Vad är slöjd?

När, under vilka veckor? 35-3, 4-23

Ansvarig: Åsa Gustafsson

Vad ska vi göra?

 • Vad är slöjd? Vad betyder textil?
 • Varför har vi slöjd?
 • Vad har du på dig? Vem har gjort det, av vad  och vart då?
 • Hur gör man tyg?
 • Var kommer ull och lin ifrån?
 • Hur tillverkade de tråd, tyg och rep förr i tiden?
 • Hur våttovar och nåltovar man?
 • Hur broderar man?
 • Ord vi kommer lära oss
  • Spinna
  • Tvinna
  • Fläta
  • Karda
  • Tova – våttova/såptova, torrtova/nåltova
  • efterstygn, broderinål,

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer bl a att jobba med ull, tovning och handsömnad. Vi kommer ha genomgångar på hur man gör för att t ex karda ull, spinna en tråd, klippa i tyg, sy kastsöm osv.

Eleven kommer att få berätta om vad hen gjort ibland muntligt inför klassen, ibland inför mig och ibland med papper och penna

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.35. Välkomna, Varför slöjd och fingervirka.

v.36 Fingervirka klart, tvinna snodd

v.37  klippa orm spinna tråd, knyta armband

v.38  japansk snodd mäta räkna

v. 39 Japansk snodd + karda

v.40. våttova +japansk snodd

v.41 nåltova  +japansk snodd

v.42 skissa/rita av din figur – berätta om den. film om ull.  göra klart fotografera skicka till veckobrev

v.43 garnboll

v.44 höstlov

v. 45 start broderi

v. 46 skissa till broderi

v.47 broderi + materialet lin

v.48 broderi + extrauppgift

v.49 fläta

v.50 fläta

v.2 makrame/ fläta

v.3 utvärdering sammanfattning- vad har vi lärt oss

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet
Vi lär oss grunderna inom textilslöjden, de är lika aktuella då som nu.

 • Vad har du på dig? Vem har gjort det, av vad  och vart då?

Centralt innehåll från kursplanen

 • Eleven får utforska slöjdmaterialens ursprung
 • Eleverna får studera slöjdföremålens funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål
 • Eleverna lär sig slöjdarbetets olika delar: Idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

 

Förankring i kursplanens syfte

 • Eleven får möjlighet att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.
 • Eleverna får möjlighet att utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap,verktyg och hantverkstekniker


Övergripande mål från LGR11 2.2

 

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • kan lära,utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk,bild,musik,drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska,nordiska och västerländska kulturarvet….

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvar var och ens unika egenskaper och sätt att lära
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening

 

 

funktion eller estetik?

Merkurius HT-21

lärare: Ayla Lind

 

Frågeställningar:

Måste något vara fint eller fult?

När är funktion och estetik olika eller samma sak?

 

Arbetsområden:

Följa instruktioner och arbetsbeskrivningar

Dekorationer med skärande verktyg (karvsnitt/ bildhuggeri)

Kreativitet i lösningar och designidéer

Ytbehandlingar (bets, färg och olja)

Reflektion och diskussion om arbetsprocess och resultat

 

Arbetsmetoder:

I slöjden utgår vi från ett utforskande arbetssätt, där delar av innehållet är förbestämt men merparten av arbetet går ut på att hitta olika variationer och resultat i en kreativ process tillsammans med eleverna.

Vi arbetar även utifrån den så kallade “slöjdprocessen”;

inspiration -> idé -> planering (skiss och ritning) -> genomförande -> reflektion -> dokumentation -> redovisning

 

Kopplingar till det centrala innehållet

Länk till Lgr 11 – Slöjd

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

 

Kopplingar till matrisen

 

Veckoplanering HT 21

v.35

Repeteras grundläggande verktyg, utforska former och skapande

 

v.36

Bygga eller restaurera funktionella konstruktioner i närmiljön.

 • Skyltar till skogen
 • Verktygsställ till slöjdsalen
 • Slipa, spackla och lacka hyvelbänkar

 

v.37

Fortsättning av förra veckan.

 

v.38

Potatistryck

 • bildhuggeri i testmaterial

 

v.39

Bildhuggeri i lind

 

 

hela världen i en slöjdsal

Mars HT-21

lärare: Ayla Lind

 

Frågeställningar:

Är slöjd något som bara finns i Sverige?

