Bildanalys

Ansvarig/Ansvariga lärare Mia Widoff

När, under vilka veckor?

Venus Röd v 35-36

Venus Grön v 4-5

Vad?

Bilder omger oss överallt i samhället i dag – vi har dem i tidningar, på tv, i filmer, på reklampelare och i affärer. Vi ska öva på att sortera in bilder i olika grupper, s.k. bildkategorier.

Frågeställning och följdfrågor

-Var ser du bilder i din vardag?

-Funderar du ibland över bildernas betydelse i din vardag?

-Vad finns det för olika bildkategorier/grupper tror du?

-Varför tror du att vi ska öva på att sätta in bilder i olika grupper?

Övergripande mål från LGR11

Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin

egen förmåga.

Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans

samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Förankring i kursplanens syfte

-analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

Centralt innehåll från kursplanen

Bildanalys

-Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och

maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

-Massmediers bilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt

granskas.

-Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk

från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna

och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

-Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning

och budskap.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen: kunskapskrav reklamanalys

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar uppgiften med att tillsammans titta på bilder som vi stöter på i vår vardag. Vad får bilderna dig att tänka på? Tänker du på hur mycket bilder vi har omkring oss? Jag presenterar de olika bildkategorierna som vi ska arbeta med.

Keynote från uppstarten: bildanalys-bildkategorier

  1. Du ska dela in ett A3 papper i fyra delar. Skriv in de fyra grupperna/kategorierna som rubrik i rutorna, en rubrik för varje ruta. Samla exempel på bilder och klistra in under den rubrik som du tycker passar bäst. Du skall kunna förklara varför du valt som du gjort.
  2. Välj ut en av bilderna och gör en enkel bildanalys. Utgå från frågorna som jag har gett er.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi har en gemensam redovisning där vi pratar om hur arbetet har gått.

Jag bedömer utifrån hur arbetsprocessen har gått.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v 35- genomgång och presentation av bildanalysens grunder

v 36- arbeta med bildkategorier och göra din egen bildanalys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi omges av bilder överallt i samhället idag. Vi tolkar bilder utifrån vår erfarenhet och kulturen vi lever i. För att kunna ta till oss alla bilder vi ser är det viktigt att ha verktygen för att kunna tolka dem.