3 krig 1 krasch och 1 revolution (eller kanske 2)

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.43-v.6 (uppdelat i 3 delar)

Vad?

Frågeställning och följdfrågor Del 3:
 • Hur ser en linje mellan krigen (1.a VK – 2.a VK -Kalla kriget) ut?
 • Vad är viktigt för att fredskrafterna ska ha en chans?
 • Hur ser en linje som beskriver makt (Naturtillgångar/strategiska platser/olja)?
  Kolonialmakter – Stormakter – supermakter – supermakten – framtiden
 •  Hur ser en linje som beskriver  ideologiernas kamp ut?
  nationalismen/nazism – Kommunismen/socialism – Liberalismen/kapitalism
 • Hur kan man koppla delningen av Tyskland, Berlinblockaden & Kubakrisen till de 3 linjerna?
 • Hur kan man koppla krigen i Vietnam och Afghanistan till de 3 linjerna?
 • Vad var de viktigaste orsakerna till kalla krigets slut och var detta en revolution?
 • Vad kan vi lära av historien: För att framtiden ska bli mer hållbar med avseende på fred & rättvisa?
Material del 3:

Kalla kriget & slutet elev

FN + EU

Kallkritikguiden vt 18

Gleerups:

FN & EU – gleerups

https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/b2357611-cd19-4727-9e86-dd792559cbfc

Berlinblockaden + 2 Tyskland

https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/f4cfdf6e-3118-40d2-94c0-ed1e9482a67e

Berlinmuren:

https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/74fceb0c-5eae-4763-8c4e-c50eea4c83b8

Vietnamkriget

https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/12e494a9-ef77-43dd-83b6-32535ddec01b

Mellanöstern: (Kartanalysen)

https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/665df216-47fc-4418-9e75-299532b20f75

Kalla krigets slut:

https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/5dee203e-a269-4e72-873a-f1dcd988f2e1

Frågeställning och följdfrågor Del 2:
 • När var andra världskriget och var skedde de största striderna?
 • Vilka var stormakterna som deltog i 2.a världskriget och vilka allianser/avtal fanns under kriget?
 • Vilka steg tog Hitler när han fått makten för att till slut vara med och starta 2.a Världskriget (brott mot fredsavtalet, intåg i Österrike, Tjeckoslovakien)
 • Vad gjordes för att förhindra ett krig? (Münchenöverenskommelsen, NF)
 • Hur startade andra världskriget? (blitzkrieg, Molotov-Ribbentroppakten, Polen, ”Låtsaskriget”)
 • Vad var Tysklands krigsplan och vad låg bakom dess olika steg?
 • Vad möjliggjorde och orsakade Japans anfall på Pearl Harbour 1941?
 • Var och varför skedde de 4 vändpunkterna i Europas närhet?
 • Vad hände och vad orsakade att Tyskland kapitulerade?
 • Vad hände och vad orsakade att Japan kapitulerade?
 • Vilka konsekvenser fick krigsslutet för kolonierna och hur hänger det samman med läget för Frankrike och Storbritannien efter kriget?
 • Vilka blev konsekvenserna av kriget för Sovjet och vad krävde de?
 • Hur påverkades Usa av kriget och hur ville de hantera förlorarna?(Marshallhjälpen)
 • Vad hände med Tysklands gränser och hur påverkades tyska befolkningen av krigsslutet?
 • Vad hände med länderna i Östeuropa och vad menades med Järnridån
 • Vad menade man med det kalla kriget och vilka var de 2 försvarsorganisationerna?

Material del 2:

Alla gleerupssidor finns som QR-koder i keynotbladen:

Elev 2a VK

Öva till prov

Lpp-genomgång del 2:

Frågeställning och följdfrågor Del 1:
 • Vilka är stormakterna runt 1.a världskriget och vilka av dessa är gamla respektive nya? (perspektiven)
 • Vilka var orsakerna till att 1.a världskriget startade? (orsaker)
 • Vad fanns som jobbade mot ett 1.a världskrig?
 • Vilka händelser på Balkan gör att kriget startar?
 • Vilka likheter och skillnader fanns mellan kriget fronter i Öst och väst?
 • Vad gör kriget till ett världskrig?
 • Vad orsakar ryska revolutionen och vilka konsekvenser fick denna?
 • Hur slutade 1.a världskriget och vilka konsekvenser fick kriget och freden?
 • Vad orsakade krisen efter 1.a världskrigets slut?
 • Vad är orsaken till den ekonomiska krisen som startar i USA 1929?
 • Vilka samband kan man se att det finns mellan olika ideologier och det som sker under perioden 1900-1929?
 • Vilka blir vinnare och förlorare på 1.a världskriget om man tar med händelserna?
 • Vilka konsekvenserna fick förtrycket i Sovjet och vad menas med Gulag?
 • Vilka var orsakerna till nazisternas maktövertagande i Tyskland.

Material del 1:

Keynote från lektioner: (kommer vart efter vi närmar oss slutet på de olika delarna)
Elevversion del 1

Krigetsfronter (kartor)
Krigets fronter

1.a Världskrigets slut & start Mellankrigstiden
1a VK slut & start Mellankrigstiden

Mellankrigstiden – Gulag & nazisternas övertagande

Mellankrigstid – Gulag & nazisterna

gulag en berättelse

Lpp-genomgång del 1:

Sidor i Gleerups del 1:

Orsaker till 1.a Världskriget:

https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/d1679233-a905-4fb0-a8e4-bc5609c1e3c5

Fronter:

Ryska revolutionen:
Freden:
Krisen i Tyskland:
Hitlers väg till makten
Sovjetunionen & gulag
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
• använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll från kursplanen

Samhällskunskap:

• Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
• Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.

Historia

• Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
• Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
• Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
• De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Denna gång startar vi med att klasserna delas in i lag som sammanfaller med 6 stormakter. Arbetet kommer sedan ske ibland  i dessa lag, ibland med en från laget och ibland enskilt. Vi jobbar oss mot tillfällen där vi kommer ha en form av debatt/diskussion där de som vill gör detta muntligt och övriga gör det som en skriftlig analys.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha diskussioner längs vägen och sedan analyser 2 st i del 1 där man kunnat välja muntlig eller skriftlig analys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.42 Intro + perspektiven/stormatkerna kommer på plats.
v.43 Jobb med orsakerna till 1.a VK och starten på detta.
v.46 Inför analys och analys. Kriget fronter
v.47 Ryska revolutionen, Krigsslutet, freden
v.48 Freden + NF + krisen + Sovjet och Gulag + Nazisternas framväxt i Tyskland
v.49 Kraschen 1929 + nazisterna tar makten + använda historia: Folkhems tanken
v.50 Analys 2 + start del 3

v.51 Hitlers väg mot ett nytt världskrig

v.2 Kriget i Europa och Asien samt dess konsekvenser.

v.3  repetition Analys 2.a världrskriget

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi ska nu knyta samman de kunskaper vi har om 1800-talet och dess revolutioner, våra kunskaper om utvecklingen av rättigheter och racism, med våra nya kunskaper om ekonomisk historia under 1900-talet. Detta är vår grund för att nu förstå först ett världskrig och dess slut som även innehåller en revolution och en ekonomisk krasch. Detta kallar vi för del 1 som sedan följs av hur 2.a Världskriget tar sin början och en värld som sedan slungas in i ett kallt krig.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.