tre tekniker

Ansvarig lärare: Ayla Lind

VT 2021

 

Temat för terminen är att möta tre nya tekniker och material. Dessa tekniker kommer ni att få testa på så att ni i slutet av perioden, eller i åk9 kan välja att fördjupa er i något av arbetsområdena. Ni kommer att möta två typer av metaller som bearbetas och formas på olika sätt samt en fördjupad kunskap att skära i trä.

Teman:

Slå på plåt – driva en metallskål i aluminium

Skära detaljer – karvsnitt, bildhuggeri och snideri i lind

Smälta tenn – gjuta och forma figurer av tenn

 

Upplägget kan komma att variera beroende på hur mycket distansundervisning vi måste ha. Grundstrukturen under första halvan av terminen är att ni arbetar teoretiskt med materialkunskaper och instruktionsfilmer om teknikerna hemma varannan vecka. På plats i skolan, varannan vecka, lägger vi tid på att praktiskt pröva och bearbeta materialen. Fokus är inte på att få fram tre färdiga produkter, fokus är att ha testat på dessa tre tekniker och få en grundförståelse för arbetsmetoderna kopplade till varje teknik.

 

1.  Slå på plåt – Driva en metallskål

1-2 praktiska lektioner där ni kommer att öva på att rita cirklar med olika tekniker, klippa och fila plåt samt slipa med våtslippapper. Efter det kommer vi att driva plåten med kulhammare i en skålform samt planera utsidan med planeringshammare och faff.

https://feber.se/video/hur-man-ritar-en-perfekt-cirkel/311599/

 

Teori: se classroom

filmer och videoklipp kopplade till arbetet är:

https://urplay.se/program/171093-materialens-skonhet-metall

https://www.youtube.com/watch?v=57FZJs1vufc

 

2. Skära detaljer – Karvsnitt, bildhuggeri och snideri

1-2 praktiska lektioner

 

3. Smälta tenn – gjuta och forma figurer av tenn

1-2 praktiska lektioner

Lappa, laga och sy om

När, under vilka veckor? 8- veckorsperioder, (v.3-13, 15-23)

Ansvarig: Åsa Gustafsson

Vad ska vi göra?

Efter textilslöjdens slut ska ni ha koll på:

 • Hur gör man enkla lagningar?
 • Hur syr man i en knapp?
 • Hur lägger man upp en fåll?
 • Hur kan du sy om och återanvända saker i din närmiljö istället för att slänga dem?
 • Varför vi bör återanvända, när vi kan köpa nytt?
 • Vilka olika material är våra kläder skapade av och varför ?
 • Vilka egenskaper har olika material? (t.ex. när bör du använda ull och när bör du inte det?
 • Hur bör man tänka när det gäller tygmaterial när man köper nya kläder? 

Hur ska vi arbeta?

Under kursen kommer ni få prova på olika sätt att lappa och laga.

Under kursen kommer även materialkunskapslektioner om olika textila material ingå.

Du får också prova på att sy om/laga kläder hemifrån eller ifrån skolan.

Ni kommer arbeta i individuellt men ta hjälp av den lärgrupp där ni är placerade.

Klassen har ett Google Classroom där instruktioner filmer, bildspel lämnas in.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

1 Genomgång + lappa o laga intro steg ABC

2 tygmaterial – del 1 -teori – distanslektion

lappa o laga steg CDE (F)

4  tygmaterial – del 2 -teori lappa o laga A-E(F)  + inlämningsuppgift lappa o laga

5 Do Redo  – sy nytt av återvunnet, eget projekt + dokumentation

6 tygmaterial del 3 + Do Redo

7  Do Redo eget projet + dokumentation

8 Do redo eget projekt klart – dokumentation klart

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
matris kommer…

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

Hållbar utveckling är ständigt aktuellt för att vi ska kunna fortsätta leva på vår planet.
att lappa och laga, sy om samt ha kunskap om olika tygmaterials egenskaper är bra att kunna i framtiden.

