Sportlovsaktiviteter på Fritids

Medan vissa får en välförtjänt sportlovsledighet händer det spännande saker på Fritids! Såhär skriver Mats:

Vi startade veckan med träslöjd för åk 3. Alla som ville gick sedan till gympasalen, där vi dansade i bästa “Lets dance” stil (följde efter en som leder). På tisdagen åkte vi skridskor på Ekvallen och grillade hamburgare till lunch.  Under onsdagen fick alla barn som ville vara med och baka muffins. Dessa åt vi sedan efter mellis i Ladan (det var lite spännande av se var de stora går). Torsdagen startade med en “Sten-sax-påse”-turnering där alla delades in i olika länder. Efter lunchen gick vi alla till gympasalen och lekte “Minuten” (pröva olika stationer i en minut). Veckan avslutades med Pyjamasmysdag, där alla som ville fick ta med eget gosedjur och sedan blev det filmvisning i gympasalen. Avslutningsvis tack till köket som fixat hamburgare, ordnat med hembakta frallor, pannkakor med sylt & grädde och inte minst fredagens fina lunch med efterrätt, TACK!

Saturnus period 2

Ansvarig/Ansvariga: Gottis
När, under vilka veckor? 2-14 2017

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

 1. Hur kan eleven utveckla sina grovmotoriska förmåga genom olika övningar och lekar?
 2. Samarbete, hur får man en grupp att samarbeta på bästa sätt?
 3. Uppmärksamhet, hur får man en grupp att lyssna och följa instruktioner?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • allsidig rörelseförmåga
 • samarbetsförmåga
 • att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
 • att förebygga risker vid fysisk aktivitet.Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Vi kommer fortsätta att leka lekar och göra olika övningar samt danser i idrottshallen för att träna samarbete, uppmärksamhet, grundformerna: springa, klättra, balansera, hänga mm.
 • Vi kommer att samtala kring begrepp som rör lek, hälsa och inomhusaktivitet samt rumsuppfattning.
 • Vi kommer prata om och öva på säkerhet och hänsynstagande vid lek, dans och övningar.:

 

Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer främst att arbeta inomhus, både i grupp och enskilt. Vi kommer även att åka skridskor på Ekvallen samt åka och simma i Gustavsbergsbadet.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom att aktivt deltaga i alla de moment som vi övar samt att vid gemensamma diskussioner bidra med tankar och ideér.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

 

Varför?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna röra på sig, leka och arbeta i grupp.
Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i idrotten, genom att arbete med rörelseglädje i undervisningen.
Vi vill att eleverna blir medvetna om hur och att de själva kan påverka sin hälsa och rörelseförmåga med redskap som vi lär oss i idrotten.Utvärdering

 

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna

Vi kommer samtala kring inomhusperioden, vad har vi lärt oss?

 

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Hur har gruppen fungerat?
Vad behöver vi bli bättre på?Pedagogisk dokumentation (länkas):

Länktips:

Uranus period 2

Idrott och hälsa- åk 2 vt-17 

Ansvarig/Ansvariga lärare: Gottis

När, under vilka veckor? v. 2-14

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • hur kan eleven utveckla sin grovmotoriska förmåga genom olika lekar och rörelseövningar?
 • hur kan eleven utveckla sin samarbetsförmåga?
 • hur är jag en god vän och hur visar jag respekt till andra?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Förankring i kursplanens syfte:

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa, klättra
 • enkla lekar och danser och deras regler
 • takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik
 • lekar och rörelser i vatten
 • flyta och simma i mag- och ryggläge
 • ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser
 • säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar och spel inne.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

– kunna delta i lekar, spel och idrotter.

– utveckla sina motoriska grundformer.

 • kunna delta i enkla danser och rörelser till musik.
 • visa god vattenvana.
 • delta i samtal om upplevelser av fysiska aktiviteter samt utifrån sin mognad förstå vad som påverkar en god hälsa.

Följa regler i samband med lek, spel och idrotter samt kunna visa hänsyn och respekt till andra.

Att utifrån sin mognad förstå hur skador undviks.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer arbeta med olika lekar, bollekar, bollspel, friidrott, racketsport, olika danser och rörelser till musik.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen sker fortlöpande under årets gång i motorik, rytmik, kropps- och rumsuppfattning och vattenvana. Samt delaktighet i samtal kring hälsa och fysisk aktivitet, samarbetsförmåga och hänsynstagande.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
 • vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:

Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Eventuell pedagogisk dokumentation:

Neptunus period 2

Lokal Planering, Idrott och Hälsa åk 1 vt-2017
Inomhusperiod – Idrott och hälsa åk 1
Ansvarig lärare: Gottis
När, under vilka veckor? v.2-v.14

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor)

 1. Hur kan eleven utveckla sina grovmotoriska förmåga genom olika övningar och lekar?
 2. Samarbete, hur får man en grupp att samarbeta på bästa sätt?
 3. Uppmärksamhet, hur får man en grupp att lyssna och följa instruktioner?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt

 • allsidig rörelseförmåga
 • samarbetsförmåga
 • att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
 • att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll (från kursplanen med en förklaring som alla ska förstå).

 • Vi kommer fortsätta att leka lekar och göra olika övningar samt danser i idrottshallen för att träna samarbete, uppmärksamhet, grundformerna: springa, klättra, balansera, hänga mm.
 • Vi kommer att samtala kring begrepp som rör lek, hälsa och inomhusaktivitet samt rumsuppfattning.
 • Vi kommer prata om och öva på säkerhet och hänsynstagande vid lek, dans och övningar.

Hur?

Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer främst att arbeta inomhus, både i grupp och enskilt. Vi kommer att ha vinterlek utomhus.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Tidsplan, när ska vi göra vad?

