beskriva på spanska

Vad?

Fokus i år är att fortsätta utveckla allsidig kommunikationsförmågan på spanska inom olika områden. Vi kommer att inleda terminen med att komma igång med den muntliga kommunikationen genom att se bakåt på det vi lärde oss i åttan samt utveckla förmågan att kommunicera genom att lära oss hantera diftongerade verb, utveckla ordförrådet och att träna på att beskriva vad som händer på en bild. Examination sker genom en muntlig och en skriftlig redovisning.

Frågeställning (och följdfrågor)Ansvarig/Ansvariga: Charlotte Gustafsson

 • När, under vilka veckor? v 35 -40

 • Frågeställning (och följdfrågor
 • Hur kan jag beskriva vad jag ser?
 • Hur kan jag berätta om vad som händer?
 • Hur kan jag ställa frågor för att få reda på vad som händer?
 • Hur berättar jag om andra ( tredje person)
 • Vad behöver jag kunna för att kunna beskriva vad jag ser och berätta om vad som händer på spanska.
 • Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt
 • Skriva, tala, höra, läsa, ordförråd, grammatik, uttal. Att bilda språkligt sammanhängande texter eller tal som anpassas till situation och mottagare:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll (från kursplanen)

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (från kursplanen)

 lemshaga.se/…s/2017/08/matris-spanska.pdf