Akvarie och fiskar

Ansvarig lärare: Ayla Lannestedt

Period: VT 2019

 

Beskrivning:

Samtidigt som vi lär oss om och övar på att hantera slöjdsalens verktyg skapar vi fiskar i 2D och 3D samt ett tittskåpsakvarie. Eleverna målar bakgrundsbilden på bildlektionerna och tillsammans med skapandet i slöjden blir det en levande miljö för fantasi och kreativitet. Projektet kommer vidare att kombineras med Svenska och No för att skapa olika typer av texter, t.ex. sagor och faktatexter om fiskarnas liv.

 

Frågeställningar:

 • Vad är en rasp och en fil? Vilka skillnader och likheter finns det och vilka olika sätt kan vi använda de?  (handverktyg, spatialt tänkande, pröva och ompröva)
 • Hur kan en fantasifisk se ut? (idéskapande, skissteknik, kreativtet, fantasi och estetiskt uttryck)
 • Vad är 2D och 3D? Vilken skillnad är det och vilka likheter finns? (två- och tredimensinella skisser)
 • Varför finns det olika slippapper? och vilken ordning ska man använda de? (handverktyg, slöjdspecifika begrepp)
 • Vilka andra verktyg behöver vi? Var finns de i salen och hur fungerar de? (handverktyg, pröva och ompröva)

 

Arbetsgång:

Sporadiskt under arbetets gång, när eleverna arbetar självständigt spelas musik upp från filmer om havslevande varelser eller ljud från havet för att skapa stämning och sammanhang.

Varje nytt moment startar med en gemensam praktisk genomgång av läraren. Där får eleverna möta verktygen och teknikerna både med begrepp, synintryck och praktiskt förevisande av olika metoder och tekniker. Eleverna förväntas sen ÖVA på att använda verktyget eller tekniken i fråga. Det är träningsmoment som under arbetets gång växer till ett kunnande, de kan inte från början och ska gå in i uppgiften med inställningen att de övar och utforskar.

 

Skapa en 3D fisk ut en 25cm lång bit furu i 2″x 2″.

Med hjälp av rasp forma en spets samt en ”midja” där fiskkroppen tar slut. Utan bearbetas vidare med med fil och slippapper i olika grovlek till en putsad yta. Eleverna skissar stjärtfenans form på resterande bit, de får sen hjälp av läraren att såga ut den (på bandsågen) innan den putsas och fisken slutligen kan målas. Genomgång av vattenfärg, bets och vattenbaserad hobbyfärg samt rutiner i målarrummet.

 

Skapa en 2D fisk av tunnare skivmaterial, ca 5mm plywood.

Gör en ritning i verklig storlek (skala 1:1) på ett A6 papper. OBS! rita inte för litet! Klipp ut och rita av på skivan som ska bli fisken. Tänk materialsmart så att det blir lite spill. Använd sågplatta, tving och kontursåg för att såga ut formen. Pytsa ytan och kanterna med slippapper i olika grovlekar. Måla med valfri färg och teknik.

 

Bygg tittskåpet

Av långa bitar 22mm x 100mm furu ska eleverna mäta ut bitar med specifika mått med hjälp av linjal (2st 23m resp 2st 39cm) och rita vinkelräta kaplinjer med hjälp av vinkelhake. Efter en genomgång av de olika sågarnas namn och specifika egenskaper (ryggsåg och olika storlek på fogsvans) ska eleverna kapa bitarna de mätt upp. De kommer behöva använda skruvtving för att spänna fast de längre bitarna på bänken.

De kapade bitarnas kortsidor ska slipas med hjälp av skivputsen innan tittskåpet monteras. Eleverna får hjälp att förborra innan de limmar och för hand med stjärnskruvmejsel och gipsskruv, skruvar ihop skåpet.

Utsidan och insidan ska målas med vald teknik och färg. Insidan kan de välja att färgmatcha med bakgrunden som de har målat på bilden men redan finns i slöjdsalen.

Baksidan måttanpassas innan den limmas och häftas fast med häftpistol.

Fiskarna monteras på olika storlekar av rundstav genom att det borras ett 8mm hål i 3D fisken och 4mm hål på en liten kloss som monteras på baksidan av 2D fisken. Om någon av fiskarna ska hänga i snöre från taket borras ett 4mm hål rakt igenom fisken så att den hänger i balans. Slutligen borras genomgående hål genom titthålets tak eller botten där rundstaven (eller snöret) och fisken ska placeras. Rundstaven kan målas för att smälta in i bakgrunden.

Eleverna kan sen på ett fantasifullt sätt bygga dekorationer av restmaterial eller hämta naturmaterial som limmas fast i tittskåpet för att skapa en hel värld.

Tittskåpen tas hem i slutet av läsåret efter att de använts i andra ämnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till Läroplanen

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion.

 

Centralt innehåll

I årskurs 1–3

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Materialens egenskaper och användningsområden.
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel sågning.
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Slöjden i samhället

 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel svenska träslag.

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker åk 4-6

 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.