Björnstad

Ansvarig lärare: Annica
När, under vilka veckor?  36-50

Vad? Läsa och diskutera boken Björnstad

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Varför ska vi läsa så mycket och varför räcker det inte med det vi läser i skolan? Forskning har visat att det krävs 5000 timmar, eller 13,5 år för att träna upp sin läskondition, gå från att staka sig genom en text till att läsa med flyt och lust. Alla de timmarna ryms inte i skolans schema. Vi ska läsa mer i skolan, men vi måste också läsa mer hemma!

Förankring i kursplanens syfte:

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen: (klicka för större bild)

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Du läser och skriver svar på frågor hemma. Vi diskuterar det du lästa och dina svar på frågorna i skolan.

Vi kommer öva på att:

 • Ställa frågor och följdfrågor
 • Uttrycka åsikter
 • Formulera och bemöta argument
 • Jämföra med egna upplevelser
 • Ge exempel
 • Bygga vidare på vad andra har sagt

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Jag kommer kontinuerligt att bedöma dig utifrån vad du presterar på lektionerna och hur du klarar av diskutera bokens innehåll utifrån tema, motiv och budskap. Du kommer få möjlighet att utveckla och visa dina kunskaper genom gruppdiskussioner som spelas in, genom helklassdiskussioner, genom skriftliga svar samt rollspel.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.40-42. Kapitel: 10-17 s. 83-158

V. 43-45. Kapitel: 18-27 s. 159-255

V.46-48. Kapitel: 28-38 s. 256-343

V.49-51. Kapitel: 39-44 s. 344-420

V. 2-4 Kapitel 45-50 s. 421-470

Koden till Solens Classroom finner ni på SchoolSoft

Varför?

Att läsa skönlitteratur kan inte bara ge igenkänning och tröst, det utvecklar oss också som människor.

Genom att studsa mot och jämföra våra liv med andras förstår vi oss själva och varandra bättre. Vi går helt enkelt i dialog både med oss själva och med fiktiva människors känslor.

Skönlitteratur öppnar nya värdar, väcker känslor och hjälper oss människor att lyfta blicken. På köpet blir vi förhoppningsvis mer ödmjuka mot varandra.

Sammanhang och aktualitet

Björnstad är den första delen i en serie om en liten plats med stora drömmar – inte helt olik Värmdö. Den handlar om 15-åriga flickors odödliga vänskap och 17-åriga pojkar som spelar hockey. Den handlar också om ett oförlåtligt brott, hur snabbt ett helt samhälle kan lära sig att blunda och de fruktansvärda saker vi ibland är redo att göra för framgång. Boken handlar även om kärlek, manlighet, kvinnlighet och identitet. Boken handlar även om längtan   –  längtan efter att våga visa vem man verkligen är.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.