Centralt innehåll från kursplanen

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Förankring i kursplanens syfte

Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling.

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets­ och miljöaspekter,
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Det globala perspektivet är en naturlig del av vår verksamhet. Det vi gör och våra val påverkar vår omvärld.

Varför slöjd?

När, under vilka veckor? 35-2, 3-23

Ansvarig: Åsa Gustafsson

Vad ska vi göra?

 • Vad är slöjd? Vad betyder textil?
 • Varför har vi slöjd?
 • Vad har du på dig? Vem har gjort det, av vad  och vart då?
 • Hur gör man tyg?
 • Var kommer ull och lin ifrån?
 • Hur tillverkade de tråd, tyg och rep förr i tiden?
 • Hur våttovar och nåltovar man?
 • Hur syr man korsstygn?
 • Ord vi kommer lära oss
  • Spinna
  • Tvinna
  • Fläta
  • Karda
  • Tova – våttova/såptova, torrtova/nåltova
  • Korsstygn, broderinål,

Hur ska vi arbeta?
Vi kommer bl a att jobba med ull, tovning och handsömnad. Vi kommer ha genomgångar på hur man gör för att t ex karda ull, spinna en tråd, klippa i tyg, sy kastsöm osv.

Eleven kommer att få berätta om vad hen gjort ibland muntligt inför klassen, ibland inför mig och ibland med papper och penna

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.35. Välkomna, Varför slöjd och fingervirka.

v.36 Fingervirka vidare,

v.37  tvinna slöjd spinna tråd fingervirka klart. (fläta som extrauppgift)

v.38  japansk snodd skaffa trådar

v. 39 Japansk snodd

v.40. Japansk snodd + karda

v.41 våttova +japansk snodd

v.42 nåltova  +japansk snodd

v.43 skissa/rita av din figur – berätta om den. film om ull.  göra klart fotografera skicka till veckobrev

v.44 höstlov

v. 45 pärlplatta inför broderi

v. 46 pärlplatta mönster info broderi

v.47 korsstygn start filmer

v.48 korsstygn

v.49 korsstygn film om lin

v.50 korsstygn

v.51korsstygn

v.2 makrame/ bläckfisk sammanfattning utvärdering

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Matris kommer
______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

Vi lär oss grunderna inom textilslöjden, de är lika aktuella då som nu.

 

Centralt innehåll från kursplanen

 • Eleven får utforska slöjdmaterialens ursprung
 • Eleverna får studera slöjdföremålens funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål
 • Eleverna lär sig slöjdarbetets olika delar: Idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Förankring i kursplanens syfte

 • Eleven får möjlighet att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.
 • Eleverna får möjlighet att utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap,verktyg och hantverkstekniker

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • kan lära,utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk,bild,musik,drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska,nordiska och västerländska kulturarvet….

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvar var och ens unika egenskaper och sätt att lära
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening

 

Väva, sy på symaskin och broderi

När, under vilka veckor? 35-2, 3-23

Ansvarig: Åsa Gustafsson

Vad ska vi göra?

 • Hur tillverkar du ett armband genom att väva.
 • Hur syr man knapp och knapphål?
 • Hur fungerar en symaskin?
 • Hur trär du en symaskin?
 • Hur hanterar du en symaskin säkert?
 • Hur syr du raksöm och zickzack?
 • Hur spolar du undertråd?
 • Vad är skillnaden mellan vävda tyger och trikåtyger?
 • Hur dekorerar du ditt pennskrin så det blir personligt?
 • Hur följer du en beskrivning?
 • Hur värderar du din arbetsinsats?
 • Hur beskriver du din arbetsprocess?
 • Ord vi kommer lära oss:
  Symaskinsord: Raksöm, zickzack, övertråd, undertråd, spola undertråd, pressarfot, pedal, handhjul
  Vävningsord: varp, inslag.
  Broderi: initialer/ monogram, brodera efterstygn/stjälkstyg, fästa tråden (göra slalomstygn)

Hur ska vi arbeta?

