Plutos veckobrev v. 42

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

 

NO
I måndags var det röda gruppens tur att ha NO. I matten har vi arbetat med talet 6 så vi utgick ifrån den siffran när vi ritade en ekorre. Under året kommer vi följa ekorren igenom alla fyra årstider. Vi tittade på ett avsnitt av Djurverket som handlade om ekorrar.
Under veckan hittade vi en stor spindel inne på Pluto, som troligtvis är en större husspindel. Ute på skolgården lyckades vi fånga en liten mus på bild och en Buskvårtbitare som tyvärr tappat ett ben. Vi kunde se att det var en hona på den långa taggen där bak. Buskvårtbitaren äter blad, blommor och frön.

IDROTT
Den här veckan hade gröna gruppen idrott. Vi inledde med uppvärmningsövningen ”Väcka kroppen” och “Rörelsestopp”.
Efter det lekte vi leken “Ögat ser”. Leken går ut på att bybornas ska försöka ta tillbaka byns skatter (ärtpåsarna) från den elaka häxan som bor på andra sidan skogen. För att göra det måste en från varje hus (rockringarna) ta sig fram genom skogen (redskapen), ta en skatt och sedan lyckas tas sig tillbaka genom skogen utan att bli upptäckta av häxan. Varje gång häxan blundar och ropar “123 ögat ser” förflyttar en sig i skogen, annars håller en sig gömd bakom träden (redskapen).
Vi avslutade lektionen genom att koppla av på golvet till lugn musik.

SVENSKA

I veckan har vi inte arbete med veckans bokstav utan har istället fortsatt med de sista delarna av skolverkets bedömningsstöd.

Hemliga uppdrag
Barnen har under veckan fått hemliga uppdrag. Inne i klassrummet och ute på skolgården.
Syftet med uppdragen har vara att se om eleverna kan uppfatta och följa en instruktion i flera led.
Uppdragen kunde till exempel vara:
– Spring tre varv runt boden, kom tillbaka och viska ditt namn i mitt öra.
– Gå fram till ett träd och krama det, kom sedan tillbaka och gör high-five med mig.
– Hoppa 10 jämfotahopp på asfaltsplanen kom tillbaka och visa en rolig grimars för mig.

Återberätta Saga
Vi inledde med att lyssna på boken “Ugglan som inte ville läsa” av Ulf Stark. Efteråt fick eleverna rita tre bilder. En bild av vad som hände i början, en bild av vad som hände i mitten och en bild av hur sagan slutade. Efter det fick varje elev återberätta sagan med hjälp av sina tre ritade bilder. De fick även använda sig av bildkort från sagan som de lade i den ordning som bilderna visades i boken, samtidigt som de berättade.

MATEMATIK
Under veckans matematiklektioner har vi haft Josefine på besök. Vi fick se en karta av en lekplats och vi fick föreställa oss att vi satt i en helikopter ovanför. Vi fick veta att ett barn skulle försöka hitta sin kompis och vi fick hjälpa till genom att förflytta barnet fram i genom parken med hjälp av bilder. Det var sex olika bilder och genom de kunde vi lista ut vilken väg barnet skulle ta för att hitta fram till sin kompis.

SO

Bokstavsbyrån
I torsdags var vi i Gustavsberg på dansföreställningen Bokstavsbyrån. Att ta bussen dit och hem var ett äventyr i sig självt, där många tyckte att det var kul att åka buss och känna igen sig i sin närmiljö. Dansföreställningen var sedan i sig väldigt bra den med. Vi fick vara med uppe på scenen och hjälpa till att ljuda fram boktstavsljud i olika ord, dansa disco och forma bokstäver med kroppen. När vi var tillbaka på skolan åt vi vår medhavda matsäck i klassrummet. På eftermiddagslektionen utvärderade vi vår upplevelse av föreställningen medhjälp av VT-rutinen “Dragkampen”.

Tyggisar, klassråd och elevrådsmöte

Under veckan har vi det varit Tryggismöte, Elevrådsmöte och vi i Pluto har även haft vårt första Klassråd.
Vi har lottat fram två representanter från Pluto som är med i Tryggisgruppen och två som är elevrådsrepresentanter.

