Kickoff i Tällberg

Hur ska vi nu förbereda vårt arbete med Grön flagg?
Vi valde ett uppstartstema för att få en gemensam start: Livsstil och hälsa

Under vår kickoff i Tällberg fick alla i personalen arbeta med begreppet livsstil.

Vad betyder det för mig? Hur påverkar min livsstil hur jag mår?

Vi gick en reflektionsvandring i små grupper där vi samtalade om vår livvstil.
Vad har format den till vad den är idag.
Hur föränderlig är den i olika skeden i livet.
Hur påverkar den vår hälsa.

Utifrån gruppens tankar fick vi sedan gestalta den på valfritt sätt.
Vi fick ta del av många olika gestaltningar och vi kände alla att det var en bra start på vårt tema.

Vi arbetade sedan fram en frågeställning som skulle vara uppstarten på skolan och med alla elever. Det var viktigt att alla elever i olika åldrar skulle få starta med samma frågeställning.

Frågeställning: Vad är viktigt i ditt liv för att du ska må bra?

Nu var vi redo att ta oss an temat med våra elever.

[stc-subscribe category_in='Grön Flagg']