Jupiter välkomstbrev vecka 33

Hej alla härliga elever i Jupiter, 

Vi hoppas ni alla har haft ett underbart sommarlov och hunnit skapa många härliga minnen. Det känns så roligt att äntligen få träffa er alla!

På måndag ses vi igen för att starta upp ett nytt spännande läsår tillsammans med nya roliga projekt. Första veckan kommer se något annorlunda ut då vi kommer fokusera på att lära känna varandra genom olika aktiviteter vilket gör att vi håller tiderna mån 9.00-13.00 tis-fred 8.20-14.00. 

Så här kommer veckan se ut

Måndag: 9.00-13.00
Vi startar dagen i Amfiteater kl.9.00. Därefter säger vi hej då till er föräldrar som varit med under samlingen för att samlas utanför Jupiters klassrum för att tillsammans gå in i våra nya klassrum.

Tisdag: 8.20-14.00
Vi träffas kl 8.20 i våra klassrum och avslutar dagen kl 14.00. Idag kommer Krister för att visa oss hur vi bygger ett stormkök samt berättar lite om hur man lagar mat.

Onsdag:  8.20-14.00
Vi träffas 8.20 i våra klassrum och avslutar dagen kl 14.00.  

Torsdag: Utflykt till Lilla Sand 8.20-14.05 (Vi kommer till Lemshaga 14.05)
Idag åker vi till Lilla Sand för en mysig dag tillsammans. Vi kommer under dagen laga mat på stormkök och umgås.
Du behöver ta med:
Matlåda + bestick (Eleverna kommer att tillaga makaroner och köttbullar)
Frukt
Vattenflaska
Kläder efter väder.
Något att sitta på

Fredag: kl 8.20-14.00
Vi träffas kl 8.20 och avslutar dagen kl 14.00. Vi myser tillsammans på skolan.

Här kommer lite information som kan vara bra att gå igenom inför terminen:

Pedagoger

Mentorer för Jupiter är Catrin Colliander, lärare i SV och Camilla Mauritzson lärare i Ma, NO och Teknik. Johanna Ohlander kommer vara resurs i Gröna gruppen och Anna Dahl i den röda. Johanna arbetar även på klubben. Ni har även förmånen att träffa Fredrik Petterson i SO, Åsa Gustavsson i Textilslöjd, Ayla Lannestedt Trä och metall, Judy Arman i engelska, Krister Andersson i Idrott och Jonas Karlhager i musik. Vi är även glada att bjuda in Marie Moberg igen till klassen som kommer arbeta specialpedagogiskt tillsammans med Lena  Wintzell-Österberg. 

Schema

Nytt schema finns på schoolsoft. Så här i början så kan det ske förändringar i schemat då det ibland behövs göras justeringar.

Läxläsning

I storgården har du möjlighet till läxläsning, i år ligger den  på tisdagar och torsdagar klockan 15:30-16:30. Vi rekommenderar starkt att man nyttjar tiden vid behov. Vår idrottslärare Krister Andersson kommer att vara behjälplig under denna tid. Välkomna! 

Utvecklingssamtal 23/9 och 25/9

Vecka 39 måndag förmiddag (23/9) samt hela onsdagen den 25/9 kommer ni att erbjudas utvecklingssamtal av er mentor. Tider för dessa kommer ni att hitta på schoolsoft under nästa vecka.

Skolfotografering 12-13/9

Den 12-13/9 är det dags för årets skolfotografering för eleverna. Nedan finner ni information från fotografen. 

Schoolsoft

Vår IT ansvarig på skolan har under veckan mailat ut inloggning till er nya familjer i Jupiter. Vid frågor kan ni självklart fråga oss mentorer eller så hör ni av er direkt till Martin.

Hallen

I år kommer eleverna att dela hyllplatser i hallen vilket gör att det är viktigt att alla håller ordning på sina saker. Vi är ute i alla väder vilket gör att det är viktigt att alla har stövlar och regnkläder på sina platser nu under hösten. 

