Informations från Fritids

Information inför utvecklingssamtalsdagen 25/9

Nytt för i år är att vi även kommer att erbjuda samtal med er ansvarspedagog/klubbenkontakt för specifika fritidsfrågor. Detta kommer att ske i anslutning till ert ordinarie samtal med er mentor. 

Detta medför att flera av den ordinarie fritidspersonalen kommer att vara uppbokade i samtal denna dag. Det kommer att finnas annan personal från skolan för er som ändå är i behov av barnomsorg denna dag.
Pga detta önskar vi att ni fyller i närvaro alternativt ledig snarast denna dag, och respekterar sista anmälningsdag som är fredag 13/9. 

 

Självständig hemgång

Med anledning av att vi har märkt att fler och fler vill träna på att gå ner till rondellen själva behöver vi informera om vårt självständighetskontrakt.

När man är redo att gå hem och då lämna skolans område själv är individuellt. Det är viktigt att man känner sig trygg, att man kan klockan, och kan hålla koll på tiden själv. Vi har inte möjlighet att hålla reda på alla barns olika tider. I början hjälper vi dock självklart till genom att påminna dem att kolla klockan med jämna mellanrum. 

Tyvärr har vi problem med våra stora klockor på skolans fasader, de fungerar dessvärre inte felfritt men vi jobbar självklart på att lösa detta problem. Tills dess är det mycket önskvärt att eleverna har en egen armbandsklocka på sig för att själva kunna hålla koll på tiden.
Observera att så kallade smartwatch likställs med mobiltelefoner.

Hälsningar Fritids

Fritids Månadsbrev Augusti

Sommaren gjorde entré igen och vi har haft några riktigt varma dagar under den senaste veckan. Fritids har rullat igång med olika aktiviteter och lekar. Vi njuter av fruktstund utomhus och ibland även samling utomhus. Vi ser mycket lek både inomhus och utomhus, vilket är fantastiskt att få uppleva! Leken är viktig, den stimulerar både det sociala samspelet och den kreativa sidan hos var och en. 

Våra dagliga rutiner på Fritids ser ut såhär:

Fritids öppnar 7.30, kl. 8.00 börjar lärarna att släppa in eleverna i lugn takt till klassrummen.

Neptunus äter mellis 13.45 alla dagar, Uranus äter mellis 14.00 alla dagar.

Vi har uteverksamhet varje dag fram till kl. 15.00 för alla oavsett väder, sedan får man välja om man vill fortsätta att vara ute eller om man föredrar att gå in.

Senast kl. 15.15 börjar våra specifika aktiviteter, och de pågår fram till ca. kl 16.00.

En ny rutin som vi har från och med nästa vecka (v.36) är att Du som ska hem behöver gå till den person med Grön väst på sig för att checka ut. Det är bara den personen som har tillgång till dator och schoolsoft. Detta för att förtydliga för er vem som är ansvarig just då, så att övriga i personalen kan koncentrera sig på de andra barnen. 

Vi har fruktstund utomhus 16.30, Fritids stänger 17.00. 

Förutom den spontana leken så erbjuder vi pedagogledda aktiviteter varje dag, just nu samt under september månad är det:

Måndag: Fritidsgympa
Tisdag: Snickis
Onsdag: Snickis
Torsdag: Experiment- och skaparverkstad
Fredag: Fredagskul samt Fritidsgympa tillsammans med Klubben

Förutom dessa aktiviteter erbjuder vi rastlekar, veckans pyssel, lego, spel, rita och leklådor. De leklådor vi har framme just nu är klossar och djur, husdjur, restaurang samt spa. 

Även detta läsår är det långfritids på morgonen på måndagar, fram till 9.30. Då går vi går till Skogen med halva gruppen, medan halva gruppen är kvar på Fritids. Denna vecka börjar de elever som är tidiga i  Neptunus att gå till skogen, veckan därefter är det Uranus tur. Det brukar vara mycket lyckat att börja sin vecka i skogen, så det ser vi framemot! Glöm inte kläder efter väder.

 

Hälsningar alla vi som arbetar på Fritids åk 1-2, 

Fia, Agnes, Pernilla, Anita, Vincent, Trixie, Victor och Johanna

Fritids månadsbrev April

Hej alla fritidsbarn och vårdnadshavare!

Det var länge sedan vi på fritids fick till ett månadsbrev, men nu lägger vi till en växel och satsar på att få ut ett brev varje månad, så håll utkik!

