Kontakt

Expedition telefon: 08 – 586 313 00

Öppettider: Måndag – Fredag – 09.00-14.30
(Avvikelser kan förekomma.)

Mail: expedition@lemshaga.se

Adress:

Lemshaga Akademi
Lämshagavägen 5-15
134 61, Ingarö

Elevkö

• I dagsläget har vi ca 3500 barn i kö
• Varje läsår tar vi in 52 st. elever fördelat enligt följande: 40 elever till förskoleklass, 8 elever till åk 4 och 4 elever till åk 6
• Utöver denna intagning tar vi endast in elever om någon elev slutar
• Vi tillämpar syskonförtur
• Elever som tillfälligt flyttar utomlands har förtur då de kommer tillbaka i mån av plats

Klicka här för att ställa ditt barn i kö till Lemshaga Akademi

Välkommen att kontakta oss!

Annica Kjell – Rektor
annica.kjell@lemshaga.se
Telefon: 08-586 313 01

-..

Patrik Bohjort – Bitr. rektor
patrik.bohjort@lemshaga.se
Telefon: 08-586 313 02


Kerstin Forsberg – Skolchef
kerstin.forsberg@lemshaga.se

 

 

Helena Wallenberg-Lerner – Lemshagastiftelsens ordförande
helena.wallenberg@lemshaga.se

Expeditionen

Maria Knutas-Wegner – IT, schema & personal
maria.knutas-wegner@lemshaga.se
Telefon: 08-586 313 30

 

 

Trixie Eriksson – Elevkö, ekonomi & samordning
trixie.eriksson@lemshaga.se
Telefon: 08-586 313 31

 

Lärartelefoner

08-586 313 10 – Förskoleklass – Pluto – pluto.personal@lemshaga.se
08-586 313 11 – Personalrum – Villan (Åk 3)
08-586 313 12 – Personalrum – Mellangården (Åk 1-2)
08-586 313 13
– Personalrum – Storgården (Åk 4-5)
08-586 313 14
– Personalrum – Ladan (Åk 7-9)
08-586 313 15 – Personalrum – Lillgården (Åk 6)

Skolbarnomsorg

08-586 313 27 – Fritids – Fsk-åk 3 – fritids@lemshaga.se
08-586 313 25 – Fritidsklubben Åk 4-6 – klubben@lemshaga.se

Elevhälsan

08 – 586 313 16 – Skolsköterska – skolskoterska@lemshaga.se
08 – 586 313 18 – Skolkurator – kurator@lemshaga.se
08 – 586 313 37 – Övergripande specialpedagog – Lena Wintzell Österberg – lena.wintzell-osterberg@lemshaga.se
08 – 586 313 00 – Skolpsykolog – Kontaktas via expeditionen
073 – 776 24 07 – Studie- och yrkesvägledare – Daniel Hailemariam – daniel@hailemariamconsulting.com