Mobiltelefoner

Storgården/Lillgården åk 4-6, Storgården och Lillgården är mobilfritt. Vi rekommenderar att Storgårdens och Lillgårdens elever lämnar mobilerna hemma. Tas mobilen med till skolan ska den låsas in i skåpet alternativt lämnas in på morgonen till mentor eller undervisande lärare och återfås på skoldagens slut.

Mobiler som tas med till skolan är inte skolans ansvar vilket även gäller de som lämnas in. Mobiler som ändå dyker upp under dagen kommer att tas i beslag och återlämnas endast till målsman när mentorn finns tillgänglig. Behöver du nå ditt barn under dagen i en nödsituation går det bra att ringa klasstelefonen 08-586 313 04 alternativt expeditionen 08-586 313 00 under kontorstid. Vi förväntar oss att alla elever följer och respekterar ovanstående regler

Klubben

Eleverna får använda sin mobiltelefon på utsatta tider. Om de vill lyssna på musik blir de hänvisade till ett separat rum för att inte störa övrig verksamhet, men det går också bra att använda hörlurar. Under mellis i matsalen får mobilen inte användas.

Blanketter som ska fyllas i inför skolstart

https://lemshaga.se/wp-content/uploads/2016/02/Avtal-om-datoranv%C3%A4ndning-p%C3%A5-skolan-%C3%85k-4-6.pdf

https://lemshaga.se/wp-content/uploads/2016/02/F%C3%B6rv%C3%A4ntansavtal-2015.pdf

https://lemshaga.se/wp-content/uploads/2016/02/Specialkost-blankett.pdf

Tillstånd blankett skolstart SG

Ser fram emot att träffa er alla! 

Camilla, Catrin, Anna och Johanna

 

En sekund i taget

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell

När, under vilka veckor? v.37-50
Vad är meningen med att läsa? Vad är textsamtal? Vad är lässtrategier?

en-sekund1Vi ska läsa boken En sekund i taget och arbeta med olika skrivuppgifter. Ibland kommer vi läsa i skolan, ibland kommer du få läsa hemma. Tyngdpunkten kommer ligga på att vi ska samtala om texten!

Skrivuppgifterna ska du som elev samla i ett dokument som du kallar “En sekund i taget”. Detta dokument ska du så småningom dela med mig. Det är i det dokumentet jag kommer bedöma hur du har arbetat med skrivuppgifterna i förhållande till kunskapskraven.

I samband med skrivuppgifterna kommer vi att öva på att synliggöra sitt tänkande genom olika stödstrukturer och tankerutiner. Stödstrukturerna kommer handla om hur man använder olika läs- och skrivstrategier.

Frågeställningarna nedan kommer från kunskapskraven i svenska. Om du tittar i matrisen kommer du känna igen dem.

Frågeställning och följdfrågor

Hur använder man lässtrategier?

Hur skriver man en sammanfattning innehåll?

Hur kan man, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och resonera/prata om text?

Vad betyder det att en text har ett budskap?

Vada betyder det att läsa “mellan raderna”?

Hur “drar man slutsater” om hur en text har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i?

Vad är skillnaden mellan citat och referat?

Hur skriver man en läslogg och vad ska det vara bra för?

Hur samtalar man, ställer frågor och för fram egna åsikter om en text?

Hur använder man underbyggda argument för sina åsikter om en text?

Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskaper om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia
Förankring i kursplanens syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. I undervisningen ska eleverna få möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och olika delar av världen.

Centralt innehåll från kursplanen

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Informationssökning och källkritik

 • Hur man citerar (och gör källhänvisningar).
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Varje lektion tar vi upp ett tema. Det kan vara en lässtrategi, hur man gör personbeskrivningar, vad ett citat är, hur man sammanfattar, hur man läser mellan raderna, förutspår eller hur man gör när man stöter på ett ord som man inte förstår.

