3 krig 1 krasch och 1 revolution (eller kanske 2)

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.43-v.4 (uppdelat i 3 delar)

Vad?

Frågeställning och följdfrågor Del 1:
 • Vilka är stormakterna runt 1.a världskriget och vilka av dessa är gamla respektive nya? (perspektiven)
 • Vilka var orsakerna till att 1.a världskriget startade? (orsaker)
 • Vad fanns som jobbade mot ett 1.a världskrig?
 • Vilka händelser på Balkan gör att kriget startar?
 • Vilka likheter och skillnader fanns mellan kriget fronter i Öst och väst?
 • Vad gör kriget till ett världskrig?
 • Vad orsakar ryska revolutionen och vilka konsekvenser fick denna?
 • Hur slutade 1.a världskriget och vilka konsekvenser fick kriget och freden?
 • Vad orsakade krisen efter 1.a världskrigets slut?
 • Vad är orsaken till den ekonomiska krisen som startar i USA 1929?
 • Vilka samband kan man se att det finns mellan olika ideologier och det som sker under perioden 1900-1929?
 • Vilka blir vinnare och förlorare på 1.a världskriget om man tar med händelserna

Material:

Keynote från lektioner: (kommer vart efter vi närmar oss slutet på de olika delarna)
Elevversion del 1

Sidor i Gleerups finns med som Qr-koder i Keynote ovan.

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
• använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll från kursplanen

Samhällskunskap:

• Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
• Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.

Historia

• Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
• Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
• Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
• De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Denna gång startar vi med att klasserna delas in i lag som sammanfaller med 6 stormakter. Arbetet kommer sedan ske ibland  i dessa lag, ibland med en från laget och ibland enskilt. Vi jobbar oss mot tillfällen där vi kommer ha en form av debatt/diskussion där de som vill gör detta muntligt och övriga gör det som en skriftlig analys.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha diskussioner längs vägen och sedan analyser 2 st i del 1 där man kunnat välja muntlig eller skriftlig analys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.42 Intro + perspektiven/stormatkerna kommer på plats.
v.43 Jobb med orsakerna till 1.a VK och starten på detta.
v.46 Inför analys och analys. Kriget fronter
v.47 Ryska revolutionen, Krigsslutet, freden
v.48 En kris och en krasch och analys 2

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi ska nu knyta samman de kunskaper vi har om 1800-talet och dess revolutioner, våra kunskaper om utvecklingen av rättigheter och racism, med våra nya kunskaper om ekonomisk historia under 1900-talet. Detta är vår grund för att nu förstå först ett världskrig och dess slut som även innehåller en revolution och en ekonomisk krasch. Detta kallar vi för del 1 som sedan följs av hur 2.a Världskriget tar sin början och en värld som sedan slungas in i ett kallt krig.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.