Elevkö

  • I dagsläget har vi ca 3000 barn i kö
  • Varje läsår tar vi in 52 st. elever fördelat enligt följande: 36 elever till förskoleklass, 12 elever till åk 4 och 4 elever till åk 6
  • Utöver denna intagning tar vi endast in elever om någon elev slutar
  • Vi tillämpar syskonförtur
  • Elever som tillfälligt flyttar utomlands har förtur då de kommer tillbaka i mån av plats

Klicka här för att ställa ditt barn i kö till Lemshaga Akademi