Presentation Grön Flagg

När vi började prata om skolans nya övergripande mål som är ”Hållbar utveckling” var vi flera som på något sätt kommit i kontakt med Grön flagg. Det var ingen av oss som arbetat med det men på olika sätt nuddat vid ämnet och tyckte det lät intressant.

Det som var viktigt med grön flagg var att det skulle ge oss ett strukturerat verktyg i vårt arbete med Hållbar utveckling.

Vi ska arbeta med hållbar utveckling och då måste vi skapa ett arbetssätt som blir hållbart och som inte känns som att starta något nytt vilket vi ser att Grön flagg kan hjälpa till med.

Vi ser också att vårt sätt att dokumentera våra arbeten stämmer väl överens med hur de vill att dokumentation ska se ut. Våra Lpp:er har med allt det som dokumentationen ska ha.

Det är också ett arbete som stämmer väl överens med målen i Läroplanen de övergripande målen, kunskapsmålen och det centrala innehållet.

Vad säger de inom Grön flagg?

Vi tror att barn och ungdomar med positiva upplevelser från miljöarbete känner lust att ta sig an de stora framtidsfrågorna med optimism och själv- känsla.

Och vi kan bara stämma in i det.

Verktyget Grön Flagg ger barn och unga fantastiska förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Grön Flagg innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet – samtidigt som man jobbar mot mål och riktlinjer i läroplaner.

Grunden i Grön Flagg är inflytande – allt arbete inom Grön Flagg utgår från barnens och elevernas idéer och nyfikenhet. Grön Flagg är också ett bra sätt för skolan och förskolan att visa upp sitt hållbarhetsarbete för omgivningen. Verktyget Grön Flagg drivs av stiftelsen Håll Sverige Rent.

Grön Flaggs arbetssätt är att jobba tematiskt och ämnesövergripande vilket stämmer väl överens med vårt arbete i projekt.

Principer för grön flagg arbetet är:

  • Delaktighet: barnen/ungdomarna deltar aktivt i planering, genomförande och utvärdering av projekten
  • Minskning av miljöbelastningen
  • Fostran för hållbar utveckling som en del av vardagen
  • Ständig förbättring: långsiktig och planmässig utveckling
  • Samarbete med samhället omkring oss

Hur går det då till?

Vi sätter gemensamma mål för hela skolan och arbetar sedan med aktiviteter anpassade efter elevernas åldrar.

Skolan väljer ett tema, det finns sex teman att jobba med, och sedan bestämmer man mål som man ska arbeta mot. Kan vara tre eller upp till fem. Målen är gemensamma för hela skolan men arbetet konkretiseras ytterligare med de aktiviteter som sedan görs för att nå målen.

I arbetet med grön flagg tar man även kontakt med en kommunpolitiker som blir knuten till skolans arbete med hållbar utveckling.

[stc-subscribe category_in='Grön Flagg']