Write a love story, inspired by Romeo and Juliet.

Ansvarig/Ansvariga lärare: Sofia Ljungkvist

När, under vilka veckor?

42-48

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Skriv din egen kärlekshistoria, inspirerad av Romeo och Julia.

Den ska utspela sig i modern tid. (se mind node nedan, v. 42, för idéerna vi samlade ihop)

Ska vi göra någon annan gestaltning av historierna sen? Bild, drama, musik? Maila Fia era förslag!

Five Ws + H – LOVE STORY picture for LPP

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift

Läraren ska

 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
 • stimulera, handleda och ge extra anpassningar eller särskilt stöd till elever som har svårigheter,

Skolans mål är att varje elev

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan,
Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Centralt innehåll från kursplanen
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

4 – Skriftlig framställning Formulera sig och kommunicera i skrift (…är engelska språket tydligt, korrekt, flytande?)

4 – Skriftlig framställning Förbättra (…kan du förbättra din text flera gånger innan den är ‘klar’?)

4 – Skriftlig interaktion Formulera sig och kommunicera i skrift (…förstår dina läsare vad du menar?)

5 – Följa instruktioner (…gör du det du ska göra, när du ska göra det?)

5 – Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd (…vilka strategier använder du när du kör fast?)

Hur?

Hur ska vi arbeta?
 1. Skriva tankekarta eller lista i notebook, där du bygger upp hela din historia innan vi ens börjar skriva på iPad. T ex med karaktärer, början, mitten, slut, konflikt, antagonist/er. Ju mer du utvecklar din historia i den här delen av processen, desto bättre kommer den bli när du skriver den. Din hjärna behöver helt enkelt fokusera på en sak i taget. Först att bygga upp en handling, sen att skriva den.
 2. Skriva på iPad i exam.net.
 3. Bearbeta texterna på olika sätt så att de utvecklas och förbättras. T ex genom egen korrekturläsning, kamratrespons, genomgångar om delar som du sen kan lägga in i din text.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisning kommer att ske löpande i form av bedömning av skrivprocessen, bearbetning av text och sedan den slutgiltiga texten.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 42 – skapa tankekartor/listor kring handling och innehåll.

Mind nodes av det vi gått igenom på lektioner:

What reasons can we think of, that would keep two lovers apart, today?

Love Story – Instructions – SO FAR

v. 43 – fortsätta utveckla handling/innehåll och fokusera på format. Ev. Börja skriva i exam.net.

v. 44 – LOV

v. 45 – Skriva i exam.net

v. 46 – fortsätta skriva i exam.net

v. 47 – bearbeta text

v. 48 – bearbeta text + inlämning färdig text

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Som en fortsättning på Romeo and Juliet-projektet inom läsning, så går vi nu vidare till skriftlig form.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
 • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Solen Veckobrev v 41

Hej på er FinSolar och Solföräldrar!

Tack för denna veckan. Här kommer veckans skörd av information.
PRAO
Vecka 45 är det prao. Måndag vecka 43 ska din praoplats vara klar och lappen inlämnad till din mentor, men har du den tidigare så lämna in den så fort du kan förstås.
Nattvandring – Ta del av era ungdomars vanor
Paula och Katarina var på föräldrakoordinatorsmöte och fick lyssna på representanter för Nattvandrarna i Värmdö och Ingarö. De fick då också en inbjudan till nattvandring för Solens föräldrar – ett datum under hösten och ett under våren. Inbjudan är uppdelad i grön och röd klass, men de tänkte göra en gemensam anmälningslista för båda klasserna (det är ändå samma datum). Paula står som kontaktperson, så ni kan anmäla er till henne (mailadress i school soft-nyhet) så för hon sedan informationen vidare till Värmdö Nattvandrare.

Engelska

Det närmar sig presentationsdags för era tal. Deadline för att ha talet klart var förra veckan, så om du inte har det klart så är det hög tid att få ihop delarna innan nästa lektion. Då ska vi nämligen ta talen och börja öva på att hålla dem. Jag kommer att sammanställa enkäten ni gjorde idag och nästa vecka får ni veta hur och när era tal ska hållas. Mitt dröm-mål är att vi gör alla redovisningar under vecka 43, så sikta på det i era målbilder.

