Åk6 – Religion – Islam & buddhism

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.5-15

Vad?

Frågeställning och följdfrågor (för eleven):

Fetmarkerade ord är viktiga begrepp
S = sidor i Religionsboken

Etik:

 • Vad är viktigast i livet för dig? (egen reflektion)
 • Vad gör människor lyckliga? (egen reflektion)
 • Vad innebär det att ha en tro? (egen reflektion)

Islam & buddhism

 • Var i världen bor de flesta muslimerna och buddisterna?(s.118 & 150)
 • Vad gör Koranen till en helig bok? Jämför med judar, kristna och buddhister.(s.108)
 • Vem startade islam och hur gick det till? Jämför med judar, kristna och buddhister.(s.110-115)
 • Vad är den viktigaste regel för muslimer och hur tänker de om mat? Jämför med judar, kristna och buddhister.(s.120)
 • Varför är de 5 pelarna viktiga för muslimer? (s.120)
 • Vad innebär trosbekännelsen och bönen och hur hänger detta samman med fredagsbönen, imam och moskén? Jämför med judar, kristna och buddhister.(s.120, 122)
 • Vad innebär matreglernafastan och allmosan och hur hänger de samman?Jämför med judar, kristna och buddhister. (s.121,124)
 • Vad innebär vallfärden? Jämför med judar, kristna och buddhister. (s.121)
 • Vem startade buddhismen och hur gick det till?s.146-149)
 • Vad innebär det att tro på återfödelse, karma och hur tänker buddister om Nirvana? (s. 153)
 • Varför är den åttafaldiga vägen viktig för buddisterna? Jämför med judar, kristna och muslimer.(s.152-153)
 • Vad innebär det att leva som en munk eller nunna och vad menar med sangha?(s.149, 151)
Material:
– Ljudfil med genomgång av Lpp: (kommer sista veckan)

– Keynoteblad: (klicka nedan)
Islam & budd elev

Böcker:
– Religionsboken
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2 (för läraren)
 •  kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
Förankring i kursplanens syfte (för läraren)
Centralt innehåll från kursplanen ( för läraren)

• Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
• Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristen­domen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
• Begreppen religion och livsåskådning.
• Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
• Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
• Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
• Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi har diskussioner längs hela vägen och vi avslutar med en analys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.5: Intro vad gör tro viktigt och intro islam
v.6: Koranen och Muhammed + start tidning
v.7: Muhammed  och vad är viktigt för dig
v.8: De 5 pelarna
v.10: 5 pelarna + Pi-dagen
v.11: Ta emot Besökare Mohamed Mostafa
v.12: Moskén, fredagsbönen och imamen (jämförelser)
v.13: Buddhas liv, var i världen, jämförelser + 8-faldiga vägen.
v.14: 8-faldigavägen, karma, nirvana och munkar& nunnor
v.15: Jämförelser och analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Vi lyfter nu in 2 nya världsreligioner och försöker se vad som är viktigt i dessa. Sedan jämför vi med andra religioner för att se likheter och skillnader.
I vårt möte med Mohamed Mustafa får vi chansen att fördjupa förståelsen för vad det kan innebära att leva som muslim. 
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.