Våren har slagit till ordentligt och vi njuter av att ha en torr skolgård. Tennisplanen används flitigt likaså våra gamla kalaha-utespel. Vi söker nya spel att ha utomhus så har ni några idéer så får ni gärna dela med er av dessa. Ha gärna en keps/hatt, vattenflaska och solkräm liggandes på hyllan till varma dagar.

Inomhus fortsätter många att välja ritrummet, men spel har återigen blivit mer populärt efter att vi har uppdaterat våra innespel med nya roliga spel.
Leklådor som vi erbjuder just nu är: Cirkuslåda, Hästlåda, Spalådan och en låda med Djur och klossar. Dessa får man när som helst låna av en personal.
Legobygget har vi haft på prov under vintern att man får spara sitt bygge och fortsätta med under veckan för att eventuellt utveckla sin egen byggteknik men också utveckla samarbetet kring bygget. Detta fortsätter vi att pröva under våren. 

Såhär ser vårat fritidsschema ut under våren:
(för aktuella tider och mer information, se vår fritidstavla i hallen)

Måndag: På morgonen går vi till skogen, varannan vecka Neptunus, varannan vecka Uranus, Pedagodledd uteaktiviet
Tisdag: Utesnickis

Onsdag: Fritidsgympa
Torsdag: Pingis inomhus, Pedagogledd uteaktivitet
Fredag: Fredagskul

Veckans pyssel har vi varje vecka.

Varje dag får man även självklart välja på att vara ute, rita, bygga lego eller plus-plus, läsa, spela spel eller leka med leklådor. 

Kommande datum att ha koll på:

30/4 Tisdag, Stänger Fritids kl. 15.00
⅕ Onsdag, Första maj, STÄNGT

15/5 Onsdag, Stänger Fritids/klubben 15.00 

20/5 Måndag, NP-rättningsdagar, Skola stängd, Fritids öppet 

21/5 Tisdag, NP-rättningsdagar, Skola stängd, Fritids öppet
29/5 Onsdag, Stänger Fritids 15.00

30/5 Torsdag, Kristihimmelsfärd, STÄNGT

31/5 Fredag, Skolan stängd, Fritids öppet
5/6 Onsdag, Stänger Fritids 15.00

6/6 Torsdag, Nationaldagen STÄNGT

7/6 Fredag, Planeringsdag Fritids STÄNGT

13/6 Torsdag, Skolavslutning, Fritids öppet

Hälsningar Fritids MG
Fia, Johanna, Lisen, Vincent, Anita och Agnes

                                                       

Uteverksamhet Fritids 18/19

Uteverksamhet-Fritids

Ansvariga:
Pedagogerna på fritids

När?

Läsåret 18/19 Måndag-fredag 14.00-17.00

Vad?
Hur skapar vi en mer pedagogisk utomhusmiljö?

Hur hur stöttar vi eleverna att utveckla sina grov/fin motoriska och sociala förmåga, via utevistelse?

Hur säkerställer vi att eleverna kan orientera och känna sig trygg i sin närmiljö?

Hur bidrar vi till att få en trygg grupp där ansvar och delaktighet råder?

Övergripande mål från LGR11
Förankring i kursplanens syfte

1.Grundläggande värden

  • Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

2.1 Normen och värden

  • Medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen
  • Tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen

Centralt innehåll från kursplanen

4. Fritidshemmet

 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Hur?

Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring:

Vad är en bra skolgård?

Vad är värdefullt för att känna sig trygg när man är ute?

Hur tar vi hand om varandra?

Vad ska det finnas att tillgå i form av uteleksaker, spel och aktiviteter?

Vi kommer att arbeta utomhus både i grupp och enskilt.

Vi i personalen kommer att erbjuda lämpligt pedagogisk material för utelek för att tillgodose och möjliggöra att flera olika utvecklande lekar leks.

Vara närvarande pedagoger.

Vi kommer att samtala om sociala förmågor och förhållningsregler, både i grupp och enskilt.

Varför?

Det är viktigt att vi pedagoger arbetar aktivt för ett inkluderande tänk och att eleverna känner att utevistelsen vilar på en demokratisk grund.
Utevistelsen ger en stor möjlighet till fördjupad lek, nya mötesplatser elever emellan och en fördjupning i sociala förmågor samt kunskap i natur och miljö.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet

Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana

Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet

Utvärdering

Vi samtalar med eleverna både enskilt och i grupp och jämför förmågan att leka ute, vara en god kamrat och värna om sin miljö.

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med

Hur har gruppen utvecklats över tid?

Hur har skolgården fungerat som pedagogisk rum?

Har utemiljön varit en trygg och säker plats där alla är inkluderade?