Du kommer få lära dig hur man skriver en läslogg. Genom läsloggen kommer du få träna på att välja ut meningar som du sedan skriver om till citat. Dessa citat ska du sedan skriva dina egna tankar om.

Jag kommer visa och förklara vad skrivuppgiften har för syfte, kopplat till förmågorna i matrisen.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Du ska skriva alla uppgifter i ett och samma dokument. Dokumentet ska heta “En sekund i taget”. Jag kommer då och då stämma av att du gjort alla uppgifter och ligger i fas.

Jag kommer bedöma hur du deltar på lektionerna. Som exempel kan det betyda att jag tittar på hur du ställer frågor, hur du ställer följdfrågor och hur du kopplar dina frågor eller kommentarer till vad jag eller någon elev sagt. Hänger du med?

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Här kommer det vi arbetat med under lektionerna ligga.

 

V.37 Lässtrategier, att kunna förutspå och gissa vad man tror kommer hända.

 

v. 38 Lässtrategier, att kunna tänka sig in i något. Vi låtsas att vi hamnar i samma situation som personen i boken och skriver vad vi själva skulle ha gjort.

 

v. 39 Citat-Tanke, du väljer ut citat som du skriver dina tankar, känslor, åsikter eller frågor om.

 

Illustratören-Att se i bilder. Du väljer utdrag ur texten som du beskriver i bilder. Du väljer bilder från nätet som du klistra in i dokumentet under rubriken Illustratören.

 

v. 40 Inre och yttre dialoger, vad betyder det? Du hittar och ger exempel utifrån boken.

 

v. 41 Att samtala och ställa frågor till text. Hur ställer man intressanta frågor?

v. 42  Vi fortsätter att lära oss verktyg för att analysera text. Att läsa berättande texter och att tolka budskap. Vi pratar om begrepp som är användbara när man pratar om berättande texter. Tolkning och budskap, symboler, tema och motiv, liknelser och metaforer, vad är vad och vad är skillnaden? Du ska få prova att analysera en egen bok. Du ska bland annat förklara berättarperspektiv, tillbakablickar och framåtblickar. Detta fortsätter vi med ytterligare en vecka.

sprakliga-drag-i-berattande-text

v. 43 Vi fortsätter att lära oss verktyg för att analysera text. Att läsa berättande texter och att tolka budskap. Vi pratar om begrepp som är användbara när man pratar om berättande texter. Tolkning och budskap, symboler, tema och motiv, liknelser och metaforer, vad är vad och vad är skillnaden? Du ska få prova att analysera en egen bok. Du ska bland annat förklara berättarperspektiv, tillbakablickar och framåtblickar.

v. 45 Att koppla på känslor. Du väljer utdrag ur texten, ca 4-5 citat som väcker känslor hos dig. Du argumenterar och förklarar varför.

v. 46. Att förutspå. Med hjälp av olika ledtrådar i texten ska du förutspå vad du tror kommer hända längre fram. Det viktigaste är att du hittar ledtrådarna. Liknelser och metaforer, vad är det och vad är skillnaden?

Vad är skillnaden mellan ett citat och ett referat? Vi tränar på att skriva citat och referat utifrån boken vi läser. Vad betyder det att en text eller att en författare har ett budskap? Vi försöker tolka budskap och läsa mellan raderna. Du ska själv välja ut några exempel från texten, ca 4-5 stycken som du själv försöker tolka och förklara. Det ska vara meningar som man skulle kunna “läsa mellan raderna”.

v. 47 Att gå i dialog med texten. Om du hade varit en av karaktärerna, vem hade du varit? Vad hade du gjort? Tänkt? Velat ändra på?

v. 48 Miljöbeskrivningar. Välj en av miljöerna som hittills beskrivits i boken. Gör en miljöbeskrivning på en halv A4.

v. 49 Lässtrategier.”Sammanfatta”. Hur återberättar man och hur gör man en enkel sammanfattning? Du gör en sammanfattning på ca en halv A4. Mer om detta senare.

