Learn English

Ansvarig/Ansvariga: Ingela Eriksson
När, under vilka veckor? HT16 – VT17

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vilka ord och fraser kan vara bra för oss att kunna i vår vardag ?

Varför och när är det bra att kunna engelska?

Vilka ord och fraser kan vara bra för oss att kunna?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Eleverna ska utveckla sin förmåga att använda engelska språket i olika situationer och med olika syften. De ska i muntligt tal kunna kommunicera med en mottagare och förstå muntliga instruktioner. De ska även kunna använda olika strategier för att lösa språkliga problem som kan uppstå vid kommunikation.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Eleverna ska utveckla sin förmåga att använda engelska språket i olika situationer och med olika syften. De ska i muntligt tal kunna kommunicera med en mottagare och förstå muntliga instruktioner. De ska även kunna använda olika strategier för att lösa språkliga problem som kan uppstå vid kommunikation.


Hur?

Hur ska vi arbeta?

Eleverna kommer att arbeta med engelska ett lektionstillfälle varannan vecka. Detta gör att vi får en längre lektion då det endast är en halvtimme i veckan i åk 1-3. Vi tar även andra tillfällen att träna t.ex. ramsräkning, sånger, färger etc.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar genom att vara aktiv i samtal och dialoger. Vi arbetar med vår arbetsbok, “Learn english”, där vi skriver enklare ord och fraser. Vi kopplar arbetet med boken vidare till bild, sång och rörelse.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

HT-16 – VT17

I arbetsboken följer vi familjen Robinsons och deras resa när de ska skaffa hund. Under bokens gång får vi även arbeta med olika områden så som: school, activities, clothes, body, food, at home m.fl.

 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Familjen och människor de möter i sin vardag som är engelsktalande. 

Varför?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

De möter mycket engelska i spel och på datorn. Eleverna reser mycket och har nytta av att kunna förmedla sig.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi sätter in det vi arbetar med i meningsfulla sammanhang och visar på nyttan av att kunna förmedla oss till andra. Genom att lära oss engelska kan vi kommunicera med utländska besökare och människor vi möter i vårt vardagliga liv genom resor och vardag. Vi försöker på ett varierat sätt ge alla möjlighet att lära sig det engelska språket. Vi arbetar mycket muntligt i grupp vilket stärker gemenskapen och visar på styrkan av att lära tillsammans. Vi dokumenterar det vi arbetar med för att kunna gå tillbaka och se vad vi lärt oss.

Utvärdering

 

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

 

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:



Pedagogisk dokumentation

Fritids Villan

Fritids Villan

I fritidshemmets uppdrag finns att vi ska träna eleverna på demokrati, inflytande och ansvar. Där under ryms fritidsrådet.

På fritidsrådet har vi prata om vad vi kan ha för aktiviter på fritids. Några av de förslag som barnen har önskat har vi kommit igång med. En fråga vi har haft uppe, är att några elever önskar konstgräs till fotbollsplanen? Frågeställningar som vi behöver arbeta då med är b.la. Varför tycker vi att det behöves konstgräs på fotbollsplanen? Vem ska vi fråga och hur ska vi fråga?Vad kostar det och hur ska det betalas?
Är det någon av er föräldrar som har möjlighet vara med i processen? Det kan t.ex vara hjälp med att hitta prisuppgifter oss leverantörer. Formulera skrivelser tillsammans med barnen.
Inte vet vi om det är möjligt att få konstgräs under Saturnus barnens tid i Villan men vi kan ju alltid försöka!

Aktivitetsschema vecka 42

Måndag -Wii dans.

Tisdag -Ipad. Bakdag för några.

Onsdag -Wii dans,sport eller resort.

Torsdag -Fritidsgympa.

Fredag -Fredagsmys med film (filmen kommer att var slut före 16.00).

Tellus veckobrev v.41

Hej!

Normer & Värden
Ny vecka och nya möjligheter! Vi satte därför igång direkt med mer studieteknik. Vi hann också med att förbereda en viss persons avsked… (se nedan).

