Australia – English in the world

Ansvarig/Ansvariga lärare: Sofia Ljungkvist

När, under vilka veckor? 47-50 / 2-5

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vad vet vi om Australien?

Vad vill vi veta om Australien?

Vad kan vi hitta på internet och i läromedel?

Hur gör vi om text vi läst till vår egen, skriftliga, engelska?

Hur formulerar vi fakta så att våra klasskompisar kan förstå dem?

Tillägg VT 19:

Fakta om Australien jämfört med fakta om andra engelsktalande länder (t ex storlek, klimat, invånarantal, ursprungsbefolkningar)

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola … 
 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Centralt innehåll från kursplanen
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från internet och andra medier.
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Insamling av tidigare kunskaper.

Läsning av kursmaterial.

Vidare forskning på internet.

Sammanställning med egna ord, egen engelska, på en affisch.

(Eventuellt muntlig presentation av affisch.)

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Delaktighet på lektioner, muntligt och via text.

Skriftligt på affischen.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 47 – insamling av kunskaper, läsning av litteratur, börja leta information på internet.

Australia 1 Things we know 2

V 48 – Genomgång av hur vi skriver informativ text, fortsätta leta information på internet, börja skriva affischer.

V 49 – Bli klara med affischer, sätta upp på väggen.

V 50 – Jämföra tidigare kunskaper med nuvarande kunskaper (I used to know, now I know)

Ev någon form av muntlig presentation.

TILLÄGG VT 19:

V 2-4 Läsa faktatexter och träna på att ta egna minnesanteckningar på engelska.

Prov v 5, se school soft

Varför?

Sammanhang och aktualitet

För att lära om engelska runt om i världen, kulturer där engelska talas.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi utgår från våra kunskaper och samarbetar i att fördjupa dem och redovisa dem för varandra.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.