Här kommer en utmaning till den som känner sig redo att utmana sig själv rejält. Vecka 43 är det åhörarvecka, det innebär att det kommer att vara föräldrar på besök i skolan (från åk 7, 8 och 9). Det innebär att om du vill så har du möjlighet att hålla ditt tal för fler personer. Vill du anta utmaningen så maila mig så försöker vi bjuda in föräldrar till just våra lektioner.

 

Orienteringsdag

På tisdag är det Orienteringsdag. Information finns på school soft. Fia L, Madelene, Fia R och Ninna kommer att vara på plats från Solen-teamet. Värt att veta är att Henke har bestämt startordning och ni blir ivägskickade enligt den. Det kan bli skruttväder så håll koll på era väderappar och klä er efter det!

 

Svenska: Solen till biblioteket

Här är ett meddelande från Catrin.

“Nästa vecka är det dags att besöka biblioteket för att låna en eller flera böcker att läsa under kommande veckor.

Röd grupp åker nu på måndag den 14/10. Vi ses på biblioteket vid 14.00 och slutar där på plats ca 14.45. Henrik släpper er lite tidigare från mattelektionen innan så att ni hinner ta bussen som går från Lämshaga 13.39.

Grön grupp åker fredag den 18/10. Ni har denna dag SO från 12.30-13.25 vilket gör att ni hinner ta bussen som går från Lämshaga 13.39.

Vi ses på biblioteket vid 14.00 och slutar där på plats ca 14.45.

Ta med lånekort och något att bära lånade böcker i.

Har du inget lånekort? Kolla in länken nedan:

https://bibliotek.varmdo.se/web/arena/skaffa-lanekort

Hör av dig om något är oklart!

Varma hälsningar,

Catrin”

 

Ha en bra helg, så ses vi på måndag igen.

Hälsningar Solen-teamet.

Solen veckobrev v. 36

Hej Solarna!

Det verkar ha blivit något stök med publiceringen, så här kommer veckobrevet (igen). Beklagar fördröjningen.

 

Tack för en bra vecka.

Nu rullar schemat ordentligt och vi börjar märka hur veckorna kommer att se ut framöver. Fortfarande spelas det basket ute i solen, vilket alltid är härligt att se.

Här är ett axplock ur veckans lektioner:

Vi jobbar vidare på engelsklektionerna, med Emma Watson’s tal om jämställdhet och nästa vecka ska vi titta på talet och börja jämföra tal och olika retoriska knep. Vad gör ett tal till ett tal? Vad kan vi använda när vi ska skriva egna tal sen?

I SO’n ställdes frågan “Vad är en god människa?” Dygdetiken studeras samtidigt som vi tar upp saker som är bra att få med sig i Livet Efter Lemshaga.

Vi ser att det är flera som är trötta och lite låga i energi just nu, så se till att sova och äta ordentligt i helgen. Ta gärna med frukt eller någon macka till skolan så att ni kan fylla på med energi.

Mopparna och moppebilarna: Det har framkommit att elever pillar på andras mopeder och moppebilar. Det är absolut inte okej! Låt varandras saker vara ifred, tack.

Ipad-användande: Sista påminnelsen! Tekniska hjälpmedel på Lemshaga 7-9, finns på hemsidan. Skriv under och lämna in. Från och med måndag får ni inte använda iPad i skolan annars. Inlämnad lapp = fritt fram för iPad.

PRAO: Vecka 45 närmar sig med stormsteg och vi påminner om att fixa praoplatser.

Utvecklingssamtalstiderna ligger på school soft. Gå in och boka om ni inte gjort det än. Var noga med att gå igenom dokumenten i god tid innan samtalet och skriv in eventuella frågor och funderingar i dem, minst dagen innan samtalet, så att vi hinner hitta svar och hjälpa till på bästa sätt.

Föräldramöte: Nu är det bestämt att det blir den 18/9. Tid: 18.00-20.00. Fokus kommer att bli på SYV och Daniel är tillbaka för att informera vidare om gymnasieval och annat viktigt, men det finns tid för andra frågor också. Har ni något ni önskar ta upp så är ni välkomna att maila detta till oss så försöker vi få in dem i övriga agendan

Ha nu en trevlig helg, så ses vi på måndag igen.