Orientering
Spännande värre att komma lite längre från skolan i veckan…även Ninna fick sig en lång härlig promenad! Alla välbehållna och vi har nya erfarenheter av orientering.

Sv

De återberättande texterna om Ängsholmen är nu klara, d v s genomlästa och rättade, samt att jag har kommenterat dem.
Eleverna har gjort en mycket bra jobb med texterna som de har arbetat med på ett ambitiöst sätt.

Inom kort kommer en bedömning av texterna finnas på Schoolsoft.

Nu är vi igång med arbetet med läsning av egen skönlitterär bok både i skolan och som läsläxa (30 min). Vi startar alla svenska-lektioner med tyst läsning i egen skönlitterär bok. Den har fungerat mycket bra!

Läsprotokollet har delats ut och om någon behöver ett nytt så finns det i klassrummet. Denna fredag, vecka 41 (fredag), har alla visat upp sina läsprotokoll för mig. Läsprotokollen ska sedan användas fram till vecka 49. Nästa avstämning (visa upp protokollet) är vecka 45.

Tider framöver kommer vi att jobba mycket med de olika lässtrategierna, samt med repetition av ordklasser.

Vi jobbar just nu mest med den s k “Cowboystrategien”, där man efter varje läst avsnitt i skönlitterär bok, sammanfattar med först, sedan och sist.
När det gäller sammanfattning av faktatext, tar vi ut viktiga nyckelord (stödord) i texterna.

Titta gärna på LPP:n som ligger på hemsidan” och i Schoolsoft; uppgifter.

SO
Nu ska vi avsluta historiajobbet för hela året. Vi ska ta oss från en situation där vi som land var som störst till en situation där vi är betydligt mindre och betydligt fattigare! Vi landar då i 1800-talet och det som kommer bli starten på resan mot ett av världens rikaste länder (denna resa sker dock i högstadiet).

Nick och Nadja
Ett avsked och välkomnande har vi hunnit med i veckan. I onsdags fick vi en härlig stund tillsammans med Nick när han och vi tog avsked. Han sade några värmande ord till oss om bla att han aldrig kommer glömma oss!
På samma dag och mycket glädjande kunde vi välkomna Nadja, vår nya resurs! Hon kommer få chansen att presentera sig själv längre fram!
img_4818 img_4825 img_4837

Ha en fantastisk helg allesammans!

/Tellusteamet

 

 

Saturnus veckobrev v 41

Hej alla barn och föräldrar i Saturnus!

Tack för ännu en fin arbetsvecka tillsammans.

Porslinsskatten
Nu har båda grupperna varit ute och grävt efter porslinsskatten bakom Villan. I fredags förra veckan var gröna gruppen ute och undersökte marken som sanna arkeologer. Vi hittade massor av fina skärvor, gammalt glas, järn, läder mm. I onsdags var röda gruppen utrustade med spadar och hinkar för att samla ihop ännu mer av skatten.
Det är med stor glädje och förundran som jag deltar i detta undersökande arbete. Tänk att vi har historien så nära inpå oss…
Jag skulle önska att ni var där och fick se deras engagemang och glada rop: “Titta vad jag har hittat! Det måste vara ett öra till en kaffekopp!”
“Gräv försiktigt”. “Jag kan hjälpa dig”. Vilket samarbete och vilket målmedvetet arbete. Och så är det skönt att få känna jorden mot sina fingrar.

img_4190   img_4195

img_4179   img_4196

img_4186

Båda grupperna har även fått förmånen att besöka Porslinsmuseet i Gustavsberg. Vår fina guide och pedagog, Jenny, berättade om museet och lät oss få prova på att arbeta med lera. En helt fantastisk dag!
Alla barn (som ville) har fått gratis entrébiljett för två vuxna, så att de kan visa er. Barn går in gratis.

img_0183  img_0194-1

img_0186  img_0202

I onsdags förra veckan hade vi (Cissi och Åsa) möte med Hembygdsföreningen i Pilhamn och har nu bokat in två tillfällen efter höstlovet då vi ska besöka museet där och även lära oss mer om Ingarö Kyrka.

