Film om engelsktalande länder

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Sofia Ljungkvist, Maria Knutas

När, under vilka veckor?

11-15

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Skapa en film om två olika engelsktalande länder, där du jämför:

 • ländernas storlek, befolkning, befolkning/km2 
 • hur engelska språket/kulturen kom till landet (historia)
 • flaggornas utseende
 • 3 st traditioner (jämför)
 • något om hur människor lever där (t ex var i landet städerna finns, ekonomisk fördelning, demokrati/politiskt läge)
 • natur, väder, miljö

Du kommer att skapa din egen film, men ha en arbetsgrupp som du kan bolla idéer med.

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift…
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Läraren ska

 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
 • samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och
 • organisera och genomföra arbetet så att eleven

– får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,

– får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling,

– successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,

– får möjligheter att arbeta ämnesövergripande.

 

Förankring i kursplanens syfte
 • Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används…
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Centralt innehåll från kursplanen
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • Olika former av …  muntliga framställningar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter … på engelska från Internet och andra medier.
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Matris iMovieCountryComparison PDF

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Du gör din egen film, men arbetar i arbetsgrupper som stöd och hjälp.

 

Välj två länder från listan nedan, källan finns här.

The UK government classifies the following overseas countries as majority native English speaking:

 • Antigua and Barbuda
 • Australia
 • The Bahamas
 • Barbados
 • Belize
 • Canada*
 • Dominica
 • Grenada
 • Guyana
 • Ireland
 • Jamaica
 • New Zealand
 • St Kitts and Nevis
 • St Lucia
 • St Vincent and the Grenadines
 • Trinidad and Tobago
 • United Kingdom
 • United States of America

Om du vill välja Scotland, Wales, England, Northern Ireland som enskilda länder så går det bra.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisning sker genom delaktighet på lektioner och genom slutprodukten, film.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 11.

Lektion 1: Källor, sök, kritik, välja länder

Lektion 2: Hämta information, börja skriva faktatext

 

V 12.

Gör en faktatext om länderna.

Lämna in faktatext.

 

Lektion 1: Fortsätt med faktatext.

Lektion 2:  Slutför faktatext – lämna in!

 

V 13.

Gör om faktatext till manus. (Målet är att göra din faktatext lättläst för DIG!)

(Exempel på hur du kan göra: Example facts-script pdf  )

Hitta bilder till manus.

Skapa film med imovie.

 

Lektion 1: Exempel på redovisning/slutprodukt och visa grunder i iMovie. Gör om faktatext till manus.

Lektion 2: Slutför manus, lämna in till Sofia. Bildsök.  

 

 

V 14.

Gör om faktatext till manus.

Hitta bilder till manus.

Skapa film med imovie.

 

Lägg på röst där du pratar in ditt manus om länderna.

Lektion 1: Visa “specialeffekter”. Börja spela in röst.

Lektion 2: Spela in röst.

 

V 15.

Lägg på röst där du pratar in ditt manus om länderna.

Lektion 1: Visa “specialeffekter”. Börja spela in röst.

Lektion 2: Spela in röst.

 

Färdigställa film inför redovisning.

 

V 16 (Påsklov)

Redigering/komplettering (om ej färdiga).

 

V 17.

Redovisa för Sofia och Maria och klassen.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.