Engelska Neptunus

LPP Neptunus Engelska

Learn English 1
Ansvarig/Ansvariga lärare: Cecilia Högsveden-East
När, under vilka veckor? ht och vt 22-23


Varför?

Engelska är ett språk som finns runt omkring oss. Det är viktigt att lära sig att förstå och kommunicera på engelska för att kunna ta en aktiv del i vårt samhälle, både på fritiden och i skola och framtida arbete.


Vad?

Vi tar vara på vad eleverna redan kan och lär oss grunderna i det engelska språket.
Hur kan vi på ett lekfullt sätt våga använda oss av det engelska språket?
Vilka ord och fraser är viktiga för att kunna börja kommunicera på det engelska språket?


Hur?

I början av varje lektion samlas vi i ring på mattan för att göra vissa hälsningsrutiner, övningar eller lekar. Dessa upprepas för att eleverna ska känna sig trygga och bekväma med att uttrycka sig på engelska.
Vi arbetar med olika ämnesområden som tas upp i vår engelskbok, Learn English 1.
Vi hälsar på varandra, berättar vad vi heter,
hur gamla vi är o s v.
Vi lär oss siffrorna, färger, frukter, klädesplagg mm.
Vi läser olika barnböcker på engelska. Då hjälper strumpdockorna Lenny och My till.
Lenny pratar engelska och My översätter till svenska. Eleverna får även göra egna strumpdockor.
Vi sjunger sånger och gör olika lekar.
Vi kopplar engelskan till FN-veckan genom att läsa en bok om en afrikansk flicka, på engelska.
Handa´s Surprise.
Bedömningen sker kontinuerligt under lektionerna vid samlingar samt vid grupparbeten och enskilt arbete.


CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum


Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid – Vi ger alla tid att tänka. Vi varvar olika uppgifter.

Möjligheter – Vi lyfter speciellt de elever som har engelska som första eller andra språk och använder oss av deras kompetens. Det är viktigt att de få känna sig stolta över sin kulturella identitet. Vi använder oss av saker som eleverna känner till från sin vardag.
Förväntningar – Alla förväntas våga uttrycka sig på engelska.

Rutiner – Vi börjar och slutar lektionerna på liknande sätt.

Interaktion – Strumdockorna leder samtalet med barnen och för en dialog. Vi samtalar tillsammans och i par för att alla elever ska få möjlighet att få talutrymme.
Miljö – Vi har samlingar i ring för att alla ska se varandra och komma till tals. Vi skapar en miljö där alla känner sig välkomna att samtala i gruppen.
Språk – Vi varvar olika uttryckssätt; lyssna, tala, rörelse, lek, bild mm.
Modellering – Läraren är modell och repeterar och förstärker uttal mm.