Merkurius Veckobrev v 47

Hej Merkuriusar!

Tack för en fin vecka!

Denna vecka startade med att vår egen Fredrik blev utsedd till Årets Pedagog på Värmdö. En delegation stegade in i personalrummet med blommor och hyllningar och en minst sagt överraskad Fredrik fick ta emot folkets jubel. Du är väl värd det! Största grattis till dig, Fredrik, men mest grattis till alla elever som har och har haft dig som lärare genom åren och till oss vuxna som får ha dig i vårt lag.

Du som läser det här, skriv och gratta i kommentarsfältet, så han inte missar att vi firar!

 

Mentorstimmen, normer och värden.

I skrivande stund är ni alla klara med besöket på Gymnasiemässan. Det kändes som att ni var väl förberedda från mentorstimmar och läxor hemma, och verkligen tog vara på besöket idag. Jösses, vad mycket det var att ta in! Ett tips till er (och föräldrarna) är att försöka sammanställa intrycken och lärdomarna från dagen, så att de inte försvinner i glömska. Vi ska ju använda den här informationen både i när-framtid och om ett år när det är dags ‘på riktigt’. Gå igenom vad ni tänkte, reflekterade kring och ta med er det vidare.

 

Engelska

Nu har vi gått ifrån grupparbetet till viss del, där era länder börjat ta form, och ena gruppen har skrivit klart första utkastet på den individuella text som ni ska skriva. Den andra lämnar in nästa vecka. Det är väldigt spännande och underhållande att läsa om alla era familjer som bor i era länder. Vi kan ju konstatera att fantasin är det inget som helst problem med i den här gruppen!

Nästa vecka kommer ni att bli ihopparade, anonymt, och få ge kamratrespons på en annan elevs text. Det är ett bra tillfälle att få inspiration till sin egen text, ge av sin kunskap till någon annan och att visa sina förmågor att förbättra sin (och någon annans) text. Ta vara på det!

Det kommer som sagt att bli vissa förändringar i planeringen i projektet, pga tidsbrist. Vi lägger de muntliga presentationerna efter jul istället. Det är bättre att vi får ihop det som vi har gjort nu, på ett bra sätt, än att vi får in flera moment, som vi inte hinner landa i.

OBS! Se till att ha med fungerande tangentbord och laddade iPads!

Ta gärna med er hörlurar om ni vill sitta med dem medan ni skriver.

 

Kommande händelser:

 • 29 november, torsdag nästa vecka, är det omvärldsdag, alltså museibesöken. Närmare information om det kommer på school soft.
 • Operabesök 12 december. Info ligger redan nu på school soft.
 • Luciafirande är i år klockan 8.00, i amfiteatern. Klä er varmt!
 • Adventskonsert 17 december, kl 18.00. Mer info kommer.

 

Nu tar vi helg och vilar upp oss. Ses på måndag!

MerkuriusTeamet.

 

Merkurius Veckobrev v 43

Happy Halloween, people!

Denna innan-lov-vecka har kantats av en hel del Human Rights, då både engelskprojektet är i full rullning och SO’n nu startat upp inom samma tema. FN’s mänskliga rättigheter passar ju dessutom extra bra eftersom det var FN-dagen i onsdags.

På metorstimmen fortsatte arbetet i grupper kring klassrådsfrågorna. Här är något att klura på… Hur kan den processen kopplas till Human Rights? Vilka artiklar kan passa in där? Vilka lagar, regler och normer? Wrap your heads around that one!

 

Fredagen var veckans höjdpunkt för många. Vår egen Jesper stod i en rafflande biljardfinal och tillsammans med Liam i Venus bjöd han på en spännande match. När sista bollen landat stod Liam som segrare och vi gratulerar såklart till segern!

Vi hade också Halloweentema i Ladan med Fredrikpyntat Hjärta och smarriga fingerkakor med blooood och utklädningstävling. Men vem vann!?! (skriv i kommentarerna)

Att Tingeling sitter med datorn under spindlar och avspärrningsband, är inga konstigheter alls.