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Forskning har visat att för att stimulera elevernas språkutveckling är det bra att använda sig av stödstrukturer/scaffolding. Exempel på stödstrukturer som används i det här projektet är de så kallade VT-rutinerna. Vi använder även lässtrategier som stödstrukturer. VT-rutinerna och lässtrategierna utmanar, vidgar och synliggör elever och lärares lärande.

Språket är allas ansvar. Ansvaret för att utveckla elevernas lärande och demokratiska kompetens genom goda språkkunskaper är inte knutet till några särskilda ämnen eller verksamheter, utan vilar på alla som arbetar i skolan. På Lemshaga är detta är något som praktiseras genom goda rutiner och stödstrukturer för tänkande och lärande.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Välkomstbrev Solen

Hej alla elever och föräldrar i Solen!

Välkomna tillbaka. Vi har saknat er! 

Vi är redo för läsåret 19/20. Vi hoppas att ni också är det – ert sista läsår på Lemshaga.

Här kommer lite tider och information inför första veckan:

Uppstartsdagar:

Vi vill verkligen understryka vikten av att vara närvarande och delaktiga under dessa dagar. Det är de här dagarna som lägger grunden till resten av årets trygghet, både i gruppen och i Ladan. Det skapar också samhörighet med varandra i de nya klassblandningarna, inför Gotlandsresan och det är en fantastisk chans att lägga grunden för det sista året i skolan tillsammans. Ta vara på den! 

Måndag 19/8: 

Upprop i amfiteatern kl 9.00 därefter träffas vi vid staketet utanför Ladan och äter glass. Sedan samlas vi i No-labbet och klockrummet (fd no-salen) för information om veckan m m. Vi avslutar dagen med att äta lunch 12.15. 

Tisdag 20/8: 

Välkommen till Ladans “lära känna dag”. Vi samlas i No-labbet och klockrummet 8.30. Ni kommer få info om gruppindelning för olika aktiviteter som kommer ske under dagen. Under den här dagen kommer du vara i en av tolv åldersblandade grupper med elever från 7, 8 och 9. Dessa grupper kallar vi i Ladan för “12-grupper”.  Grupperna kommer i stort sett att vara desamma som förra året, med skillnaden att ni nu är äldst. Det betyder att åttor och särskilt nior har ett extra ansvar i att välkomna sjuorna och skapa en ny grupp. Tillsammans kommer ni i gruppen få spela spel, göra frågesport, tillverka en flagga, prova biljard, basket och på olika sätt träna samarbete. Vi äter lunch på skolan och dagen slutar kl.14.15.

Onsdag 21/8: 

Turf på Skansen. Samling 8.45 vid Södermalmstorg, Slussentorget. Ni tar er dit på egen hand. Därifrån tar vi oss gemensamt till Skansen (ta med busskort om du har, annars har vi). På Skansen kommer ni i Solen få lite information om dagen innan resten av er 12-grupp ansluter. Dagen går ut på att ni i “12-gruppen” tillsammans ska lösa olika uppdrag. Dagen slutar på plats kl.13.30, men de som vill får sällskap tillbaka till skolan med pedagoger. 

Medtag matsäck, fika, vattenflaska, bra skor och kläder efter väder!

Torsdag-Fredag 22-23/8:

Gotlandsresan! Info har skickats ut av de ansvariga föräldrarna. 

Övrig information: 

Utvecklingssamtalstider HT19

Respektive mentor kommer snart att lägga ut bokningsbara tider för utvecklingssamtalen för HT19. Ni hittar dessa tider på SchoolSoft under fliken “Bokningar”. 

OBS! Först till kvarn gäller! Det betyder att om ni ej har flexibla tider ber vi er gå in och boka en tid snabbt.

Uppdatera kontaktinfo på SchoolSoft

Vi ber alla föräldrar och elever kontrollera sina uppgifter i SchoolSoft under “Min Profil”, så att de stämmer. Se till att all kontaktinformation är ifylld. Ni ändrar själva kontaktinformationen under “Min Profil” (telefon- och mobilnummer, e-post- och hemadresser, m.m).