Vi börjar med att du får tillverka ett egen armband genom att väva. Du får också prova på att sy i en knapp och hur man gör ett knapphål.
Vi lär oss symaskinerna. Vi gör gemensamma genomgångar på symaskinen, sen får några i taget prova sy, först i papper och sedan i tyg. Vi syr en liten kudde, som en del i symaskinskörkortet, spolar undertråd och har även ett teoriprov där eleven skall ha alla rätt.
Vi tittar på vävda tyger och hur de tillverkas i stor och liten skala samt vad som skiljer dem från stickade tyger.
I slutet på terminen broderar eleven sitt eget pennskrin som de syr enligt instruktioner.
När du är klar får du får skriva och berätta hur du gjort i en slöjdreflektion.
Högtidlig utdelning av symaskinskörkorten kommer också att ske i slutet av terminen när alla är klara.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.37 Start varför slöjd- intro , varför vårt upplägg + väva armband vävnålar

V.38 vävning historia väva armband

v.39 väva Start symaskinens olika delar karta

v.40 Pressarfot upp och ner Starta sy i papper bord 1 och 2 hur syr man i en knapp?

v.41 Visa filmklipp på hur symaskinen fungerar – sy i papper. Lektion 2 + väva

v.42De hjälps åt att trä symaskinen i städschemagrupperna. Lektion 2 och 3 ,  + väva, + bandgrindar.

v.43. Lektion4. klipper till sin kudde. trä symaskin.väva

v.44 höstlov

v.45 Lektion 4

v. 46 Lektion 5 spola undertråd

v.47 Lektion 6 repetera inför provet. genomgång

v.48 felsökning Lektion 7 +  prov och bildspel till monogram,

v.49 intro pennskrin. Väva klart.

v.50  markeringspapper till broderi + zickzacka.

v.51 Film om bokstäver,  forts pennskrin

v.2 dragkedja+ pennskrin slöjdreflektion extrauppgifter

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

För att få förståelse över hur textila material är uppbyggda dså vi kan ta bättre vara på dem. Vi lär oss sy i en knapp vilket alla behöver kunna.

Även symaskinen är viktig att få förståelse för då alla våra kläder och textilier är sydda på maskin. Alla kläder vi har är sydda av någon…

För att kunna välja bättre sydda kläder samt handla mer miljövänligt.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Slöjdarbetets olika delar; idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. I delar och helhet
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild i din pärm.
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Några former av hantverkstekniker (…). Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Förankring i kursplanens syfte

 • Eleven övar förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syfte och kvalité
 • Förmågan att analysera och värdera slöjdprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
 • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
 • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande


 

Monster, virkning och påsar

När, under vilka veckor? 35-2, 2-23

Ansvarig: Åsa Gustafsson

Vad ska vi göra?

 • Hur gör man när man virkar?
 • Vad används virkat till?
 • Vem är ditt fulmonster och hur ser hen ut?
 • Hur följer du en beskrivning?
 • Hur syr du en slöjdpåse efter instruktioner?
 • Hur beskriver du din idé och utvärderar det du gjort?
 • Vad är konstfiber för något, och vad används det till?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer börja med att lära oss virka luftmaskor och fasta maskor. Detta för att alla elever ska få testa på olika textila tekniker. Efter det kommer vi att repetera symaskinen och praktisera våra skiss- och ritningskunskaper när vi skapar våra egna fulmonster.

Sista delen av terminen arbetar vi med den slöjdpåse som kommer följa eleven ända upp till Solen som förvaring till slöjdprojekt.

Eleven startar och avslutar varje projekt med en idébeskrivning och avslutar med utvärdering. Dessa görs ofta skriftlig men även muntlig och ibland inför gruppen.

