ÅK 4: Hi & RE – Vikingatiden & dess tro

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.18-21 + uppstart ht 20

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • När var vikingatiden & vilka områden kom vikingarna ifrån?
 • Vilka var de viktigaste vägarna och vad användes de till?
 • Vad hette Sveriges första stad och varför var de viktiga?
 • Vad kallas de världar som vikingarnas tro innehöll?
 • Hur påverkade gudarna världen och hur försökte människor påverka gudarna?
 •  Vad menas med självhushållning och byteshandel?
 •  Vad var ätten och vilken betydelse hade denna?
 • Vad hade den Oden för egenskaper och hur känner man igen honom??
 • Vad vad kallade vikingarna världens undergång och vad skulle hända?
 •  Vad åt man på Vikingatiden och hur fick vikingarna maten att hålla längre?
 • Vad var Trälar?
 • Varifrån kom vikingarna förutom Sverige?
 •  Varför åkte vikingarna på sina vikingafärder?
 •  Vad var hemligheten med vikingaskeppen som gjorde dem snabba & smidiga?
 • Vad hade Tor för egenskaper och kännetecken?:
 • Vart reste vikingarna?
Material:

Gleerups finns länkar här:

Vi landar i en annan tid

Förberedelser

Orsaken till vikingafärderna & båtarna

Vart reste vikingarna?

Filmer från UR:

Hemuppdrag 1

Hemuppdrag 2

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer starta med att vi planerar en resa, en vikingafärd. För att kunna göra detta behöver vi förbereda oss för resan. I dessa förberedelser kommer vi att få förståelse för hur det vara att leva på vikingatiden och då allt från hur de bodde, vad de åt, vad de trodde på.
Inspiration kommer vi få från URs serie om Vikingatiden.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha diskussioner efter varje avsnitt vi sett och ha 2 läxförhör under vårterminen. Sedan kommer vi ha slut analys under ht 20.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 18: Intro där vi landar i tid och rum. Vi ritar upp vikingarnas syn på världen enligt deras tro. Pratar om självhushållning & byteshandel.
v.19: Om tro pratar vi om Oden och Ragnarök, Mat och trälar, Båtarna och orsaker till vikingafärderna.
v.20: Vi pratar om Tor, vikingaskepp och vart vikingarna åkte.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi startar vår resa genom historien och starten sker i Vikingatiden. Jobbet fortsätter in på höstterminen och vi kommer då ta oss vidare genom historien.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.