avslutat projekt tillsammans med eleverna, både muntligt i diskussion och med hjälp av olika typer av “exit-tickets”.

Tellus vecka 6

Kära Tellusar!

Tack för en fin vecka! En vecka fullspäckad med utvecklingssamtal, nationella prov, SO-prov och massvis med sol. 

Nationella prov i svenska

Under tisdagen och torsdagen har Tellus skrivit nationella prov i svenska, och under fredagen gavs möjlighet för de som inte varit här tidigare dagar att skriva provet. Elever som ännu inte skrivit proven kommer kunna göra det när de kommer tillbaka. Idag har även de elever som inte haft möjlighet att skriva senaste matteprovet kunnat göra det. 

 

Fredagen avslutades med gemensamma lekar för röd- och grön grupp. Ett härligt avslut!

 

Utvecklingssamtal

Tack till alla er barn och vårdnadshavare för att ni har haft sådant tålamod med visst teknikstrul under utvecklingssamtalen. Internetgudarna var kanske inte med oss hela tiden i onsdags, men samtalen var fantastiskt fina och det är alltid så trevligt att få prata med er. Vi ser fram emot kommande samtal!

 

Våga visa-enkäten 

Vi vill veta vad ni tycker om skolan! Denna enkät genomförs varje år på uppdrag av Värmdö kommun. Resultaten används för att förbättra verksamheterna. Dina svar är därför viktiga. Svaren är anonyma.  Vi kommer nästa måndag skicka med eleverna inloggningsuppgifter till er vårdnadshavare. Om eleven inte på plats i skolan då så går det jättebra att kontakta oss mentorer så ser vi till att ni får tillgång till inloggningsuppgifterna på annat sätt. 

 

 

Klubben hälsar

Hej alla familjer där hemma!
Nu börjar sportlovet närma sig och därmed behöver anmälningarna för lovet komma in.
Vi ber er fylla i närvaro eller frånvaro i schoolsoft så snart som möjligt för att vi ska kunna beräkna personal och därefter planera aktiviteter och mat.
Med vänliga hälsningar fritids och fritidsklubben.

 

Kommande datum

 • 28/2-4/3: Sportlov
 • 5/4: Nationella prov i engelska.
 • 7/4: Nationella prov i engelska.
 • 11/4-14/4: påsklov
 • 15/4: Ledigt (röd dag).
 • 18/4: Ledigt (röd dag)
 • 4/5: Nationella prov i matematik.
 • 23/5: Operation Lemshaga
 • 24-25/5: Lov
 • 26/5: Ledigt (röd dag)
 • 27/5: Lov
 • 10/6: Skolavslutning

 

Tusen tack för den här veckan!

Varma hälsningar,

Johanna, Catrin och Sofia

v. 5-8: Procent och förhållande

V. 5-8: Procent och förhållande

I fokus

 • Procent – beräkna antal
 • Procent – förändring
 • Beräkna procentandel
 • Beskriva och jämföra förhållande
 • Problemlösning
 • Proportionella samband

 

Vad?

Lektion 1. Procent – beräkna antal

Lektion 2. Procent – förändring

Lektion 3. Beräkna procentandel

Lektion 4. Problemlösning – procent

Lektion 5. Jämföra och beskriva förhållande

Lektion 6. Problemlösning – förhållande

Lektion 7. Problemlösning – förhållande

Lektion 8. Proportionella samband

Lektion 9. Kunskapslogg

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Lyssnar aktivt på genomgångar, diskuterar, reflekterar

Vi varierar arbetet både praktiskt, teoretiskt, enskilt, par och i grupp. Vi inleder varje lektion med att gemensamt utforska och pröva, samtala och resonera. Vi går igenom och tränar på olika sätt att lösa problem – ritar bilder.

I Classroom finns de uppgifter som förväntas göras varje vecka.

Vi försöker lyfta gruppens arbete genom att samarbeta och lära av varandra med olika kooperativa arbetssätt. Vi arbetar tillsammans för att lyfta vikten av att vi kan lära av varandra. Vi tränar på att redovisa beräkningar skriftlig.. Vi tränar på muntligt beskrivande av matematik och på att resonera rimligt eller inte kring olika lösningar.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi arbetar med olika korta ”check-koller” samt prov. Varje kapitel avslutas med en kunskapslogg som kan ses som en slags diagnos av elevernas kunskaper kopplat till kapitlet. Eleverna rättar även själva sina uppgifter med hjälp av facit och får på så sätt själva syn på styrkor och repetitions- områden.

Att delta vid diskussioner och praktiska övningar är viktigt för då blir de skriftliga resultaten mindre betydande. Det är viktigt att försöka bedöma vad eleverna kan när de lyckas visa det – men alla har rätt att både träna massor och göra fel många gånger innan kunskaperna bedöms. Bedömning sker även löpande genom undervisningen. I slutet av terminen kommer vi dessutom att ha ett skriftligt prov.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Kunskaper i matematik ger ett bra sätt att i framtiden kunna välja ett lockande yrke, kunna sköta sin privatekonomi (handla, arbeta, hyra bostad) och kunna tolka samhället runtomkring (läsa av tabeller, diagram) och för att kunna påverka sin omgivning.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi satsar mycket på ett kreativt arbetssätt med många både praktiska och lekfulla inslag och tror på att tankens kraft i gemensamt arbete kommer föda kunskaper om och förståelse för matematikens användbarhet och betydelse. Med ett varierat arbetssätt hoppas vi nå ett ökat intresse och även självförtroende i att lyckas. Att vi genom ett tydligt arbete med kooperativa metoder når längre tillsammans. Genom att knyta an matematikuppgifterna till elevernas vardag vill vi skapa ett intresse och sammanhang som underlättar förståelse.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Utvärdering av projektet sker under arbetets gång samt efter avslutat projekt tillsammans med eleverna, både muntligt i diskussion och med hjälp av olika typer av “exit-tickets”.