Årstidsförändringar

Ansvarig/Ansvariga lärare: Daniel Ekmark och Ingela Eriksson

När, under vilka veckor? Läsåret 19/20

Naturkunskap – Årstidsförändringar

Vad? Årstidsförändringar

Frågeställning och följdfrågor

Vilka årstider har vi?

 • Hur vet vi vilken årstid det är och vad utmärker den? 
 • Vad händer i förändringarna mellan  sommar -> höst ->  vinter -> vår -> ?
 • Hur anpassar sig djur och växter?
 • Vilka traditioner finns kopplat till våra årstider?

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Centralt innehåll från kursplanen

Året runt i naturen

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Barnens alster

Mindmaps

Observationer av elevers arbete

Kahoot – frågeställningar i slutet av varje årstidsavslut

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

September-november Hösten

Gå ut i naturen och välja ett träd som vi kommer fotografera och följa under året.

Mindmaps – Vad kan vi om höst? Vad vill vi veta?

Halloween

Kolla filmer

Läsa böcker

Pyssel kopplat till hösten

Skapa ett årstidsträd (hitta hösttecken ute och plocka in för att göra en skapande aktivitet)

Göra en tallinje från 1-10 med oxelbär.

December-februari Vinter

Fotografera samma träd för att se vad som skett.

Kolla filmer

Läsa böcker

Pyssel kopplat till våren

Skapa årstidsträd

Advent, lucia, julen, nyår, alla hjärtans dag, 

Mars-maj Vår

Påsken

Maj-juni Sommar

Midsommar

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi kommer arbeta med VT-rutinen Think-pair-share när vi skapar våra mindmap.

Vi kommer att använda oss av VT-rutinen Tug of war när vi utvärderar våra moment.

Vi kommer även att använda oss av VT-rutinen Think-Puzzle-explore. 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.