Tryggisarna träffas två gånger per termin. Deras arbete handlar om att hitta fler sätt att öka trivseln och tryggheten på skolan. De förslag som kommer upp arbetar sedan klasserna vidare med för att nå en utveckling.
Efter Tryggismötet i onsdags berättade klassens Tryggis att de hade prata om “ -Hur en bra kompis ska vara” och hur vi arbetat med det i våra klasser. Efter det fick de ett uppdrag med sig tillbaka som vi alla kommer att jobba med fram till nästa möte. Uppdraget handlar om “Trygga och otrygga platser på skolgården”.

Elevrådet träffas även de två gånger per termin. Deras uppdrag är att lyfta tankar och frågor av olika karaktär som kommer upp på Klassråden och som berör hela Mellangården. I fredags eftermiddag var det dags för första mötet och nästa vecka kommer Plutos representanter att få berätta mer om vad som togs upp på det mötet.

I fredags hade Pluto sitt första Klassråd. Inför mötet hade vi fått hjälp av träslöjdsläraren Ayla som svarvat två fina ordförandeklubbor till oss, dagen till ära. I röd och grön valdes en ordförande och en sekreterare ut och sedan kunde mötet öppnas.
På vårt första möte samtalade vi utifrån punkterna: trivsel i klassrummen och i matsalen. Eleverna fick möjlighet att lyfta fram saker som de tyckte fungerade bra eller mindre bra. Det som eleverna tyckte bland annat tyckte fungerade “bra”: var att vi var snälla mot varandra, vi var hjälpsamma och att det var god mat i matsalen. De som fungerade “mindre bra” fortsatte vi att och diskutera fram olika lösningar på.
Till exempel:
Några elever tyckte att det slarvades med skogränsen i hallen.
Genom lösningsinriktade diskussioner kom eleverna bland annat fram till att vi kunde sätt upp tydligare skyltar som bättre visar vart skogränsen börjar. Sagt och gjort, efter mötet satte några elever genast igång med skylttillverkningen. Nu sitter det fina skyltar uppe som vi hoppas kommer hjälpa.

 

FRITIDS

Leken
På eftermiddagarna har de barn som vill, möjlighet att låna leklådor med material som inspirerar till rollek inom olika temaområden. Nu under oktober har vi introducerat lådan “skollek” där det finns material som barnen kan leka skola med. Det har varit mycket populärt och vi har sett många barn som haft roligt och samarbetat bra tillsammans. Under läsåret kommer vi att presentera flera temalådor som kan inspirera till olika rollekar. Vi tycker att rolleken är en viktig fritidsaktivitet för barn i den här åldern, eftersom leken kan bidra till så mycket positiv grupputveckling och fördjupade relationer mellan barnen, men även förmågor som kreativitet och samarbetsförmåga tränas i lek.

Många barn väljer fortfarande att stanna kvar ute på gården för att leka under eftermiddagarna och den här veckan har ett stort gäng lekt i sandlådan.

Skogen
Den röda gruppen gick iväg till en ny plats och tittade på vindskyddet som byggdes uppe på berget ovanför skolan i våras. Där uppe har vi en fantastisk utsikt över Lemshagas alla hus och det är ju lite häftigt att se skolan från ett helt annat perspektiv.
Vi gick sedan vidare till Raketen för lite lek innan vi vände tillbaka till skolan.
Med inspiration från förmiddagens dansföreställningen Bokstavsbyrån var det många barn som spontant fick upp ögonen för att det faktiskt finns bokstäver i skogen..

Veckans pyssel
Lite halloweenpyssel har pågått under några eftermiddagar den här veckan.

 

Skola och hem / information

Mångrupper
På tisdag är det då dags för första tillfället i Mångruppsaktivteterna. Se tidigare veckobrev för mer utförlig information.

Extra mellanmål
Vi ser att flera elever har med sig ett litet extra mellanmål för att hålla energin uppe hela dagen. Det tycker vi är toppen och är mycket positiva till. Vi vill dock bara påminna om att det eleverna kan välja att ta med är frukt, grönsak eller smörgås, ej riskakor eller kanelknäcke. Av erfarenhet har vi sett att för “avancerade” mellanmål leder till avundsjuka och byteshandel. Det vill vi gärna komma ifrån, samt undvika att allergiker får i sig något de inte tål.

