Solen Veckobrev v 4

Hej på er Solar.

Ännu en vecka har gått och nu är vi igång ordentligt.

I engelska har vi nu lämnat hjärnprojektet bakom oss, med en NP-liknande skrivuppgift. Vi kommer framöver att varva grammatik, skrivövningar, hörförståelse, läsförståelse med fokus på att vässa våra strategier inför de kommande nationella proven. Det kommer två grammatikprov framöver, ett vecka 7 och ett vecka 8, exakta datum ligger på school soft.

 

Påminnelse:

Om du känner att du behöver extra stöd, oavsett ämne, så är det superviktigt att du kontaktar lärarna direkt, för vårterminen har en förmåga att rinna iväg fortare än vi hinner blinka. Det är viktigt att sätta in hjälpen så snabbt det går!  DU måste säga till.

 

Nästa vecka är det mycket som händer.

Utvecklingssamtalen sätter igång, se till att ni har fyllt i era underlag och hört av er till de lärare ni önskar extra information ifrån.

Allaktivitetsdagen är på torsdag och ni behöver hålla er uppdaterade på just ert val och vad som gäller för just dig. Ska du ha matsäck? Utrustning? Vilka tider gäller? Kolla school soft och håll er uppdaterade. Fråga mentor eller ansvarig lärare om du undrar något.

Inspirationsmässan närmar sig med stormsteg och vi är i stort behov av deltagare som kan berätta om sina yrken, utbildningar, vägval i livet. Läs inbjudan och fundera på om inte just DU har saker att dela med dig av till våra elever. Kanske du känner någon annan som har möjlighet att komma hit? Förra året var en stor succé och gjorde stort avtryck på våra elever.

Inbjudan inspiratörer 2020

 

Nu återstår bara att önska er en fantastisk helg med mycket vila och energipåfyllnad.

Hälsningar Solen Teamet

 

 

 

Grammar – Sun

Ansvarig/Ansvariga lärare: Sofia Ljungkvist

När, under vilka veckor? 4-8

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Tips på länk med oregelbundna substantiv:

https://www.grammarly.com/blog/irregular-plural-nouns/

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engel- ska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikatio- nen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Centralt innehåll från kursplanen
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som ut- tal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

3 – Muntlig framställning Formulera sig och kommunicera i tal

E: Kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer.

C: Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

A: Kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med flyt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

 

4 – Skriftlig framställning Formulera sig och kommunicera i skrift

E: Kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer.

C: Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med visst flyt och i någon
mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

A: Kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi börjar med att skriva ner och diskutera språkregler.

Vi skriver dem för hand för att befästa kunskaperna ytterligare.

Vi övar reglerna i arbetshäften för att träna på att använda reglerna i kommunikationen och i språket.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Prov på regler, samt övningar, läxor, delaktighet på lektioner (muntligt+skriftligt).

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 4 – Genomgång Nouns + övningshäfte

v. 5 – Genomgång Nouns + övningshäfte + ev genomgång adjectives

v. 6 – Prov Nouns + genomgång Adjectives + övningshäfte

v. 7 – Övningar Adjectives + Genomgång verbs

v. 8 – Genomgång + övningar verbs

v. 10 – Prov adjectives + verbs

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Grammatiken gör att vi kan kommunicera bättre, både i vår produktion (det vi själva säger/skriver) och i vår reception (hur vi förstår det andra säger/skriver).

Ju fler detaljer vi har kunskap kring, desto mer nyanserat och varierat kan vi använda vårt språk.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Grammar – Nouns

Ansvarig/Ansvariga lärare: Sofia Ljungkvist

När, under vilka veckor? 2-5

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

LPPish – Grammar – NOUNS

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engel- ska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikatio- nen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Centralt innehåll från kursplanen
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som ut- tal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

3 – Muntlig framställning Formulera sig och kommunicera i tal

E: Kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer.

C: Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

A: Kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med flyt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

 

4 – Skriftlig framställning Formulera sig och kommunicera i skrift

E: Kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer.

C: Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med visst flyt och i någon
mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

A: Kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi börjar med att skriva ner och diskutera språkregler.