Vi inleder perioden med att leka, känna rörelseglädje, gå igenom regler dessutom ta upp vikten av att kunna samarbeta samt att värma upp inför olika fysiska aktiviteter. Därefter har vi en period med fokus på grundmotorisk träning och styrka genom olika redskapsövningar. I hopp om att snön kommer, är tanken att vi ska vara utomhus ett antal lektioner, där vinterlek (pulkaåkning mm) samt utevistelse med rätt kläder är i fokus.
Dans och rörelse till musik kommer vi arbeta med under denna period.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Övergripande mål från läroplanen 2.2

 • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord)

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna röra på sig, leka och arbeta i grupp.
Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i idrotten, genom att arbete med rörelseglädje i undervisningen.
Vi vill att eleverna blir medvetna om hur och att de själva kan påverka sin hälsa och rörelseförmåga med redskap som vi lär oss i idrotten.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna

Vi kommer samtala kring inomhusperioden, vad har vi lärt oss?

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer

Hur har gruppen fungerat?
Vad behöver vi bli bättre på?

Pedagogisk dokumentation (länkas)

Länktips

Dans, takt och rytm

Ansvarig lärare: Gottis

 

När, under vilka veckor? Vecka 2-6

 

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Varför dansa?
 • Hur påverkas din hälsa vid dans?
 • Vilka är våra vanligaste traditionella danser?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud

 

Förankring i kursplanens syfte:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 

Rörelse till musik E C A
  Du behärskar grundstegen
och någon tur i bugg, vals 
och foxtrot.
Du behärskar minst 3 turer 
i bugg och klarar av vändning i foxtrot.
Du behärskar flera turer i bugg och kan
växla mellan de med flyt samt har ett
bra flyt i foxtrot och vals.
  Du kan till viss del anpassa
rörelsen till syfte och sammanhang.
Du kan anpassa rörelsen relativt
väl till syfte och sammanhang 
och välja strategi för detta.
Du kan anpassa rörelsen väl till 
syfte och sammanhang och även 
välja en väl fungerande strategi för detta
  Du är oftast i takt, kan vara svårt
att själv hitta tillbaka till takten 
när du tappar bort den.
Du är oftast i takt, du hittar 
snabbt tillbaka om du tappar bort dig.
Du är genomgående i takt och 
har ett bra flyt genom en hel låt i både foxtrot och bugg.

 

 

Hur ska vi arbeta?

 • Inspiration av mig och varandra.
 • Inspiration av instruktör på Body Joy.
 • Egna övningstillfällen där jag finns som handledare
 • Genomgång av våra vanligaste traditionella danser
 • Danstillfälle med Dansinspiratörerna på Brunns skola

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Aktivt deltagande under lektionerna
 • En förmiddag på Brunns skola. Måndag v.5 8.30-11.30
 • Danskväll i Hemmesta med alla kommunens nior. Tisdag v.5 18.00-21.30

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Under våra dubbeltimmar kommer vi att vara på Bodyjoy och dansa. Vi kommer att göra olika “kom igång” danser, fördjupa oss i foxtrot, vals och bugg. Vi kommer även att prova på Salsa.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:


Dans och rörelse till musik kommer vi hela livet utsättas för. Om det så är i träningsform, nöjesform eller en formell dans på en stor fest. Forskning visar också att dans som motionsform är den typen av träning som håller i längden, som inte avstannar under tonåren.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagareVi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmågaVi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Eventuell pedagogisk dokumentation:
Länktips:

Träningslära( kroppen som redskap)

Ansvarig/Ansvariga lärare: Gottis 

När, under vilka veckor? v.2-10

 

Frågeställning (och följdfrågor):

 

Hur kan vi stärka vår kropp?
Varför ska vi stärka vår kropp?
Vad är det för skillnad på att träna på gym och i hallen med kroppen som redskap?
Hur använder vi styrka/mod i redskapsgymnstiken?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

 

Förankring i kursplanens syfte:

 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 

Kunskapskrav för betyget E: Kunskapskrav för betyget C Kunskapskrav för betyget A
Hälsa och livsstil
Eleven kan välja övningar som i huvudsak är motiverade och anpassade till träningsprogrammets mål. Eleven kan välja övningar som är relativt väl motiverade och anpassade till träningsprogrammets mål. Eleven kan välja övningar som är väl motiverade och anpassade till träningsprogrammets mål.
Eleven kan ge enkla exempel på hur rörelseapparaten är uppbyggd och har viss kunskap om kroppens anatomi. Eleven kan ge utvecklade exempel på hur rörelseapparaten är uppbyggd och har bra kunskaper om kroppens anatomi. Eleven kan ge välutvecklade exempel på hur rörelseapparaten är uppbyggd och har stor kunskap om kroppens anatomi.

Eleven kan samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven kan samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven kan samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Rörelse
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genom att prova olika typer av styrketräning, prata om vilka muskelgrupper vi jobbar med och på vilka olika sätt vi kan arbeta. cirkelträning, tabata, dynamiskt-statiskt.Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Skriftligt prov om träningslära samt såklart aktivt deltagande i de praktiska momenten.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

 

Vecka Tisdag (dubbelpass) Måndag (röd) Torsdag (grön)
2  Venus G- Bodyjoy Styrka lediga  Basket
3 Venus R- Bodyjoy Styrka Basket Basket
4 Venus G- Bodyjoy Styrka
5 Venus R- Bodyjoy Styrka
6 .Venus G- Bodyjoy Styrka Allaktivitetsdag
7-10

 

Venus R-Skridskor Ekvallen islivräddning

Venus G- Skridskor-Ekvallen

Vecka 9 sportlov

Venus R- Bodyjoy-

dans med Bettina och Orelia/salsa

vikarie

Redskap

lekar

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Eventuell pedagogisk dokumentation:
Länktips: