Jupiter vecka 37

Hej alla Jupiterister!

Den här veckan har det varit full fart med både Paralympics och vanliga lektioner. Bra jobbat allihopa!

Paralympics

 

Vilka dagar vi fick! Eller, vilka dagar vi gjorde, är kanske bättre uttryckt. För det var ju faktiskt vi allihopa som tillsammans gjorde att Paralympics blev en sådan succé. 

 

    

 

Efter en andaktsfull invigning med flaggor, eld och högtidligt rektorstal följde två dagar med fysiska och teoretiska aktiviteter i Paralympics anda. Fokus låg på att lära känna, samarbeta, våga samt få förståelse för människors olika förutsättningar. Dagarnas aktiviteter var:

 

Goalboll

Kroppsstafett

Strutfotboll

Blindbockshinderbana

Ambulanskull

Rullstolsbasket (om än i en annorlunda version)

Bakgrunden till paralympics

Hjärngympa

Flaggor/vimplar

Skriva dikter

Mun och fotmålning

Måla stenar

 

   

 

När Storgårdens personal utvärderade dagarna fick vi i Jupiter mycket beröm för våra positiva, trevliga och väl kämpande 4:or. Det var ju er de pratade om så ta åt er!

 

 

Skolarbete

 

Förutom skolarbete har vi ju hunnit med en hel del annat också. På SO:n arbetar ni till exempel med rätt och orätt, bland annat genom leken men också med koppling till Paralympics.

 

I svenskan har vi förutom att läsa Sejtes skatt även arbetat med stavning. Vi använder ett material som heter Språkbiten. Genom att arbeta systematiskt med ordpar lär vi våra hjärnor att känna igen mönster. Den här veckan fokuserade vi på ng-ljudet och upptäckte att det stavas med n när bokstaven k kommer efter. 

 

 

 

 

Skolfoto

 

Idag, fredag, förevigades vi alla. Här kommer några foton på fotograferingen:

 

 

 

Nästa vecka

 

Nästa vecka är det vanligt schema som gäller. Enligt plan kommer Camilla, i alla fall delvis, tillbaka nästa vecka. Vi hoppas och längtar!

 

Utvecklingssamtal vecka 39-40 

 

Tider finns att boka på schoolsoft. Se till att boka en tid om du inte redan gjort det.

Med anledning av utvecklingssamtalsdagar börjar eleverna 10.40 måndag den 23/9 samt är lediga onsdag den 25/9. Klubben är öppen.

 

Föräldramöte

Vi går ut med datum för föräldramöte så fort Camilla är tillbaka.

 

Trevlig helg!

 

Uranus V37

Hej alla Uranusar!

 

Tack alla föräldrar som hade möjlighet att komma på vårt föräldramöte. Vi har fått uppskattad feedback på att vi spred energi på mötet och vi kan säga detsamma till er 🙂 Protokoll kommer att komma inom kort. 

 

Idag har vi varit på en supertrevlig utflykt till Gustavsberg. Vi började med att se föreställningen “Nalle Clown” på Gustavsbergsteatern. Fler elever kände igen skådespelaren som även spelar Clown på programmet “Pick a colour” på UR Skola. Han bjöd på en rolig och magisk föreställning där han bjöd in oss publiken. Efter föreställningen gick vi till biblioteket och lånade lite böcker. Sedan var vi sååå hungriga så vi gick över vägen till lekparken för att äta vår matsäck och leka lite innan bussen tillbaka till Lemshaga. Tack Susanne, Cajsa, Therese och Gun för att ni kunde vara med och stötta!

 

 

Kunskaper

 

Under veckans matematiklektioner har vi arbetat med uppställningar i subtraktion, med och utan växling. Vi upplevde att eleverna tyckte att detta var riktigt svårt. 

 

 

Under svenskalektionerna har vi bl.a. lärt oss vad en konsonant är och läst vidare i vår bok om “Ester Tagg” samt arbetat i vår arbetsbok. Vi har även presenterat vår nalle Björne som får följa med en kamrat hem över veckan som kommer.

 

so-lektionerna har startat ett nytt arbetsområde som handlar om Barnkonventionen. Vi kommer att arbeta med det fram tills vi har FN-samlingen i musikladan på FN-dagen.

 

 

idrotten var vi på IP. Vi värmde återigen upp med stafett, men denna gång fick eleverna göra egna banor som de andra i gruppen skulle prova. Därmed tränade de på att både ge och ta en instruktion. Vi avslutade med fotbollslek.