Hur kan vi utforska resten av världen genom slöjdsalen?

 

Arbetsområden:

Göra skisser och mallar

Såga olika former för hand

Slipa för hand och med maskiner

Kreativitet i lösningar och designidéer

Ytbehandlingar (bets, färg och olja)

Reflektion och diskussion om arbetsprocess och resultat

 

Arbetsmetoder:

I slöjden utgår vi från ett utforskande arbetssätt, där delar av innehållet är förbestämt men merparten av arbetet går ut på att hitta olika variationer och resultat i en kreativ process tillsammans med eleverna.

Vi arbetar även utifrån den så kallade “slöjdprocessen”;

inspiration -> idé -> planering (skiss och ritning) -> genomförande -> reflektion -> dokumentation -> redovisning

 

Kopplingar till det centrala innehållet

Länk till Lgr 11 – Slöjd

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

 

Kopplingar till matrisen

 

Veckoplanering HT 21

v.35

Repetition av regler och rutiner i slöjdsalen

Världens länder, kulturer och flaggor – vad vet vi om de?

Påbörjar flaggstång med flagga i trä

 • rita av mall
 • såga med lövsåg
 • slipa med slippapper

 

v.36

Fortsätt med flaggstången

 • rita en rund bottenplatta med passare, markera mitten tydligt med ett spikhål
 • såga raka snitt med fogsvans och slipa den rund på skivputs
 • slipa ytor och hörn för hand

 

v.37

Fortsätt med flaggstången

 • mät och välj borr för flaggstången
 • borra i bottenplattan
 • kapa flaggstången av rundstav
 • mät ut skåran för flaggan

 

v.38

Fortsätt med flaggstången

 • dekorera med färg
 • märk plattan med tillverkningsdatum och namn med hjälp av brännpenna
 • Dokumentera och utvärdera arbetet så här långt

 

v.39

Färdigställ flaggstången

 • sammanfoga alla delar, limma och spika där det krävs
 • tälj en knopp av lind och måla med gulfärg, färst i toppen med 4mm plugg

 

v.40

Göra klart lektion

Extra uppgifter finns

 

v.41

Flaggorna ställs ut på borden i matsalen när vi uppmärksammar FN-dagen på skolan.

 

de första grunderna och larviga fortsättningar

Saturnus HT-21

lärare: Ayla Lind

 

Frågeställningar:

Göra något fyrkantigt till runt, går det?

Vad heter verktygen?

Hur känns det i kroppen när jag arbetar? och vad händer i huvudet?

 

Arbetsområden:

Utforska verktyg som rasp, fil, pensel, såg, borr och tänger

Utforska massivt trä och metalltråd

Kreativitet i lösningar och designidéer

Ytbehandlingar (bets, färg och olja)

Reflektion och diskussion om arbetsprocess och resultat

 

Arbetsmetoder:

I slöjden utgår vi från ett utforskande arbetssätt, där delar av innehållet är förbestämt men merparten av arbetet går ut på att hitta olika variationer och resultat i en kreativ process tillsammans med eleverna.

Vi arbetar även utifrån den så kallade “slöjdprocessen”;

inspiration -> idé -> planering (skiss och ritning) -> genomförande -> reflektion -> dokumentation -> redovisning

 

Kopplingar till det centrala innehållet

Länk till Lgr 11 – Slöjd

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

 

Kopplingar till matrisen

 

Veckoplanering HT 21

v.35

Välkomna till slöjdsalen!

 • Var är min plats?
 • Vilka regler måste vi följa?
 • Hur gör vi om brandlarmet går?
 • Introduktionsfilm om rasp och fil
 • Pröva rasp och fil
 • Plocka undan och lägg tillbaka
 • Städa med spånsug och sopborste
 • Reflektion och dokumentation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.36

Repetera raspen, gå igenom filen och slippapper.

Fortsätt forma träbiten så rund som möjligt på ena halvan.

hemma i köket och ute i vida världen

Tellus HT-21

lärare: Ayla Lind

 

Frågeställningar:

Hur gör man de där sakerna som bara finns och alltid har funnits hemma i köket?

Det ser så lätt ut att göra en smörkniv, är det verkligen det?

Borrar, rundstav och hål, vad har de gemensamt?