 

Vecka 43

Måndag: Idrott Röd grupp / NO Grön grupp.
Tisdag: Mångrupper – Nix, Charon & Hydra
Onsdag:
Torsdag: Skogen, gröna gruppen 14.30-16.00
Fredag:

 

Trevlig helg!
/Plutos pedagoger

 

 

 

 

 

Venus veckobrev v.42

Hej alla elever och föräldrar i Venus!

Vi har haft en härlig vecka tillsammans med fin arbetsro, motivation och inte minst en härlig orienteringsdag på Hellasgården. Nästa vecka är det “öppethusvecka” och ni föräldrar är varmt välkomna att hälsa på i skolan. Räkna med att ni kommer få vara med och stötta en eller annan elev som behöver lite hjälp eller att ni kommer få delta i lektionen på ett eller annat sätt. Tanken är inte att ni ska sitta som flugor på väggen (ursäkta uttrycket) utan snarare vara en del i verksamheten för att förstå hur vi arbetar. Det är första gången i Lemshagas historia som vi erbjuder en hel vecka med öppethus, så passa på att ta chansen!

Hellasgården

I tisdags var hela Ladan på Hellasgården och orienterade. En och en fick eleverna springa en bana med sju kontroller, egen starttid och stopptid. Innan orienteringen var en del elever lite pirriga, spända och nervösa, (vi lärare också, tänk om någon inte skulle hitta tillbaka) men efteråt var alla mycket stolta, nöjda och glada! Att orientera är ju någonting som verkligen är på riktigt, här och nu och att på egen hand ta sig genom skogen med hjälp av karta är en bragd!

Vilka förmågor utvecklar skapandet av ett radioprogram?

Nu är vi (nästan alla) klara med våra radioprogram och hjärnpoddar om hjärnan. Att i tillsammans skriva ett manus till ett radioprogram och sedan spela in det, utvecklar inte bara en förmåga, utan väldigt, väldigt många. Här kommer jag beskriva några av de förmågor som utvecklas:

Förmågan att läsa sakprosatexter och använda olika lässtrategier. För att söka svar på frågorna i radioprogrammet har eleverna fått läsa och söka efter fakta på internet. För att kunna ta sig igenom en stor textmassa och värdera innehållet behöver man använda olika lässtrategier. Lässtrategier består i sin tur av olika förmågor som sökläsa, skumläsa, djupläsa. Men också läsa mellan raderna, sammanfatta det viktigaste och att hitta den centrala idéen med en text. Alla dessa förmågor är otroligt viktiga i vårt samhälle.

Förmågan att genom sammanfattningar med koppling till tid och orsakssamband visa läsförståelse. Den här förmågan hänger starkt ihop med den innan. Här handlar det mer om att kunna “plocka ut” och skilja oviktigt från viktigt i en text och att i förlängningen kunna använda informationen i ett nytt sammanhang.

Förmågan att kunna skriva olika slags texter med språklig variation och anpassning till texttyp. I radioprogrammet handlade det om att kunna skriva ett fungerande manus, med frågor och svar, anpassat till mottagarna, dvs lyssnarna.

Förmågan att söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och föra resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. I radioprogrammet skulle eleverna söka information, men allt som står på internet är inte sant … för att kunna avgöra om det är sant eller inte behöver man jämföra och värdera källorna och ibland ställa sig frågan om den som har skrivit faktiskt kan något om ämnet, eller bara vill sälja något.

Förmågan att samtala och diskutera varierade ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter. Det här radioprogrammet gick ut på att diskutera hjärnan utifrån olika påhittade roller som psykolog, lärare, hjärnforskare, näringsfysiolog med mera. Därför föll det sig naturligt att ställa anpassade frågor och framföra åsikter.

Sammanfattningsvis utvecklas många förmågor, men framförallt förmågorna att tänka och kommunicera, vilket vi främst har vårt språk till!

(Jag har inte lyckats få in några bilder än, då bilderna har fel filformat HEIC, om någon har tips på hur jag ska göra, maila eller skriv i kommentarsfältet.

 

Trevlig helg önskar Annica och Team Venus!

 

 

Neptunus veckobrev v.42

Hej alla fantastiska Neptunusar! 

 

Hösten smyger sig sakta på oss och den kan inte riktigt bestämma sig för om det ska vara varmt eller kallt. Den här veckan har det mest varit blött. Men nog är det fantastiska färger i vår natur. Denna vecka har vi i vårt pyssel tagit in härliga löv  för att skapa svansen till ekorren (läs mer under veckans djur).