Svenska
Under veckans IUP-lektioner har vi arbetat med stavning och kommer göra så några veckor framöver:
Vi har även arbetat med faktatexter, att själv göra en tankekarta utifrån en text och sedan sammanfatta innehållet i en egen text. En liknande uppgift kommer att vara med på de nationella proven i vår, därför är det mycket angeläget att alla känner sig säkra på detta.

Matte och NO
I matten har vi arbetat en del med matte-böckerna. Kapiltet behandlar addition och subtraktion med omgruppering. Eleverna har även tilldelats individuella uppgifter i form av stenciler, andra matteböcker och uppdrag på elevspel.se utifrån deras IUP-mål. Denna vecka färdigställer vi vårt NO-projekt rörande magnetism och vi testkör våra “magnetrace-banor”. Det har varit ett uppskattat och roligt arbete. Vi har mätt, ställt hypoteser, testat, reviderat och bekräftat. Eleverna har visat sådan kreativitet och sådant engagemang och resultaten är fantastiska. Har ni vägarna förbi Villan kan ni väl kika in i “lärarrummet/grupprummet” på övre plan!? I nästa vecka lägger vi fokus på materials användning ur ett historiskt perspektiv. Vad använde man för material “förr” och vad använder vi nu? Tror eleverna har massvis med förkunskaper och tankar, då detta tema, på många sätt kan kopplas samman med det Cissi och eleverna arbetar med i SO för tillfället. (Lemshagas historia).

Information från fritids:
Snart är det Höstlov! För att kunna planera vår verksamhet vill vi veta vilket behov ni har av fritids under lovet. Fyll i enkäten som finns i länken nedan. Kom ihåg att trycka spara efter ifylld enkät.
Glöm ej att det är ett sista anmälningsdatum 17/10.
Fritids har öppet kl. 7.30-17.00 tisdag 1/11 – torsdag 3/11.
Dag före röd dag stänger fritids 15.00. Detta infaller fredag 4/11.
Måndag har fritids stängt för planering.
Mvh Fritids
https://docs.google.com/a/lemshaga.se/forms/d/e/1FAIpQLSeWRVo15-qSHYYzqm_5zv74xEn2cXW8_X9XZMO95MQsYJAROA/viewform

Hälsning från Sandra:
I veckan har vi pratat om att göra något roligt tillsammans, en form av ”roliga timmen”. Förslaget från eleverna var då att de villa köra pokémon-GO. Stämningen var i båda grupperna väldigt laddad och eleverna var i extas. Jag vill poängtera att det inte är aktuellt eller möjligt för oss att spela riktiga pokemon-Go. Detta då skolans iPads inte har den appen, vi har dessutom inte internet-teckning utanför skolans område. Vad vi däremot kan göra är att skapa en egen pokeymon-lek. Hur den ska gå till mer exakt har jag (Sandra) och Hanan börjat spåna på men vi har ännu inte ett färdigt uppslag.


Nästa vecka:

måndag: läxorna delas ut, kap 7 i svenska (ingen engelskläxa)
tisdag: Vi åker på teater i Gustavsberg.
OBS! Röda gruppen ska ha lunchmatsäck med sig. Vi kommer tyvärr inte åka samtidigt med grupperna. Gröna gruppen äter lunch på skolan innan de åker.
Ingen idrott för grupperna (dock utelek med Gottis för röda gruppen när vi kommer tillbaka).
onsdag: rytmik, bild/musik
torsdag: slöjd/IUP
fredag: idrott för båda grupperna

Trevlig helg!
Cissi, Hanan, Sandra och Urban

 

Neptunus v. 41

Hej alla fantastiska föräldrar och elever i Neptunus,

Vilken fantastisk uppslutning vi hade under onsdagens föräldramöte. Det var så roligt att så många av er kunde delta. För er som inte var med så kommer här ett protokoll från mötet. Har ni tankar och funderingar om vad som står i protokollet eller något som du hörde under mötet så är det självklart bara att ta kontakt med oss pedagoger som arbetar i Neptunus.