Hälsningar Mentorerna.

 

 

Speech

Ansvarig/Ansvariga lärare: Sofia Ljungkvist

När, under vilka veckor? 35-43

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Lyssna-, se på, läsa och analysera tal.

Skriva tal (argument, motargument, struktur).

Hålla tal.

Fokus: Hör-/läsförståelse, skriftliga förmågor utifrån olika former, muntlig presentation.

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Centralt innehåll från kursplanen
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

3 – Muntlig framställning
Formulera sig och kommunicera i tal

(t ex hur du använder engelska språket så att det blir rätt)

 

3 – Muntlig interaktion
Formulera sig och kommunicera i tal

(t ex hur du anpassar ditt sättet du pratar till mottagarna)

 

4 – Skriftlig framställning
Formulera sig och kommunicera i skrift

(t ex hur du använder engelska språket så att det blir rätt)

 

4 – Skriftlig framställning
Förbättra

(t ex hur du utvecklar ditt tal allteftersom skrivprocessen pågår)

 

4 – Skriftlig interaktion
Formulera sig och kommunicera i skrift

(t ex hur du anpassar ditt språk till mottagarna)

 

5 – Visa förståelse och 5 – Följa instruktioner

(t ex hur du visar att du är delaktig under arbetets gång, gör det du ska – när du ska)

 

5 – Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

(t ex hur du hanterar situationer där språkkunskaperna inte räcker till. Prata runt, ställ frågor, säg på ett annat sätt.)

 

5 – Välja och använda material från olika medier

(t ex att din fakta passar ämnet och att du har hänvisat till källan på rätt sätt i skrift/tal)

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Läsa-, titta på-, lyssna på tal.

Analysera tal. Vilka delar kan vi hitta? Vad spelar de delarna för roll?

Skriva och bearbeta egna argumenterande tal.

Framföra talen muntligt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Lektionsunderlag.

Skriftliga tal.

Muntliga tal.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

OBS! Ungefärlig plan!

35 – LPP, IUP – engelska mål+kolla din matris, Läsa tal.

36 – Läsa tal, Lyssna på tal

37 – Hjälpstruktur inför att skriva tal.

38 – Hjälpstruktur inför att skriva tal, börja skriva tal.

39 – Skriva eget tal.

40 – Bearbeta eget tal. (inlämning)

41 – Träna att hålla talet, testa tidsramen, bearbeta.

42 – Inlämning/hålla tal

43 – Inlämning/hålla tal

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Romeo and Juliet

Ansvarig/Ansvariga lärare: Sofia Ljungkvist

När, under vilka veckor?

ca 35-42

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vi ska läsa, diskutera, titta på och skriva om Shakespeares Romeo och Juliet.

Fokus: Läsa, prata, skriva.

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Läraren ska

 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,

organisera och genomföra arbetet så att eleven

– utvecklas efter sina förutsättningar …,

– får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,

– successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,

– får möjligheter att arbeta ämnesövergripande.

Förankring i kursplanens syfte

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Centralt innehåll från kursplanen

Lyssna och läsa – reception

 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
 • Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften. (t ex anteckningar är en sort och uppsats en annan)
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

3 – Muntlig interaktion
Formulera sig och kommunicera i tal

T ex: Prata engelska på lektionerna, diskutera på engelska i grupp eller par, resonera på engelska.

 

4 – Skriftlig framställning
Formulera sig och kommunicera i skrift

T ex: Ta anteckningar på engelska. Skriva korta stycken under lektionerna.  Skriva längre skrivuppgift.

 

4 – Skriftlig framställning
Förbättra

Förbättra din text, ta emot respons och utveckla din text efter den.

 

5 – Visa förståelse

5 – Följa instruktioner

T ex: Visar genom delaktighet, samtal, frågor, handuppräckning, handlingar enligt instruktioner att du förstår det vi gör och kan använda det i uppgifterna. Frågar om och när du inte förstår, tills du förstår. Gör det vi ska när vi ska.

 

5 – Använda språkliga strategier för att förstå

5 – Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

Använder strategier för att ta dig runt problem som uppstår. T ex fortsätter förklara, använder andra ord, frågar efter synonymer.

