Solen veckobrev v. 36

Hej Solarna!

Det verkar ha blivit något stök med publiceringen, så här kommer veckobrevet (igen). Beklagar fördröjningen.

 

Tack för en bra vecka.

Nu rullar schemat ordentligt och vi börjar märka hur veckorna kommer att se ut framöver. Fortfarande spelas det basket ute i solen, vilket alltid är härligt att se.

Här är ett axplock ur veckans lektioner:

Vi jobbar vidare på engelsklektionerna, med Emma Watson’s tal om jämställdhet och nästa vecka ska vi titta på talet och börja jämföra tal och olika retoriska knep. Vad gör ett tal till ett tal? Vad kan vi använda när vi ska skriva egna tal sen?

I SO’n ställdes frågan “Vad är en god människa?” Dygdetiken studeras samtidigt som vi tar upp saker som är bra att få med sig i Livet Efter Lemshaga.

Vi ser att det är flera som är trötta och lite låga i energi just nu, så se till att sova och äta ordentligt i helgen. Ta gärna med frukt eller någon macka till skolan så att ni kan fylla på med energi.

Mopparna och moppebilarna: Det har framkommit att elever pillar på andras mopeder och moppebilar. Det är absolut inte okej! Låt varandras saker vara ifred, tack.

Ipad-användande: Sista påminnelsen! Tekniska hjälpmedel på Lemshaga 7-9, finns på hemsidan. Skriv under och lämna in. Från och med måndag får ni inte använda iPad i skolan annars. Inlämnad lapp = fritt fram för iPad.

PRAO: Vecka 45 närmar sig med stormsteg och vi påminner om att fixa praoplatser.

Utvecklingssamtalstiderna ligger på school soft. Gå in och boka om ni inte gjort det än. Var noga med att gå igenom dokumenten i god tid innan samtalet och skriv in eventuella frågor och funderingar i dem, minst dagen innan samtalet, så att vi hinner hitta svar och hjälpa till på bästa sätt.

Föräldramöte: Nu är det bestämt att det blir den 18/9. Tid: 18.00-20.00. Fokus kommer att bli på SYV och Daniel är tillbaka för att informera vidare om gymnasieval och annat viktigt, men det finns tid för andra frågor också. Har ni något ni önskar ta upp så är ni välkomna att maila detta till oss så försöker vi få in dem i övriga agendan

Ha nu en trevlig helg, så ses vi på måndag igen.

Hälsningar Mentorerna.

 

 

Speech

Ansvarig/Ansvariga lärare: Sofia Ljungkvist

När, under vilka veckor? 35-43

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Lyssna-, se på, läsa och analysera tal.

Skriva tal (argument, motargument, struktur).

Hålla tal.

Fokus: Hör-/läsförståelse, skriftliga förmågor utifrån olika former, muntlig presentation.

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Centralt innehåll från kursplanen
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

3 – Muntlig framställning
Formulera sig och kommunicera i tal

(t ex hur du använder engelska språket så att det blir rätt)

 

3 – Muntlig interaktion
Formulera sig och kommunicera i tal

(t ex hur du anpassar ditt sättet du pratar till mottagarna)

 

4 – Skriftlig framställning
Formulera sig och kommunicera i skrift

(t ex hur du använder engelska språket så att det blir rätt)

 

4 – Skriftlig interaktion
Formulera sig och kommunicera i skrift

(t ex hur du anpassar ditt språk till mottagarna)

 

5 – Visa förståelse och 5 – Följa instruktioner

(t ex hur du visar att du är delaktig under arbetes gång, gör det du ska – när du ska)

 

5 – Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

5 – Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

(t ex hur du hanterar situationer där språkkunskaperna inte räcker till. Prata runt, ställ frågor, säg på ett annat sätt.)

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Läsa-, titta på-, lyssna på tal.

Analysera tal. Vilka delar kan vi hitta? Vad spelar de delarna för roll?

Skriva och bearbeta egna argumenterande tal.

Framföra talen muntligt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Lektionsunderlag.

Skriftliga tal.

Muntliga tal.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

OBS! Ungefärlig plan!

35 – LPP, IUP – engelska mål+kolla din matris, Läsa tal.

36 – Läsa tal, Lyssna på tal

37 – Hjälpstruktur inför att skriva tal.

38 – Hjälpstruktur inför att skriva tal, börja skriva tal.

39 – Skriva eget tal.

40 – Bearbeta eget tal. (inlämning)

41 – Träna att hålla talet, testa tidsramen, bearbeta.

