BODIES-kroppens proportioner och rörelse

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När?

Venus Röd v 37-43

Venus Grön v 7 -13

Vad?

Vi tittar närmare på kroppen, studerar proportionerna och försöker fånga rörelsen och stilen i en skulptur.

Frågeställning och följdfrågor

-Ser alla kroppar likadana ut?

-Vad är proportioner?

-Vad gör kläderna med kroppen?

Förankring i kursplanens syfte

-Kommunicera med bilder/skulpturer för att uttrycka budskap

-Skapa bilder/skulpturer med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

-Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder/skulpturer, och analysera historiska och samtida bilders/skulpturers uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll från kursplanen

Bildframställning

-Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

-Återanvändning av bilder eget bildskapande, till exempel reklam, konst och nyhetsbilder.

-Presentationer av eget bildskapande

Redskap för bildframställning

-Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i skapande arbete.

-Material och verktyg för att skapa berättelser med bilder och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen kunskapskrav skulptur Venus

Det här ska du kunna visa att du kan:

Du skall visa att du kan omvandla en idé till ett färdigt arbete (skulptur). Du skall också visa att du kan presentera ditt arbete i form av ett foto, som skall kunna ställas ut eller visas upp.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

  1. Vi börjar med att tillsammans gå igenom kroppens proportioner. Vi tittar t e x på hur stort huvudet är i förhållande till resten av kroppen. Hur långa är egentligen armarna? Var sitter midjan och var börjar benen?
  2. Vi tittar på en film som visar ”från streckgubbe till människa” och övar själva på att teckna en människa.
  3. Övar på att teckna av varandra i klassrummet. Vi testar olika positioner och rörelser. Viktigt att hela tiden komma ihåg proportionerna på kroppen när vi tecknar.
  4. Vi har övat på att titta på kroppens proportioner och tecknat några modellstudier. Nu är det dax att börja arbeta med skulpturen.

Bildspel på genomgången: proportioner kroppen-genomgång

Filmen ”från streckgubbe till människa”: https://www.youtube.com/watch?v=hTw6uVygGXE

Inspirationsbilder från konstnär som arbetar med miniatyrer av ståltråd: http://manosartesanasmurcia.org/miniaturas-mandala/

Beskrivning steg-för-steg:arbetsbeskrivning-skulptur

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

När skulpturen är färdig vill jag att du fotograferar den på ett bra ställe. Maila mig bilden, jag gör att bildspel med klassens alla bilder och vi använder den under en gemensam redovisning. Var och en får chansen att säga något om sin skulptur och sitt arbete under redovisningen.

Vad jag tittar på när jag bedömer:

Ditt bildspråk och hur genomarbetat ditt arbete är. Hur du använt teknikerna, färg och form. Hur självständigt och drivande du arbetar. Hur du presenterar ditt arbete utifrån syftet med uppgiften.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1 Presentation av projektet och genomgång av proportioner. Övar på att teckna kroppar i rörelse och olika positioner.

Lektion 2 Fortsätter med tecknade av kroppens proportioner. Börjar skissarbetet med skulpturen.

Lektion 3 Skulpturarbete

Lektion 4 Skulpturarbete

Lektion 5 Skulpturarbete

Lektion 6 Redovisning och utvärdering

Varför?

Människans kropp har tecknats av konstnärer i alla tider. Kroppen är bra att studera när man vill lära sig se och teckna bättre. Alla kroppar ser olika ut och kan ses från olika håll och i olika rörelser. Med kläder på kroppen markerar man ofta vem man är, vilken tid man lever i och vem man vill vara.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna under redovisningstillfället.