RE – Hinduism & Buddhism

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.14-22

Vad?

Frågeställning och följdfrågor till Analys: 
 • Hur uppkom Hinduismen?
 • Hur ska en hindu leva och vad är målet?
 • Hur tänker hinduer om gudar?
 • Vad gör vissa platser och högtider viktiga för hinduer?
 • Hur skapades Buddhismen?
 • Hur tänker buddhister om gudar och om Buddha?
 • Hur ska en buddhist leva och vad är målet?
 • Vad gör vissa platser och högtider viktiga för buddhister?
 • Se likheter och skillnader mellan de abrahamitiska religionernas syn på gud och hur hinduer och buddhister tänker om gudar.
 • Se likheter och skillnader mellan de abrahamitiska religionernas syn regler & målet med livet och hur hinduer och buddhister tänker om regler & målet med livet.

Material:

 1. Keynote från lektioner:
 2. Lpp-genomgång att lyssna på:
 3. NE
  Buddhism
  Film:https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13064?tab=extraMaterial&id=3413994Att leva som buddhist:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13066Heliga platser & rum:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13067Hinduismen:
  Film:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13068?tab=extraMaterial&id=3415851Gudar:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/280/14265

  Leva som hindu:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13070

  Heliga platser:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13071

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
Förankring i kursplanens syfte

• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
• resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Centralt innehåll från kursplanen
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristen­ domen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Begreppen religion och livsåskådning.
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi ska skapa en presentation där vi kommer ha alla de 5 världsreligionerna samlade. Vi startar med att summer det vi redan har med oss om de 3 Abrahamitiska religionerna. Sedan ska vi fördjupa oss i Hinduismen och Buddhismen. Presentationen ska vi ha för att för oss själva kunna presentera alla kunskaper vi har fått med oss i åk 4-6. Detta kommer sedan vi kunna ha som grund med oss till åk 7.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Denna gång kommer vi lägga fokus på jämförelser mellan de olika religionerna och se hur de kan leda till en livsstil och något som skapar din identitet. Diskussionerna längs vägen tillsammans med en slutanalys är det vi har som underlag för bedömning.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vecka 14: Vi summerar det vi har med oss om de Abrahamitiska religionerna.
Vecka 15: Lov
Vecka 16: Lov måndag
Vecka 17: Start hinduism & gudar, Målet & heliga platser
Vecka 18: Jämförelser, Start buddhism, Buddha & målet
vecka 19: Skolansdag, Heliga platser
Vecka 20: Jämförelser, rep & analys
Vecka 21: Lov
Vecka 22:  Temadagar

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi tar oss nu an de sista världsreligionerna och nu ska vi se vad som föreenar alla och vad som skiljer. Samtidigt fördjupar vi oss i Hinduism & Buddhism som isig tar oss till en annan del av världen!

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.