Solens klasstelefon

Se till att spara numret redan nu så att du har det hela läsåret. Då kan ni alltid nå oss på den: 08-586 313 09.

Schema

Era scheman finns nu på SchoolSoft. Kom ihåg att det finns risk för ändringar under första veckorna.

Skåplås

Kom ihåg att ni ska ha godkända lås på era skåp. Om du inte har ett eget lås så  finns det att köpa från oss för 50kr.

Värdesaker

Vi vill påminna er att ni inte bör ta med er värdesaker till skolan. Det ni tar med er till skolan måste ni själva ta hand om och ansvara för. Detta gäller även dyrbara kläder och skor. Skolan ansvarar inte för värdesaker som försvinner.

Nötallergi

Vi vill påminna er alla att det är total nötförbud på hela skolan. Extra viktigt att ni tar detta på allvar nu då vi har mycket känsliga (luftburen!) nötallergiker i Ladan. Detta gäller även det som har spår av nötter.

Specialkost

Specialkost? Gå till hemsidan “Avtal, blanketter och informationsblad” fyll i och lämna till mentor. 

Kommunikationspolicy

Vi vill påminna er alla att vi har ett kommunikationspolicy på skolan. Läs igenom den så att ni vet vad som gäller på skolan.

kommunikationspolicy – lemshaga

Välkomna tillbaka, vi ses på måndag!

/Fredrik, Sofia R, Sofia L, Ninna och Madelene

Saturnus välkostbrev

Välkomna tillbaka efter en lång och härlig sommar!

I år ser vi fram emot ett spännande och lärorikt år i Villan.
Nytt för i år är att eleverna kommer att ha slöjd- och musiklektioner.
Johannes Sterneby kommer att arbeta tillsammans med oss i vårt arbetslag under den här terminen. Han vikarierar för Nils Hernsjö, som är föräldraledig den här terminen.

Första skolveckan
På måndag den 19 aug ses vi i amfiteatern kl 9 för en uppstartssamling. Vi sitter tillsammans klassvis. Sedan går vi till Villan för att klippa bandet och inviga vårt nya hus. Alla föräldrar är välkomna att följa med dit, men ni kan tyvärr inte få följa med in. Då vill vi rå om eleverna själva.
Skoldagen avslutas kl 13 och därefter ansvarar vi lärare för eleverna fram till fritids. Kl 14.15 är det mellis.

Tisdagen är vi på skolan. Vi kommer överens om våra gemensamma regler och gör oss hemmastadda i Villan. Vi har vår första bildlektion.

Under onsdagen kommer vi att ha en utflyktsdag och då åker vi till Björkvik. Tag med lunchmatsäck och kläder efter väder. Tag gärna med en frukt, men ingen sötsak. Vi är tillbaka till mellis. Vi kommer inte att ha bad denna dag, eftersom vi behöver kolla elevernas simkunnighet innan. Detta kommer vi att göra i början av terminen.

Torsdagen är vi på skolan. Då förbereder vi bl a inför vår vandring till fornborgen på Lemshaga.
En vandring som blir uppstarten till läsårets historieprojekt.

Fredag: Vi vandrar till fornborgen. Matsäck får vi från skolan. Tänk på kläder efter väder! Tag med en vattenflaska.

 

Allmän information

I-pads –  Vi har några hörlurar som eleverna kan låna men de elever som vill får gärna ta med sig ett par egna hörlurar som de kan använda i skolan.

Avtal – Alla elever behöver lämna in en ny lapp kring ”Avtal om datoranvändning” och “Självständig hemgång”  (finns på hemsidan “Praktisk info”).

Skolmaterial – Skolan ser till att eleverna har det skolmaterial de behöver (tex pennor, sudd osv). Vi vill inte att de har med sig eget material eftersom det tar för mycket fokus. Däremot önskar vi att eleverna har med sig en plast eller pappersmapp som eleven kan ha sin läsläxa i för transport mellan skola och hem.

