Dystopi och notis

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell och Catrin Colliander

När v.40-42

Vad?
Du ska lära dig genretypiska drag för dystopisk novell och dikt.
Du ska skriva en dystopisk novell och en notis.

Frågeställning och följdfrågor:
Var hittar man dystopier och notiser?

Hur skriver man en dystopi eller en notis?

Vad är typiskt för en novell?

Hur ska vi arbeta?

Vi tittar på en film på NE om dystopi och notis.

Vi läser och analyserar dystopin ”En sekund i taget”.

Du följer en skrivmall och skriver en egen dystopisk novell och en egen notis.

Catrin och Annica undervisar om novellens genretypiska drag.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Du deltar i undervisningen genom samtal, frågor och diskussioner.
 • Du ska skriva en dystopisk novell och en notis. Hela processen bedöms från början till slut.
 • Du ska läsa din novell och spela in den.Förankring i kursplanens syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.Centralt innehåll från kursplanen
  Läsa och skriva:
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp- byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Berättande texter och sakprosatexter
  Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

  Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (finns även i uppgiften på Schoolsoft, samt i skrivmallen) Klicka på bilden för förstoring:

Här ligger skrivmallen och uppgiftsbeskrivningen:

Skrivmall, dystopisk novell