 

Vår resurs och ansvarspedagog Pernilla har valt att avsluta sin tjänst hos oss. Hon tackar för den här tiden som hon har varit med oss och vi önskar henne lycka till i framtiden.  

 

Elevernas egna reflektioner om den gångna veckan: 

Den här veckan har vi hållit på med tiokompisar. Vi har gjort drakar med tiokompisarna. Vi har även spelat olika spel med tiokompisarna. Vi har pratat om vilka yrken våra föräldrar har och vilka yrken vi vill jobba med när vi blir äldre. Vi har skrivit en faktatext om ekorrar. Vi pysslade och gjorde egna ekorrar. Vi har arbetat med den magiska kulan och veckans bokstav som var e. Orden du och den har vi även arbetat med. Alfred och Vera har varit på klassråd. 

Tack och adjö, korv med bröd!

Från Hugo och Alfred

 

Kunskaper

 

Svenska – Den magiska kulan

Denna vecka har vi arbetat med bokstaven e. Denna vecka var det Fred och Ludvig som hade i uppdrag att ta med sig föremål som började på bokstaven e. Det blev en enhörning, en edamameböna, en elvisp, en burk enbär m.m. Vi lyssnade som vanligt efter hur många ljud vi hörde i orden. Under veckan arbetade vi även med två nya ord, du och den

 

 

Svenska – bedömningsstöd, skriva

Denna vecka har vi gjort bedömningsstödet i svenska, skriva. Eleverna fick i uppdrag att skriva utifrån en bild. Vad såg de? Till hjälp fick de använda sig av de ord vi hittills lärt oss. Några elever försökte sig på att skriva meningar och några valde att skriva en berättelse utifrån bilden. 

 

Matematik – 10-kompisarna

Denna vecka har vi stannat upp och tränat vidare på 10-kompisarna. Det är väldigt viktigt att eleverna känner sig säkra på dessa då de är grunden för fortsatt arbete inom matematiken. Vi har på ett lustfyllt sätt övat på detta område genom lek och spel. Vi passade även på att göra drakar med 10-kompisarna. Fortsätt gärna att öva på 10-kompisarna tills de sitter ordentligt. 

 

      

       

 

NO – Veckans djur 

Denna vecka var det bokstaven e som var veckans bokstav. Vi passade då på att läsa om och ta reda på mer fakta om ekorren. Eleverna fick dessutom skriva några meningar om ekorren i sin djurbok. Därefter pysslade vi och gjorde fantastiska ekorrar. 

 

 

 

Bild med Cissi

Vi fortsatte vårt arbete med komplementfärgerna (kompisfärgerna) och färgblandningar av olika slag. Den här veckan fick eleverna måla bilder med oljepastell och temperablock på stora växtpapper. Vi inspirerades av olika former och mönster och ritade mönsterkonturerna i pastell och fyllde i med vattenfärg. 

 

Under våra lektioner betonar jag vikten av att lära sig hantera både penslar och färger på ett respektfullt sätt. Vi arbetar med lugn musik i  bakgrunden och låter “penslarna tala”. Det innebär att vi arbetar utan att prata. Det råder en lugn och koncentrerad stämning i klassrummet. Inspirationen och färgerna flödar. Jag önskar att ni fick uppleva detta! Men snart blir det utställning i matsalen…

/Hälsningar Cissi

 

      

    

 

Normer och värden / Elevernas ansvar och inflytande

 

Elevråd

Denna fredag har vi haft vårt första elevråd. Klassens elevrådsrepresentanter är Vera och Alfred. Där pratade de om allmänna frågor som berörde eleverna. Nästa vecka blir det klassråd där representanterna får lyfta vad som pratades om på elevrådet. 

 

Tryggismöte

I veckan hade även tryggisarna sitt första möte för terminen. I vår klass är det Manny och Viola som är våra representer.  Tryggisarna består av två elever från varje årskurs F-3. Första mötet handlade om att lära känna varandra, vad tryggisarnas uppdrag är och  prata om hur en bra kompis ska vara.

 

Hem och skola

 

Läxa: 

  • Den magiska kulan  – läsebok kap. 8  “ABC-klubben” s.36-39 samt läxboken s.10.
  • Bokstavspåsen – Denna vecka har Johannes och Alex fått i uppgift att hitta föremål på nästa veckas bokstav. Spännande att se vad de hittar på! Påsen ska tillbaka till skolan på måndag. 