42 – Inlämning/hålla tal

43 – Inlämning/hålla tal

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Romeo and Juliet

Ansvarig/Ansvariga lärare: Sofia Ljungkvist

När, under vilka veckor?

ca 35-42

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vi ska läsa, diskutera, titta på och skriva om Shakespeares Romeo och Juliet.

Fokus: Läsa, prata, skriva.

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Läraren ska

 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,

organisera och genomföra arbetet så att eleven

– utvecklas efter sina förutsättningar …,

– får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,

– successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,

– får möjligheter att arbeta ämnesövergripande.

Förankring i kursplanens syfte

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Centralt innehåll från kursplanen

Lyssna och läsa – reception

 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
 • Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften. (t ex anteckningar är en sort och uppsats en annan)
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

3 – Muntlig interaktion
Formulera sig och kommunicera i tal

T ex: Prata engelska på lektionerna, diskutera på engelska i grupp eller par, resonera på engelska.

 

4 – Skriftlig framställning
Formulera sig och kommunicera i skrift

T ex: Ta anteckningar på engelska. Skriva korta stycken under lektionerna.  Skriva längre skrivuppgift.

 

4 – Skriftlig framställning
Förbättra

Förbättra din text, ta emot respons och utveckla din text efter den.

 

5 – Visa förståelse

5 – Följa instruktioner

T ex: Visar genom delaktighet, samtal, frågor, handuppräckning, handlingar enligt instruktioner att du förstår det vi gör och kan använda det i uppgifterna. Frågar om och när du inte förstår, tills du förstår. Gör det vi ska när vi ska.

 

5 – Använda språkliga strategier för att förstå

5 – Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

Använder strategier för att ta dig runt problem som uppstår. T ex fortsätter förklara, använder andra ord, frågar efter synonymer.

 

6 – Realia
Jämföra

Kan koppla det vi läser om till dagens samhälle och ditt (eller andras omkring dig) liv.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att varva läsning, samtal, anteckningar, film, längre skrivuppgifter.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen sker hela tiden på lektionerna och genom lektionsuppgifter, se matrisdelarna ovan, samt i en slutgiltig skrivuppgift i slutet av perioden.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

OBS! Ungefärlig plan!

35 – LPP-genomgång.

Förförståelse: Vad tänker vi? Vad vet vi? Vi samlar ihop det vi tänker och vet och vad andra i klassen tänker och vet, om Romeo and Juliet. Vi skapar gemensamma tankekartor och egna anteckningar. Ev läser om William Shakespeare och historiken.

Lektionsuppgift: Delta i samtal. Lämna in dina anteckningar.

 

36 – Vi läser de första kapitlen i Romeo and Juliet och skriver tillsammans en sammanfattning och reflektioner om det vi läst.

Lektionsuppgift: Läs. Delta i samtal. Lämna in dina anteckningar.

 

37 – Vi läser de mellersta kapitlen i Romeo and Juliet och skriver tillsammans en sammanfattning och reflektioner om det vi läst.

Lektionsuppgift: Läs. Delta i samtal. Lämna in dina anteckningar.

 

38 – Vi läser de sista kapitlen i Romeo and Juliet och skriver tillsammans en sammanfattning och reflektioner om det vi läst.

Lektionsuppgift: Läs. Delta i samtal. Lämna in dina anteckningar.

 

39 – Vi tittar på filmen Romeo and Juliet och svarar på frågor och reflekterar.

Lektionsuppgift: Titta på filmen. Ta anteckningar. Lämna in dina anteckningar.

 

40 – Vi tittar på filmen Romeo and Juliet och svarar på frågor och reflekterar. Vi börjar också skapa ett utkast på en egen version av Romeo och Julia.

Lektionsuppgift: Ta anteckningar. Lämna in dina anteckningar och utkast.

 

41 – Vi skriver egna sammanfattningar/versioner av Romeo and Juliet.

Lektionsuppgift: Lämna in dina anteckningar och utkast.

 

42 – Inlämning skrivuppgift.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Merkurius Veckobrev v. 15

Glad Påsk Merkuriusar.

April har kört hårt med oss denna vecka, med snö och sol om vartannat.

Nu är vi SÅ redo för påsklov!

 

Mentorstimmen fortsatte i Mitt Liv – Mina Val andan. Sen har veckan kantats av prov och inlämningar och vi hoppas att ni känner att ni kan släppa skolan nu en vecka. Det är ni värda!

