Familjer, regler & jobb

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.40-51

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur lever människor tillsammans idag? (hushåll)
 • Hur bor människor i Sverige och varför ser det ut som det gör?
 • Vad är det för regler som påverkar familjen/hushållen?
 • Vad händer om det inte fanns regler?
 • Vilka bestämmer lagarna i Sverige?
  Del 2
 • Vilka typer av jobb finns det och vad menas med varor och tjänster?
 • Varför behöver de flesta jobba?
 • Vad händer när ett brott begåtts? (se din serie)
 • Vilka är med i en rättegång, vad gör de och vilka straff kan man få?
 • Hur påverkas olika personer av att brott begås och varför begår man brott? (Konsekvenser)
 • Vad händer när det är unga människor som begår brott och vilket stöd kan utsatta få?
 • Vilka rättigheter & skyldigheter finns runt lagar & brott?
 • Varför är polis, åklagare och domstolar viktiga? (Slutsats)
 • Vad är ett samhälle?
Material:

Del 1

Boende regler & polisen

Del 2

Familjer regler & jobb – elev

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen


Samhällskunskap:

 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer utgå från jobbet med att skapa ett samhälle i NO. Vår ingång kommer vara att se hur vi lever tillsammans idag. På så sätt skapar vi förståelse för vad ett hushåll är. Här funderar vi på hur vi bor och vilka orsaker det finns till att vi bor olika. Vi får med oss en familj som vi  kommer använda i det fortsatta arbetet.

Vägen vidare blir att vi ser vad är det som styr familjen/hushållen i ett samhälle och då kommer vi in på regler. Typer, varför de behövs och vilka som bestämmer dessa. Här måste vi ha koll på vilka som upprätthåller lagarna i ett samhälle.

Här kommer vi att stanna upp för att se vilka andra jobb behövs för att familjen ska fungera och vad som behövs för att ett samhälle ska fungera. Varför vi behöver jobba är alltså något vi behöver ett svar på.

Mitt i detta kommer det begås ett brott mot vår familj och då får vi följa vad som händer. Vi ställer oss frågor om varför brott begås och vilka konsekvenser det får.

Vi landar sedan i att se vad ett samhälle verkar bestå av och kopplar detta till rättigheter man har men nu också skyldigheter. Vi passar också på att se om det finns några drömjobb där ute!

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer stämma av några delar längs vägen i våra ”Guldklimpar”. Diskussioner om vad som är viktigt i de olika delarna är en annan del och vi avslutar med ett prov denna gång.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.40 Hur lever vi och hur bor vi?
v.41 Regler, typer, var ifrån,
v.42 Lagar, Vilka jobbar med regler,
v.43 Polisyrket – sammanfattningar
v.44 Lov
v.45 Jobb i ett samhälle och inför testprov
v.46 Brott begåsTestprov
v.47 Varför brott och konsekvenser, rättigheter & skyldigheter
v.48 Drömjobb och

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.