Kursen avslutas med att eleven får fylla i sina egna matriser som jag sedan sammanställer med min bedömning och ger åter till eleven.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.35 vad lärde vi oss i fyran?  titta i böckerna. Vad ska vi göra i femman.

v.36 fortsättning påsen, samt start virkning.

v. 37 Vad kan man virka och vad ska virkningen bli?  skissa på ditt fulmonster.

v.38 Idebeskrivningar med tygval och skisser. rep symaskin testa trä två och två. Virka

v.39   fulmonster och virkning

v.40fulmonster och virkning

v.41 Virkning – Fulmonster – samskrivning.

v.42,. Fulmonster klart- utvärdering

v.43 fulmonster bildspel till veckobrev virkning

v. 44 höstlov

v. 45,virkning och slöjdpåse

v.46, virkning och slöjdpåse

v.47 virkning och slöjdpåse

v.48  virkning och slöjdpåse

v.49 virkning och slöjdpåse

v.50 virkning och slöjdpåse

v.51 virkning och slöjdpåse

v.2 virkning och slöjdpåse utvärdering

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Matris kommer

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet
Under kursen får eleverna lära sig nya tekniker och dessutom lära sig följa arbetsbeskrivningar, samt skapa utifrån sig själva

Centralt innehåll från kursplanen

 • handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Begrepp som används i samband med olika tekniker
 • Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar hur de ska läsas.
 • Slöjdarbetets olika delar idéutveckling, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna och helheten hänger ihop.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild i tex en loggbok.
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Hur olika kombinationer av färg och form påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Slöjdverksamhetens betygdelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Förankring i kursplanens syfte

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • kan lära, utforska och arbeta självständigt och i tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska och nordiska kulturarvet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande.

Designprojektet

När, under vilka veckor? 35-2, 3-23

Ansvarig:Åsa och Ayla

Vad ska vi göra?

 • Vad är design?
 • Vad får du inspiration ifrån?
 • Vad skulle du vilja fördjupa dig mer i inom slöjdområdet?
 • Vad skulle du vilja ha för något som du designat själv i ditt liv?
 • Finns det något du behöver som du inte kan/vill köpa?
 • Hur kan du göra ditt projekt unikt och ge det ett personligt uttryck?
 • Hur kan du använda flera slöjdtekniker i ditt designprojekt?
 • Hur kan du ta hänsyn till miljön i ditt projekt?

Hur ska vi arbeta?

Varje elev skapar ett designprojekt där de hämtar inspiration från sin egen vardag, vad just de behöver. Designprojektet består dessutom  att undersöka och utforska det hen inspirerats av, skissarbete, planering, genomförande, redovisning och utvärdering.

Arbetet kan och bör innehålla flera slöjdtekniker samt återbruk.

Vi har ett google classroom där mycket av kommunikationen kommer ske.

Bedömning kommer att ske av skiss och idéarbete (tillvägagångssätt), formgivning och framställning (process), resultat och elevens analyser och värderingar om sin arbetsprocess

Vi kommer även genomföra en avstämning i mitten av kursen och en kort redovisning för kamraterna när projektet avslutas.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35 start designprojekt brainstorma-skissa, svara på frågor om din idé
v.36
v.37  lemshagaspelen
v.38
v.39
v.40
v.avstämning + återkoppla till eleven hur det går.
    v.42 orientering ladan
v.43
                 v.44 höstlov
v.45
v. 46
v.47
v.48 lämna in designprojektet samt tillhörande bildspel
v.49 bedömning betygssnack
        v.50+51 teknik lamp projekt
v.2 presentera ditt designprojekt avsluta

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

matris kommer

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet
Att få tillverka något som eleven själv har användning för att eleven själv blir expert på vad de behöver och kan tänka ut de bästa lösningarna. Att träna sin kreativitet och uppfinningsförmåga.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Metall, trä och textil, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvändna material.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarena i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Förankring i kursplanens syfte

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvaliteters- och miljöaspekter.
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • Tolka slöjdföremålens estetiska och kulturella uttryck.

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • Kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällslivet och vardagslivet.
 • Kan lösa och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Har fått kunskaper om förutsättningen för en god miljö och en hållbar utveckling.
 • Kan använda moderna teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • att våra arbeten och läroprodesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.
 • att aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • att ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera  arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.