Besök av vårdnadshavare –  Ni är mycket välkomna att hälsa på oss i skolan. Vi tänker att ni är experter inom något område och därför vill vi ta vara på er kompetens. Kanske du kan berätta om ditt yrke eller bidra på något annat sätt i våra projekt? Vid besök i klassen är du en del av klassen vilket medför att du deltar och är närvarande i det vi arbetar med och finns som stöd för hela klassen.

Schema – Schemat ligger på Schoolsoft.

Ledighet – När ni önskar ledighet görs en ansökan direkt på Schoolsoft.

Kontakt med oss pedagoger – Vårt fokus är att vara närvarande med barnen, vilket gör att vi inte alltid har möjlighet att svara i telefonen. Ni når oss bäst på mail eller direkt efter skoldagen. Är det akut ber vi er kontakta expeditionen som i sin tur kontaktar oss.

Projekt – Under läsåret kommer vi att ha ett projekt tillsammans med Ingarö Hembygdsförening.
I våras lyckades vi boka in en mycket populär dag på Skansen: Gammaldags skoldag, den 5 sept. Vi hoppas få en givande dag då vi samlar information och upplevelser till vårt historieprojekt. Denna dag kommer att kosta 60 kr per elev som vi samlar in senast den 30 augusti.

Föräldramöte blir den 12 sept kl 17.30-19. Då berättar vi mer om läsårets innehåll.

Utvecklingssamtal – Eftermiddag den 23 sept och heldag den 25 sept. Tider läggs ut på school soft två veckor innan.


Fritids/klubben info

Alla behöver lämna in lappar om självständig hemgång (Även om ni tidigare har fyllt i den)
Här kommer viktig information gällande Saturnus fritids.

Saturnus-brev

Sommarläxan
I sommar vill vi att du funderar över en plats som får dig att må bra. Kanske är det på havet, i skogen, i ditt rum eller kanske är det lantstället ni brukar vara på? 

Skicka ett mejl med en bild på den platsen som du gillar. Skriv och berätta om varför du gillar den platsen och varför den får dig att må bra.

Vi ses på måndag!

Cissi, Sara, Vincent och Johannes

Välkomstbrev till alla nyblivna Tellusar, HT/19

 

Då är det äntligen dags för ett nytt läsår och kan ni tänka er hur mycket vi pedagoger har längtat efter er! Det är ett nytt läsår på gång och vi har SÅ mycket skoj framför oss. Brott & straff, elektriska klurigheter, debatt-tema och mycket mycket mer…

Det är flera nyheter så här i slutet av mellanstadiet och början på åk 6 som vi vill informera om, så längre ner i brevet hittar ni en hel del matnyttig information uppstaplat. En sak som är annorlunda i år är att det tillkommer några nya ämnen; ett tredje språk samt hemkunskap. En annan nyhet är att Julia, lärare i engelska, har slutat men vi är så glada att kunna presentera vårt nya stjärnskott och fröken i engelska;  Judy Arman. Vi hoppas att ni ska kunna få träffa Judy under vårt kommande föräldramöte för en mer ingående presentation! 

 

 

Måndag  Samling 9:00  i Amfiteatern. 

Därefter, ca 9:30, säger vi hej då till er föräldrar och påbörjar terminens arbete…:) Vi äter lunch tillsammans i skolan och avslutar dagen 13.00. 

Tisdag  Heldag på Södersved.  Medtag matsäck och badkläder så har vi en härlig dag  tillsammans på stranden. 

Vi samlas 9.00 i skolan och tar oss tillsammans till Södersved. Ingen tar sig dit på egen hand då själva promenaden är ett tillfälle att umgås och har en väl genomtänkt pedagogisk tanke bakom sig. Vill man ta med sig cykel så leder man den gåendes! Vi avslutar dagen 13:00. Vill man åka hem direkt från Södersved så går det alldeles utmärkt under förutsättning att blanketten “tillståndsblankett” är ifylld och inlämnad.

