Att måla på olika sätt/Måleritekniker

Ansvarig/Ansvariga: Malin Campbell

När, under vilka veckor?

Höstterminens grupper v38-42

Vårterminens grupper gjorde en kortare variant v 7-8 där de fritt fick skapa utifrån de olika teknikerna

Vad?

På vilka sätt kan man måla?

Vad finns det för olika verktyg att måla med?
Hur kan man måla på flera olika sätt?
Vad kan vi kalla dessa olika sätt att måla?
Hur kan man få fram olika stämningar, känslor och budskap med sättet man målar på?
Hur kan du förstärka ditt uttryck med olika bilder/symboler?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg
– kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Vi kommer att experimentera och testa olika sätt att måla på. Vi kommer att använda oss av vattenfärger och ett antal olika verktyg att måla med.
Vi ska se hur vi kan måla på olika sätt och hur vi kan använda detta för att gestalta ett par motsatsord som t ex kärlek-hat, glädje-sorg, kaos-lugn..
Nästa steg är att förstärka dessa känslobilder med urklipp från tidningar. Dessa collage kommer vi sedan att jämföra, se likheter, skillnader och vad vi kan upptäcka med färger, symboler och sätt att måla.

Kunskapskrav:

– framställa bilder med målarfärg där eleven använt olika måleritekniker och verktyg
– gestalta motsatsord på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck
– kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion
– kunna ge enkla omdömen om arbetsprocessen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Gemensam genomgång av vattenfärg och ett antal olika sätt att måla på
Eget experimenterande om hur man kan måla
Gestalta motsatsord på A5
Förstärka ordet med urklipp från tidning alt. egna målade detaljer
Detektivarbete och diskussioner


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Uppsatta bilder ord för ord – Titta igenom och fundera
Gemensamma diskussioner om Jämförelser – Likheter/Skillnader
En reflektion kring upptäckterna skrivs ner i skissboken

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v 38-39 Genomgång måleritekniker
v 40-41 Experiment och motsatsord
v 42 Reflektioner och jämförelser

Varför?


Övergripande mål från LGR11 2.2:

– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
– kan använda och ta del av många olika uttrycksformer
– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Olika porträtt av dig själv

Ansvarig/Ansvariga: Malin Campbell

När, under vilka veckor? v42-

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hur har konstnärer gestaltat sig själva och andra genom tiderna?

Hur vill du göra ett porträtt av dig själv?

Vilka färger och material tycker du om?

Vad är det som speglar dig? Hur kan du visa det i din porträttbild?

 

Förmågor vi utvecklar i detta projekt

Här får du möjlighet att pröva dig fram och skapa ett alldeles eget porträtt med olika tekniker och material för att hitta fram till ett uttryck som du tycker speglar dig.

Du ska även presentera din bild på ett för dig passande sätt.

Vi kommer bl a att använda oss av och lära oss begrepp som monotypi, popkonst och kubism.

 

Centralt innehåll

Bildframställning/Redskap för bildframställning:

Vi använder oss av olika plana och formbara material så som färg, papper, tidningar, pärlor, tyger.. för att göra ett porträtt som visar och berättar om dig.

Bildanalys:

Historiska och samtida porträttbilder om deras uttryck och hur de är utformade.

Läsa, skriva och samtala om porträttens utformning och budskap

Hur?

Vi kommer att:

– måla snabba porträtt av varandra för att bekanta oss med klasskamraterna och hur våra ansikten är uppbyggda

– titta på porträtten som kompisarna gjort av oss och se om de förmedlar någon speciell känsla/stämning

-titta på ett flertal konstnärer och hur de har arbetat med porträtt

-göra spegelporträtt som sedan trycks (monotypi)

-arbeta vidare på ett porträtt utifrån olika material och ingångar

-färdigställa en bildmapp för dokumentation under läsåret

-redovisning. Eleverna kommer att visa upp och berätta om sitt porträtt antingen muntligt eller skriftligt. Hur har du arbetat? Vilken var din inspiration? Material? Konstnär?

Lektion 1: Teckna porträtt av varandra utan att titta på pappret. Samla ihop porträtten av sig själv och se om de uttrycker någon speciell känsla/stämning. Berätta för varandra vad vi ser.

Lektion 2: Spegeltryck. Vika bildmapp texta namn+klass

Lektion 3: Bildvisning av olika konstnärers porträtt. Skissa på hur du ska arbeta vidare. Kolla på bilder på nätet, de böcker jag har med samt mitt bildspel.

Börja arbeta med porträttet

Lektion 4 och 6: Avsluta porträttarbetet. Gör klart din mapp.

Lektion 7: Redovisning samt upphängning av porträtten.

Ladda ner dokumentet "Spegelporträtt Uppgift.pdf"

Varför?

Sammanhang och aktualitet

I detta bildarbete kommer vi att presentera oss och lära känna varandra genom bilder.

Övergripande mål från läroplanen 2.2

– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Utvärdering

Vi tittar på och pratar om porträtten tillsammans i klassen.

Förpackningsdesign

Ansvarig/Ansvariga: Malin Campbell
När, under vilka veckor?

Vad?

Vad ska man tänka på när man gör en förpackning?
Vad är en målgrupp?
Hur kan man med färger, bilder och symboler skapa ett paket som speglar en specifik produkt och som lockar till köp?


Förankring i kursplanens syfte och Centralt innehåll från kursplanen:

Uppgiften ska bidra till att utveckla kunskaper om hur man använder färger, former, bilder/symboler och text för att spegla en specifik produkt och dess egenskaper.
Lära sig vad en målgrupp är och hur man utformar och riktar designen för att locka till köp.
Uppgiften ska ge möjlighet att träna på bildkomposition (placering av de olika delarna i bilden), samt hantering av olika material och att bygga en förpackning.Kunskapskrav:

Du ska ha en förståelse för vad en målgrupp är
Du har med hjälp av färg, form/bild och typsnitt skapat en tablettask till den smak och målgrupp du valt
Du har färglagt och satt ihop din tablettask

Hur?

1. Introduktion om förpackningsdesign och genomgång av olika tablettaskar, hur de är utformade.
2. Idéer och skissarbete i skissboken.
3.Teckna upp på utvikt mall
4.Färglägga
5. Sätta ihop förpackningen
6. Göra smågodisarna i Cernitlera

Vi avslutar sedan med en utställning i klassrummet.

Karikatyrer i lera

Ansvarig/Ansvariga: Malin Campbell
När, under vilka veckor? v 3-4

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är en karikatyr?
Hur arbetar man med lera?
Hur kan du göra en karikatyr i lera?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 

– Framställning av tre dimensionellt arbete
– Kunskap om materialet lera

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

  1. – I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

– Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.Hur?

Hur ska vi arbeta?

– Vi startar upp med att titta på en film där en karikatyr ritas.
– Genomgång av lera och hur man kan arbeta och skulptera fram olika saker
– Eget skulpturarbete
– Måla din karikatyrVarför?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
– kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,