 

Information inför vecka v.43

Måndag: Idrott – eleverna behöver ha med sig ombyte och handduk. Dans och drama med kulturskolan. 

Tisdag: Friluftsliv – kläder efter väder. 

Onsdag

Torsdag: Läsläxa tillbaka. 

Fredag: Ingen ny läxa delas ut då det är höstlov veckan därpå.  

 

Hälsning från fritids;

Vi önskar att alla elever nu har jacka, överdragsbyxor, mössa och vantar på sin hyllplats i kapprummet. Det är också bra om det finns ett extra ombyte, skolgården erbjuder många härliga vattenpölar att plaska och snubbla i.

Vi saknar ännu några anmälningar om närvaro/frånvaro under höstlovet. Kom ihåg att kommentera närvaro/frånvaro under kommentar från förälder även om ni skrivit/tagit bort tider.  Måndag 28/10 är fritids stängt pga konferens och fredag 1/11 är dag före röd dag och vi stänger kl.15.00.

 

Kommande händelser:

  • v.44 – Höstlov

 

Vi önskar er alla en trevlig helg!

Ingela, Daniel och Pernilla

 

Solen veckobrev v.42

Hej allesammans!

Vi går mot delfinalsvecka när vi nu har klarat av v.42 och det märks! Det är full fart och saker ska bli klara! Härligt att se alla som växlar upp och kör! Det är lite kvar men snart kommer belöning i form av höstlov!

Mentorstid

Veckan startade som vanligt med mentorstimme (om man inte väljer kören). I fokus denna måndag och flera kommande är hur vi påverkas av skärmar. Vi kommer bland annat använda Anders Hansens program i SVT till detta om ni vill lära er mer. Målet är glasklart. Det handlar om att skaffa sig goda vanor!
På skolan vill vi utbilda och skapa förståelse för goda vanor och vi kommer ta nya grepp för att aktivt ändra vanor. Detta innebär bl a

att vi kommer se över hur vi använder våra Ipads dels positiva användningsområden men även skala bort sådant som inte är positiva. Som ett första led i detta har vi gått igenom vad som faktiskt redan nu gäller runt elevernas Ipads/mobiler. I dessa diskussioner märker vi också att det är viktigt att lyfta behovet av att ha andra bra rutiner. Ex blev det tydligt att man i högre grad bhöver se Ipaden som ett jobbverktyg där man inte har saker som är privata (och i värsta fall otillåtna). Vanorna blir viktiga för framtiden där jobb kräver att man särskiljer dessa.

SO

Här har vi nu styrt rakt in i 3 krig, en krasch och en revolution. Detta innebär att vi går vidare från ett ekonomiskt fokus med historiainnehåll, till att nu ha historia med innehåll av politik. Vi landar i starten till första världskriget och kommer jobba oss vidare därifrån.
Längs vägen kommer vi dela upp oss i “lag” och dessa kommer vi använda i olika former av diskussioner där vi bla kommer diskutera om vi ska ha ett krig…

Orienteringsdagen
Blev en lyckad historia där de som uttalat sig vittnar om härliga insatser och ett väder som höll sig snällt!

Prao
Vi närmar oss och på måndag är det sista dagen att lämna in praoblanketten! Ska bli spännande att skicka ut alla och sedan för höra om alla erfarenheter!!

Ung företagsamhet

Veckan efter prao kommer vi åka in till stan och där få chansen att ta del av Ung företagsamhets inspirationsdag. På plats kommer vi få inspiration av dessa ungdomar och sedan även fördjupade kunskaper om privatekonomi.

Framöver:

v.44 lov
v.45 Prao
v.46 To – Ung företagsamhet
v.47 To – Gymnasiemässan (boka in ev eget besök)
v.48 On – Muntliga nationella prov

Ha en fin helg allesammans!

/Solenteamet

Uranus V42

Hej alla trevliga Uranus-familjer!  

 

                                   

Nu har hösten verkligen tagit över med härliga färger men även med regn och rusk. Barnen behöver verkligen överdrags/ regnkläder och stövlar. Och vantar och mössor. Barnen växer snabbt så kolla att allt passar!

 

 I veckan har vi haft läsårets första elevråd och tryggismöte. Våra representanter på elevrådet är Agnes och Simone och våra tryggisar är Astrid och Ida (vi lottade bland dem som var intresserade).