 

6 – Realia
Jämföra

Kan koppla det vi läser om till dagens samhälle och ditt (eller andras omkring dig) liv.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att varva läsning, samtal, anteckningar, film, längre skrivuppgifter.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen sker hela tiden på lektionerna och genom lektionsuppgifter, se matrisdelarna ovan, samt i en slutgiltig skrivuppgift i slutet av perioden.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

OBS! Ungefärlig plan!

35 – LPP-genomgång.

Förförståelse: Vad tänker vi? Vad vet vi? Vi samlar ihop det vi tänker och vet och vad andra i klassen tänker och vet, om Romeo and Juliet. Vi skapar gemensamma tankekartor och egna anteckningar. Ev läser om William Shakespeare och historiken.

Lektionsuppgift: Delta i samtal. Lämna in dina anteckningar.

 

36 – Vi läser de första kapitlen i Romeo and Juliet och skriver tillsammans en sammanfattning och reflektioner om det vi läst.

Lektionsuppgift: Läs. Delta i samtal. Lämna in dina anteckningar.

 

37 – Vi läser de mellersta kapitlen i Romeo and Juliet och skriver tillsammans en sammanfattning och reflektioner om det vi läst.

Lektionsuppgift: Läs. Delta i samtal. Lämna in dina anteckningar.

 

38 – Vi läser de sista kapitlen i Romeo and Juliet och skriver tillsammans en sammanfattning och reflektioner om det vi läst.

Lektionsuppgift: Läs. Delta i samtal. Lämna in dina anteckningar.

 

39 – Vi tittar på filmen Romeo and Juliet och svarar på frågor och reflekterar.

Lektionsuppgift: Titta på filmen. Ta anteckningar. Lämna in dina anteckningar.

 

40 – Vi tittar på filmen Romeo and Juliet och svarar på frågor och reflekterar.

Lektionsuppgift: Ta anteckningar. Lämna in dina anteckningar och utkast.

 

41 – Vi skriver egna sammanfattningar/versioner av Romeo and Juliet.

Lektionsuppgift: Lämna in dina anteckningar och utkast.

What reasons can we think of, that would keep two lovers apart, today?

 

42 – Börja skrivprojektet ‘Love Story’.

Lektionsuppgifter: Skapa en tankekarta eller lista i din anteckningsbok, där du fyller i karaktärer, handling (början, mitten, slut, plot twist etc), miljöer osv osv.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Merkurius Veckobrev v. 15

Glad Påsk Merkuriusar.

April har kört hårt med oss denna vecka, med snö och sol om vartannat.

Nu är vi SÅ redo för påsklov!

 

Mentorstimmen fortsatte i Mitt Liv – Mina Val andan. Sen har veckan kantats av prov och inlämningar och vi hoppas att ni känner att ni kan släppa skolan nu en vecka. Det är ni värda!

 

Engelska

Vi har tolkat låttexter den här veckan och tränat på att hitta temat i texten och sedan vända på det genom att byta ut enstaka ord, meningar eller stycken för att helt byta innebörd i låten. Det blev väldigt spännande texter som nu sitter uppe på vår vägg. Här är några exempel: (ledsen för stökig layout men tiden är min fiende)

 

Inför klassresan

Meddelande från föräldrar, angående klasskassans saldo:

Saldot för klasskassan Merkurius i skrivande stund är 106 952,37 kr. Det har betalats ut för två personers utlägg, har ej hört av fler än så. 

 

Föräldramöte

Föräldramöte nu på onsdag, 24 april, med SYV (studie och yrkesvägledare) 18.30-20.00 är vi i Ladan och lyssnar på Daniel (syv) som berättar om saker som är viktiga att veta om kommande gymnasieval. Vi ser fram emot att träffa er alla!

 

Kommande datum:

Nästa vecka + måndag v 17: PÅSKLOV!!!

Vill åter passa på att bjuda in till skolans dag där vi planerar en utställning runt de mänskliga rättigheterna, så boka datumet 8 maj och då från 13.00! 

 

 

Ha ett fantastiskt skönt lov så ses vi på tisdag vecka 17.

Hälsningar MerkuriusTeamet.