Gymnasiemässan, 23/11, Älvsjömässan.

Det är flera elever och föräldrar som önskat att vi ska åka till Gymnasiemässan redan i år. Annars har det varit en tradition för Solarna, men då argumenten och beläggen varit övertygande så åker vi i år också. Alla i klassen åker och vi vill passa på att bjuda in er föräldrar till detta också. Det vore ett perfekt tillfälle att redan nu förkovra sig i det som nästa år kommer att bli ett stort val i livet. Meddela ert barns mentor om ni har möjlighet att följa med. Alla elever åker med.

 

Avsked

Denna vecka säger vi också hejdå till Viktor, som byter skola efter lovet. Vi tackar för tiden vi fått och önskar all lycka till och hoppas såklart att du kommer och hälsar på oss när du hinner.

 

Ha ett superskönt lov, vila upp er och samla kraft.

Vi ses vecka 45!

Hälsningar Team Merkurius.

How To use my strategies

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Sofia Ljungkvist

När, under vilka veckor?

41-43

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Metoder att använda sina strategier för lyssnande och skrivande.

Vilka strategier och metoder kan jag? Vilka passar för just mig, just nu?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan kommunicera på engelska i (tal och) skrift
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte

I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Centralt innehåll från kursplanen
 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hörförståelse
Förstå och tolka innehållet i talad engelska

Skriftlig framställning
Formulera sig och kommunicera i skrift

Skriftlig framställning
Förbättra

Visa förståelse

Följa instruktioner

Använda språkliga strategier för att förstå

Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Varje vecka är det strategier kring ett nytt område.

Genomgång och eget antecknande/reflektioner/resonemang kring de egna strategierna.

Efter genomgång testar vi och tränar praktiskt med olika övningar.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Delaktighet under lektioner och övningsuppgifter.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 41 – Hörförståelsestrategier.

Presentation av strategier. Koden till Classroom finns i school soft (lektionsplaneringar). Övningar och tester med höruppgifter från British Council.

V 42 – Skrivstrategier, med övningar från British Council.

V 43 – Fortsättning skrivstrategier

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Strategierna gör det möjligt att nå långt i sin engelskutveckling, då dessa fungerar som verktyg för de engelskadelar eleverna har att bygga med. Strategierna gör bräd- och spikhögen till ett hus.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
 • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Create a country – Human rights

Ansvarig/Ansvariga lärare: Sofia Ljungkvist

När, under vilka veckor? V 41 – 48

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hitta på ett eget land!

Hur påverkar FN’s Mänskliga Rättigheter ett samhälle och personerna som lever däri?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
Förankring i kursplanens syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Centralt innehåll från kursplanen
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

 

 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Läsförståelse Förstå och tolka innehållet i olika slags texter

Muntlig framställning Formulera sig och kommunicera i tal

Muntlig framställning Förbättra

Muntlig interaktion Formulera sig och kommunicera i tal

Skriftlig framställning Formulera sig och kommunicera i skrift

Skriftlig framställning – Förbättra

Visa förståelse

Följa instruktioner

Använda språkliga strategier för att förstå

Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

Realia Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

Realia – Jämföra

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I grupp och individuellt.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Formativt genom projektets alla delar. Summativt i muntlig redovisning av landet, i grupp och skriftlig redovisning av familjerna, individuellt.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 41-42 – Projektintroduktion. Mänskliga Rättigheter i Sverige idag.

Mänskliga rättigheter – (minst) fem stycken, översätt, bearbeta. (i förenklad form)

V 42-43 – Mänskliga rättigheter – (minst) fem stycken, översätt, bearbeta.

Hitta på lagar/regler/normer som speglar era fem mänskliga rättigheter.

V 43- Hitta på lagar/regler/normer som speglar era fem mänskliga rättigheter.

(Välja redovisningsformer).

 

V 44 – LOV

 

V 45 – Inlämning lagar, regler, normer. Brainstorm, sammanställning och inlämning av Fakta om landet.