Protokoll från föräldramöte


SO – Ska vi va?

img_0384

 

I kursplanen för SO står det att vi ska arbeta med livsfrågor för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller och relationer. Detta för att eleverna ska kunna utveckla en förmåga till att kunna reflektera över hur individer och samhället formas, samt över de mänskliga rättigheterna och demokratiska värden. Detta är något som vi hela tiden försöker arbeta förebyggande med för att alla ska känna sig välkomna varje morgon. Under förra veckan var vi därför och såg teatern Ska vi va?

SKA VI VA? Handlar om Berit och Flisan som kanske inte har det så lätt tillsammans.

Berit är alltid ute. Berit är en sån som har sand i pannan och galonisar fast det inte regnar. Nu vill hon leka med Flisan. Hon knackar på. Ska vi va? säger hon. Men Flisan vill vara i fred och klippa med sin nya sax och smäller igen dörren. Då släpper mamma in Berit från andra sidan huset. Hur ska det bli nu? Måste man va?

Om ni vill höra boken finns den att lyssna på här: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/312412?programid=2998

Vi har under veckan försökt fånga elevernas tankar och funderingar över hur Berit och Flisan känner  sig i de olika situationerna som uppstår i teatern.  Hur känns det om en kompis alltid säger nej till att leka? Eller hur känns det om någon alltid är så där fasligt på och alltid ska bestämma? Hur gör vi för att alla ska få möjlighet att känna sig med i leken?

Tankarna som startade när vi fick rita och diskutera tillsammans gav så många olika förslag kring hur våra kompisar Flisan och Berit faktiskt kände sig. Dessa samtal och denna teater är en start i vårt kompisprojekt som kommer pågå under många år fram över. Detta då vi ser detta som något väldigt viktig vilket ni föräldrar även poängterade under vårt föräldramöte när ni fick reflektera kring vilka förväntningar ni har på läsåret. Att få en trygg och stark grupp är grunden till positiv inlärning i alla ämnen.

    img_0408


Ma – Räknehändelser

Under veckan som gått har vi reflekterat över flera olika räknehändelser. Vad är det som faktiskt sker på bilden och hur kan vi visa våra tankar och på vilka olika sätt kan vi skriva på mattespråket. Här kommer några av elevernas räknehändelser.

img_0427                                     img_0426


Läxa i svenska:

imageI onsdags läste vi ett nytt kapitel ur Den magiska kulan, kapitel 6: Fotboll är kul s. 28-31. Veckans läxa är som vanligt att läsa veckans kapitel samt besvara frågorna till kapitlet i läxboken. Fortsätt svara på frågorna med en hel mening. Börja meningen med stor bokstav och avsluta med punkt. Vi ser fram emot att läsa era svar i läxboken och höra er läsa. Tänk även på att skriva med en penna som går att sudda så att du kan skriva ditt allra finaste.


Information:

Snart är det Höstlov!

För att kunna planera vår verksamhet vill vi veta vilket behov ni har av fritids under lovet.

Fyll i enkäten som finns i länken nedan. Kom ihåg att trycka spara efter ifylld enkät.

Glöm ej att det är ett sista anmälningsdatum 17/10.

Fritids har öppet kl. 7.30-17.00 tisdag 1/11 – torsdag 3/11.

Dag före röd dag stänger fritids 15.00. Detta infaller fredag 4/11.

Måndag har fritids stängt för planering.

Mvh Fritids

https://docs.google.com/a/lemshaga.se/forms/d/e/1FAIpQLSeWRVo15-qSHYYzqm_5zv74xEn2cXW8_X9XZMO95MQsYJAROA/viewform

Magsjuka och löss

På mellangården har det varit flera fall av magsjuka vilket är väldigt obehagligt och jobbigt att få. Vi vill därför att ni tänker på att respektera de regler som gäller när man varit magsjuk och stannar hemma tills ert barn är helt bra. Vi har även haft fall av löss vilket inte heller är särkilt roligt så om ni alla har möjlighet att titta igenom era barns hår till helgen så gör vi en gemensam satsning till att dessa besökare försvinner.