 

 

bildlektionen har vi också startat med ett nytt arbetsområde. Eleverna har fått bekanta sig med Picasso och kubismen och fokus kommer att ligga på att måla och rita porträtt. Eleverna fick börja med att rita av varandra men de fick INTE titta på pappret. Det blev helt tokiga teckningar. Sedan fick de rita av sig själva, men inte heller här fick de titta på pappret.

 

 

Så roligt att alla var här när vi skulle ta vårt skolfoto. Det gick exemplariskt!

 

 

Hem och skola

 

Nu kan ni gå in och boka ett utvecklingssamtal. Det gör ni som vanligt via SchoolSoft. Vi erbjuder tider under vecka 39, och då främst onsdagen den 25/9 då hela dagen är vigd till detta.

 

Läxa:

 • Diamantjakten – Läs kapitel 4 i läseboken med tillhörande sidor i läxboken. Björne har fått följa med Ida och Bobbie har följt med Adam hem för att uppleva en äventyrsrik vecka tillsammans med dem.

 

Nästa vecka:

 

Måndag: Dans
Tisdag: Friluftsliv
Onsdag Idrott utomhus – Ombyte och handduk.
Torsdag: Läsläxa (Kapitel 4) lämnas in. Björne tillbaka till skolan.
Fredag: Läxa lämnas ut.

 

Kommande händelser:

 • Utvecklingssamtal – Vi kommer ha utvecklingssamtal under vecka 39, och då främst onsdagen den 25/9 då hela dagen är vigd till detta. Tider kommer att läggas upp på Schoolsoft från och med lördag den 7/9. 
 • Vecka 44 – Höstlov

 

 

 

Trevlig helg!

 

Ann-Sophie, Eva och Agnes

Klasstelefon: 08-586 313 02

ann-sophie.petersen@lemshaga.se 

eva.lorne@lemshaga.se

agnes.jansson@lemshaga.se

Veckobrev v 37

Marsianer

Ännu en vecka har gått förbi och vi har hunnit med massor. Vi har haft vanliga hederliga lektioner och vi har haft två dagar av paralympics.

Paralympics

Alla olika- lika unika var vårt fokus under dessa två dagar när ni fick vara med om Paralympics på Lemshaga. Under två dagar fick ni vara indelade i olika gruppen över årskurserna 4-6. Tisdagen var en dag i aktivitetens och idrottens tecken där ni fick prova på fler olika fysiska aktiviteter och sporter om än något förändrade. Under tisdagen fick ni testa på aktiviteter/idrotter som

Goalboll
Kroppsstafett
Strutfotboll
Blindbockshinderbana
Ambulanskull
Rullstolsbasket (om än i en annorlunda version)

Onsdagen var istället en dag av aktiviteter inomhus där ni fick testa på olika sätt att visa hur olika vi alla är men precis lika viktiga. Ni fick göra saker som

Veta bakgrunden kring paralympics
Hjärngympa
Flaggor/vimplar
Skriva dikter
Mun och fotmålning
Måla stenar

Veckan som kommer

På tisdag kommer vi i Mars att åka till Gustavsbergsteatern och titta på en teater

Världen ljuder- teater åk 5

Vi kommer att träffas som vanligt i skolan, ha första lektionen för att sedan bege oss till Gustavsberg. Vi är sedan tillbaka till skolan för lunch igen och eftermiddagens lektioner.

Föräldramöte

Vi vill hälsa alla föräldrar välkomna till föräldramöte hos oss i Mars. Vi ses onsdag 2/10 kl 18:00-19:00. Välkomna

Ha en trevlig helg

Ayla, Krister, Camilla och Marie

Skaparprojekt i Pluto

Skaparprojekt i Pluto

Utifrån sommaruppgiften En plats som får mig att må bra skapar varje elev sin “plats” i en låda. 

Ansvarig:

Anna Berlind

När?

September och oktober 2019  

måndag, onsdag, fredag kl.15-16 

Vad?

Hur kan vi koppla och utveckla elevernas sommarläxa till ett kreativt arbete på fritids?

Hur kan vi använda återvinningsmaterial i projektet?

Övergripande mål från LGR 11

Förankring i kursplanens syfte

 1. Skolans uppdrag
 • Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande.
 • Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

2.1 Normer och värden

 • planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,

Centralt innehåll från kursplanen

 1. Fritidshemmet
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig

Hur?

Tillsammans med eleverna samtalar vi om hur vi kan arbeta med sommaruppgiften på ett kreativt sätt.

Vi kommer att arbeta i smågrupper i ateljen.

Vi blandar elever från båda klasserna.

Eleverna börjar med att berätta för varandra vilken plats de valt.

