Ergonomi och skadeförebyggande

Ansvarig: Henrik Forselius

När, under vilka veckor? v.6-14

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Arbetsställningar och belastning – hur ser det ut på era Prao-platser?
 • Vad menas med ergonomi? Är det mer än bara lyfta rätt?
 • Hur tar vi hand om en stukad fot?
 • Vilka skaderisker följer oss inom idrotten samt hur kan vi motverka dessa?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

E C A
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 • Filmer och föreläsningar kring teorin som ni sedan ska visa praktiskt.
 • Under er prao-vecka ska ni undersöka hur arbetsställningar, belastning samt miljön och den psykosociala hälsan är. Skriva en reflektion utifrån givna frågeställningar.
 • Inlämning av en personlig reflektion utifrån risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

ergonomi bildspel 7-9 pdf

Ergonomi kompendie

Prao åk 8 Arbetsuppgift

Linda en stukad fot – film

Skadeförebyggande Skadeförebyggande

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Inlämning av reflektion utifrån PRAO-perioden.
 • Förebyggande av skador följer med oss hela tiden. Det kan vara allt ifrån vilken utrustning du har till hur man hanterar och visar varandra respekt under olika aktiviteter. Att förstå sambandet mellan uppvärmning och skaderisk.
 • Inlämning av en personlig reflektion utifrån risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vecka 6:

Tisdag – grön: Samling i NO/labbet klockan 10:45. Föreläsning/diskussion om ergonomi. Utdelning och genomgång av praouppgift.

Vecka 7

Onsdag – röd: Samling L5. Föreläsning/diskussion om ergonomi. Utdelning och genomgång av praouppgift.

Vecka : 10

Onsdag – grön: Samling i No-Salen. Föreläsning skadeförbyggande. Praktisk träning i att ta hand om en stukad fot. Samt tid för att skriva klart och skicka in praoreflektionen.

Vecka 11:

Tisdag – grön: Tre planer (Basket, Fotboll, Pingis). Vi pratar om hur vi praktiskt kan visa och tillämpa skadeförebyggande.

Onsdag – röd: Samling i No-Salen. Föreläsning skadeförbyggande. Praktisk träning i att ta hand om en stukad fot. Samt tid för att skriva klart och skicka in praoreflektionen.

Torsdag – röd: Ingen idrott då vi istället skall hjälpa Tellus med programmering under pi-dagen.

Vecka 12:

Tisdag – grön: Hinderbana + skriva en egen reflektion över skadeförebyggande

Onsdag – (båda): Se LPP:n Mat och Idrott

Torsdag – röd: Tre planer (Basket, Fotboll, Pingis). Vi pratar om hur vi praktiskt kan visa och tillämpa skadeförebyggande.

Vecka 13:

Tisdag – grön:

Onsdag – (båda): Se LPP:n Mat och Idrott

Torsdag – röd: Hinderbana + skriva en egen reflektion över skadeförebyggande

 

 

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Pedagogisk dokumentation