 

Den 27:e oktober firar vi den internationella nalledagen och vi vill att eleverna tar med sig en nalle med till skolan fredagen den 25/10. Nallen får inte vara större än att den får plats på elevens hylla, max ca 50 cm. Vi kommer att ha några olika aktiviteter kopplade till denna nalle. 

 

Denna vecka har vi lyckats att ta många bilder. Det var till och med svårt att välja ut några så att det inte blev för mycket. Hoppas ni orkar er igenom allihopa!

 

Kunskaper

 

Under veckans matematiklektioner har vi jobbat vidare med multiplikation. Vi har utgått från upprepad addition och gjort 2-, 5- och 10-skutt. Låt gärna barnen berätta och visa hur duktiga de är! På fredagens matematiklektion arbetade de i mattestationer med pussel, spel och arbetsuppgifter att lösa på iPaden för att ytterligare befästa kunskapen.

 

 

Under veckans svenskalektionerna har utforskat vad adjektiv är för något. Vi har lärt oss att adjektiv är ord som beskriver hur någon eller något är eller ser ut.

Visste ni att ordet “adjektiv” kommer från början från ett ord som betyder “ord som kan läggas till”.

När vi hade arbetat klart i arbetsboken ritade vi glada, läskiga, konstiga, tokiga och knasiga halloweenpumpor.

 

 

so-lektionerna håller vi på att förbereda oss för FN-samlingen som vi har ansvar för nästa vecka på FN-dagen. Med det avlutar vi vårt arbete med barnkonventionen. Vi har tillverkat skyltar som vi ska “demonstrera” våra rättigheter med i musikladan där även kören kommer att sjunga. 

 

 

NO-lektionen tog vi reda på vad vi lärt oss om matsmältningssystemet. När vi startade vårt projekt om kroppen fick eleverna rita hur de trodde att det såg ut i kroppen och nu fick de göra samma uppgift igen för att visa vad de hade lärt sig.

 

 

Tekniken gjorde vi enkla mekaniska leksaker dvs. sprattelgubbar eller gubbar med rörliga ögon. 

 

 

idrottslektionen dansade vi Polka som uppvärmning. Sedan tränade vi på att krypa, hoppa, göra kullerbytta, hänga och balansera.

 

 

Under friluftslivet gick vi på skattjakt. Eleverna hade gjort skattkartor och nu var det dags att prova om de gick att tyda. Gruppvis fick de ge sig ut och gömma en skatt på den markerade platsen på kartan och en annan grupp fick försöka tyda kartan och hitta skatten. Efter det gick vi in och ritade piratflaggor genom att utgå från en bild som vi förstorade upp på ett större papper med hjälp av rutorna.

 

 

Hem och skola

 

Läxa:

  • Diamantjakten – Läs kapitel 9 i läseboken med tillhörande sidor i läxboken.

 

Måndag: Dans
Tisdag: Bild och engelska
Onsdag Idrott inomhus – Ombyte och handduk.
Torsdag: FN-samling. Läsläxa (Kapitel 9) lämnas in. Björne & Bobbie tillbaka till skolan.
Fredag: Ta med en liten nalle till skolan. Läxa lämnas ut. 

 

Kommande händelser:

  • 24/10 FN-samling i musikladan
  • 25/10 Vi firar internationella nalledagen.
  • Vecka 44 – Höstlov

 

Trevlig helg!

 

Ann-Sophie, Eva och Agnes

Klasstelefon: 08-586 313 02

ann-sophie.petersen@lemshaga.se 

eva.lorne@lemshaga.se

agnes.jansson@lemshaga.se

 

Merkurius veckobrev vecka 42

Hej i höststugan!!

Nu var vi på riktigt där! Jag tänker då på hösten som sakta greppat tag om oss alla. Tycker att Elsa Beskows Höstvisa ger en så bra bild över vad vi behöver göra i dessa tider. Nämligen visa varandra förståelse, omtanke och närvaro.

“Det glimmar i guld och klaraste rött,
det prasslar så sakta i parken,
ty hösten är kommen, och björkar och lönn
de fäller nu bladen till marken:
“Så fall, våra blad, fall mjukt och lätt,
vi väver ett täcke så varmt och så tätt,
vi väver ett täcke åt marken.

