Ett läsprojekt

Ansvarig/Ansvariga lärare: Camilla Mauritzson och Ingela Eriksson

När, under vilka veckor? v. 17-21

Vad? Ett läsprojekt

Frågeställning och följdfrågor

Spågumman: Vad tror du boken kommer att handla om?
Cowboyen: Kan du sammanfatta den text du har läst?
Reportern: Vilka frågor kan du ställa på texten?
Konstnären: Kan du rita en händelse ur boken?
Detektiven: Hittar du några ord som du tycker är svåra att uttala eller stava?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
Förankring i kursplanens syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
Centralt innehåll från kursplanen
Kommunikationens innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
Lyssna och läsa – reception
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
 • Enkla presentationer.
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta i mindre grupper där eleverna kommer få möjlighet att läsa olika skönlitterära böcker som är anpassade utifrån deras nivå. Varje lektion kommer eleverna att få läsa inom deras grupp för att därefter tillsammans besvara frågor utifrån läsförståelsestrategierna, Spågumman: Vad tror du boken kommer att handla om? Cowboyen: Kan du sammanfatta den text du har läst? Reportern: Vilka frågor kan du ställa på texten? Konstnären: Kan du rita en händelse ur boken? Detektiven: Hittar du några ord som du tycker är svåra att uttala eller stava?

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleverna kommer bedömas under grupparbetet genom observationer av oss lärare. Elevernas gemensamma och enskilda reflektioner kring bokens innehåll redovisas till läraren och bedöms.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 17
Vi delar in eleverna i mindre grupper utifrån elevernas kunskaper så att eleverna får en bok som de känner är väl anpassad till dem.

Eleverna tittar på framsidan av boken och funderar tillsammans kring vad boken kommer att handla om samt ritar en bild.

v. 18
Eleverna läser ca 10-15 minuter i deras bok tillsammans. Därefter samtalar de utifrån en lässtrategi.

v.19
Eleverna läser ca 10-15 minuter i deras bok tillsammans. Därefter samtalar de utifrån en lässtrategi.

v. 20
Eleverna läser ca 10-15 minuter i deras bok tillsammans. Därefter samtalar de utifrån en lässtrategi.

v. 21
Eleverna presenterar sina anteckningar och bokens innehåll för klassen.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Då många elever har på eget bevåg lånat engelsk litteratur på biblioteket valde vi att utmana alla i att få ta del av litteratur på engelska. Vi har vid tidigare tillfällen gjort liknande upplägg med litteratur på svenska vilket göra att eleverna kommer känna igen sig i upplägget.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi utgår från eleverna intresse för ett nytt språk för att kunna utmana och inspirera till en ny värld.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.