Onsdag Torsdag Fredag

 

För info se mejl från Paula Wigerslott

 

Övrig matnyttig information: 

 

Viktigt: Inlämning av tillståndsblankett senast tisdag v.35 

Nytt år – nya blanketter. Vi önskar att ALLA elever fyller i blanketten och lämnar åter till mentor senast tisdag 20/8 v.34. Blanketten finner ni här:

Tillstånd blankett skolstart

 

 

Skolfoto! Här kommer lite information till er föräldrar från fotofirman angående årets fotografering:

 

Språkval. I åk 6 händer det massor av skoj och en av dessa är att eleverna får välja ett tredje språk. De kommer att kunna välja på spanska, franska eller fördjupning i engelska. 

Vi har förståelse för att det kan vara ett svårt val och att man som elev gärna skulle vilja prova på eller få ett smakprov innan man bestämmer sig. Det har vi så klart sett till det, så under de första “riktiga” skolveckorna (v.35 och v.36) kommer de att få prova på en vecka av varje språk: franska och spanska, dock ej engelska. Därefter är det dags att ta ett beslut. Beslutet (blanketten kommer lite senare) ska lämnas åter till mentor senast fredag v.36 den 6/9. Har man inte lämnat in lappen kommer vi att välja åt er… Är man osäker på vilket val man ska göra, kontakta gärna er mentor för råd! 

 

 

Läxläsningen i år ligger på tisdagar och torsdagar klockan 15:30-16:30. Vi rekommenderar starkt att man nyttjar tiden vid behov. Vår utomordentliga pedagog Krister Andersson (lärare i årets Mars) kommer att vara behjälplig under denna tid. Välkomna! 

 

 

Utvecklingssamtalstider HT19

Utvecklingssamtalen kommer att gå till på samma sätt som i åk 5. Ni kommer alltså att under detta läsår få ett samtal med Åsa (fokus SV/SO) och ett med Andreas (fokus Ma/NO). Röd grupp har samtal med Åsa under HT/19 och grön grupp med Andreas. Nästa termin VT/20 är det byte, grön har då Åsa och röd Andreas. 

Respektive mentor kommer att lägga ut bokningsbara tider för utvecklingssamtalen senast 2 veckor innan, dvs 13/9, för HT/19. Ni hittar dessa tider på SchoolSoft under fliken “Bokningar”. Måndag 23/9 (8-10:30) samt onsdag 25/9 (hela dagen) är de dagarna som samtalen framförallt kommer ligga på.

OBS! Först till kvarn gäller. Det betyder att om ni ej har flexibla tider ber vi er gå in och boka en tid snabbt.

 

 

Kommunikationspolicy: Då vi har några nya elever i klassen vill vi även informera om vår policy kring vår kommunikation. Här finner ni den: 

kommunikationspolicy-lemshaga

 

 

Värdesaker. Vi vill påminna er att ni inte bör ta med er värdesaker till skolan. Det ni tar med er till skolan måste ni själva ta hand om och ansvara för. Detta gäller även dyrbara kläder och skor. Skolan ansvarar inte för värdesaker som försvinner. Eleverna kommer att ha låsbara skåp i klassrummen så ta gärna med ett eget lås! 

 

 

Schema. Era scheman finns nu på SchoolSoft. Kom ihåg att det finns risk för ändringar under första veckorna.

 

 

Kommande datum och aktiviteter: 

V.34

Tisdag 20/8. Inlämning av tillståndsblankett. Ges till mentor. 

 

V.36

Fredag 6/9. Språkval. Lämnas till mentor. 

 

v.37  

Onsdag 11/9. Föräldramöte 18.00-19:30. Vi ses i Lillgården! 

Tor-fred 12-13/9. Skolfotografering. Mer exakt info kommer senare.

 

V.39 

Utvecklingssamtalsvecka. Tider finns på schoolsoft senast 2 veckor innan, (13/9)

 

Ha en underbar helg! 

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Tellus genom Åsa