Månadsbrev Oktober Fritids

Hej alla barn och föräldrar på fritids

 

Veckorna flyger förbi och hösten har visat upp sin sin allra finaste sida. Trots dessa vackra höstdagar är det lite kyligt ute, då vi är ute nästan en timme efter mellis så ber vi er alla att se till att era barn har varma och tåliga kläder här på fritids, lekglädjen blir större när man är varm och torr!

De senaste veckorna har vi ägnat oss åt att lära känna varandra bättre genom att vi har spelat mycket spel tillsammans. Vi har även haft fritidsråd där barnen har fått komma med egna tankar och idéer kring fritids, samt önskemål. 

Vi har lekt mycket med våra leklådor som just nu består av en spalåda, en resturanglåda samt en husdjurslåda. 

Leklådorna, spel, lego, läseböcker, tidningar, plus-plus samt ritmaterial är sådant som vi erbjuder varje dag på fritids. I övrigt har vi ytterligare specifika aktiviteter som vi erbjuder dessa dagar. 

Veckans pyssel är något vi erbjuder varje vecka. Det är då ett förbestämt pyssel som pågår under veckan, som vi sedan ställer ut i hjärtat i ytterligare någon vecka innan barnen får ta hem det. Denna vecka lär barnen sig att göra figurer av pärlor. 

Snickis har vi precis avslutat för säsongen och ser framemot ett nytt projekt att starta igång med på måndagar. Mer om vad det blir kommer information om senare. 

Fritidsgympa erbjuder vi på onsdagar och torsdagar. Under dessa tillfällen är även 3:orna inbjudna att delta.

På torsdagar erbjuder vi experimentverkstad. Utifrån barnens önskemål och intresse planerar vi ett experiment vi prövar och utforskar tillsammans.

På fredagar har vi något vi kallar Fredagskul, då gör vi lite olika från olika gång men det som är gemensamt är att det är något extra kul!

Vi vill påminna om att anmäla er till höstlovet senast nu på söndag den 7e oktober. Ska ni vara här på fritids skriver ni in aktuella tider på schoolsoft, ska ni vara lediga skriver ni ”ledig” under kommentar från vårdnadshavare.  

Tänk på att måndagen den 29/10 är fritids stängt samt på fredagen den 2/11 stänger vi kl. 15.00.

 

Vänliga hälsningar vi på Fritids, 

Fia, Lisen, Vincent, Agnes, Johanna, Anita, Trixie

 

Översta bilderna: Från veckans experimentverkstad. Barnen fick i uppdrag att bygga något som flöt. De fick välja fritt bland en mängd olika material.

Nedersta bilden: Från veckans fritidsgympa. Vi leker pansarkull.

Experimentverkstad Fritids

LPP Experimentverkstad 

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Sofia Rautiainen

När, under vilka veckor?

På torsdagar under eftermiddagstid på fritids mellan kl. 15-16. Under veckorna 34-51, Ht-18. 

Vad?

Eleverna ska utifrån sina idéer och intressen pröva olika experiment, samt utmanas i att våga pröva. Viktiga delar blir att pröva olika idéer på verkliga tester genom olika tekniker, material och ämnen. Även att blanda elevgrupper ur ett genusperspektiv samt arbeta över årskurserna är en viktig del. 

Övergripande mål från LGR 11

2.2 Kunskaper 

 • Kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet
 • Kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska och samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområderna för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv 
 • Kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiskt övervägande
 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga4. Fritidshemmet
 • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. 
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker
 • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle

Hur?

Eleverna har lämnat in önskemål om vad de vill pröva på under dessa tillfällen utifrån sina intressen, idéer, erfarenhet och nyfikenhet.
Vi är en grupp om ca 12 frivilliga deltagare varje gång som arbetar i mindre grupper. Varje grupp får i uppdrag att utföra experimenten utifrån deras förmåga. Chans till reflektion och utvärdering sker i slutet av varje tillfälle. 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi visar upp en del experiment i hjärtat på mellangården för att väcka ännu mer nyfikenhet.
I slutet på varje tillfälle utförs någon form av utvärdering, ibland en muntlig reflektion, ibland en skrivuppgift. Utvärderingen formas så att eleverna behöver tänka på hur, varför och på vad de skulle kunna gjort annorlunda om de fick chansen att pröva igen. 

Varför?

För att väcka elevernas nyfikenhet, lust till att lära och viljan att vilja utforska mera. 

Göra eleverna bekanta med olika material och ämnen, få chansen att se sambandet mellan vetenskap och teknik.