FN-veckan i Uranus

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie Moberg och Camilla Mauritzson

När, under vilka veckor? V.43

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vad är barnkonventionen? Har vi bara rättigheter eller följer det med skyldigheter ? Ser det lika ut i hela världen när det gäller barns rättigheter?

Hur kan vi uppmärksamma varandra lite extra?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
  • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
övergripande mål från lgr 11 – 2.1
  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  • respekterar andra människors egenvärde,
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Centralt innehåll från kursplanen
  • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
  • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi förbereder eleverna med en hemläxa där de ska ta reda på vad deras namn betyder och hur de fick sitt namn. De får även en uppgift där de tillsammans med sin familj funderar över ” alla barn är lika mycket värda”. Vad betyder det för dem?

Vi samtalar sedan om de olika rättigheterna i barnkonventionen. Vi reflekterar över vad vi tänker vad de handlar om. Vi skriver och målar våra ”kompissolar”. Vi ritar och skriver våra tankar i varsin målarbok med rättigheterna. Vi tittar på en kort film om barnkonventionen. Vi ritar och målar en varsin figur som vi ska ha med oss till FN-samlingen.

Vi har en gemensam FN-samling, åk F-3, som vår klass leder. Vi sjunger och har en härlig stund av gemenskap. Vi hänger upp en jordklot och sätter upp våra ritade figurer runt klotet för att synliggöra att vi är lika mycket värda oberoende av hur vi ser ut, var vi bor, funktionsvariationer etc.

”Alla barn är lika mycket värda. ” Eleverna får titta på olika klassrum från skolor i hela världen. Hur ser de ut? Har vi tillgång till samma material? Har vi samma möjligheter till lärande? De får i uppgift att jämföra klassrummen utifrån likheter och skillnader. De använder ett Venn-diagram, de får sitta i par och fundera på vad som är lika och vad som är olika utifrån bilden och vårt eget klassrum . Vi delar med oss av vad vi sett och vad vi tänker.

För att uppmärksamma varandra lite extra skapar vi vänskapsarmband som vi ger till varandra fyllda med kärlek och värme.  Alla får ett hjärta med uppåtpuffar.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom delaktighet i samtalen och reflektioner i våra böcker.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vi tänker kring dessa rättigheter under flera lektioner hela veckan.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Viktigt att synliggöra allas lika värde genom att belysa FN:s viktiga arbete för barns rättigheter i världen

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Våra arbeten och lärprocesser sätts i meningsfulla sammanhang och vad kan vara mer meningsfullt än att dela med sig av sin egen vardag och liv. Vi ser gruppen som som en resurs i lärandet och genom allas olikheter berikar vi varandra. Vi deltar i en ömsesidig dialog där respekten för varandra är i fokus. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.