Vi funderar tillsammans vilket material som behövs och hur vi kan hitta fiffiga lösningar i skapandet.

Vi använder skolådor som en bas i arbetet.

Tanken är att lådorna sedan ska kunna användas i rolleken.

Varför?

 Som ett led i att lära känna varandra ha eleverna under skoltid berättat om sin sommaruppgift. Genom att gå vidare med det till ett kreativt projekt på fritids skapar vi meningsfulla sammanhang i elevernas skoldag. Eleverna ges även möjlighet att skapa i olika material och utveckla sitt bildskapande.  

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

Utvärdering

Samtal med eleverna vid projektets slut där var och en får visa och berätta hur de arbetat och vad de lärt sig. Vi ställer sedan ut lådorna i hallen för att inspirera varandra och visa föräldrar och andra elever på skolan vad vi gjort. 

 

Skogsutflykter i närmiljön – Pluto

Skogsutflykter i närmiljön – Pluto 

Ansvariga: 

Anna Berlind och Kristina Johansson (Titti)

När?

Läsåret 19/20 Torsdagar kl.14.30-16.00 

Röd och grön grupp turas om att gå varannan vecka, oftast till Raketen

Vad?

Hur bidrar vi till att få en trygg grupp där ansvar och delaktighet råder?

Hur stöttar vi eleverna att utveckla sin grovmotoriska förmåga i utevistelsen?

Hur stöttar vi barnen i att bjuda in varandra i leken så att leken får en positiv utveckling?

Hur skapar vi intresse för djur och natur?

Hur bidrar vi till att skogen blir en positiv plats för återhämtning?  

Övergripande mål från LGR 11

Förankring i kursplanens syfte

1.Grundläggande värden

 • Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

2.1 Normer och värden

 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor

Centralt innehåll från kursplanen

 1. Fritidshemmet
 • Läroplanen anger att eleverna ska möta innehållet utevistelse under olika årstider samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
 • Läroplanen anger också att eleverna ska möta ett innehåll som handlar om säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
 • När man vistas i naturen är det viktigt att visa hänsyn till miljön, växt­ och djurliv samt andra människor. Därför ska eleverna möta ett innehåll som handlar om rättig­heter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Hur?

Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring:

Gemensamma lekar som gynnar gruppens positiva utveckling.

Hur vi bjuder in varandra i den friare rolleken.

Vad de vill utforska i naturen.

Hur vi på bästa sätt kan värna om djur och natur.

Varför?

Utevistelse i skogen ger en stor möjlighet till fördjupad lek och utveckling av sociala förmågor samt kunskap om natur och miljö. Vistelse i naturen ger även eleverna en hälsosam återhämtning.  

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet

Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana

Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet

Utvärdering

Vi samtalar kontinuerligt med eleverna både enskilt och i grupp om förmågan att leka ute tillsammans, vara en god kamrat och om hur vi värnar om skogens miljö.

 

Gruppen

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ayla L, Krister A och Marie AS

När, under vilka veckor? Läsåret 19/20

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur kan vi bli en grupp tillsammans?
 • På vilka olika sätt kan vi göra för att bli ett i gruppen?
 • Hur påverkas man av att få ta mer ansvar?
 • Hur fungerar jag i grupp och hur kan jag agera för att gruppen ska agera mer positivt?
 • Hur kan jag bidra till en arbetsmiljö som gynnar alla?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde
 • kan lösa problem och omsätta ideér i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin förmåga

Hur?

Hur ska vi arbeta?
 • Under första schemabrytande veckan kommer vi att jobba gruppstärkande genom både lägerdagar och specifika gruppövningar för att få ihop gruppen bättre.
 • Fortlöpande under mentorstiden
 • Vi träffas för utvecklingssamtal och diskuterar målen.
 • Vi följer upp under mentorstid.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 34- Schemabrytande vecka. Lägerdagar och gruppövningar
V 35- Genomgång över mentorstimmen
V 36- Inför utvecklingssamtal
V 37- Inför utvecklingssamtal
V 38- Inför utvecklingssamtal
V 39- Utvecklingssamtal
V 40- Reflektionspromenad
V 41- Reflektionspromenad
V 42- Reflektionspromenad
V 43- Reflektionspromenad
V 45-

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Att samarbeta, se allas lika värde och lyfta fram allas. olikheter gynnar både gruppen och individen i sig. Detta är väldigt viktigt inte bara i samhället i stort utan också för att vardagen i skolan ska fungera bra, vara en välkomnande plats att komma till där alla får vara sig själv.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans
Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.