V 46 – Hitta på två väldigt olika familjer som bor i landet. Hur lever de sina liv i landet, med de lagar, normer, värderingar, ideologier som råder utifrån era mänskliga rättigheter. (Gruppnivå: Hitta på olika familjer/släkter till gruppen. Fokus på olikheter i familjebildning, förutsättningar, levnadsvillkor och strukturer. Individnivå: skriva om två familjer/släkter. (alla väljer egna))

V 47 – Bearbetning av familjetexter.

V 47 – Inlämning text om familjer/släkter. Sammanlänka och strukturera information om landet, familjer/släkter. Förbered muntlig redovisning (gruppnivå).

V 47/48 – Muntliga redovisningar/inspelningar.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Mänskliga rättigheter är konstant aktuellt!

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle
 • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
 • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Merkurius Veckobrev v.40

Hej Merkurius!

 

Normer och Värden

På mentorstimmen hade vi besök av Anna-Lena som samlade ihop idéer och tankar kring minnesplatsen. Ni vet att det alltid är välkommet med tankar och funderingar till oss mentorer eller rektor, om ni kommer på saker allteftersom. Sedan hade vi klassråd och denna vecka inventerade vi frågor och områden som vi kommer att jobba vidare med under årets kommande klassråd. Vi pratade om trivselregler vi har i Ladan, vilka som fyller sin funktion och vilka som eventuellt behöver ändras eller anpassas, i samspel med t ex likabehandlingsplanen, som vi dessutom kommer att arbeta vidare med nästa vecka. På nästa veckas mentorstimme kommer vi, utöver arbetet med likabehandlingsplanen, att få inte mindre än tre besök under lektionen. Kyrkan, Kamratstödjarna och Klassresegruppen har alla saker att berätta för oss.

 

Engelska

På engelsklektionerna har vi nu samlat ihop efterdyningarna från vikarieperioden. Om du känner att du inte kunnat leverera ditt bästa denna period så stressa inte över det, det kommer det nya möjligheter framöver. Nästa vecka t e x, startar vi ett nytt projekt där ni kommer att få visa era kreativa, kluriga, kommunikativa och kloka sidor.

 

Teater

På fredag, 12 okt, ska vi på teater i Gustavsberg. Det är på skoltid och vi åker dit och tillbaka tillsammans. Lunchen blir ev tidigarelagd men det, och restider, informerar vi om mot slutet av veckan. Här är information om teatern:

Det farligaste som finns

Det farligaste som finns, vad är det egentligen? Kanske är det att ställa sig
framför en stridsvagn på Himmelska fridens torg? Eller att dela ut flygblad om
koncentrationsläger i nazityskland? Eller att hoppa ner på ett tunnelbanespår
för att rädda någons liv?

Vissa säger att det farligaste helt enkelt är att vara rädd. Rädda människor är
farliga. Men vi är ju rädda hela tiden. Du är rädd, jag är rädd, alla är rädda. Det
farligaste kanske är att inte orka med rädslan? Att bli som en robot som bara gör
som den blir tillsagd för att slippa tänka eller känna?

Vad ska man göra då, när man blir rädd? Ja, vi kan ju till exempel berätta his-
torier om mod. Och om människor som vågat känna, tänka och handla. Alla

historier om mod börjar med en känsla, av att något är fel, eller skulle kunna vara
annorlunda. Det är historierna som påminner oss om att vi är människor. För
visst smittar rädsla, men mod smittar mer.

Påminnelser:
Några saker som vi skrivit om tidigare eller tagit upp på föräldramötet som vi vill påminna om är:

Allergier – tänk på hur ni hanterar ridkläder mm

Prao – ha koll på v.8 och börja undersöka platser

Kommande:

12/10 Teater, på skoltid.

19/10 Orienteringsdag – heldag – info kommer.

 

Nu tar vi helg och vilar upp oss och samlar kraft. Höstens färger har börjat måla naturen. Glöm inte att titta uppåt ibland. Träden är vackra nu!

 

Hälsningar Merkuriusteamet