 

Arbetsområden:

Göra skisser och mallar

Såga olika former för hand med fintandade sågar

Slipa för hand på ett effektivt sätt

Kreativitet i lösningar och designidéer

Ytbehandlingar (bets, färg och olja)

Reflektion och diskussion om arbetsprocess och resultat

 

Arbetsmetoder:

I slöjden utgår vi från ett utforskande arbetssätt, där delar av innehållet är förbestämt men merparten av arbetet går ut på att hitta olika variationer och resultat i en kreativ process tillsammans med eleverna.

Vi arbetar även utifrån den så kallade “slöjdprocessen”;

inspiration -> idé -> planering (skiss och ritning) -> genomförande -> reflektion -> dokumentation -> redovisning

 

Kopplingar till det centrala innehållet

Länk till Lgr 11 – Slöjd

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

 

Kopplingar till matrisen

 

Veckoplanering HT 21

v.35

Repetition av regler och rutiner i salen – varför finns de?

Tema köket:

Hur ser dina smörknivar ut hemma? Varför gör de det? – skissa och diskutera i grupper

Påbörja en kopia av en smörkniv som visas i videon nedan.

Instruktionsvideo

 

v.36

Repetition av rasp, fil och olika slippapper.

Fortsätt med din påbörjade smörkniv.

 

v.37

Gör färdigt din smörkniv och börja skissa på en egendesignad smörkniv.

Bildspel med inspiration

https://docs.google.com/presentation/d/1WTHcO8rC3w2R9IsaJH85zuJuE4vMaR9K3nNx6E3R9lI/edit#slide=id.p 

Genomgång av olika träslag och deras egenskaper

Fibrerna, hur påverkar de smörknivens form?

 

 

v.38

Väl träslag och form till nästa smörkniv.

Gör en mall i skala 1:1 av din design på smörkniv.

 

 

sammansättningstekniker

Jupiter HT-21

lärare: Ayla Lind

 

Frågeställningar:

Finns det olika sätt att sätta ihop plankor?

Hur gör man egentligen när man sätter ihop två plankor?

Vad är en vinkel?

Vad kan man använda en vinkel till, finns det olika användningsområden beroende på åt vilket håll du vänder den?

 

Arbetsområden:

Rita med hjälp av linjal och vinkelhake, både i en ritning och på plankor

Såga för hand

Slipa för hand och med maskin

Limma och spika, borra och skruva (för hand och med skruvdragare)

Kreativitet i lösningar och designidéer

Ytbehandlingar (bets, färg och olja)

Reflektion och diskussion om arbetsprocess och resultat

 

Arbetsmetoder:

I slöjden utgår vi från ett utforskande arbetssätt, där delar av innehållet är förbestämt men merparten av arbetet går ut på att hitta olika variationer och resultat i en kreativ process tillsammans med eleverna.

Vi arbetar även utifrån den så kallade “slöjdprocessen”;

inspiration -> idé -> planering (skiss och ritning) -> genomförande -> reflektion -> dokumentation -> redovisning

 

Kopplingar till det centrala innehållet

Länk till Lgr 11 – Slöjd

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

 

Kopplingar till matrisen

 

Veckoplanering HT 21

v.35

första lektionen – genomgång av salen och rutiner

uppstart av arbetet – idé och inspiration

TEMA: String art (spika)

– Vi kommer att arbeta utifrån en cirkel som vi sen gör string art i. Se inspiration nedan.

Rita ut cirkeln och spikarnas placering på ett papper enligt instruktionerna ni får på bordet.

 

 

v.36

material- och verktygskännedom, vad heter verktygen och materialet?

TEMA: String art (spika)

Fortsätt följa instruktionen

Spraymåla utomhus när alla spikar sitter på plats

 

 

v.37

Vilken sorts spik  finns det?

Fortsatt materialbearbetning – mäta, rita, såga, fila, slipa

TEMA: String art (spika)

trä trådar i olika mönster

märk baksidan med namn och årtal, använd gärna brännpenna

 

v.38

Kapa och bearbeta material för att bygga en 90 graders vinkel

 

v.39

utforska hur man kan förborra, limma och spika

färdigställa första vinkeln

ompröva de tidigare teknikerna i att mäta, rita, såga och slipa – kan vi göra det ännu bättre andra gången?

 

v.40

utforska hur man kan borra, försänka och skruva

 

v.41

utforska olika ytbehandlingsprocesser – färg, bets och olja

 

v.42

färdigställa och ytbehandla de bägge vinklarna

 

v.43

 

v.44 LOV