Vi skriver dem för hand för att befästa kunskaperna ytterligare.

Vi övar reglerna i arbetshäften för att träna på att använda reglerna i kommunikationen och i språket.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Prov på regler, samt övningar.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 2 – Genomgång Nouns (substantiv)

v. 3 – Genomgång Nouns + övningshäften (Girls boxes…2) + (a tiger the tiger)

v. 4 – skapa egna övningar + göra varandras övningar + fortsätta med övningshäften om de ej är klara

v. 5 – prov

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Grammatiken gör att vi kan kommunicera bättre, både i vår produktion (det vi själva säger/skriver) och i vår reception (hur vi förstår det andra säger/skriver).

Ju fler detaljer vi har kunskap kring, desto mer nyanserat och varierat kan vi använda vårt språk.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Solen Veckobrev v. 51

Jullov!

Äntligen börjar ni ert efterlängtade jullov!

Tack för den här terminen. Nu vilar vi upp oss och laddar för 2020!

Tills dess…

Höj volymen, titta och njut 🙂

https://lemshaga.se/wp-content/uploads/2019/12/God-Jul-2019.m4v[/KGVID

(Musik-cred: Ni får själva credda er i kommentarerna om ni vill fronta vilka som skapat det fantastiska julmästerverket på engelsklektionen i veckan.)

 

Hälsningar Solen Teamet!

Country comparisons – writing an article.

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Sofia Ljungkvist

När, under vilka veckor? 48-50

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Beskriv minst två saker från de texter du läst.

Jämför dem med varandra och med egna erfarenheter och kunskaper.

Skriv det som en artikel (använd mallen)

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Centralt innehåll från kursplanen

Kommunikationens innehåll

 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception

 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

E

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

C

Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

A

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanseradejämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Läs och studera formatet att skriva en artikel. Vilka delar ska vara med?

Läs texterna du valt.

Välj ut de delar du vill jämföra med varandra och med egna erfarenheter/kunskaper.

Skriv dina jämförelser i artikelformat. OBS! Max 1 A4.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

En artikel lämnas in den 13 dec kl 14.00.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

48 inläsning av artikelmall.

49 läsa information och börja skriva.

50 skriva klart artikeln och lämna in.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Solen veckobrev v 48

Hej Solar.

Vilken vecka! Livskunskap, lektioner, snö och Nationella!

Vilken insats ni gjorde!

Extra tack till Ninna och Fia som styrde upp mackor och pep talks mellan proven. Ni är guld!

 

Nu är det inte mycket kvar av terminen och det är många som är väldigt, väldigt trötta. Var snälla mot er själva. Ta med extra mellis, eller köp i matsalen om ni stannar sent på em. Kolla school soft ofta, så att ni kan planera er tid. Sov mycket och fånga de (få) soltimmar som bjuds. Tänk på att hjärnan tar en massa av er energi när den jobbar, så fyll på med allt ni kan.

Föräldrar, hjälp era ungdomar. Peppa och stötta. De behöver det! 

Här kommer lite info om de närmsta veckornas äventyr i- och utanför skolan.

Nästa vecka:

Helgrupp i slöjd på tisdag, för GRÖN. Se Classroom.

UF-besök på torsdag för hela Solen (se school soft för detaljer).

Föräldrakoordinatormötet är på onsdag kl 19.00. OBS, ny tid!

Den 13 dec firar vi lucia på morgonen, se info här.

Den 18 dec serveras jullunch.

Den 19 dec är det kvällsavslutning, er sista på Lemshaga… se info här.

Vi påminner också om studietiden på måndagsmorgnar och onsdagseftermiddagar. Känns det stressigt att få ihop plugg och planering så KOM, så hjälps vi åt. Starta gärna egna grupper som kan plugga ihop inför prov och inlämningar. Ni får jättegärna låna klassrum och grupprum att jobba i. Säg till bara så fixar vi det.

 

Ha nu en toppenhelg och fånga solen!

Vem vet när den är tillbaka igen 😉

Hälsningar Solenteamet.