 

Engelska

Vi har tolkat låttexter den här veckan och tränat på att hitta temat i texten och sedan vända på det genom att byta ut enstaka ord, meningar eller stycken för att helt byta innebörd i låten. Det blev väldigt spännande texter som nu sitter uppe på vår vägg. Här är några exempel: (ledsen för stökig layout men tiden är min fiende)

 

Inför klassresan

Meddelande från föräldrar, angående klasskassans saldo:

Saldot för klasskassan Merkurius i skrivande stund är 106 952,37 kr. Det har betalats ut för två personers utlägg, har ej hört av fler än så. 

 

Föräldramöte

Föräldramöte nu på onsdag, 24 april, med SYV (studie och yrkesvägledare) 18.30-20.00 är vi i Ladan och lyssnar på Daniel (syv) som berättar om saker som är viktiga att veta om kommande gymnasieval. Vi ser fram emot att träffa er alla!

 

Kommande datum:

Nästa vecka + måndag v 17: PÅSKLOV!!!

Vill åter passa på att bjuda in till skolans dag där vi planerar en utställning runt de mänskliga rättigheterna, så boka datumet 8 maj och då från 13.00! 

 

 

Ha ett fantastiskt skönt lov så ses vi på tisdag vecka 17.

Hälsningar MerkuriusTeamet.

Merkurius Veckobrev v 12

Hej FinMerkuriusar!

Den solklara höjdpunkten den här veckan var givetvis den fantastiska Inspirationsmässan! Fredrik och Patrik, och alla som hjälpte till, fick i land evenemanget med den äran. Det var väldigt fint att se er elever hämta inspiration, ställa frågor, diskutera och analysera de olika livsöden som presenterades för er. I mässhallen bjöds fika, information och samtal och på föreläsningarna fick vi höra presentationer om vilka vägar livet kan ta.

 

Mentorstiden gick delvis till att förbereda mässan, men även till att prata om mattema som kommer framöver, vilka förväntningar elever har på lärare och vårt Time-dokument. Time-dokumentet handlar om att synliggöra sitt fokus och sin delaktighet på lektionerna och skulle fyllas i efter varje lektion och det har periodvis gått bra under veckan. Både lärare och elever har emellanåt glömt bort att fylla i, så det kan bli så att vi fortsätter nästa vecka, eller en annan gång.

 

Vi är halvvägs in i terminen och det är väldigt mycket som pågår. Vi ser att ni kämpar på och vill påminna om att äta och sova ordentligt så att ni orkar tempot i skolan. Sova får ni göra hemma, men äta går bra här, så ta gärna med något mellanmål att fylla på med under dagen! (OBS EJ NÖTTER/SPÅR AV NÖTTER)

 

På onsdag, 27/3, är det äntligen dags för föräldramiddag! Det blir mat, underhållning, lotterier mm. Eleverna fixar och ni vårdnadshavare är alla välkomna att besöka denna finfina restaurant!
18.00 – 20.30 för alla gäster 15.30-21.00 för alla elever! Pengarna från kvällen går till Gotlandsresan i nian.

 

Vårens föräldramöte, 24/4, kommer att ha fokus SYV (studie och yrkesvägledare). Om det är andra saker som ni föräldrar önskar ta upp, t ex Gotlandsresan, så meddela mentorerna så distribuerar vi tiden utifrån de förutsättningar som finns.

 

Datum framöver:

 • 2 april skolbio (mer info i nästa veckobrev)
 • v.16 påsklov + må v.17
 • Boka in dessa datum
  24 april föräldramöte med SYV (studie och yrkesvägledare)
  8 maj Skolansdag

 

Ha en härlig helg i solen och gör en massa roliga saker som fyller er med energi och glädje!

Hälsningar Team Merkurius.

Reading comprehension and strategies

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Sofia Ljungkvist

När, under vilka veckor?

11-15

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vi tränar och stämmer av läsförståelse och lässtrategier.

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Centralt innehåll från kursplanen
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi ska titta på gamla nationella prov, bedömningsmaterial från skolverket och samla exempel på strategier för läsning. Dessa samlas i en mind node här nedan.

Ni får ett häfte med läsförståelseprov att träna på, i kombination med att förfina era presentationer av strategierna (som vi gjorde med hörförståelsedelen).

Vi kommer att varva provarbete med strategisamtal, men huvudsakligen kommer du att jobba individuellt i din egen takt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisningar sker löpande genom att vi tittar på utvecklingen av förmågorna samt i slutet när vi samlar in provmaterial och gör ett ‘Final Test’.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 11 –

Utdelning av provhäfte och uppsamling av lässtrategier.

Börja göra övningsproven.

 

V 12 –

Fortsätta göra övningsproven.

 

V 13 –

Avstämning av strategier, rättning av hittills gjorda prov och info om ‘Final Test’.

 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.