Se vintern är nära, och vädret är grått,
nu måste vi värma och lysa!
Vi väver ett täcke så varmt och så gott,
att blombarnen icke må frysa.
Sov gott, alla blombarn, sov gott, sov sött,
vi väver ett täcke i guld och i rött,
vi väver ett täcke åt marken.”

Veckan som gick: Inleddes med besök av Erik och Claes som bjöd på smakprover från det som eleverna skall ut och sälja för att samla in pengar till klasskassan. Alla fick med sig informations- och försäljningslappar hem och saknar just ni en där hemma så kontakta en klassförälder. Vi fortsatte sedan mentorstiden med att ånyo gå igenom de regler vi har gällande mobiltelefoner och iPads. Vi kopplade detta till den forskning som finns och som bland annat Anders Hansén så bra beskriver i olika sammanhang.
Tisdagen tillbringades sedan vid Hellasgården för en härlig orienteringsdag. Vi som var där har bara lovord att säga om alla elever som verkligen gjorde den här dagen till något lite extra. Grymt jobbat!!

Veckan som kommer: Den stora föräldraveckan i Ladan väntar!!! Vi kan inte nog bjuda in er alla till att tillbringa en halvdag eller två hos oss för att verkligen få ta del av ditt barns vardag. Du behöver inte anmäla att du kommer (det räknar vi redan med) och fråga för allt i världen inte hemma om du får komma utan bestäm bara med någon annan förälder vilken dag ni skall göra sällskap till skolan.
Eftersom det kommer vara så många vuxna hos oss i skolan under veckan så är det inga schemabrytande aktiviteter, utan vi följer schemat som vanligt!

Övrig viktig info

Hej Merkurius och föräldrar!

Vi har läst musikhistoria med fokus på konstmusik under hösten och vi kommer avsluta projektet med att gå och se Mozarts Trollföjten på Operan inne i Stockholm.

Jag har lyckats få tag i kanonbiljetter till en skolföreställning den 2 december. Som ni alla säkert vet så är operabiljetter väldigt dyra, men dessa biljetter i logerna på första raden mitt framför scenen fick vi för 120 kr styck (möjligen uppåt 1000 kr ord pris).

Jag har ingen möjlighet att ta alla biljetter på musikens budget utan man behöver betala sin egen biljett (Swish till 0708398811 så sammanställer jag till exp). Om detta är svårt att få till så går det att maila mig så hittar jag en lösning för att täcka din biljett ändå.

Måndag 2 december börjar klasserna sent och vi träffas utanför Coops entré vid Värmdö marknad kl 9.45 för att tillsammans ta bussen in mot Stockholm. Ta med matsäck, vi kommer kunna äta den i foajén innan det börjar kl 12.00. Föreställningen tar 2 tim 55 min så vi är klara ca kl 15.00 inne i stan.

Om ditt barn ska få ta sig hem själv från Operan måste detta föregåtts av mail från förälder där detta framgår, ansvaret för eleven hamnar som det på vårdnadshavaren. Elever där vi inte fått mail tar vi med tillbaka till skolan där vi är runt 16.00.

Hoppas ni är lika glada över den här utflykten som jag! Det är svårt att få bra biljetter och det är ett fantastiskt sätt att få visa Operans gyllene salar för elevgruppen, för många är det kanske enda tillfället. Trollflöjten är dessutom en mycket bra föreställning att få gå på. (Läs mer på https://www.operan.se/trollflojten)

Så kom ihåg:

Allt gott!

/Jonas Karlhager, musiklärare

(PS. Jag har köpt 4 extra biljetter för att några av er föräldrar ska kunna följa med. Först till kvarn 🙂

Gymnasiemässan
Torsdagen den 21/11 kommer vi att besöka gymnasiemässan tillsammans med våra elever i Merkurius. Du som förälder är mer än välkommen att följa med! Så boka gärna redan nu in det datumet i din kalender. I god tid innan kommer vi att nyttja tid under våra mentorstimmar för att förbereda besöket så bra som möjligt.

Kommande viktiga datum

V 43 Föräldravecka i Ladan
V 44 Lov
V 45 – Tisdag: Livskunskap för en klass (vilken meddelas senare)
V 46 – Tisdag: Livskunskap för andra klassen.

Hoppas ni alla får en skön helg!!

//Ann, Cristin, Charlotta och Henke