 


Nästa vecka:

Måndag:

Tisdag: Vi går igenom läxan tillsammans.

Onsdag: Vi läser kapitel 7 ur Den magiska kulan. Delar ut läxmapparna.

Torsdag: Idrott för båda grupperna (glöm ej idrottskläder och handuk)

Fredag: Veckans bokstav presenteras. Friluftsliv (Bra kläder och skor för att vara i skogen och gärna en ryggsäck med vattenflaska om ert barn önskar).   

Pluto v.41

Hej alla Plutobarn och föräldrar

Ännu en vecka har gått med alla fina Plutokompisar!

Vi börjar detta veckobrev med lite viktig info till er föräldrar:

Plutos föräldrakoordinatorer

Det var ett stort gapande hål där Plutos föräldrakoordinatorer skulle ha suttit på koordinatormötet. Det behöver ni såklart genast fylla! Nu behöver ni kommunicerar med varandra vilka två föräldrar som ska vara klassens koordinatorer detta år.

Maila till oss vilka två det blir på pluto.personal@lemshaga.se.

Varför ber vi er läsa veckobrevet tillsammans med era barn och skriva en kommentar?

-Barnen får öva sig i att återberätta och förklara på ett sätt så att ni förstår, för ni var ju inte med. Som hjälp har ni också den kursiva texten.

-Kanske är det vid just det tillfället, då de själva får sätta ord på det de gjorde, som kunskapen förankras i dem. Ge dem denna möjlighet till flera inkörsportar!

-De kan få öva sig i att skriva kommentaren själva.

-Deras kommentar kan t ex vara något de tycker har varit roligt, något som de har övat sig på, lärt sig eller något som varit svårt eller extra klurigt i veckan. Då får de återigen fundera över sitt lärande och sätta ord på det.

-För att visa ert barn att ni är intresserade av deras skola, vad de gör där och att det är viktigt.

-Det är ett av våra sätt att göra er delaktiga i verksamheten.

Vi har oftast inte läxor på Pluto, detta är istället ett sätt att hjälpa barnen till en fördjupad förståelse och mening med deras skolarbete. Det gör också att de naturligt hittar till veckobreven, som tillsammans med Schoolsoft blir är ett viktigt redskap för dem senare för att strukturera sitt skolarbete.

Besök på brandstationen

På onsdag ska vi åka till brandstationen och lära oss mer om eld. I hallen har vi satt upp en lapp där vi vill att ni väljer om ni vill lämna ert barn på skolan senast kl.7.30 denna dag eller direkt vid brandstationen kl.8.20.

Vi åker tillbaka till skolan och äter lunch vid vanlig tid. Barnen ska inte ta med sig någonting.

 

Lite av veckan på Pluto

Bokstavsarbete

Veckan startades upp med bokstavsarbete kring bokstaven G. Vi sjöng om ”Herr Gurka”, ”Gubben Höst” och rimmade på gris. Vi fick också smaka på något som börjar på G och har en färg som börjar på G.

Kan den du läser veckobrevet med gissa vad det var?

Rimma på GRIS för den du läser veckobrevet med! (Ja, FIS är bland det roligaste de vet..:))

Känslor

unnamed-7Det andra arbetspasset handlade om en känsla- som också börjar på G. (Glädje/glad)

Vilken var känslan och vad berättade du om, som gjorde att du kände den känslan?

Under veckan har vi pratat om känslorna som vi hittills har arbetet med har funnits med på något sätt i de böcker vi har läst vid högläsningsstunden.

 

 

 

 

Spökbon/konstruktion/lek

unnamed-6unnamed-4Nu börjar fler och fler spökbon bli klara och de används flitigt i leken.

Berätta om något du har byggt i ditt bo. Hur gjorde du och vad använde du för material? 

Finns det något som du gjort till ditt bo som var lite klurigare att göra? Som kanske inte höll och du fick fundera ut ett annat sätt, använda dig av en annan teknik, att göra den?

 

unnamed-5Plusplusbyggen ser vi är ett stort intresse. Pokémon Go har inspirerat till att bygga figurerna.

 

 

 

 

Natur

unnamed-8unnamed-9Uppdraget var denna vecka att gå upp till naturrutan för att se vad som växer där. Barnen har dokumenterat det genom att de har ritat, skrivit och fotat.

Du som går i grön och hade natur denna vecka, beskriv något som du såg vid naturrutan.

 

 

 

 

Idrott

unnamed-10Du som går i Röd har haft idrott. Efter uppvärmningen lekte vi en lek som vi kallar ”Ögat ser” eller ”Indiansmyg”.

Försök förklara hur den leken går till.

Vi avslutade med en samarbetslek där barnen står i en ring och håller varandra i handen. Utan att släppa taget ska de ta sig igenom en rockring, som ska ta sig ett varv runt i ringen.

 

 

 

 

Språkarbete

I lyckostjärnan har vi lyssnat och arbetat med kapitlet ”Valles verkstad lagar allt”. Detta kapitel återkopplar till tidigare kapitel och barnen fick öva sig i att reflektera över vad som hände då och hur det påverkade händelsen i detta kapitel.

Om du vill berätta för den du läser med så får du några tips här, som kan hjälpa dig att minnas. Hickeman, Beas gamla nalle, vad hände med den? Och Vera, hon som var så lat och bara ville ligga på soffan och äta kanelbullar. Vi kunde ana att hon hade hittat den andra skatten, hur märktes det i kapitlet om Valles verkstad?

Spelet som fanns i arbetsboken handlade om rim. Något barnen verkligen har utmanats i de senaste veckorna. Många ville spela spelet flera gånger.

unnamed-1unnamedVi uppmuntrar barnen att ljuda och skriva själva. De letar bokstäver, gör egna böcker, skriver sina skyltar till sina målningar och hjälper gärna varandra då de ska skriva saker. Vi upplever att det sker ett lustfyllt lärande och en glädje då man plötsligt förstår att någon annan kan läsa det jag har skrivit.

 

 

 

Matematik

unnamed-2  unnamed-3Vi har fortsatt att befästa antalsuppfattningen upp till fem. Vi har tittat på talkamraterna till fem och övat oss i att ständigt
svara på frågan ”hur kan man veta det”, för att barnen ska kunna sätta ord på hur de tänker och kommer fram till sitt svar. Då barnen berättar hur de kom fram till sitt svar ger de sina kompisar andra strategier än vad de själva kanske hade tänkt.Vi har gjort olika uppgifter där barnen har grupperat tal på olika sätt så att summan blir fem.

Vi leker med talkamraterna till fem då vi tex kryssar in dem på listan efter maten. ”Om jag säger tre, vad säger du då? Om vi tillsammans ska få summan fem?”

Hitta två olika saker där hemma som tillsammans är fem. Visa och berätta för någon i din familj.

 

 

Ta med en egen bok till Pluto

unnamedNågra Plutokompisar har velat ta hit en egen bok. Nu tar vi en paus från våra kapitelböcker och  läser barnens medtagna sagobok. Vi vill att barnen väljer EN bok som de tar med sig till Pluto. En bok som kan läsas klart vid ett tillfälle. Kanske en av deras älsklingsböcker nu eller någon de tyckte mycket om när de var yngre? Vi har hängt upp ett papper som heter ”Boktips” vid ert barns hylla. Vi önskar att ni hjälper ert barn att fylla i det och tar med det till Pluto tillsammans med boken.

Barnen kommer att få presentera sin bok vid samlingen och sedan läser vi den vid högläsningsstunden.

Hoppas att ni får en fin helg hälsar Plutos pedagoger